A  A  A
Lapas karte


Cik bieži apmeklē kultūras pasākumus Cēsīs?
 Skatīt atbildes
Pašvaldība » Domes sēdes » Pieņemtie lēmumi » 2010. gads

2010.gada 30.septembra protokols nr.14

Lēmumi, kas nav publicēti mājaslapā, pieejami domes iedzīvotāju apkalpošanas centrā.


Nr.p.k. Lēmuma Nr. Lēmums
1 559 Par Cēsu novada domes Saistošo noteikumu Nr. 38 „Sabiedriskās kārtības noteikumi” apstiprināšanu
2 560 Par Cēsu novada domes saistošo noteikumu Nr.39 „Pašvaldības aģentūras „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” maksas pakalpojumi” apstiprināšanu
3 561 Par Cēsu novada domes saistošo noteikumu Nr.40 „Grozījumi Cēsu novada domes 26.08.2010. saistošajos noteikumos Nr. 29 „Nodeva par suņu un kaķu turēšanu Cēsu novadā”” apstiprināšanu
4 562 Par Cēsu novada domes saistošo noteikumu Nr. 41„Cēsu novada pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” maksas pakalpojumi” apstiprināšanu
5563 Grozījumi Cēsu novada domes 26.08.2010. lēmumā nr. 508 „Par Cēsu pilsētas 3.pirmsskolas izglītības iestādes darbu no 2010.gada 1.septembra līdz 2010.gada 30.septembrim”
6 564 Par mērķdotāciju pamata un vispārējai vidējai izglītībai  
7 565 Par mērķdotāciju piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācībai  
8 566 Par mērķdotāciju speciālajām izglītības iestādēm  
9 567 Par mērķdotāciju interešu izglītības programmām  
10 568 Par Cēsu novada pašvaldības vispārējo izglītības iestāžu direktoru darba algas likmi kā skolotājam  
11 569 Par pirmpirkuma tiesību neizmantošanu uz nekustamo īpašumu "Bezdelīgas” Vaives pagastā, Cēsu novadā
12 570 Par pirmpirkuma tiesību neizmantošanu uz nekustamo īpašumu Rīgas ielā 17A, Cēsīs, Cēsu novadā
13 571 Par pirmpirkuma tiesību neizmantošanu uz nekustamo īpašumu Jāņa Poruka ielā 2C, Cēsīs, Cēsu novadā
14572 Par nedzīvojamo telpu nomas maksu Nākotnes ielā 10-22, Rīdzenē, Vaives pagastā, Cēsu novadā  
15 573 Par nedzīvojamo telpu Nākotnes ielā 10-22, Rīdzenē, Vaives pagastā, Cēsu novadā, nodošanu nomā ārsta prakses veidošanai  


Printēt