A  A  A
Lapas karte


Vai izbaudīji "Cēsis 813" svētkus?
 Skatīt atbildes
Pašvaldība » Domes sēdes » Pieņemtie lēmumi » 2009. gads

2009.gada 18.jūnija protokols nr.10

Lēmumi, kas nav publicēti mājaslapā, pieejami domes iedzīvotāju apkalpošanas centrā.


Nr.p.k. Lēmuma Nr. Lēmums
1 312 Par alkoholisko dzērienu tirdzniecību 2009.gada vasaras sezonā  pasākumu ietvaros Pils parkā, Rožu laukumā un Pils dārzā
2313 Par projekta iesniegšanu Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektam
3 314 Par zemes gabalu Zvirbuļu ielā 20, Cēsīs, un Dzelzceļa ielā 1, Cēsīs, izveidošanu
4 315 Par adreses piešķiršanu un nekustamā īpašuma Lapsu ielā 15, Cēsīs, reģistrēšanu zemesgrāmatā kā Cēsu pilsētas pašvaldības īpašumu
5 316 Par nekustamā īpašuma Dzintara  ielā 24, Cēsīs, reģistrēšanu zemesgrāmatā kā Cēsu pilsētas pašvaldības īpašumu
6 317 Par nekustamā īpašuma Dzintara  ielā 26, Cēsīs, reģistrēšanu zemesgrāmatā kā Cēsu pilsētas pašvaldības īpašumu
7 318 Par nekustamā īpašuma Noras ielā 8, Cēsīs, reģistrēšanu zemesgrāmatā kā Cēsu pilsētas pašvaldības īpašumu
8 319 Par nekustamā īpašuma Noras ielā 22, Cēsīs, reģistrēšanu zemesgrāmatā kā Cēsu pilsētas pašvaldības īpašumu
9 320 Par nekustamā īpašuma Amatas  ielā  6, Cēsīs, reģistrēšanu zemesgrāmatā kā Cēsu pilsētas pašvaldības īpašumu
10 321 Par nekustamā īpašuma Amatas  ielā  17, Cēsīs, reģistrēšanu zemesgrāmatā kā Cēsu pilsētas pašvaldības īpašumu
11 322 Par nekustamā īpašuma Ezera  ielā 30, Cēsīs, reģistrēšanu zemesgrāmatā kā Cēsu pilsētas pašvaldības īpašumu
12 323 Par Cēsu pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu Nr.10. pirmās redakcijas pieņemšanu par galīgo redakciju
13 324 Par Cēsu pilsētas pieteikuma 2014.gada Eiropas kultūras galvaspilsētas titulam apstiprināšanu
14 325 Par apbūvēta zemes gabala Ata Kronvalda ielā 44, Cēsīs, nodošanu atsavināšanai
15 326 Par gadatirgu grafika apstiprināšanu Cēsu tirgū, 2009. gada 2. pusgadam
16 327 Par adreses maiņu ēkai Krišjāņa Valdemāra ielā 13, Cēsīs
17328 Par zemes gabala Tirgoņu ielā 3, Cēsīs, daļas nomu
18329 Par zemes gabala Rožu laukums, Cēsīs, daļas nomu
19 330 Par vieglās  automašīnas  VAZ 2110 atkārtotas izsoles atzīšanu par nenotikušu
20 331 Par ziedojuma pieņemšanu
21 332 Par ziedojuma pieņemšanu
22 333 Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 09.02.2006. lēmumā Nr. 84 „Par telpu nomu Cēsīs, Rīgas ielā 23” un 01.03.2006. Nedzīvojamo telpu nomas līgumā Nr.1 (2-7-7/2006)
23 334 Par Cēsu pilsētas domes lēmumu atzīšanu par spēku zaudējušu
24  335 Par pusdienu apmaksu bērniem, kuri apmeklē Cēsu pašvaldības aģentūras “Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra” rehabilitācijas centru bērniem ar funkcionālas attīstības traucējumiem un bērniem, kuri tiek apmācīti speciālās pamatizglītības programmā izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem
25 336 Par izmaiņām Cēsu pilsētas pamatskolas saimniecisko darbinieku amata vienību sarakstā
26 337 Par nekustamā īpašuma nodokļa nomaksas termiņa pagarināšanu
27 338 Par ziedojuma pieņemšanu
28 339 Par ziedojuma pieņemšanu
29 340 Par ziedojuma pieņemšanu
30 341 Par Cēsu pašvaldības aģentūras “Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra” izsludinātā projektu konkursa rezultātu apstiprināšanu
31 342 Par Cēsu pilsētas domes priekšsēdētāja G.Šķendera atvaļinājumu


Printēt