A  A  A
Lapas karte


Vai izbaudīji "Cēsis 813" svētkus?
 Skatīt atbildes
Pašvaldība » Domes sēdes » Pieņemtie lēmumi » 2009. gads

2009.gada 7.maija protokols nr.7

Lēmumi, kas nav publicēti mājaslapā, pieejami domes iedzīvotāju apkalpošanas centrā.


Nr.p.k. Lēmuma Nr. Lēmums
1 238 Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 2008.gada 18.decembra lēmumā Nr.946 „Par ēkas Rīgas ielā 24, Cēsīs, piespiedu sakārtošanu”  (prot. Nr.22, 3.punkts)
2239 Par zemes ierīcības projekta Cīrulīšu ielā 19 uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu
3 240 Par nedzīvojamās telpas (garāžas) Gaujas ielā 30, Cēsīs, nomu
4 241 Par apbūvēta zemes gabala Ata Kronvalda ielā 44, Cēsīs, privatizācijas izbeigšanu
5 242 Par apbūvēta zemes gabala Pētera ielā 71, Cēsīs, nenodošanu privatizācijai
6 245 Par ziedojuma pieņemšanu
7 246 Par ziedojuma pieņemšanu
8 247 Par nedzīvojamo telpu nomu Bērzaines ielā 16/18, Cēsīs 
9 248 Par ziedojuma pieņemšanu
10 249 Par ziedojuma pieņemšanu
11 250 Par ziedojuma pieņemšanu
12 251 Par dalības maksas apstiprināšanu Cēsu bērnu un jauniešu centra izbraukuma diennakts vasaras skolai „Nedzenies uz zemes malu...”
13 252 Par dalības maksas apstiprināšanu Cēsu Valsts ģimnāzijas organizētajai Debašu nometnei Salacgrīvā
14253 Par Cēsu pilsētas un Vaives pagasta pašvaldību apvienošanās projekta nodošanu publiskajai apspriešanai
15 254 Par Cēsu rajona reorganizācijas plānu 
16 255 Par Cēsu pilsētas domes amata vienību
17 saraksta apstiprināšanu uz 05.05.2009.
18 256 Par Cēsu rajona pašvaldības aģentūras „Cēsu rajona slimnīca” un SIA „Limbažu slimnīca” apvienības veidošanu  
19 258 Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 16.04.2009. lēmumā Nr. 232 „Par zemes gabala Valmieras ielā 1, Cēsīs daļas nomu”


Printēt