A  A  A
Lapas karte


Vai izbaudīji "Cēsis 813" svētkus?
 Skatīt atbildes
Pašvaldība » Domes sēdes » Pieņemtie lēmumi » 2009. gads

2009.gada 22. janvāra protokols nr.1

Lēmumi, kas nav publicēti mājaslapā, pieejami domes iedzīvotāju apkalpošanas centrā.


Nr.p.k. Lēmuma Nr. Lēmums
11 Par grozījumiem 2008.gada 6.marta lēmumā Nr.224 „Par piekrišanu grozījumiem nekustamā īpašuma Rīgas ielā 24, Cēsīs, privatizācijas projektā” (protokols Nr.5, 36.punkts)
22 Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 14.02.2008. lēmumā nr. 151 „Par neapdzīvojamo telpu (garāžu) Gaujas ielā 30, Cēsīs, nodošanu privatizācijai” (protokols nr. 4, punkts 40)
33 Par nedzīvojamo telpu nomu Bērzaines ielā 16/18, Cēsīs
44 Par nedzīvojamo telpu nomu Bērzaines ielā 16/18, Cēsīs
55 Par nedzīvojamo telpu nomu Bērzaines ielā 16/18, Cēsīs
66 Par sadarbības līguma noslēgšanu ar Biedrību „Biznesa Inkubators Cēsis”
77 Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemes gabaliem Piebalgas ielā 64 un Piebalgas ielā 68, Cēsīs
88 Par darba uzdevuma apstiprināšanu detālplānojumam zemes gabaliem Piebalgas ielā 64 un Piebalgas ielā 68, Cēsīs
99 Par zemes ierīcības projekta Saules ielā 10, Cēsīs uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu
1010 Par teritorijas plānojuma grozījumu (Nr.10) uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu
1111 Par adrešu piešķiršanu Upeņu ielā, Cēsīs
1212 Par detālplānojuma zemes gabalam Ausekļa ielā 9A, Cēsīs, un Cēsu pilsētas saistošo noteikumu Nr.1 „Detālplānojuma zemes gabalam Ausekļa ielā 9A, Cēsīs, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” apstiprināšanu
1313 Par telpu grupu adrešu piešķiršanu Jāņa Poruka ielā 43, Cēsīs
1414 Par adrešu piešķiršanu no zemes gabala Ausekļa ielā 9A, Cēsīs, izveidojamiem zemes gabaliem
1515 Par telpu grupu adrešu likvidēšanu Vītolu ielā 11, Cēsīs
1616 Par maksas pakalpojumiem Cēsu Kultūras centrā
1717 Par Cēsu pašvaldības aģentūras „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra” sniegto publisko pakalpojumu un to izcenojumu apstiprināšanu
1818 Par Saistošo noteikumu Nr.2 „Grozījumi Cēsu pilsētas domes 14.02.2008. Saistošajos noteikumos Nr. 5 „Noteikumi par Cēsu pilsētas pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem” apstiprināšanu
1919 Par ziedojuma pieņemšanu
2020 Par projekta ”Lietusūdens akumulācijas dīķa izbūve pie Lapsu un Vaives ielas krustojuma „ līdzfinansējumu 2009. gadā
2121 Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 24.04.2003. lēmumā „Par nedzīvojamo telpu nomas maksu”
2222 Par finansējumu Cēsu pilsētas sporta skolas pedagogu darba samaksai
2323 Par ziedojuma pieņemšanu
2424 Par finansējumu Cēsu pilsētas mākslas skolas pedagogu darba samaksai
2525 Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes lēmumā par Cēsu pilsētas dalību konkursā „Eiropas Kultūras galvaspilsēta”
2626 Par finanšu līdzekļu noguldījumu AS „SEB banka”


Printēt