A  A  A
Lapas karte


Cik bieži apmeklē kultūras pasākumus Cēsīs?
 Skatīt atbildes
Pašvaldība » Domes sēdes » Pieņemtie lēmumi » 2008. gads

2008.gada 4. decembra protokols nr.20

Lēmumi, kas nav publicēti mājaslapā, pieejami domes iedzīvotāju apkalpošanas centrā.


Nr.p.k. Lēmuma Nr. Lēmums
1891. Par uzņēmējdarbību SIA “Vidzemnieks NC” piederošajāklubā “Vidzemnieks” Raunas ielā 13A, Cēsīs
2913. Par nekustamā īpašuma Vienības laukumā 2, Cēsīs daļas pirkšanu
3914. Par ēkas, kadastra apzīmējums 4201-005-1801-003, Lenču ielās 3, Cēsīs nodošanu valsts īpašumā
4915. Par neapbūvēta zemes gabala Bērzaines ielā 1, Cēsīs, privatizācijas izbeigšanu
5916. Par nekustamā īpašuma Cīrulīšu iela, Cēsīs, posmā no Gaujas ielas līdz Pētera ielai, reģistrēšanu zemesgrāmatā kā Cēsu pilsētas pašvaldības īpašumu
6917. Par nekustamā īpašuma Jāņa Poruka iela, Cēsīs, posmā no Dzelzceļa ielas līdz pilsētas robežai, reģistrēšanu zemesgrāmatā kā Cēsu pilsētas pašvaldības īpašumu
7918. Par telpu grupu adrešu piešķiršanu Kalna ielā 4, Cēsīs
8919. Par zemes ierīcības projekta Atpūtas ielā 29 un Atpūtas ielā 19, Cēsīs apstiprināšanu
9920. Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 2002.gada 12.septembra lēmumā „Par “Cēsu pilsētas domes jauniešu domes” nolikuma apstiprināšanu”
10921. Par jauniešu domes sastāva apstiprināšanu
11922. Par grozījumiem 06.07.2006.Cēsu pilsētas domes lēmumā Nr.430 ”Noteikumu „Par pirmsskolas izglītības iestāžu saimniecisko darbinieku amata vienību skaita, amatalgas un piemaksu noteikšanas kārtību” apstiprināšanu”
12923. Par grozījumiem 24.11.2005. Cēsu pilsētas domes lēmumā „ Noteikumu „Par vispārējās izglītības iestāžu saimniecisko darbinieku amata vienību skaita, amatalgas un piemaksu noteikšanas kārtību” apstiprināšanu”
13924. Par izmaiņām Cēsu vispārējās izglītības iestāžu saimniecisko darbinieku amata vienību sarakstos
14925. Par izmaiņām Cēsu pilsētas pirmsskolas izglītības iestāžu saimniecisko darbinieku amata vienību sarakstos
15926. Par izmaiņām Cēsu pilsētas sporta skolas saimniecisko darbinieku amata vienību sarakstā
16927. Par Cēsu pilsētas sporta skolas saimniecisko darbinieku amata vienību saraksta, amatalgu un piemaksu apstiprināšanu
17928. Par Cēsu pilsētas mākslas skolas saimniecisko darbinieku amata vienību saraksta, amatalgas un piemaksu apstiprināšanu
18929. Par Cēsu bērnu un jauniešu centra saimniecisko darbinieku amata vienību saraksta, amatalgas un piemaksu apstiprināšanu
19930. Par Cēsu bērnu un jauniešu izglītības un veselības centra saimniecisko darbinieku saraksta, amatalgas un piemaksu apstiprināšanu
20931. Par Cēsu Centrālās bibliotēkas darbinieku amata vienību saraksta, amatalgu un piemaksu apstiprināšanu
21932. Par Cēsu Kultūras centra darbinieku amata vienību saraksta, amatalgu un piemaksu apstiprināšanu
22933. Par lietus ūdens kanalizācijas tīklu ieguldīšanu Cēsu pilsētas sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Vinda” pamatkapitālā
23934. Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 2006.gada 28.decembra lēmumā Nr.775 „Par darba samaksas noteikumu apstiprināšanu” (prot.Nr.20,62.p.)
24935. Par Cēsu pilsētas domes un no Cēsu pilsētas pašvaldības budžeta finansējamo iestāžu darbinieku minimālās mēneša darba algas noteikšanu
25936. Par ziedojuma pieņemšanu
26938. Par piekrišanas došanu būvprojektēšanai Līgatnes ielas posmā no Pētera ielas līdz pilsētas administratīvai robežai Cēsīs
27939. Par projekta pieteikuma „Zaķu ielas pārvada Cēsīs rekonstrukcija” iesniegšanu LR Satiksmes ministrijā
28940. Par Cēsu pilsētas domes 27.04.2006. lēmuma „Par projekta pieteikuma „Zaķu ielas pārvada Cēsīs rekonstrukcija” iesniegšanu Eiropas Reģionālās attīstības fonda atklātajam konkursam” (prot.Nr.8, 27.p.) atzīšanu par spēku zaudējušu
29942. Par Cēsu pilsētas domes priekšsēdētāja G.Šķendera atvaļinājumu

30941. Par alkoholisko dzērienu tirdzniecību 2008. gada Ziemassvētku brīvdabas pasākumos


Printēt