A  A  A
Lapas karte


Kādas aktivitātes šajā ziemā izbaudi visvairāk?
 Skatīt atbildes
Pašvaldība » Domes sēdes » Domes sēdes darba kartība

CĒSU NOVADA DOMES SĒDE
2019.GADA 17.JANVĀRĪ
 
Plkst. 10.00
Bērzaines ielā 5, Cēsīs, Cēsu nov.
 
DARBA KĀRTĪBA

1. Grozījumi Cēsu novada domes 27.12.2018. lēmumā Nr. 443 “Par pavāru un virtuves strādnieku amata vienībām Cēsu novada pašvaldības dibinātās pirmsskolas izglītības iestādēs”.
2. Par dalības maksu Latvijas skolu ar padziļinātu mūzikas apmācību XXI Akordeonistu festivālā.
Ziņo: T.Jaunzemis, Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētājs
3. Par Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr. 3 Raiņa ielā 41, Cēsīs, Cēsu novadā, nodošanu atsavināšanai un cenas apstiprināšanu.
Ziņo: A.Mihaļovs, Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas priekšsēdētājs
4. Par nepabeigto būvniecības objektu izslēgšanu no grāmatvedības uzskaites un izmaksu norakstīšanu.
5. Par grozījumiem Cēsu novada domes 04.10.2018. lēmumā Nr.331 “Par Cēsu novada pašvaldības vispārējo izglītības iestāžu direktoru darba algas likmi kā skolotājam”.
6. Par mērķdotāciju pamata un vispārējai  vidējai  izglītībai,  profesionālajai izglītībai.
7. Par mērķdotāciju  interešu izglītības programmām.
8. Par mērķdotāciju  piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācībai.
9. Par mērķdotāciju   speciālajām izglītības iestādēm.
10. Par garderobista amata vienību  Cēsu 1.pamatskolā.
11. Par nolikuma ”Grozījums Līvu sākumskolas nolikumā” apstiprināšanu.
12. Par grozījumu Cēsu novada domes 02.08.2018. lēmumā Nr. 248 ‘’Par Cēsu novada izglītības iestāžu pedagoģisko darbinieku amatalgām’’.
13. Par Cēsu novada izglītības iestāžu darbinieku amatalgām.
14. Par nekustamā īpašuma Lenču iela 35, Cēsis, Cēsu nov., pirkšanu.
15. Par zemesgabalu iekļaušanu līdzvērtīgas zemes kompensācijas fondā.
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
16. Par Cēsu pilsētas stadiona un Cēsu valsts ģimnāzijas stadiona nodošanu pārvaldījumā sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Cēsu olimpiskais centrs”. 
17. Par nedzīvojamo telpu Rīgas ielā 23, Cēsīs, Cēsu novadā, nodošanu nomā Cēsu Patērētāju interešu aizstāvības biedrībai “Aizstāvis”.
Ziņo: V.Kalandārovs, Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes vadītājs
18. Par sabiedrības iesaistes projektu vadītāja (sociālā inovatora) štata vietas izveidi Komunikācijas un klientu servisa pārvaldē.
Ziņo: K.Pots, Komunikācijas un klientu servisa pārvaldes vadītājs
19. Par uzņēmējdarbības attīstības projektu vadītāja amata vienību Cēsu novada pašvaldībā.
Ziņo: A.Egliņš-Eglītis, Attīstības un būvniecības pārvaldes vadītājs
20. Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar SIA “Cēsu Olimpiskais centrs”.
Ziņo: R.Siliņa, sporta koordinatore
21. Par grozījumiem Cēsu novada domes 2017. gada 13. jūlija lēmumā Nr. 169 ‘’Par Attīstības un teritorijas plānošanas komisiju’’.
22. Par grozījumu Cēsu novada domes 2009. gada 1. jūlija lēmumā Nr. 42 “Par konkursa “Būve 20...”komisijas apstiprināšanu”.
23. Par grozījumu Cēsu novada domes 2012.gada 05.aprīļa lēmumā  Nr. 146 “Par konkursa „Par skaistāko Cēsu novada dārzu un sakoptāko teritoriju” komisijas un nolikuma” apstiprināšanu”.
24. Par grozījumiem Cēsu novada domes 2017. gada 13. jūlija lēmumā Nr. 168 ‘’Par Transporta kustības organizācijas komisiju’’.
25. Par grozījumu Cēsu novada domes 2013. gada 14. marta lēmumā Nr.108 “Par  Vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēku drošību apdraudošu būvju apzināšanas komisiju”.
26. Par grozījumu Cēsu novada domes 2009. gada 1. jūlija lēmumā Nr. 41 “Par Cēsu pilsētas Zemes komisiju”.
Ziņo: I.Goba, administrācijas vadītāja
27. Informācija par pretendēšanas uz Eiropas kultūras galvaspilsētas titulu 2027.gadā nosacījumiem.
Ziņo: I.Asare, SIA "Vidzemes koncertzāle" valdes locekle
 


Printēt