Pasākumu kalendārs
<< Oktobris 2017 >>
POTCPSSv.
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
A  A  A
Lapas karte


Vai piedalīsies Cēsu iedzīvotāju forumā 28.oktobrī?
 Skatīt atbildes
Pašvaldība » Domes sēdes » Domes sēdes darba kartība

CĒSU NOVADA DOMES SĒDE
2017.GADA  26.OKTOBRĪ
 
Plkst. 10.00
Bērzaines ielā 5, Cēsīs, Cēsu nov.
 
DARBA KĀRTĪBA
 
1. Par nekustamā īpašuma Lielā Līvu ielā 3, Cēsīs, Cēsu nov.,  sastāvā esošas ēkas  ar kadastra apzīmējumu  4201 005 3103 002 piespiedu  sakārtošanu.
Ziņo: Z.Jēkabsone, Būvvaldes vadītāja
Piedalās uzaicinātie.
2. Par Cēsu novada pašvaldības ēku nekustamā īpašuma Gaujas ielā 10A, Cēsīs, Cēsu novadā, nodošanu atsavināšanai un cenas apstiprināšanu.
3. Par pasažieru autobusa VOLVO B10M nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
4. Par Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Jaunkalna Ozoli”, Vaives pagasts, Cēsu novads, nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Ziņo: A.Mihaļovs, Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas priekšsēdētājs
5. Par Cēsu novada pašvaldības Komunālās nodaļas Kapu saimniecības sniegtajiem saimnieciskajiem (maksas) pakalpojumiem.
6. Par grozījumiem Izglītības pasākumu 2017.gada  budžetā.
7. Par grozījumiem LAD projektā  “Skolas piens”  2017.gada budžetā.
8. Par Cēsu novada domes 2017.gada 26.oktobra  saistošo noteikumu Nr.__ ,,Kārtība, kādā Cēsu novada pašvaldība sedz licencētās vispārējās izglītības programmas izmaksas privātajai izglītības iestādei” apstiprināšanu.
9. Par mērķdotāciju pamata un vispārējai  vidējai  izglītībai,  profesionālajai izglītībai.
10. Par mērķdotāciju  piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācībai.
11. Par mērķdotāciju  interešu izglītības programmām.
12. Par mērķdotāciju   speciālajām izglītības iestādēm.
13. Par nedzīvojamo telpu (ģērbtuves, dušas) Sporta namā, Pūces ielā 2a, Cēsīs, Cēsu novadā, nomas maksas apstiprināšanu.
14. Par grozījumiem Cēsu novada domes 27.03.2014. lēmumā Nr. 162 “Par nekustamā īpašuma Raunas iela 12, Cēsis, Cēsu novads, kadastra Nr.  4201 005 1502, nodošanu pārvaldīšanā SIA „Vidzemes koncertzāle””.
15. Par aizņēmumu projekta “Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskolas ēkas atjaunošana par zema enerģijas patēriņa ēku, Raunas ielā 7, Cēsīs, Cēsu novadā” realizācijai.
16. Par aizņēmumu projekta “Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskolas ēkas atjaunošana par zema enerģijas patēriņa ēku, Raunas ielā 7, Cēsīs, Cēsu novadā” pabeigšanai.
17. Par aizņēmumu projekta „Cēsu Viduslaiku Pils restaurācija un pils dārza apbūves jaunbūve”  realizācijai.
18. Par Budžeta komisijas izveidošanu.
19. Par projekta pieteikuma „Degradēto teritoriju revitalizācija Cēsu novadā II kārta” izstrādi  un iesniegšanu.
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
20. Par detālplānojuma kvartāla daļai starp Robežu, Eduarda Veidenbauma ielu, dzelzceļu un Ata Kronvalda ielu, Cēsīs, Cēsu nov., izstrādes uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu.
Ziņo: M.Ulāns, Būvvaldes galvenais teritorijas plānotājs
21. Par Cēsu novada domes priekšsēdētāja atvaļinājumu.
Ziņo: I.Zālīte, personāla speciāliste
22. Par konkursa ‘’Būve 2017’’ rezultātiem.
Ziņo: A.Melbārdis, konkursa  komisijas ‘’Būve 2017’’ priekšsēdētājs 
23. Informācija par Cēsu tirgus attīstību.
Ziņo: J.Kalvelis, SIA “PLUSS V” pārstāvis
 


Printēt