Pasākumu kalendārs
<< Novembris 2017 >>
POTCPSSv.
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930
A  A  A
Lapas karte


Kā visbiežāk ikdienā pārvietojies Cēsīs?
 Skatīt atbildes
Pašvaldība » Domes sēdes » Domes sēdes darba kartība

CĒSU NOVADA DOMES SĒDE
2017.GADA  7.DECEMBRĪ
 
Plkst. 10.00
Bērzaines ielā 5, Cēsīs, Cēsu nov.
 
DARBA KĀRTĪBA

1. Par speciālistam izīrējamas dzīvojamas telpas statusa noteikšanu pašvaldībai piederošajai dzīvojamai telpai Caunas ielā 7-17, Cēsīs, Cēsu novadā.
2. Par Cēsu novada pašvaldības ēku nekustamā īpašuma Gaujas ielā 10A, Cēsīs, Cēsu novadā pārdošanu.
3. Par pasažieru autobusa VOLVO B10M izsoles atzīšanu par nenotikušu un to atkārtotu nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
4. Par Cēsu 2.pamatskolas Attīstības plāna 2017./2018. - 2019./2020. mācību  gadam apstiprināšanu.
5. Par  Cēsu novada domes 2017. gada 7.decembra saistošo noteikumu Nr.___ „Grozījumi Cēsu novada domes 2012. gada 7. jūnija saistošajos noteikumos Nr. 11 „Bērnu reģistrācija un  uzņemšana Cēsu novada  pašvaldības izglītības iestādēs, kurās tiek īstenotas pirmsskolas izglītības programmas”” apstiprināšanu.
6. Par “Sosnovska latvāņu izplatības ierobežošanas pasākumu plānu 2017.-2021.gadam” precizēšanu.
7. Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas līguma slēgšanu.
8. Par sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma sniegšanu.
9. Par nodibinājuma “Koprades māja Skola6” dibināšanu un nekustamā īpašuma daļas Cēsīs, Lielā Skolas ielā 6 (kad.Nr. 4201 005 2006), nodošanu nodibinājumam “Koprades māja Skola6” bezatlīdzības lietošanā.
10. Par dalības maksu apstiprināšanu Cēsu Bērnu un jauniešu centra organizētajos pasākumos 2018.gadā.
11. Par iestāšanos biedrībās.
12. Par noteikumu “Par Cēsu novada pašvaldības sporta bāzu izmantošanu” apstiprināšanu.
13. Par maksas pakalpojumu izcenojumu apstiprināšanu Cēsu novada kapsētās.
14. Par 24.08.2007. Nomas līguma izbeigšanu pirms termiņa.
15. Par Cēsu novada pašvaldības iestāšanos biedrībā “Dzimtsarakstu nodaļu darbinieku asociācija”.
16. Par sadarbības līguma slēgšanu.
17. Par Cēsu novada Attīstības programmas 2013.-2019.gadam īstenošanas un uzraudzības pārskata apstiprināšanu.
18. Par grozījumiem Cēsu novada domes 11.08.2016. lēmumā Nr. 215 “Par nekustamo īpašumu Vaļņu ielā 21, Cēsīs, Cēsu nov., un Vaļņu ielā 23, Cēsīs, Cēsu nov., piespiedu sakārtošanu”.
19. Grozījumi Cēsu novada domes 19.02.2015. lēmumā Nr.37 „Par Cēsu novada izglītības iestāžu direktoru mēnešalgām”.
20. Grozījumi Cēsu novada domes 26.10.2017. lēmumā Nr.285 “Par mērķdotāciju interešu izglītības programmām”.
21. Par vidējo izmaksu apstiprināšanu Cēsu novada pašvaldības izglītības iestādēs.
22. Par naudas balvām un prēmijām izglītības iestāžu vadītājiem.
23. Par Cēsu novada domes priekšsēdētāja atvaļinājumu.
24. Par Cēsu Profesionālās vidusskolas nosaukuma  maiņu.
25. Par Cēsu Tehnoloģiju un Dizaina vidusskolas nolikuma apstiprināšanu.
26. Par Cēsu Tehnoloģiju un Dizaina vidusskolas attīstības stratēģijas apstiprināšanu 2018. – 2022.gadam.
27. Izglītības nodaļas informācija.
 
 


Printēt