A  A  A
Lapas karte


Cik bieži apmeklē kultūras pasākumus Cēsīs?
Vairākas reizes mēnesī:
(16%) - 53 balsu
Reizi mēnesī:
(13%) - 42 balsu
Dažas reizes gadā:
(54%) - 176 balsu
Kultūras pasākumus neapmeklēju:
(17%) - 55 balsu
Balsu skaits: 326
<< Iepriekšējais <<  
>> Nākamais >>
Pašvaldība » Domes sēdes » Domes sēdes darba kartība

CĒSU NOVADA DOMES ĀRKĀRTAS SĒDE
2018.GADA 13.DECEMBRĪ
 
Plkst. 10.00
Bērzaines ielā 5, Cēsīs, Cēsu nov.
 
DARBA KĀRTĪBA


1.Par lokālplānojuma galīgās redakcijas apstiprināšanu un saistošo noteikumu Nr.__ ""Lokālplānojums Saules ielas 13a, 15 un Vilku ielas 14, Cēsīs, Cēsu nov. teritorijai, grozot teritorijas plānojumu" teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa",  izdošanu.

2. Par grozījumu ierosinājumiem SIA “Cēsu Olimpiskais centrs” statūtos.


Printēt