A  A  A
Lapas karte


Vai izbaudīji "Cēsis 812" svētkus?
 Skatīt atbildes
Pašvaldība » Domes sēdes » Domes sēdes darba kartība

CĒSU NOVADA DOMES SĒDE
2018.GADA 23.AUGUSTĀ
 
Plkst. 10.00
Bērzaines ielā 5, Cēsīs, Cēsu nov.
DARBA KĀRTĪBA

1. Par grozījumiem Cēsu novada domes 31.05.2018. lēmumā Nr. 162 “Par Cēsu 1.pamatskolas direktora apstiprināšanu”.
Ziņo: L.Kokina, Izglītības nodaļas vadītāja
2. Par Cēsu novada domes 31.05.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 18 „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”.
Ziņo: V.Kalandārovs, Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes vadītājs
3. Par nekustamā īpašuma - Vaives iela 31, Cēsīs, Cēsu novadā, izsoles rezultātu apstiprināšanu.
Ziņo: A.Ķerpe, Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes nekustamo īpašumu pārvaldnieks   
4. Par Cēsu sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikuma apstiprināšanu.
Ziņo: S.Zvirbule, Administrācijas biroja juriste
5. Par grozījumiem Cēsu novada domes 02.06.2016. lēmumā Nr.167 “Par maksas pakalpojumiem virtuves telpām un iekārtām Cēsu 1.pamatskolā”.
6. Par grozījumiem Cēsu novada domes 21.07.2016. lēmumā Nr.205 “Par maksas pakalpojumiem virtuves telpām un iekārtām Pūces ielā 2a, Cēsīs, Cēsu nov.”.
7. Par Cēsu novada domes 2018. gada 23. augusta saistošo noteikumu Nr.__ „Grozījumi Cēsu novada domes 2013. gada 18. jūlija saistošajos noteikumos Nr.18 “Cēsu novada pašvaldības nolikums” apstiprināšanu.
8. Par Cēsu novada domes 2018. gada 23. augusta nolikuma  Nr. ___ „Grozījumi iestādes „Cēsu novada pašvaldība” nolikumā “apstiprināšanu.
9. Par dalību projektā „Latvijas skolas soma”.
10. Par dalības maksas apstiprināšanu Latvijas Matemātikas skolotāju apvienības konferencē.
11. Par vecāku maksas par ēdināšanas izdevumiem noteikšanu Cēsu Pilsētas vidusskolas pirmsskolas izglītības grupai.
12. Par zemes gabala Cīrulīšu iela 22, Cēsis, Cēsu nov., apbūves tiesību izsoli.
13. Par Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr. 4 Piebalgas ielā 5, Cēsīs, Cēsu novadā, nodošanu atsavināšanai un cenas apstiprināšanu.
14. Par Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr. 1 Akmenskrogs, Krīvi,Vaives pag., Cēsu novads pārdošanu.
15. Par izmaiņām Bāriņtiesas locekļa darba laikā.
Ziņo: I.Suija-Markova, Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietniece
16. 2016./2017.gada pārskati par Cēsu novada Bāriņtiesas darbu.
Ziņo: I.Krēsliņa, Cēsu novada Bāriņtiesas priekšsēdētāja
17. Informācija. Par pieminekļa celšanu un finansiālo atbalstu.
 


Printēt