A  A  A
Lapas karte


Vai Tu skaties Olimpiskās spēles?
 Skatīt atbildes
Pašvaldība » Domes komitejas » Uzņēmējdarbības un attīstības komitejas darba kārtība

» Domes komitejas
» Finanšu komitejas darba kārtība
» Izglītības, kultūras un sporta komitejas darba kārtība
» Uzņēmējdarbības un attīstības komitejas darba kārtība
» Sociālo un veselības jautājumu komitejas darba kārtība


 

CĒSU NOVADA PAŠVALDĪBA
CĒSU NOVADA DOMES UZŅĒMĒJDARBĪBAS UN ATTĪSTĪBAS KOMITEJA
Reģ. Nr. 90000031048, adrese Bērzaines iela 5, Cēsu novads, LV-4101
tālrunis  64124571, fakss 64161801, e-pasts: iac@dome.cesis.lv;   www.cesis.lv

____________________________________________________________________
 
 
Cēsīs
2018. gada 22.februārī
Sēde sākas plkst. 9.30


Darba kārtība

1. Par zemes gabala „Lauciņu iela”, Cēsis, Cēsu nov., iznomāšanu.
2. Par zemes gabala „Lauciņu iela”, Cēsis, Cēsu nov., iznomāšanu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „BEĀTUS”.
Ziņo: A.Ķerpe, Nekustamā īpašuma nodaļas pašvaldības īpašumu speciālists
3. Par pasažieru autobusa VOLVO B10M izsoles atzīšanu par nenotikušu.
Ziņo: A.Mihaļovs, Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas priekšsēdētājs
4. Par Cēsu tūrisma attīstības programmas 2019.-2024.gadam izstrādi.
Ziņo: I.Asare, pašvaldības aģentūras "Cēsu Kultūras un tūrisma centrs” direktora vietniece kultūras un attīstības jautājumos
 
 
 
 


Printēt