A  A  A
Lapas karte


Vai piedalīsies Eiropas Parlamenta vēlēšanās?
 Skatīt atbildes
Pašvaldība » Domes komitejas » Uzņēmējdarbības un attīstības komitejas darba kārtība

» Domes komitejas
» Domes komiteju sēžu grafiks
» Finanšu komitejas darba kārtība
» Izglītības, kultūras un sporta komitejas darba kārtība
» Uzņēmējdarbības un attīstības komitejas darba kārtība
» Sociālo un veselības jautājumu komitejas darba kārtība


 Uzņēmējdarbības un attīstības komiteja
Cēsīs, Raunas ielā 4
______________________________________________________________________________________

 
Cēsīs
Sēdes protokols Nr.5

2019.gada 9.maijā
Sēde sākas plkst. 9.30

Darba kārtība


1. Informācija. Par nešķiroto sadzīves atkritumu maksas pārskatīšanu.
Ziņo: SIA “ZAAO” pārstāvji


Printēt