A  A  A
Lapas karte


Vai izbaudīji "Cēsis 813" svētkus?
 Skatīt atbildes
Pašvaldība » Domes komitejas » Sociālo un veselības jautājumu komitejas darba kārtība

» Domes komitejas
» Domes komiteju sēžu grafiks
» Finanšu komitejas darba kārtība
» Izglītības, kultūras un sporta komitejas darba kārtība
» Uzņēmējdarbības un attīstības komitejas darba kārtība
» Sociālo un veselības jautājumu komitejas darba kārtība


CĒSU NOVADA PAŠVALDĪBAS
CĒSU NOVADA DOMES
SOCIĀLO UN VESELĪBAS JAUTĀJUMU KOMITEJA
_____________________________________________________________________________________Cēsīs

 2019. gada 12.septembrī
Sēde sākas plkst. 10.00
Bērzaines iela 18, Cēsis, Cēsu nov.


Darba kārtība
 
1. Informācija par Ministru kabineta noteikumu “Grozījums Ministru kabineta 2012. gada 18. decembra noteikumos Nr. 913 “Noteikumi par garantēto minimālo ienākumu līmeni”” projektu.
Ziņo: Iveta Sietiņsone, Cēsu novada pašvaldības aģentūras “Sociālais dienests” direktore vai Inga Kārkliņa, Cēsu novada pašvaldības aģentūras “Sociālais dienests” Atbalsta nodaļas pilngadīgām personām vadītāja.

2. Informācija par Cēsu novada domes saistošo noteikumu “Grozījums Cēsu novada domes 2015. gada 8. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 14 “Par trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanu Cēsu novadā” projektu.
Ziņo: Iveta Sietiņsone, Cēsu novada pašvaldības aģentūras “Sociālais dienests” direktore vai Inga Kārkliņa, Cēsu novada pašvaldības aģentūras “Sociālais dienests” Atbalsta nodaļas pilngadīgām personām vadītāja.

3. Informācija par Cēsu novada pašvaldības aģentūras “Sociālais dienests” klientu apmierinātības aptaujas rezultātiem.
Ziņo: Iveta Sietiņsone, Cēsu novada pašvaldības aģentūras “Sociālais dienests” direktore vai Vita Pleševnika, Cēsu novada pašvaldības aģentūras “Sociālais dienests” projektu vadītāja - attīstības speciāliste.

4. Informācija par atbalsta  programmas “Plecs” apmācībām.
Ziņo: Jānis Erts, atbalsta programmas “Plecs” stratēģiskais vadītājs.


Printēt