A  A  A
Lapas karte


Vai apmeklēsi Latvijas Uzvaras dienas pasākumus Cēsīs 22.jūnijā?
 Skatīt atbildes
Pašvaldība » Domes komitejas » Sociālo un veselības jautājumu komitejas darba kārtība

» Domes komitejas
» Domes komiteju sēžu grafiks
» Finanšu komitejas darba kārtība
» Izglītības, kultūras un sporta komitejas darba kārtība
» Uzņēmējdarbības un attīstības komitejas darba kārtība
» Sociālo un veselības jautājumu komitejas darba kārtība


CĒSU NOVADA PAŠVALDĪBAS
CĒSU NOVADA DOMES
SOCIĀLO UN VESELĪBAS JAUTĀJUMU KOMITEJA
_____________________________________________________________________________________Cēsīs

 2019. gada 30. maijā
Sēde sākas plkst. 10.00
Raunas iela 4, Cēsis, Cēsu nov.


Darba kārtība
 
1. Par Cēsu novada domes 2019.gada 30. maija saistošo noteikumu Nr… „Grozījums Cēsu novada domes 2015. gada 19. novembra saistošajos noteikumos Nr. 20 „Par atbalstu daudzbērnu ģimenēm Cēsu novadā”” apstiprināšanu.
Ziņo: Iveta Sietiņsone, Cēsu novada pašvaldības aģentūras “Sociālais dienests” direktore.


Printēt