A  A  A
Lapas karte


Vai esi lejupielādējis mobilo lietotni "Cēsis 8911"?
 Skatīt atbildes
Pašvaldība » Domes komitejas » Sociālo un veselības jautājumu komitejas darba kārtība

» Domes komitejas
» Finanšu komitejas darba kārtība
» Izglītības, kultūras un sporta komitejas darba kārtība
» Uzņēmējdarbības un attīstības komitejas darba kārtība
» Sociālo un veselības jautājumu komitejas darba kārtība


CĒSU NOVADA PAŠVALDĪBAS
CĒSU NOVADA DOMES
SOCIĀLO UN VESELĪBAS JAUTĀJUMU KOMITEJA
_____________________________________________________________________________________Cēsīs
2018. gada 15.marts
Sēde sākas plkst. 8.15
Bērzaines ielā 18, Cēsis, Cēsu nov.
 
Darba kārtība

1. Informācija par Cēsu pilsētas pansionāta paplašināšanos  Kovārņu ielā 22, Cēsīs.
Ziņo: Inga Gunta Paegle, Cēsu pilsētas pansionāta direktore.

2. Informācija par pakalpojuma “Aprūpe mājās” nodrošināšanu Cēsu novadā.
Ziņo: I. Sietiņsone, Cēsu novada pašvaldības aģentūras “Sociālais dienests” direktore.


Printēt