A  A  A
Lapas karte


Cik bieži apmeklē kultūras pasākumus Cēsīs?
 Skatīt atbildes
Pašvaldība » Domes komitejas » Sociālo un veselības jautājumu komitejas darba kārtība

» Domes komitejas
» Domes komiteju sēžu grafiks
» Finanšu komitejas darba kārtība
» Izglītības, kultūras un sporta komitejas darba kārtība
» Uzņēmējdarbības un attīstības komitejas darba kārtība
» Sociālo un veselības jautājumu komitejas darba kārtība


CĒSU NOVADA PAŠVALDĪBAS
CĒSU NOVADA DOMES
SOCIĀLO UN VESELĪBAS JAUTĀJUMU KOMITEJA
_____________________________________________________________________________________Cēsīs
2018. gada 30.augustā
Sēde sākas plkst. 8.15
Bērzaines ielā 18, Cēsis, Cēsu nov.
 
 
 
Darba kārtība


1. Par J. Švalbes iesniegumu. Ziņo: Skaidrīte Grīnberga, Cēsu novada pašvaldības aģentūras “Sociālais dienests” Administratīvās nodaļas vadītāja - juriste.

2. Informācija par narkotisko un psihotropo vielu bezmaksas pārbaudēm nepilngadīgām personām.
Ziņo: Iveta Sietiņsone, Cēsu novada pašvaldības aģentūras “Sociālais dienests ”direktore.

3. Informācija par projekta “Vidzeme iekļauj” īstenošanas gaitu un Cēsu novada pašvaldības aģentūras “Sociālais dienests” budžeta 2019. gadam prioritātēm.
Ziņo: Vita Pleševnika, Cēsu novada pašvaldības aģentūras “Sociālais dienests ” projektu vadītāja – attīstības speciāliste,
Iveta Sietiņsone, Cēsu novada pašvaldības aģentūras “Sociālais dienests ”direktore.

Printēt