A  A  A
Lapas karte


Vai Tu skaties Olimpiskās spēles?
 Skatīt atbildes
Pašvaldība » Domes komitejas » Sociālo un veselības jautājumu komitejas darba kārtība

» Domes komitejas
» Finanšu komitejas darba kārtība
» Izglītības, kultūras un sporta komitejas darba kārtība
» Uzņēmējdarbības un attīstības komitejas darba kārtība
» Sociālo un veselības jautājumu komitejas darba kārtība


CĒSU NOVADA PAŠVALDĪBAS
CĒSU NOVADA DOMES
SOCIĀLO UN VESELĪBAS JAUTĀJUMU KOMITEJA
_____________________________________________________________________________________Cēsīs
2018. gada 22.februāris
Sēde sākas plkst. 8.15
Bērzaines ielā 18, Cēsis, Cēsu nov.
 
Darba kārtība

1. Par Cēsu novada domes 2018.gada …. saistošo noteikumu Nr…. „Grozījumi Cēsu novada domes 2014. gada 30. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 18 „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” apstiprināšanu.
Ziņo: Iveta Sietiņsone, Cēsu novada pašvaldības aģentūras “Sociālais dienests” direktore.

2. Informācija par Cēsu novada pašvaldības aģentūras “Sociālais dienests” darbību 2017. gadā.
Ziņo: Iveta Sietiņsone, Cēsu novada pašvaldības aģentūras “Sociālais dienests” direktore.

3. Par nolikuma “Grozījumi Cēsu novada pašvaldības aģentūras “Sociālais dienests” nolikumā” apstiprināšanu.
Ziņo: Iveta Sietiņsone, Cēsu novada pašvaldības aģentūras “Sociālais dienests” direktore.

4. Par  Cēsu novada pašvaldības aģentūras “Sociālais dienests” darbības un attīstības stratēģijas 2018. – 2020. gadam apstiprināšanu.
Ziņo: Iveta Sietiņsone, Cēsu novada pašvaldības aģentūras “Sociālais dienests” direktore.


Printēt