A  A  A
Lapas karte


Vai piedalīsies Lielajā Talkā 27. aprīlī?
 Skatīt atbildes
Pašvaldība » Domes komitejas » Sociālo un veselības jautājumu komitejas darba kārtība

» Domes komitejas
» Domes komiteju sēžu grafiks
» Finanšu komitejas darba kārtība
» Izglītības, kultūras un sporta komitejas darba kārtība
» Uzņēmējdarbības un attīstības komitejas darba kārtība
» Sociālo un veselības jautājumu komitejas darba kārtība


CĒSU NOVADA PAŠVALDĪBAS
CĒSU NOVADA DOMES
SOCIĀLO UN VESELĪBAS JAUTĀJUMU KOMITEJA
_____________________________________________________________________________________Cēsīs

 2019. gada 18. aprīlī
Sēde sākas plkst. 8.15
Bērzaines ielā 18, Cēsis, Cēsu nov.


Darba kārtība
 
1. Par Cēsu novada domes 2019. gada 2. maija saistošo noteikumu Nr. …. „Grozījumi Cēsu novada domes 2015. gada 8. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 15 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Cēsu novadā”” apstiprināšanu.
Ziņo: Iveta Sietiņsone, Cēsu novada pašvaldības aģentūras “Sociālais dienests” direktore.

2. Par Latvijas Neredzīgo biedrības Centrālās valdes iesniegumu.
Ziņo: Iveta Sietiņsone, Cēsu novada pašvaldības aģentūras “Sociālais dienests” direktore.


Printēt