A  A  A
Lapas karte


Kādas aktivitātes šajā ziemā izbaudi visvairāk?
 Skatīt atbildes
Pašvaldība » Domes komitejas » Sociālo un veselības jautājumu komitejas darba kārtība

» Domes komitejas
» Domes komiteju sēžu grafiks
» Finanšu komitejas darba kārtība
» Izglītības, kultūras un sporta komitejas darba kārtība
» Uzņēmējdarbības un attīstības komitejas darba kārtība
» Sociālo un veselības jautājumu komitejas darba kārtība


CĒSU NOVADA PAŠVALDĪBAS
CĒSU NOVADA DOMES
SOCIĀLO UN VESELĪBAS JAUTĀJUMU KOMITEJA
_____________________________________________________________________________________Cēsīs

 2019. gada 14. februārī
Sēde sākas plkst. 8.15
Bērzaines ielā 18, Cēsis, Cēsu nov.


Darba kārtība

 
1. Par dalības maksas noteikšanu.
Ziņo I. Sietiņsone, Cēsu novada pašvaldības aģentūras “Sociālais dienests” direktore.

Printēt