A  A  A
Lapas karte


Cik bieži apmeklē kultūras pasākumus Cēsīs?
 Skatīt atbildes
Pašvaldība » Domes komitejas » Sociālo un veselības jautājumu komitejas darba kārtība

» Domes komitejas
» Domes komiteju sēžu grafiks
» Finanšu komitejas darba kārtība
» Izglītības, kultūras un sporta komitejas darba kārtība
» Uzņēmējdarbības un attīstības komitejas darba kārtība
» Sociālo un veselības jautājumu komitejas darba kārtība


CĒSU NOVADA PAŠVALDĪBAS
CĒSU NOVADA DOMES
SOCIĀLO UN VESELĪBAS JAUTĀJUMU KOMITEJA
_____________________________________________________________________________________Cēsīs
2018. gada 11.oktobrī
Sēde sākas plkst. 8.15
Bērzaines ielā 18, Cēsis, Cēsu nov.
 
 
 
Darba kārtība


1. Par Cēsu novada domes saistošo noteikumu Nr… „Grozījumi Cēsu novada domes 2015. gada 8. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 14 „Par trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanu Cēsu novadā”” apstiprināšanu
Ziņo: Iveta Sietiņsone, Cēsu novada pašvaldības aģentūras “Sociālais dienests” direktore.

2. Par Cēsu novada domes 2018. gada 25. oktobra saistošo noteikumu Nr… „Grozījumi Cēsu novada domes 2015. gada 8. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 15 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Cēsu novadā”” apstiprināšanu.
Ziņo: Iveta Sietiņsone, Cēsu novada pašvaldības aģentūras “Sociālais dienests” direktore.

3. Par normatīvu dzīvokļa pabalsta aprēķināšanai Cēsu novadā 2017./2018. gada apkures sezonā apstiprināšanu.
Ziņo: Iveta Sietiņsone, Cēsu novada pašvaldības aģentūras “Sociālais dienests” direktore.

4. Informācija par atbildi B. Kuheļskai par procesuālā termiņa pagarināšanu.
Ziņo: Iveta Sietiņsone, Cēsu novada pašvaldības aģentūras “Sociālais dienests” direktore. 

5. Informācija par Starpprofesionālās komisijas sociālās korekcijas un sociālās palīdzības programmu izstrādei nolikuma grozījumiem.
Ziņo: Iveta Sietiņsone, Cēsu novada pašvaldības aģentūras “Sociālais dienests” direktore.

Printēt