A  A  A
Lapas karte


Vai apmeklēsi Latvijas Uzvaras dienas pasākumus Cēsīs 22.jūnijā?
 Skatīt atbildes
Pašvaldība » Domes komitejas » Sociālo un veselības jautājumu komitejas darba kārtība

» Domes komitejas
» Domes komiteju sēžu grafiks
» Finanšu komitejas darba kārtība
» Izglītības, kultūras un sporta komitejas darba kārtība
» Uzņēmējdarbības un attīstības komitejas darba kārtība
» Sociālo un veselības jautājumu komitejas darba kārtība


CĒSU NOVADA PAŠVALDĪBAS
CĒSU NOVADA DOMES
SOCIĀLO UN VESELĪBAS JAUTĀJUMU KOMITEJA
_____________________________________________________________________________________Cēsīs
2018. gada 7.jūnijā
Sēde sākas plkst. 8.15
Bērzaines ielā 18, Cēsis, Cēsu nov.
 
 
 
Darba kārtība

1. Informācija par Cēsu novada pašvaldības institūciju sadarbības grupu bērnu tiesību aizsardzībā.
Ziņo: Dita Trapenciere, Cēsu novada domes Sociālo un veselības jautājumu komitejas priekšsēdētāja.


Printēt