Pasākumu kalendārs
<< Novembris 2017 >>
POTCPSSv.
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930
A  A  A
Lapas karte


Vai piedalīsies Cēsu iedzīvotāju forumā 28.oktobrī?
 Skatīt atbildes
Pašvaldība » Domes komitejas » Finanšu komitejas darba kārtība

» Domes komitejas
» Finanšu komitejas darba kārtība
» Izglītības, kultūras un sporta komitejas darba kārtība
» Uzņēmējdarbības un attīstības komitejas darba kārtība
» Sociālo un veselības jautājumu komitejas darba kārtība


CĒSU  NOVADA  PAŠVALDĪBA
CĒSU NOVADA DOMES
FINANŠU KOMITEJA
Reģ. Nr. 90000031048, adrese Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101 
tālrunis  64124571, fakss 64161801, e-pasts: iac@cesis.lv  www.cesis.lv

________________________________________________________________________________________
                                            
Cēsīs
                        2017.gada 19.oktobrī             
        Sēde sākas plkst. 8.30
 
Darba kārtība

1. Par Cēsu novada pašvaldības Komunālās nodaļas Kapu saimniecības sniegtajiem saimnieciskajiem (maksas) pakalpojumiem.
Ziņo: V.Kalandārovs, Komunālās nodaļas vadītājs
2. Par grozījumiem Izglītības pasākumu 2017.gada  budžetā.
3. Par Cēsu novada domes 2017.gada 26.oktobra  saistošo noteikumu Nr.__ ,,Kārtība, kādā Cēsu novada pašvaldība sedz licencētās vispārējās izglītības programmas izmaksas privātajai izglītības iestādei” apstiprināšanu.
4. Par mērķdotāciju pamata un vispārējai  vidējai  izglītībai,  profesionālajai izglītībai.
5. Par mērķdotāciju  piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācībai.
6. Par mērķdotāciju  interešu izglītības programmām.
7. Par mērķdotāciju   speciālajām izglītības iestādēm.
8. Par grozījumiem LAD projektā  “Skolas piens”  2017.gada budžetā.
9. Par nedzīvojamo telpu (ģērbtuves, dušas) Sporta namā, Pūces ielā 2a, Cēsīs, Cēsu novada, nomas maksas apstiprināšanu.
Ziņo: A.Kamzole, Izglītības nodaļas speciāliste
10. Par nekustamā īpašuma Lielā Līvu ielā 3, Cēsīs, Cēsu nov.,  sastāvā esošas ēkas  ar kadastra apzīmējumu  4201 005 3103 002 piespiedu  sakārtošanu.
Ziņo: Z.Jēkabsone, Būvvaldes vadītāja
11. Par grozījumiem Cēsu novada domes 27.03.2014. lēmumā Nr. 162 “Par nekustamā īpašuma Raunas iela 12, Cēsis, Cēsu novads, kadastra Nr.  4201 005 1502, nodošanu pārvaldīšanā SIA „Vidzemes koncertzāle””.
Ziņo: A.Riekstiņa, Finanšu nodaļas ekonomiste
12. Par aizņēmumu projekta “Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskolas ēkas atjaunošana par zema enerģijas patēriņa ēku, Raunas ielā 7, Cēsīs, Cēsu novadā” realizācijai.
13. Par aizņēmumu projekta “Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskolas ēkas atjaunošana par zema enerģijas patēriņa ēku, Raunas ielā 7, Cēsīs, Cēsu novadā” pabeigšanai.
14. Par aizņēmumu projekta „Cēsu Viduslaiku Pils restaurācija un pils dārza apbūves jaunbūve”  realizācijai.
15. Par Budžeta komisijas izveidošanu.
Ziņo: A.Zerne, Finanšu nodaļas vadītāja
16. Par projekta pieteikuma „Degradēto teritoriju revitalizācija Cēsu novadā II kārta” izstrādi  un iesniegšanu.
Ziņo: V.Nītiņš, Attīstības nodaļas speciālists komercdarbības attīstības jautājumos;
I.Ādamsone, Attīstības nodaļas projektu un vides speciāliste


Printēt