A  A  A
Lapas karte


Cik bieži apmeklē kultūras pasākumus Cēsīs?
 Skatīt atbildes
Pašvaldība » Domes komitejas » Finanšu komitejas darba kārtība

» Domes komitejas
» Domes komiteju sēžu grafiks
» Finanšu komitejas darba kārtība
» Izglītības, kultūras un sporta komitejas darba kārtība
» Uzņēmējdarbības un attīstības komitejas darba kārtība
» Sociālo un veselības jautājumu komitejas darba kārtība


CĒSU  NOVADA  PAŠVALDĪBA
CĒSU NOVADA DOMES
FINANŠU KOMITEJA
Reģ. Nr. 90000031048, adrese Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101 
tālrunis  64124571, fakss 64161801, e-pasts: iac@cesis.lv  www.cesis.lv

________________________________________________________________________________________
                                         
Cēsīs
2018.gada 18.oktobrī
Sēde sākas plkst. 8.30

Darba kārtība

1. Informācija par Cēsu Krājaizdevumu sabiedrību.
2. Par grozījumiem Cēsu novada pašvaldības speciālajā budžetā.
3. Par grozījumiem Cēsu novada domes 02.06.2016.  lēmumā Nr.168 “Par maksas pakalpojumiem telpām un virtuves iekārtām Cēsu Pilsētas vidusskolā”.
4. Par projekta pieteikuma  „Degradēto teritoriju revitalizācija Cēsu novadā II kārta” iesniegšanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu.
5. Par dalību projekta „Starptautiskās konkurētspējas veicināšana Gaujas Nacionālā parka teritorijā” īstenošanā 2019.gadā.
6. Par maksas pakalpojumiem Cēsu 1.pamatskolā.
7. Par maksas pakalpojumiem Cēsu Bērnu un jauniešu centrā.
8. Par atbalstu Cēsu Jaunās pamatskolas mācību nodrošināšanai Cēsu Sporta kompleksā.
9. Par nekustamā īpašuma daļas Rīgas ielā 7, Cēsīs, Cēsu nov., nodošanu  bezatlīdzības lietošanā.
10. Par pirmsskolas izglītības  grupas atvēršanu Līvu sākumskola.
11. Par ESF projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” budžeta apstiprināšanu.
12. Par  Cēsu Valsts ģimnāzijas ERASMUS+  projektu budžeta apstiprināšanu.
13. Par finansējuma piešķiršanu.
14. Informācija. Sadarbība ar Nodibinājumu Iespējamā misija.
 


Printēt