A  A  A
Lapas karte


Vai Tu skaties Olimpiskās spēles?
 Skatīt atbildes
Pašvaldība » Domes komitejas » Izglītības, kultūras un sporta komitejas darba kārtība

» Domes komitejas
» Finanšu komitejas darba kārtība
» Izglītības, kultūras un sporta komitejas darba kārtība
» Uzņēmējdarbības un attīstības komitejas darba kārtība
» Sociālo un veselības jautājumu komitejas darba kārtība


 
 
 
CĒSU  NOVADA  PAŠVALDĪBA
Cēsu novada domes
IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA  KOMITEJA
Reģ. Nr. 90000031048, adrese Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101 
tālrunis  64124571, fakss 64161801, e-pasts:   
www.cesis.lv

________________________________________________________________________________________
 

Cēsīs
2018. gada 01.februārī
Sēde sākas plkst. 11.00
Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu nov.

 
Darba kārtība
 

1. Par Cēsu pilsētas 3.pirmsskolas izglītības iestādes nolikuma apstiprināšanu.
Ziņo: Dz.Kozaka, Izglītības nodaļas metodiķe
 


Printēt