A  A  A
Lapas karte


Cik bieži apmeklē kultūras pasākumus Cēsīs?
 Skatīt atbildes
Pašvaldība » Domes komitejas » Izglītības, kultūras un sporta komitejas darba kārtība

» Domes komitejas
» Domes komiteju sēžu grafiks
» Finanšu komitejas darba kārtība
» Izglītības, kultūras un sporta komitejas darba kārtība
» Uzņēmējdarbības un attīstības komitejas darba kārtība
» Sociālo un veselības jautājumu komitejas darba kārtība


 
 
 
CĒSU  NOVADA  PAŠVALDĪBA
Cēsu novada domes
IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA  KOMITEJA
Reģ. Nr. 90000031048, adrese Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101 
tālrunis  64124571, fakss 64161801, e-pasts:   
www.cesis.lv

________________________________________________________________________________________
 

2018.gada 20.septembrī
Sēde sākas plkst. 11.00

Darba kārtība

1. Par “Atklāta projektu konkursa „Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes  iniciatīvu  projektos” nolikums “ apstiprināšanu.
Ziņo: B. Dambīte, Izglītības nodaļas projektu vadītāja
2. Par nolikuma Nr. ___ „Grozījumi Cēsu novada Kultūras padomes nolikumā un par  Cēsu novada Kultūras padomes sastāva apstiprināšanu.
Ziņo: J.Markovs, Pašvaldības aģentūras „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” direktors
3. Par Cēsu 2.pamatskolas nolikuma apstiprināšanu. 
Ziņo I.Brammane, Cēsu 2.pamatskolas direktore
4. Par Grozījumiem Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskolas nolikumā.
Ziņo R.Blaževica, Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskolas direktore
5. Par Cēsu Jaunās pamatskolas  izglītojamo iesaistīšanu Eiropas Savienības struktūrfondu projektā Nr. 8.3.4.0/16/I/001 ‘” Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”.
Ziņo: B. Dambīte, Izglītības nodaļas projektu vadītāja
 


Printēt