A  A  A
Lapas karte


Vai Tu skaties Olimpiskās spēles?
 Skatīt atbildes
Pašvaldība » Domes komitejas » Izglītības, kultūras un sporta komitejas darba kārtība

» Domes komitejas
» Finanšu komitejas darba kārtība
» Izglītības, kultūras un sporta komitejas darba kārtība
» Uzņēmējdarbības un attīstības komitejas darba kārtība
» Sociālo un veselības jautājumu komitejas darba kārtība


 
 
 
CĒSU  NOVADA  PAŠVALDĪBA
Cēsu novada domes
IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA  KOMITEJA
Reģ. Nr. 90000031048, adrese Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101 
tālrunis  64124571, fakss 64161801, e-pasts:   
www.cesis.lv

________________________________________________________________________________________
 

Cēsīs
2018. gada 22.februārī
Sēde sākas plkst. 11.00
Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu nov.

 
Darba kārtība

1. Par Cēsu Pieaugušo izglītības centra pievienošanu Cēsu Tehnoloģiju un Dizaina vidusskolai.
2. Par Cēsu novada domes 2018.gada 8.marta saistošo noteikumu Nr.__ „Par līdzfinansējuma samaksas kārtību izglītības iestādēs, kuras darbojas Cēsu novada teritorijā un īsteno profesionālās ievirzes un interešu izglītības programmas” apstiprināšanu.
Ziņo: L.Kokina, Izglītības nodaļas vadītāja
3. Informācija par pašvaldības aģentūras "Cēsu Kultūras un tūrisma centrs" 2017.gada darba plāna izpildi.
4. Pārskats par Cēsu Kultūras attīstības programmas 2015-2019 ieviešanu 2017.gadā.
Ziņo: I.Asare, pašvaldības aģentūras "Cēsu Kultūras un tūrisma centrs” direktora vietniece kultūras un attīstības jautājumos
 
 


Printēt