A  A  A
Lapas karte


Vai atbalsti administratīvi teritoriālo reformu?
 Skatīt atbildes
Pašvaldība » Domes komitejas » Izglītības, kultūras un sporta komitejas darba kārtība

» Domes komitejas
» Domes komiteju sēžu grafiks
» Finanšu komitejas darba kārtība
» Izglītības, kultūras un sporta komitejas darba kārtība
» Uzņēmējdarbības un attīstības komitejas darba kārtība
» Sociālo un veselības jautājumu komitejas darba kārtība


 

Izglītības, kultūras un sporta komiteja
Cēsīs, Raunas ielā 4

_______________________________________________________________________________________

2019.gada 14.novembrī
Sēde sākas plkst. 11.00


Darba kārtība
 

1. Par Cēsu pilsētas 1.pirmsskolas izglītības iestādes  Attīstības plāna 2019./20.-2021./22.mācību gadam  apstiprināšanu.
Ziņo: M.Virskule, Cēsu pilsētas 1.pirmsskolas iestādes vadītāja
2. Par Cēsu novada pašvaldības finansējumu juridiskām un fiziskām personām Cēsu novada sporta bāzu nomas apmaksai treniņprocesa, sacensību un sporta pasākumu organizēšanai.
Ziņo: I.Krūmiņa, sporta koordinatore
3. Par mācīšanās atbalsta pedagogiem un atbalsta speciālistiem organizēšanas kārtību.
Ziņo: R.Urtāne, Izglītības pārvaldes izglītības satura un kvalitātes vadītāja
4. Par izglītības psihologa  amata vienību Cēsu Bērnu un jauniešu centrā.
Ziņo: L.Kokina, Izglītības pārvaldes vadītāja
 


Printēt