A  A  A
Lapas karte


Vai piedalīsies Eiropas Parlamenta vēlēšanās?
 Skatīt atbildes
Pašvaldība » Domes komitejas » Izglītības, kultūras un sporta komitejas darba kārtība

» Domes komitejas
» Domes komiteju sēžu grafiks
» Finanšu komitejas darba kārtība
» Izglītības, kultūras un sporta komitejas darba kārtība
» Uzņēmējdarbības un attīstības komitejas darba kārtība
» Sociālo un veselības jautājumu komitejas darba kārtība


 

Izglītības, kultūras un sporta komiteja
2019.gada 9.maijā plkst. 11.00
Cēsīs, Raunas ielā 4

_______________________________________________________________________________________
 
Darba kārtība

1. Par Cēsu internātpamatskolas – attīstības  centra nosaukuma maiņu.
Ziņo: L.Kokina, Izglītības pārvaldes vadītāja
2. Par grozījumiem 2019. gada 5. marta Deleģēšanas līgumā Nr.252/2019/3-3-17/11 ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Cēsu Olimpiskais centrs”.
Ziņo: L.Kokina, Izglītības pārvaldes vadītāja; J.Markovs, SIA “Cēsu Olimpiskais centrs” valdes priekšsēdētājs
3. Par darbinieku pāreju no Cēsu pilsētas Sporta skolas uz sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Cēsu Olimpiskais centrs”.
Ziņo: L.Kokina, Izglītības pārvaldes vadītāja
4. Informācija par nepieciešamajiem grozījumiem  Cēsu novada domes 28.02.2019. lēmumā Nr. 86 “Par Pašvaldības finansējumu juridiskām un fiziskām personām Cēsu novada sporta bāzu nomas apmaksai treniņprocesa un sporta pasākumu organizēšanai”.
Ziņo: J.Markovs, SIA “Cēsu Olimpiskais centrs” valdes priekšsēdētājs
5. Informācija par nosaukuma piešķiršanu Priekuļu tehnikumam.
6. Informācija. Par sadarbības piedāvājumu “Tumša Bilde 2019”.
Ziņo: L.Kokina, Izglītības pārvaldes vadītāja
7. Par Cēsu novada dalību konkursā “Eiropas kultūras galvaspilsēta 2027”.
8. Informācija. Par projekta pieteikuma "Public awareness of energy-saving in traditional rural buildings" (Sabiedrības izpratne par enerģijas taupīšanu tradicionālajās lauku ēkās) sagatavošanu Igaunijas-Latvijas pārrobežu sadarbības programmai 2014.-2020.gadam.
Ziņo: A.Egliņš-Eglītis, Attīstības un būvniecības pārvaldes vadītājs
 
 


Printēt