A  A  A
Lapas karte


Kādas aktivitātes šajā ziemā izbaudi visvairāk?
 Skatīt atbildes
Pašvaldība » Domes komitejas » Izglītības, kultūras un sporta komitejas darba kārtība

» Domes komitejas
» Domes komiteju sēžu grafiks
» Finanšu komitejas darba kārtība
» Izglītības, kultūras un sporta komitejas darba kārtība
» Uzņēmējdarbības un attīstības komitejas darba kārtība
» Sociālo un veselības jautājumu komitejas darba kārtība


 

Izglītības, kultūras un sporta komiteja
2019.gada 7.martā plkst. 11.00
Cēsīs, Raunas ielā 4

_______________________________________________________________________________________


Darba kārtība
 
1. Par grozījumu Cēsu novada domes 29.03.2018. lēmumā Nr.82 “Par izglītības iestāžu vadītāju vērtēšanu”.
2. Par  medmāsas amata vienību Cēsu Bērnu un jauniešu centrā.
3. Par  veļas pārziņa – šuvēja  amata vienībām Cēsu novada izglītības iestādēs.
4. Par aukles amata vienībām Līvu sākumskolā.
5. Par  tehniskā strādnieka un stadiona pārvaldnieka amata vienībām  Cēsu pilsētas Sporta skolā.
Ziņo: L.Kokina, Izglītības pārvaldes vadītāja
6. Par konkursa “Par finansējuma piešķiršanu vasaras skolām” nolikuma apstiprināšanu.
Ziņo: A.Egliņš-Eglītis, Attīstības un būvniecības pārvaldes vadītājs
7. SIA Cēsu Olimpiskais centrs atskaite par 2018.gadā paveikto saskaņā ar deleģējuma līgumu.
Ziņo: J.Markovs, SIA "Cēsu Olimpiskais centrs" valdes priekšsēdētājs
 
 


Printēt