A  A  A
Lapas karte


Vai Tu skaties Olimpiskās spēles?
 Skatīt atbildes
Pašvaldība » Domes komisijas » Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas darba kārtība

» Domes komisijas
» Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas darba kārtība
» Medību koordinācijas komisijas protokoli


CĒSU NOVADA  PAŠVALDĪBA 
ATTĪSTĪBAS UN TERITORIJAS PLĀNOŠANAS KOMISIJA
Reģ.Nr. 90000031048, adrese Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101
tālrunis  64123642, 64161800, fakss 64161801, e-pasts: iac@dome.cesis.lv  
  www.cesis.lv
_________________________________________________________________________________
Cēsīs
2018. gada 20.februārī
Sēde sākas plkst. 8.30
Bērzaines ielā 5, Cēsīs, Cēsu nov.,

Darba kārtība
 

1. Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā.
2. Informācija par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu:
Lapsu iela 34, Cēsis.
3. Informācija par pirmpirkuma tiesībām uz zemesgabala domājamo daļu:
Festivāla ielā 41, Cēsis.
4. Par nekustamā īpašuma “Vidus Krastiņi”, Vaives pag., Cēsu nov., sadalīšanu.
5. Par sadzīves kanalizācijas tīkla izbūvi Kaļķu ielā.
6. Par adreses piešķiršanu Jēkaba ielā 4B, Cēsīs, Cēsu nov.
7. Par adreses piešķiršanu Rīgas ielā 23-1, Cēsīs, Cēsu nov.
 


Printēt