A  A  A
Lapas karte


Cik bieži apmeklē kultūras pasākumus Cēsīs?
 Skatīt atbildes
Pašvaldība » Domes komisijas » Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas darba kārtība

» Domes komisijas
» Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas darba kārtība
» Medību koordinācijas komisijas protokoli


CĒSU NOVADA  PAŠVALDĪBA 
ATTĪSTĪBAS UN TERITORIJAS PLĀNOŠANAS KOMISIJA
Reģ.Nr. 90000031048, adrese Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101
tālrunis  64123642, 64161800, fakss 64161801, e-pasts: iac@dome.cesis.lv  
  www.cesis.lv
_________________________________________________________________________________
Cēsīs
2018. gada 25.septembrī
Sēde sākas plkst. 13.00
Bērzaines ielā 5, Cēsīs, Cēsu nov.,
 
Darba kārtība

1. Informācija par Veismaņu un Rāmuļu kapos paveikto digitalizāciju.
Ziņo SIA “Cemety”
2. Par akciju sabiedrības "Cēsu Alus" teritorijas attīstību.
3. Par Lokālplānojuma Saules ielas 13a, 15 un Vilku ielas 14, Cēsīs, Cēsu nov. teritorijām, grozot teritorijas plānojumu nodošanu sabiedriskajai apspriešanai.
4. Informācija par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Ķiršu iela 51, Cēsis.
 


Printēt