A  A  A
Lapas karte


Kādas aktivitātes šajā ziemā izbaudi visvairāk?
 Skatīt atbildes
Pašvaldība » Domes komisijas » Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas darba kārtība

» Domes komisijas
» Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas darba kārtība
» Medību koordinācijas komisijas protokoli


CĒSU NOVADA  PAŠVALDĪBA 
ATTĪSTĪBAS UN TERITORIJAS PLĀNOŠANAS KOMISIJA
 adrese Raunas iela 4, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101

_________________________________________________________________________________

2019.gada 19.februārī
Sēde sākas plkst. 9.00

Darba kārtība


1. Informācija par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Alejas iela 13, Cēsis.
2. Par  zemes ierīcības projekta uzsākšanu un nosacījumu izdošanu Piebalgas  iela 10, Cēsis.
3. Par  zemes ierīcības projekta uzsākšanu un nosacījumu izdošanu Uzvaras bulvāris 16 un Uzvaras bulvāris 18 , Cēsis.
4. Par  zemes ierīcības projekta uzsākšanu un nosacījumu izdošanu Leona Paegles iela 25, Cēsis.
5. Par zemes ierīcības projekta  Lauku iela 33, Cēsīs, Cēsu nov., apstiprināšanu.
 

 
 
 
 


Printēt