A  A  A
Lapas karte


Vai izbaudīji "Cēsis 812" svētkus?
 Skatīt atbildes
Pašvaldība » Domes komisijas » Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas darba kārtība

» Domes komisijas
» Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas darba kārtība
» Medību koordinācijas komisijas protokoli


CĒSU NOVADA  PAŠVALDĪBA 
ATTĪSTĪBAS UN TERITORIJAS PLĀNOŠANAS KOMISIJA
Reģ.Nr. 90000031048, adrese Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101
tālrunis  64123642, 64161800, fakss 64161801, e-pasts: iac@dome.cesis.lv  
  www.cesis.lv
_________________________________________________________________________________
Cēsīs
2018. gada 21.augustā
Sēde sākas plkst. 8.30
Bērzaines ielā 5, Cēsīs, Cēsu nov.,
 
Darba kārtība

1. Par Cēsu novada domes 31.05.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 18 „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”.
2. Informācija par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Miera iela, Cēsis.
3. Par pakāpiena-pandusa izveidi SIA “Vinetas un Allas Kārumlāde” Rīgas ielā 12, Cēsīs.
4. Par Līvu pamatskolas, Krīvi, Vaives pag., Cēsu nov. būvprojektu par granulu uzglabāšanas tvertnes pārbūvi.
 


Printēt