A  A  A
Lapas karte


Vai apmeklēsi Latvijas Uzvaras dienas pasākumus Cēsīs 22.jūnijā?
 Skatīt atbildes
Pašvaldība » Domes komisijas » Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas darba kārtība

» Domes komisijas
» Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas darba kārtība
» Medību koordinācijas komisijas protokoli


CĒSU NOVADA  PAŠVALDĪBA 
ATTĪSTĪBAS UN TERITORIJAS PLĀNOŠANAS KOMISIJA
 adrese Raunas iela 4, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101

_________________________________________________________________________________

2019.gada 18.jūnijā
Sēde sākas plkst. 10.00

Darba kārtība

 
1. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa piešķiršanu nomas zemes gabalam Palmu ielā 5, Cēsīs, Cēsu novadā.
2. SIA "Karjeras tehnikas noma" iesniegums par zemes nomu Priekuļu ielā 15, Cēsīs, Cēsu novadā.
3. Informācija par zemes iegūšanu īpašumā (Lielā Katrīnas iela 14, Cēsis).
 


Printēt