Pasākumu kalendārs
<< Jūnijs 2017 >>
POTCPSSv.
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930
A  A  A
Lapas karte


Vai apmeklēsi Cēsu kauju dienas pasākumus 22.jūnijā?
 Skatīt atbildes
Pašvaldība » Domes komisijas

» Domes komisijas
» Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas darba kārtība
» Medību koordinācijas komisijas protokoli


Publisku pasākumu atļauju izsniegšanas komisija

Komisijas priekšsēdētājs J.GOBA Cēsu novada pašvaldības administrācijas vadītājs
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks   p/a "Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs" deleģēts pārstāvis
Komisijas locekļi D.OZOLIŅŠ Komunālās nodaļas komunālinženieris
  R.SILIŅA Izglītības nodaļas sporta koordinatore
Komisijas sekretārs A.ABRAMOVS Komunikācijas nodaļas komunikācijas speciālists

Administratīvo aktu apstrīdēšanas komisija

Komisijas priekšsēdētājs M.MALCENIEKS Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietnieks
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks J.GOBA Cēsu novada pašvaldības administrācijas vadītājs
Komisijas sekretārs E.JANELSIŅA Administratīvi juridiskās nodaļas juriste
Komisijas locekļi A.ZERNE Finansu nodaļas vadītāja
  E.JANELSIŅA Administratīvi juridiskās nodaļas juriste
  L.AGAFONOVA Komunālās nodaļas komunālinženiere, vadītāja vietniece
  V.ZAĻAISKALNA Vaives pagasta pārvaldes vadītāja
  S.ZVIRBULE Administratīvi juridiskās nodaļas vadītāja

Administratīvā komisija

Komisijas priekšsēdētāja I.KERLIŅA juriste
Komisijas priekšsēdētāja vietniece K.KUZMA Vaives pagasta pārvaldes sekretāre
Komisijas locekļi K.BLAUMANIS Cēsu novada Pašvaldības policijas vecākais inspektors par saistošo noteikumu uzraudzību
  L.AGAFONOVA Komunālās nodaļas komunālinženiere, vadītāja vietniece
  J.MIRANOVIČA Cēsu novada Pašvaldības policijas administratīvo lietu inspektore
Komisijas sekretāre J.MIRANOVIČA Cēsu novada Pašvaldības policijas administratīvo lietu inspektore

Administratīvās komisijas
Bērnu lietu apakškomisija


Komisijas priekšsēdētājs I.KERLIŅA juriste
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks DZ.KOZAKA Izglītības nodaļas izglītības metodiķe
Komisijas locekļi E.KALNIŅA Valsts policijas Vidzemes reģiona Cēsu iecirkņa Kārtības policijas nodaļas inspektore
  G.NORBUTS Cēsu novada vecāku domes deleģēts pārstāvis
 
I.VĪKSNA


J.MIRANOVIČA
Cēsu novada pašvaldības aģentūras “Sociālais dienests” dienas centra “Saules taka” vadītāja
Cēsu novada Pašvaldības policijas administratīvo lietu inspektore
Komisijas sekretāre: J.MIRANOVIČA Cēsu novada Pašvaldības policijas administratīvo lietu inspektore

Personāla jautājumu komisija

Komisijas priekšsēdētājs J.GOBA Cēsu novada pašvaldības administrācijas vadītājs
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks M.MALCENIEKS Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietnieks
Komisijas sekretārs I. RUHMANE Administratīvi juridiskās nodaļas jurists personāla speciālists
Komisijas locekļi    
  J.ROZENBERGS Cēsu novada domes priekšsēdētājs
  I. RUHMANE Administratīvi juridiskās nodaļas jurists personāla speciālists
  S. RATNIKA Administratīvi juridiskās nodaļas vadītājas vietniece juridiskajos jautājumos
    Attiecīgās nodaļas vadītājs, kurā nepieciešams darbinieks

Simbolikas komisija

Komisijas priekšsēdētājs I.TIMERMANIS Cēsu novada domes deputāts
Komisijas    Cēsu novada pašvaldības Komunikācijas nodaļas komunikācijas speciālists
Komisijas locekļi    
    Cēsu novada pašvaldības Komunikācijas nodaļas komunikācijas speciālists
  L. KRASTIŅA Cēsu novada domes deputāte
  V. KĻAVIŅŠ Cēsu pilsētas mākslas skolas direktors
  J.ZLAUGOTNIS Cēsu novada Būvvaldes arhitekts
    Vaives pagasta pārvaldes pārstāvis

Novērtēšanas komisija Cēsu novada pašvaldības un tās amatpersonām pasniegto dāvanu uzskaitei un vērtības noteikšanai

Komisijas priekšsēdētājs A.MIHAĻOVS Cēsu novada pašvaldības izpilddirektors
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks B.KUPLĀ Revidente
Komisijas sekretārs I.GROZA Administratīvi juridiskās nodaļas vadītāja vietniece administratīvajos jautājumos
Komisijas locekļi A.RIEKSTIŅA Finanšu nodaļas ekonomiste
  I.GROZA Administratīvi juridiskās nodaļas vadītāja vietniece administratīvajos jautājumos
  V.KRASTIŅŠ Nekustamā īpašuma nodaļas vadītājs
  G.GRUNDMANIS Nekustamā īpašuma nodaļas nekustamā īpašuma pārvaldnieks
  L.BĪBERE Vaives pagasta pārvaldes grāmatvede

Nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu pieņemšanas un norakstīšanas komisija

Komisijas priekšsēdētājs S.KŪLĪTE Finanšu nodaļas galvenā grāmatvede
Komisijas locekļi B.KUPLĀ Revidente
  A.ZERNE Finanšu nodaļas vadītāja
  G.GRUNDMANIS Nekustamā īpašuma nodaļas nekustamā īpašuma pārvaldnieks
  V.ZAĻAISKALNA Vaives pagasta pārvaldes vadītāja

Kokaugu aizsardzības komisija

Komisijas priekšsēdētājs D.LAIVA Komunālās nodaļas arhitekta palīgs
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks M.SESTULIS Cēsu novada domes deputāts
Komisijas sekretārs A.BUKEJA Komunālās nodaļas komunālinženiere
Komisijas locekļi T.GAILĪTE IK „T.G.Zaļumi” īpašniece
  A.RAUBIŠKO z/s „ Kliģeni” vadītājs
  A.BUKEJA Komunālās nodaļas komunālinženiere


Konkursa „Par skaistāko Cēsu novada dārzu un sakoptāko teritoriju” komisija

Komisijas priekšsēdētājs M.MALCENIEKS Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietnieks
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks V.KALANDĀROVS Komunālās nodaļas vadītājs
Komisijas sekretārs D. LAIVA Komunālās nodaļas arhitekta palīgs
Komisijas locekļi A. BUKEJA Komunālās nodaļas komunālinženiere
  V.ZAĻAISKALNA Vaives pagasta pārvaldes vadītāja
  D. LAIVA Komunālās nodaļas arhitekta palīgs
  J.GOBA Cēsu novada pašvaldības administrācijas vadītājs


Konkursa „Cēsu novada uzņēmējs 20...” komisija

Komisijas priekšsēdētājs A.MELBĀRDIS Cēsu novada domes Uzņēmnējdarbības un attīstības komitejas vadītājs
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks I.SUIJA-MARKOVA Cēsu novada domes deputāte
Komisijas locekļi A.ZERNE Finanšu nodaļas vadītāja
  L.MADELĀNE Attīstības nodaļas vadītājs
  P.IRBINS biedrības „Vidzemes inovāciju un uzņēmējdarbības centrs”  valdes loceklis”
  J.BĒRZIŅŠ Biznesa konsultants
  V.NĪTIŅŠ Attīstības nodaļas speciālists komercdarbības attīstības jautājumos
  J.ROZENBERGS Cēsu novada domes priekšsēdētājs


Transporta kustības organizācijas komisija

Komisijas priekšsēdētājs J.GOBA Cēsu novada pašvaldības administrācijas vadītājs
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks    
Komisijas sekretāre A.BUKEJA Komunālās nodaļas komunālinženiere
Komisijas locekļi M.MALCENIEKS Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietnieks
  J.ZLAUGOTNIS Cēsu novada Būvvaldes arhitekts
  L.MADELĀNE Attīstības nodaļas vadītājs
  D.OZOLIŅŠ Komunālās nodaļas komunālinženieris
  U.PLENDIŠĶIS VAS „Latvijas valsts ceļi” Vidzemes reģiona Cēsu nodaļas vadītājs
  V.KRASTIŅŠ Nekustamā īpašuma nodaļas vadītājs
  Z.JĒKABSONE Cēsu novada Būvvaldes vadītāja
  V.ZAĻAISKALNA Vaives pagasta pārvaldes vadītāja
  M.SMILTIŅA Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes Kārtības policijas biroja Patruļpolicijas nodaļas Satiksmes uzraudzības rotas vecākā inspektore
  G.GROSBERGS Cēsu novada domes deputāts


Attīstības un teritorijas plānošanas komisija

Komisijas priekšsēdētājs M.MALCENIEKS Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietnieks
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks L.MADELĀNE Attīstības nodaļas vadītāja
Komisijas sekretāre A.ALKSNĪTE Administratīvi juridiskās nodaļas sekretāre
Komisijas locekļi J.ROZENBERGS Cēsu novada domes priekšsēdētājs
  V.KRASTIŅŠ Nekustamā īpašuma nodaļas vadītājs
  J.ZLAUGOTNIS Cēsu novada Būvvaldes arhitekts
  V.ZAĻAISKALNA Vaives pagasta pārvaldes vadītāja
  Z.JĒKABSONE Cēsu novada Būvvaldes vadītāja
  R.KLĀVA Cēsu novada Būvvaldes teritorijas plānotāja
  V.NĪTIŅŠ

I.ĀDAMSONE
Attīstības nodaļas speciālists komercdarbības attīstības jautājumos
Attīstības nodaļas projektu un vides speciāliste
  L.VĪGRANTE Nekustamā īpašuma nodaļas zemes ierīcības inženiere
  M.ULĀNS Cēsu novada Būvvaldes galvenais teritorijas plānotājs
  J.GOBA Cēsu novada pašvaldības administrācijas vadītājs
  V.KALANDĀROVS Cēsu novada pašvaldības Komunālās nodaļas vadītājs


Cēsu novada pašvaldības iestāžu vadītāju vai izpilddirektora vērtēšanas komisija

Komisijas priekšsēdētājs J.Rozenbergs Cēsu novada domes priekšsēdētājs
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks: M.Malcenieks Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietnieks
Komisijas sekretāre I.Ruhmane Administratīvi juridiskās nodaļas juriste- personāla speciāliste
Komisijas locekļi T.Jaunzemis Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētājs
  A.Melbārdis Cēsu novada domes Uzņēmējdarbības un attīstības komitejas priekšsēdētājs
  M.Niklass Cēsu novada domes Sociālo un veselības jautājumu komitejas priekšsēdētājs
  U.Lencbergs Cēsu novada domes deputāts


Dzīvokļu komisija

Deleģēt U.LENCBERGU, Cēsu novada domes deputātu, darbam Cēsu novada pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” Dzīvokļu komisijā.


Dzīvojamo māju privatizācijas komisija

Komisijas priekšsēdētājs A. MIHAĻOVS Cēsu novada pašvaldības izpilddirektors
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks J.GOBA Cēsu novada pašvaldības administrācijas vadītājs
Komisijas sekretārs Z.BĒRZIŅA Administratīvi juridiskās nodaļas speciāliste deklarēšanas un privatizācijas jautājumos
Komisijas locekļi Z.BĒRZIŅA Administratīvi juridiskās nodaļas speciāliste deklarēšanas un privatizācijas jautājumos
  A.ĶERPE Cēsu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma  nodaļas pašvaldības īpašumu speciālists
  V.ZAĻAISKALNA Vaives pagasta pārvaldes vadītāja
     


Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisija

Komisijas priekšsēdētājs A. MIHAĻOVS Cēsu novada pašvaldības izpilddirektors
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks M.MALCENIEKS Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietnieks
Komisijas sekretārs   Nekustamā īpašuma nodaļas zemes ierīkotājs
Komisijas locekļi    
  Z.JĒKABSONE Cēsu novada Būvvaldes vadītāja
  S.ZVIRBULE Administratīvi juridiskās nodaļas vadītāja
  V.KRASTIŅŠ Nekustamā īpašuma nodaļas vadītājs
  J.GOBA Cēsu novada pašvaldības administrācijas vadītājs


Cēsu novada medību koordinācijas komisija
 

Komisijas priekšsēdētājs V.ZAĻAISKALNA Vaives pagasta pārvaldes vadītāja
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks M.SESTULIS Valsts Meža dienesta Centrālvidzemes mežniecības Priekuļu nodaļas pārstāvis
Komisijas locekļi Z.ŠPATE Lauku atbalsta dienesta Ziemeļvidzemes reģionālās lauksaimniecības pārvaldes Kontroles un uzraudzības daļas vadītāja
  A.MELBĀRDIS medību kolektīva "Priekuļi GNP"  pārstāvis
  A.OŠS zemnieku pārstāvis
Komisijas sekretāre K.KUZMA Vaives pagasta pārvaldes sekretāre


Komisija darījumiem ar lauksaimniecības zemi
 

Komisijas priekšsēdētājs A.MIHAĻOVS Cēsu novada pašvaldības izilddirektors
Komisijas priekšsēdētāja vietniece V.ZAĻAISKALNA Vaives pagasta pārvaldes vadītāja
Komisijas locekļi A.ĶERPE Vaives pagasta pārvaldes nekustamo īpašumu pārvaldnieks
  K.KUZMA Vaives pagasta pārvaldes sekretāre 
  E.ATVARA Cēsu novda pašvaldības Attīstības nodaļas lauku attīstības speciāliste
Komisijas sekretāre K.KUZMA Vaives pagasta pārvaldes sekretāre


Cēsu pilsētas Zemes komisija

Komisijas priekšsēdētājs Z.JĒKABSONE Cēsu novada Būvvaldes vadītāja
Komisijas sekretārs L.VĪGRANTE Nekustamā īpašuma nodaļas zemes ierīcības inženiere
Komisijas locekļi E.LIPARTE Valsts Zemes dienesta Vidzemes reģionālās nodaļas Cēsu biroja kadastra inženiere
  J.ZLAUGOTNIS Cēsu novada Būvvaldes arhitekts


Konkursa „Būve 20..” komisija

Komisijas priekšsēdētājs A.MELBĀRDIS Cēsu novada domes deputāts
Komisijas sekretārs D.BERNOVSKA Cēsu novada Būvvaldes sekretāre
Komisijas locekļi    
  V.GASIŅA Latvijas Dabas un pieminekļu aizsardzības biedrības pārstāve
  J.ZLAUGOTNIS Cēsu novada Būvvaldes arhitekts
     
  I.ĀDAMSONE Attīstības  nodaļas projektu un vides speciāliste
  Z.JĒKABSONE Cēsu novada Būvvaldes vadītāja
  U.DANČAUSKIS Cēsu novada Būvvaldes būvinspektors
     Vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēku drošību apdraudošu būvju apzināšanas komisija
 

Komisijas priekšsēdētājs J.GOBA Cēsu novada pašvaldības administrācijas vadītājs
Komisijas sekretārs D.BERNOVSKA Cēsu novada Būvvaldes sekretāre
Komisijas locekļi U.DANČAUSKIS  Cēsu novada Būvvaldes būvinspektors
  Z.JĒKABSONE Cēsu novda Būvvaldes vadītāja
  J.ZLAUGOTNIS Cēsu novada Būvvaldes arhitekts
  I.ĀDAMSONE Attīstības nodaļas projektu un vides speciāliste
  T.ĻVOVA Cēsu novada Pašvaldības policijas vecākā inspektore par saistošo noteikumu uzraudzībuĒku un būvju apsekošanas komisija

Komisijas priekšsēdētājs U.DANČAUSKIS Cēsu novada Buvvaldes būvinspektors
Komisijas sekretārs D.BERNOVSKA Cēsu novada Būvvaldes sekretāre
Komisijas locekļi J.ZLAUGOTNIS Cēsu novada Būvvaldes arhitekts
  J.AMANS Nekustamā īpašuma nodaļas būvinženierisCēsu novada Būvvalde

Būvvaldes priekšsēdētājs Z.JĒKABSONE Cēsu novada Būvvaldes vadītāja
Būvvaldes sekretārs  D.BERNOVSKA Cēsu novada Būvvaldes sekretāre
Būvvaldes locekļi U.DANČAUSKIS Cēsu novada Būvvaldes būvinspektors
  J.ZLAUGOTNIS Cēsu novada Būvvaldes arhitekts


Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmas licencēšanas komisija

Komisijas priekšsēdētājs T.JAUNZEMIS Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētājs
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks D.RUBENE Cēsu Pieaugušo izglītības centra direktore
Komisijas locekļi    
  M.NIKLASS Cēsu novada domes deputāts
  S.RATNIKA Administratīvi juridiskās nodaļas vadītājas
vietniece juridiskajos jautājumos
  L.KOKINA Izglītības nodaļas vadītāja


Komisija brīvo vietu sadalei pirmsskolas izglītības iestādēs

Komisijas priekšsēdētājs T.JAUNZEMIS Cēsu novada domes deputāts
Komisijas sekretārs Dz.KOZAKA Izglītības nodaļas izglītības metodiķe
Komisijas locekļi M.NIKLASS Cēsu novada domes deputāts
  G.SABULIS Vecāku domes pārstāvis
  L.KAZAKA Cēsu pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja
  M.DZALBE Cēsu novada Bāriņtiesas locekle


Vēlēšanu komisija

Komisijas priekšsēdētāja L.DZEMIDO
Sekretārs J.KAZAINIS
Komisijas locekļi D.OŠIŅA
  V.ŠVĀNE
  J.GRUNTMANIS
  G.GRUNDMANIS
  J.MARIŅENKO


Arhīva apstrādes ekspertu komisija

Komisijas priekšsēdētājs J.GOBA Cēsu novada pašvaldības administrācijas vadītājs
Komisijas sekretārs V.ŠVĀNE Administratīvi juridiskās nodaļas Apmeklētāju konsultante
Komisijas locekļi    
  I.GROZA Administratīvi juridiskās nodaļas vadītāja vietniece administratīvajos jautājumos
  V.ŠVĀNE Administratīvi juridiskās nodaļas Apmeklētāju konsultante, atbildīgā amatpersona Cēsu novada pašvaldībā par arhīva fondu uzglabāšanu
  K.KUZMA Vaives pagasta pārvaldes sekretāre atbildīgā amatpersona Vaives pagasta pārvaldē par arhīva fondu uzglabāšanu
  S.KŪLĪTE Finanšu nodaļas galvenā grāmatvede
  B.KUPLĀ Revidente


Licencēšanas komisija

Komisijas priekšsēdētājs J.GOBA Cēsu novada pašvaldības administrācijas vadītājs
Komisijas locekļi D.OZOLIŅŠ Komunālās nodaļas komunālinženieris
  M.Niklass Cēsu novada domes deputāts
  J.MIRANOVIČA Cēsu novada Pašvaldības policijas administratīvo lietu inspektore

Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas komisija

Komisijas priekšsēdētājs L.KOKINA Izglītības nodaļas vadītāja
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks B.DAMBĪTE Izglītības nodaļas metodiķe
Komisijas locekļi M.VIRSKULE Cēsu pilsētas 1. pirmskolas izglītības iestādes vadītāja
  A.KOSOVA Līvu pamatskolas skolotāja
  L.ĶIMENE Cēsu pilsētas 4. pirmskolas izglītības iestādes skolotāja
  L.RASA Cēsu pilsētas 4. pirmskolas izglītības iestādes skolotāja
  O.KOSOLAPOVA Cēsu 2. vidusskolas metodiķe
  E.SUHARŽEVSKA Cēsu Valsts ģimnāzijas skolotāja
  V.GOLOBOVA Cēsu 2. pamatskolas direktora vietniece
  I.FREIVALDE Cēsu pilsētas pamatskolas direktora vietniece
  A.KLĒTNIECE LIZDA Cēsu starpnovadu arodorganizācijas priekšsēdētāja


Komisija izglītojamo atbrīvošanai no valsts noteikto pārbaudījumu kārtošanas

Komisijas priekšsēdētājs L.KOKINA Izglītības nodaļas vadītāja
Komisijas locekļi B.DAMBĪTE Izglītības nodaļas metodiķe
  DZ.KOZAKA Izglītības nodaļas metodiķe


Pedagoģiski medicīniskā komisija

Komisijas priekšsēdētājs B.DAMBĪTE Izglītības nodaļas metodiķe
Komisijas sekretārs I. ŠTEINA  
Komisijas locekļi Z.SILIŅA Spāres speciālās internātskolas logopēde
  M.CIRE Spāres speciālās internātskolas speciālais pedagogs
  I.BERĶE Cēsu sanatorijas internātpamatskolas psihologs


Komisija interešu izglītības programmu izvertēšanai
 

Komisijas priekšsēdētājs M.Niklass Cēsu novada domes deputāts
Komisijas locekļi U.Lencbergs Cēsu novada domes deputāts
  L.KOKINA Izglītības nodaļas vadītāja
  A.KAMZOLE Izglītības nodaļas galvenā speciāliste ekonomikas jautājumos


Apvienotā novadu civilās aizsardzības komisija

Deleģēt J.ROZENBERGU, Cēsu novada domes priekšsēdētāju, darbam apvienotājā novadu civilās aizsardzības komisijā.
Deleģēt J.GOBU, Cēsu novada pašvaldības administrācijas vadītāju, darbam apvienotājā novadu civilās aizsardzības komisijā.

Kultūras projektu konkursa komisija

Deleģēt I.LĀCI, Cēsu novada domes deputāti, darbam p/a "Cēsu Kultūras un Tūrisma centra" Kultūras projektu konkursa komisijā.

Konkursa „Par līdzfinansējuma piešķiršanu vasaras skolām”
Komisijas priekšsēdētājs M.MALCENIEKS Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietnieks
Komisijas priekšsēdētāja vietniece L.MADELĀNE Attīstības nodaļas vadītājs
Komisijas locekļi I.ASARE p/a Cēsu Kulturas un Tūrisma centrs direktora vietniece
  K.POTS Komunikācijas nodaļas vadītājs
  D.TRAPENCIERE biedrības "Latvijas Zinātnes centru apvienība" pārstāve
  A.MAGONE p/a Cēsu Kulturas un Tūrisma centrs Tūrisma informācijas centra vadītāja
Komisijas sekretāre R.TAURENE Attīstības nodaļas projektu un attīstības speciāliste

Konkursa „Cēsu novada daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanas projektu pieteikumu vērtēšanas komisija”
Komisijas priekšsēdētājs J.GOBA Cēsu novada pašvaldības administrācijas vadītājs
Komisijas locekļi J.ZLAUGOTNIS Cēsu novada Būvvaldes arhitekts
  E.JANELSIŅA Administratīvi juridiskās nodaļas juriste
  V.KALANDĀROVS Komunālās nodaļas vadītājs
  L.MADELĀNE Attīstības nodaļas vadītāja
Komisijas sekretāre S.BREIKŠA Attīstības nodaļas projektu koordinatore

Konkursa „Sakārtotākā fasāde Cēsu vecpilsētā”

Komisijas priekšsēdētājs J.GOBA Cēsu novada pašvaldības administrācijas vadītājs
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks J.ZLAUGOTNIS Cēsu novada Būvvaldes arhitekts
Komisijas sekretārs D.BERNOVSKA Cēsu novada Būvvaldes sekretāre
Komisijas locekļi J.ROZENBERGS Cēsu novada domes priekšsēdētājS
  M.MALCENIEKS Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietnieks
  I.TIMERMANIS Cēsu novada domes deputāts
  Z.JĒKABSONE Cēsu novada Būvvaldes vadītāja
  U.DANČAUSKIS Cēsu novada Būvvaldes būvinspektors


Konkursa „Tīrākā ietve Cēsu novadā” komisija

Komisijas priekšsēdētājs M.MALCENIEKS Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietnieks
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks   Cēsu novada pašvaldības Komunālās nodaļas vadītājs
Komisijas sekretāre A.BUKEJA Komunālās nodaļas komunālinženiere
Komisijas locekļi A.BUKEJA Komunālās nodaļas komunālinženiere
  D.LAIVA Komunālās nodaļas arhitekta palīgs – ainavu arhitekte
  V.ZAĻAISKALNA Vaives pagasta pārvaldes vadītāja
  J.GOBA Cēsu novada pašvaldības administrācijas vadītājsCēsu novada Sabiedrības veselības veicināšanas komisija

Komisijas priekšsēdētājs M.NIKLASS Cēsu novada domes deputāts
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks I.GRAPA-GRĀFA SIA " Cēsu klīnika" Ambulatorās daļas vadītāja
Komisijas locekļi B.JAUNZEMA Ģimenes ārste
  I.LIEPA SIA " Cēsu klīnika"  valdes priekšsēdētājs
  L.KOKINA Izglītības nodaļas vadītāja
  I.SIETIŅSONE Cēsu novada pašvaldības aģentūras "Sociālais dienests" direktore
  L.MADELĀNE Attīstības nodaļas vadītājs
  Z.BRENTE-BRANTIŅA Izgītības nodaļas sabiedrības veselības veicināšanas speciālists 


Cēsu novada Jaunatnes lietu Konsultatīvā komisija

Komisijas locekļi:
Dz.KOZAKA- Izglītības nodaļas metodiķe
I.JERMOLĀJEVA- Cēsu Bērnu un jauniešu centra jaunatnes lietu speciāliste
M.MALCENIEKS- 
Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietnieks
E. BALTSKARA- Jauniešu domes priekšsēdētāja
A. DARĢE- LSKJ Cēsu nodaļas priekšsēdētāja
L.RASS- Jaunsargu izvirzīta pārstāve
S.BRAUNA- s/o " Jaunatne par iesaistīšanos" pārstāve
I.LĀCE- SĒJĀNE- Cēsu 2.vidusskolas direktora vietniece
E.GAILE- s/o " Cēsnieku klubs"  deleģēta pārstāve
I.KĻAVIŅA- Cēsu pilsētas Vecāku domes priekšsēdētāja
K.SALIETE- Vaives pagasta pārvaldes deleģēta pārstāve

Pieaicināmie pārstāvji:
V.SVIĶIS-Cēsu novada Pašvaldības policijas pārstāvis
 Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes Cēsu iecirkņa priekšnieks
I.ŽAGARE- biedrības " Vidzemes Inovāciju un uzņēmējdarbības centrs"  pārstāve
I.PUĶĪTE- Cēsu novada pašvaldības aģentūras " Sociālais dienests"  Ģimeņu atbalsta nodalas vadītāja
M.BRICE- SIA " Cēsu klīnika" deleģēta pārstāve
Dz.MATUSĒVIČA- Cēsu Bērnu un jauniešu centrs direktore
A.SUŠKINS- uzņēmēju kluba " Cēsis"  prezidents
I.ANDERSONE- Cēsu novda Vaives pagasta pārvades deleģēta pārstāve
R.VANADZIŅA- Cēsu pilsētas Sporta skolas direktore
J.MARKOVS- pašvaldības aģentūras "Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs"  direktors
M.KAŅEPE- laikraksta " Druva"  korespondente

 Printēt