Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Teātra projekts Cēsīs

Teātra projekts Cēsīs
Cēsu novada jauniešu māja, Cēsu Bērnu un jauniešu centrs sadarbībā ar Bērnu un jauniešu centru Vācijā īstenoja jauniešu apmaiņas projektu. Projekts uzsākās jau š.g. janvārī, kad Cēsu Bērnu un jauniešu centra darbinieki devās pieredzes apmaiņas un sagatavošanās vizītē uz Vāciju, Hammu, lai iepazītos, kā teātra metodes darbā ar jauniešiem izmanto kolēģi Vācijā.
Cēsu novada jauniešu māja, Cēsu Bērnu un jauniešu centrs sadarbībā ar Bērnu un jauniešu centru Vācijā īstenoja jauniešu apmaiņas projektu. Projekts uzsākās jau š.g. janvārī, kad Cēsu Bērnu un jauniešu centra darbinieki devās pieredzes apmaiņas un sagatavošanās vizītē uz Vāciju, Hammu, lai iepazītos, kā teātra metodes darbā ar jauniešiem izmanto kolēģi Vācijā.

Cēsu jauniešiem teātra meistarklasi Jauniešu mājā ir iespējams apmeklēt jau gadu un rudenī atkal tiks veidota jauna grupa. Pie mums šīs meistarklases galvenais mērķis ir attīstīt jaunas prasmes, radošumu, sevis prezentēšanas spējas. Vācijā teātris kā metode tiek pielietots nodarbinātības veicināšanai.

Projekta laikā 30 jaunieši no Latvijas un Vācijas apguva prasmes un iestudēja uzvedumu, kuru projekta noslēgumā prezentēja Hanzas dienās Igaunijā. Jaunieši apmeklēja arī Cēsu Bērnu un jauniešu centru, gūstot pieredzi, kā teātri un tā metodes izmanto Latvijā. Jaunieši ciemojās Valmieras Drāmas teātrī, kur režisores vadībā iepazina teātra norises, lugu uzvešanu un aktieru treniņus. Speciālistu vadībā jaunieši strādāja pie radošuma un sevis prezentēšanas prasmju attīstīšanas ar teātra metodēm.

Ceram, ka izveidotā sadarbība turpināsies un jau rudenī jaunieši dosies radošā pieredzes apmaiņā uz Vāciju!

Informāciju sagatavoja:
Iveta Jermolājeva
Cēsu Bērnu un jauniešu centrs
Pašvaldības jaunatnes lietu speciāliste
Datums: 2015. gada 27. jūlijs