Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Pavairo zivju resursus Mazuma ezerā

Pavairo zivju resursus Mazuma ezerā
Otrdien, 31.oktobrī komisijas klātbūtnē, kuru pārstāvēja Valmieras reģionālās vides pārvaldes inspektors, Cēsu novada pašvaldības pārstāve un SIA “Rūjas zivju audzētava” zivkopis, Mazuma ezerā tika ielaisti 2500 vienvasaras zandartu mazuļi, kuru svars ir līdz 5 gramiem.
Otrdien, 31.oktobrī komisijas klātbūtnē, kuru pārstāvēja Valmieras reģionālās vides pārvaldes inspektors, Cēsu novada pašvaldības pārstāve un SIA “Rūjas zivju audzētava” zivkopis, Mazuma ezerā tika ielaisti 2500 vienvasaras zandartu mazuļi, kuru svars ir līdz pieciem gramiem.

Zivju resursu pavairošanas projektu Mazuma ezerā atbalstīja Zivju fonda pasākumā „Zivju resursu pavairošanai un atražošanai publiskajās ūdenstilpnēs un ūdenstilpnēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij, citās ūdenstilpnēs, kas ir valsts vai pašvaldību īpašumā, kā arī privātajās upēs, kurās atļauta makšķerēšana ” ar projekta iesniegumu „Zivju resursu pavairošana Cēsu novada Mazuma ezerā”. Projekts tika atbalstīts 2016.gada 31.martā Zivju fonda padomes sēdē.

Mazuma ezers ir vienīgais Cēsu novada publiskais ezers. Pamatojoties uz Vides risinājumu institūta 2016.gada veikto pētījumu “Mazuma ezera zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumi”, ieteicama ezera zivju resursu pavairošana saskaņā ar valsts likumdošanu, kā arī tajā atļauta makšķerēšana saskaņā ar vispārējiem makšķerēšanas noteikumiem.

Zivju resursu pavairošanu veica SIA “Rūjas zivjaudzētava”.
Datums: 2017. gada 31. oktobris