A  A  A
Lapas karte


Vai izbaudīji "Cēsis 812" svētkus?
 Skatīt atbildes
Izglītība » Statistika


Skolēnu skaits Cēsu novada vispārizglītojošās skolās (pēc 2017.gada 1.septembra datiem) 


Iestādes nosaukums Skolēnu
skaits
1.-4.
klasēs
Skolēnu
skaits
5.-9.
klasēs
Skolēnu
skaits
10.-12.
klasēs
Skolēnu
skaits
kopā
Draudzīgā Aicinājuma Cēsu
Valsts ģimnāzija
  91 128 219
Cēsu Valsts ģimnāzija   145 227 372
Cēsu Pilsētas vidusskkola 244 262 205 711
Cēsu 1.pamatskola 189 171   360
Cēsu 2.pamatskola 176 217   393
Cēsu pilsētas Pastariņa
sākumskola
193 63   256
Līvu sākumskola 31 7   38
Rāmuļu pamatskola 14 60   74
Cēsu internātpamatskola-
attīstības  centrs
70 79   149
KOPĀ: 917 1095 560 2572


Audzēkņu skaits Cēsu novada pirmsskolas izglītības iestādēs


Iestādes nosaukums Bērnu
skaits
Cēsu pilsētas 1.pirmsskolas izglītības iestāde 85
Cēsu pilsētas 3.pirmsskolas izglītības iestāde 207
Cēsu pilsētas 4.pirmsskolas izglītības iestāde 170
Cēsu pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestāde 237
Pirmsskolas grupas Cēsu 2.pamatskolā 81
Pirmsskolas grupas Līvu sākumskolā 33
Pirmsskolas grupas Rāmuļu pamatskolā 19
Pirmsskolas grupas Cēsu internātpamatskolā-attīstības centrā 155
KOPĀ 977


Ziņas par izglītības iestāžu un izglītības programmu akreditāciju

 
Nr. Iestādes nosaukums Termiņš, līdz kuram akreditēts Akreditēto programmu skaits
Iestāde Programmas
1. Cēsu 1. pamatskola 2024.gada aprīlis 2024.gada aprīlis Viena
2. Cēsu 2. pamatskola 2019. gada marts 2019. gada marts Trīs
3. Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskola 2021. gada februāris 2021. gada februāris Viena
4. Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzija 2019. gada janvāris 2019. gada janvāris Četras
5. Cēsu Pilsētas vidusskola 2024.gada
marts
2024.gada
marts
Četras
6. Cēsu Valsts ģimnāzija 2021. gada marts 2021. gada marts Piecas
7. Līvu sākumskola 2019. gada janvāris 2019. gada janvāris Divas
8. Rāmuļu pamatskola 2020. gada septembris 2020. gada septembris Trīs
9. Cēsu internātpamatskola – attīstības centrs 2020. gada septembris 2020. gada septembris Trīs
10. Alfrēda Kalniņa Cēsu mūzikas vidusskola 2021. gada februāris 2021. gada marts Četrdesmit četras
11. Cēsu profesionālā vidusskola 2018.gada maijs 2018.gada maijs Piecas
12. Cēsu pilsētas Sporta skola 2020. gada jūnijs 2020. gada jūnijs Sešpadsmit
13. Cēsu pilsētas Mākslas skola 2019. gada janvāris 2019. gada janvāris Divas
 
Centralizētais eksāmens fizikā - 2017.gads: esošā situācija un tendences (prezentācija)

Printēt