A  A  A
Lapas karte


Vai apmeklēsi Latvijas Uzvaras dienas pasākumus Cēsīs 22.jūnijā?
Jā:
(51%) - 131 balsu
Nē:
(31%) - 81 balsu
Vēl nezinu:
(18%) - 47 balsu
Balsu skaits: 259
<< Iepriekšējais <<  
>> Nākamais >>
Novads » Vēlēšanas » Cēsu novada Vēlēšanu komisijas paziņojumi » Vēlēšanu rezultāti

Izraksts no CĒSU NOVADA VĒLĒŠANU KOMISIJAS
SĒDES PROTOKOLA Nr.14


Cēsīs, 2017. gada 4.jūnijs

Sēdē piedalās 7 vēlēšanu komisijas locekļi (Līga Dzemido, Gunars Grundmanis, Jānis Gruntmanis, Jānis Kazainis, Jurijs Mariņenko, Dace Ošiņa, Valda Švāne)

Sēdi vada vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja Līga Dzemido
Protokolē vēlēšanu komisijas sekretārs Jānis Kazainis

Darba kārtība:
Lēmuma pieņemšana par 2017. gada 3. jūnija Cēsu novada vēlēšanu rezultātu apstiprināšanu.
L.Dzemido informē, ka pēc  balsu skaitīšanas galīgajiem rezultātiem Cēsu novada domē ir ievēlēti sekojoši deputāti:
Vārds, uzvārds Saraksts
Jānis Rozenbergs Partija "VIENOTĪBA"
Renārs Sproģis Partija "VIENOTĪBA"
Erlends Geruļskis Partija "VIENOTĪBA"
Inese Suija-Markova Partija "VIENOTĪBA"
Pauls Irbins Partija "VIENOTĪBA"
Juris Žagars Partija "VIENOTĪBA"
Mārtiņš Malcenieks Partija "VIENOTĪBA"
Tālis Jaunzemis Partija "VIENOTĪBA"
Andris Melbārdis Partija "VIENOTĪBA"
Ingus Laiviņš Partija "VIENOTĪBA"
Dita Trapenciere Partija "VIENOTĪBA"
Jānis Goba "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA"
Māris Sestulis "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA"
Guntis Grosbergs Nacionālā apvienība „Visu Latvijai!” – „Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”
Artis Malkavs Latvijas Zaļā partija

 
 Pēc iepazīšanās ar balsu skaitīšanas galīgajiem rezultātiem Cēsu novada vēlēšanu komisija atklāti balsojot ar 7 balsīm – par, pret – nav, atturas – nav, nolemj: apstiprināt vēlēšanu rezultātus.

Cēsu novada
vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja                                                L. Dzemido


Cēsu novada
vēlēšanu komisijas sekretārs                                                         J.Kazainis

Printēt