A  A  A
Lapas karte


Vai piedalījies 11.novembra pasākumos Cēsīs?
 Skatīt atbildes
Novads » Cēsis » Cēsu nami

» Cēsis
» Cēsu nami
Cēsnieks un viņa nams

Tips: Foto

Nosaukums: Cēsi, Rīgas iela 18

Apraksts: Pēckara gadu fotogrāfijā 20. gs. 40. gadu otrajā pusē vairs nav redzamas veikalu izteiksmīgās izkārtnes. Padomju vara neatzina privātus īpašumus. Tos nacionalizēja pamatojoties uz Latvijas PSR Pagaidu Augstākās Padomes Prezidija dekrētu 1940. gada 28. septembrī par tirdzniecības uzņēmumu nacionalizāciju. Tautas komisāru padome nolēma naconalizēt arī uzņēmumu "Pēteris Bergs", kas no 1938. gada atradās viņa paša namā Rīgas ielā 18. [1] Nama īpašniekus, Pēteri un Elzu Bergus, 1941.gada 14. jūnijā arestēja un izsūtīja: Pēteri uz Sverdlovskas apgabala Sevurallagu, kur viņš nomira jau tā paša gada 21. jūlijā; Elzu izsūtīja uz Krasnojarskas novada Turuhanskas rajonu; mirusi 1947.g. 17. oktobrī. [2]
Vācu okupācijas varas laikā avīze "Cēsu Vēstis" publicēja uzaicinājumu cēsniekiem aculieniekiem sniegt ziņas Patērētāju biedrības valdes priekšsēdētājam par personām, kuras piedalījās Cēsu patērētāju biedrības veikala, bijušā P. Berga veikala, mantas izlaupīšanā. Mantas lūdza nodot atpakaļ veikalā.[3]

Autore: Dace Cepurīte

1 Latvijas PSR AP Prezidija Ziņotājs. 1940.g. 30. sept. nr. 26, 2. lpp.
2 Atgūstot mūsu atmiņu. Cēsnieku stāsti par padomju deportācijām Latvijā. Sast. M. Baķe.Cēsīs, 2006. - 153. lpp.
3 Cēsu Vēstis. 1941.g. 1. augustā, 4. lpp.

Autors: nezināms

Izgatavošanas vieta: nezināma

Izgatavošanas laiks: 1945-1949

Īpašnieks: Cēsu muzejs, CM 69827AtpakaļPrintēt