PasūtītājsLīguma priekšmetsIepirkuma metodeIepirkuma identifikācijas Nr.Paziņojuma publikācijas datums IUB mājas lapāNolikums/ pielikumiPretendentu uzdotie jautājumiPiedāvājumu/pieteikumu iesniegšanas termiņšAtbildīgais par iepirkumu un dokumentu izsniegšanu (uzvārds, telefons)Piegādātāja nosaukumsLīguma izpildes termiņšLīgumcena, EUR bez PVNCita informācija
Cēsu pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestādePārtikas produktu piegādeAtklāts konkurssCP5PII/2017/125.10.2017.Nolikums.atklātskonkurs.2017
Specifikācija.atklātskonkurs.2017
 21.11.2017. 10:00S.Dovgiallo 6412781712 mēnešiUzvarētāji: 1.daļa: PKS Straupe; 2.daļa: SIA Āma; 3.daļa: SIA SalviPlus; 4.daļa: SIA Ažiņa komercfirma Markets; 5.daļa: SIA Kabuletu Fruit; 6.daļa: SIA Beatus.
Cēsu 5.pirmsskolas izglītības iestādePārtikas produktu piegādeIepirkums atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.2 pantamCP5PII/2017/119.01.2017.Nolikums.2017
Tehniskā specifikācija
Lēmums
 30.01.2017.Dovgiallo 6412781731.12.2017.Lēmums 30.01.2017.(sk.pielikumu) Salvi Plus 4266.95; Markets 16962,77; Salas zivis 4786,50
Cēsu pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestāde„Pārtikas produktu piegāde Cēsu pilsētas 5. pirmsskolas izglītības iestādei”Atklāts konkurssCP5PII/2016/121.10.2016.Nolikums.2016
Tehniskā specifikācija.2016
Iepirkuma procedūras rezultāti
 21.11.2016. 09:00S.Dovgiallo, tel.64127817, 6412781612 mēn.Skatīt pievienoto iepirkuma procedūras rezultātu protokolu Nr.4.(Info par uzvarētājiem)
Cēsu pilsētas 5PIIPārtikas produktu piegādeAtklāts konkurssCP5PII/2015/121.10.2015Nolikums
Specifikācija
 20.11.2015Dovgiallo 6412781712.mēn
Cēsu 5.p.i.i.Pārtikas produktu piegādeAtklāts konkurssCP5PII/2014/128,11,2014,3 19,11,2014,Sanita Dovgiallo 641278171.daļa SIA "Kabuleti Fruit", EUR 12742,20; 2.daļa SIA "Kabuleti Fruit", EUR 2081,00; 3.daļa SIA "Kabuleti Fruit", EUR 8728,75; 4.daļa SIA "Futurus Food", EUR 8422,94; 5.daļa PKS Straupe, EUR 21633,50; 6.daļa SIA "Beātus", EUR 5645,23.
Cēsu novada pašvaldības Cēsu pilsētas 5PIIPārtikas produktu iepirkumsatklārts konkurssCP5PII2014/113.10.2014Nolikums
Specifikācija
 19,11,2014Sanita Dovgiallo 2963359312 mēn
Cēsu pilsētas 5. pirmsskolas izglītības iestādePārtikas produktu piegāde Cēsu pilsētas 5. pirmsskolas izglītības iestādeiAtklāts konkurssCP5PII 2013/1Nolikums
Specifikācija
 līdz 2013.gada 11.novembrim plkst.10:00Sanita Dovgiallo, 64127817
Cēsu pilsētas 5. pirmsskolas izglītības iestāde.Pārtikas produktu piegāde Cēsu pilsētas 5. pirmsskolas izglītības iestādei.Atklāts konkurssCP5PII/2012/107.11.2012.Nolikums
Darbu apjomi
 10.12.2012. plkst.14.00Sanita Dovgiallo tālrunis: 64127817;e-pasts:sanitadovgiallo@inbox.lvviens gads no līguma noslēgšanas