PasūtītājsLīguma priekšmetsIepirkuma metodeIepirkuma identifikācijas Nr.Paziņojuma publikācijas datums IUB mājas lapāNolikums/ pielikumiPretendentu uzdotie jautājumiPiedāvājumu/pieteikumu iesniegšanas termiņšAtbildīgais par iepirkumu un dokumentu izsniegšanu (uzvārds, telefons)Piegādātāja nosaukumsLīguma izpildes termiņšLīgumcena, EUR bez PVNCita informācija
Cēsu novada pašvaldība CĒSU PILS Austrumu korpusa dienvidu daļas ailas konservācija Pils laukums 11, Cēsis, Cēsu novadsSaskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9.pantu03.04.2019.  Par nolikumu - Andris Jēkabsons tālr.64127761, par tehnisko specifikāciju - Gundars KalniņšIepirkuma nolikums un citi dokumenti pieejami Pasūtītāja profilā: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Procurement/Edit/19582
Cēsu novada pašvaldībaCēsu Viduslaiku Pils restaurācija un pils dārza apbūves jaunbūve Konkursa procedūras ar sarunāmCNP/2017/48 ERAFNavZiņojums
 23.08.2017.PS “RERE BŪVE 1”, reģ.Nr. 40103824432241 136 019,07
Cēsu novada pašvaldībaBūvuzraudzība “Cēsu Viduslaiku Pils restaurācijas un pils dārza apbūves jaunbūve, adresē Pils laukums 11, Cēsis, Cēsu novads”saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9.pantuCNP 2017/56 ERAF29.09.2017.Nolikums
Tehniskie projekti
Lēmums
Līgums
Ir10.10.2017.Andris Jēkabsons 6412776124 mēneši
Cēsu novada pašvaldība CĒSU VIDUSLAIKU PILS RESTAURĀCIJA UN PILS DĀRZA APBŪVES JAUNBŪVEAtklāts konkursCNP 2017/16 ERAF19.05.2017.Nolikums
Tehniskā specifikācija
Projekti un darbu apjomi
Atbilde uz jautājumu nr.1
Atbilde uz jautājumu nr.2
Ziņojums
Ir12.06.2017.Andris Jēkabsons 6412776124 mēneši
Cēsu novada pašvaldībaCĒSU VIDUSLAIKU PILS KOMPLEKSA RESTRAURĀCIJAS DARBIAtklāts konkurssCNP 2016/113 ERAF16.01.2017.Nolikums
Tehniskā specifikācija
Projekts darbu apjomi
 16.02.2017.Andris Jēkabsons tālrunis 6412776124 mēneši no līguma noslēgšanas dienasIzbeigts iepirkums saskaņā ar PIL 38.panta 2.daļu
Cēsu novada pašvaldībaMāksliniecisko kolektīvu vadīšanas pakalpojumu sniegšana 2016.gadāsaskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.panta 7.1 daļas regulējumuCNP 2016/7Tehniskā specifikācija
Nolikums
Projekts un apjomi
 29.03.2016.Stivriņa, 64127761Ēriks Derums, Olita Neimande, Marika Slotina-Brante, Marika Austruma, Līga Priedīte, Jānis Puriņš, Tālivaldis Narvils, Andis Kozaks, Sandra Bārtniece, Dace Balode, Ilze Žvarte, Solvita Krastiņa, Dagnija Kupče, līdz 2016.gada 21.decembrimEUR 9548,00 (deviņi tūkstoši pieci simti četrdesmit astoņi euro bez PVN) atbilstoši likuma „Par valsts budžetu 2016.gadam” 10.pielikumam