PasūtītājsLīguma priekšmetsIepirkuma metodeIepirkuma identifikācijas Nr.Paziņojuma publikācijas datums IUB mājas lapāNolikums/ pielikumiPretendentu uzdotie jautājumiPiedāvājumu/pieteikumu iesniegšanas termiņšAtbildīgais par iepirkumu un dokumentu izsniegšanu (uzvārds, telefons)Piegādātāja nosaukumsLīguma izpildes termiņšLīgumcena, EUR bez PVNCita informācija
Cēsu pilsēts 3.pirmsskolas izglītības iestādePārtikas produktu piegāde Cēsu pilsētas 3.pirmsskolas izglītības iestādeiAtklāts konkurssCP3PII/2017/101.11.2017. 22.11.2017.Smerotkina, 6412136312.mēneši1.daļa - Atdzesētas gaļas un tās izstrādājumu piegāde - SIA "ĀMA" - 10905,25 EUR; 2.daļa - Bakalejas un garšvielu izstrādājumu piegāde - SIA "Ažiņa komercfirma "Markets"" - 13417,10 EUR; 3.daļa - Lauku platībās audzētu augļu un dārzeņu piegāde - nav; 4.daļa - Augļu un dārzeņu piegāde- SIA "Salvi plus" - 5537,89 EUR; 5.daļa - Zivju un zivju produkcijas piegāde - SIA "Salas zivis"- 2532,40 EUR; 6.daļa - Piena, siera un piena produktu piegāde - PKS "Straupe" - 11901,20 EUR; 7.daļa -Maizes un konditorejas izstrādājumu piegāde - SIA "Beātus: - 2687,80 EUR.
Cēsu pilsēts 3.pirmsskolas izglītības iestādePārtikas produktu piegāde Cēsu pilsētas 3.pirmsskolas izglītības iestādeiAtklāts konkurssCP3PII/2017/101.11.2017.Nolikums 2017
Pielikumi nolikumam
1.1.pielikums
Pārtikas tehniskā specifikācija
Ir22.11.2017.Smerotkina, 6412136312.mēneši
Cēsu pilsētas 3.pirmskolas izglītības iestādePārtikas produktu piegāde Cēsu pilsētas 3.pirmsskolas izglītības iestādeiAtklāts konkurssCP3PII/2016/124.10.2016. 24.11.2016.Smerotkina, 6412136312 mēneši1.daļa - SIA "ĀMA" reģ.nr.44103024499, līgumcena 9380.00 EUR; 2.daļa - SIA "Ažiņa komercfirma "Markets"", reģ.nr.49502001606, līgumcena 11828.79 EUR; 3.daļa - SIA"Kabuleti Fruit", reģ.nr.40003959814, līgumcena 2745.41 EUR; 4.daļa - SIA "Salvi Plus", reģ.nr.44102016189, līgumcena 4887.91 EUR; 5.daļa - SIA "Salas Zivis", reģ,nr.40003440742, līgumcena 2324.40 EUR; 6.daļa - PKS "Straupe", reģ.nr.49503003835, līgumcena 9016.00 EUR; 7.daļa - SIA "Beātus", reģ.nr.49502002230,līgumcena 2836.10 EUR.
Cēsu pilsētas 3.pirmsskolas izglītības iestādePārtikas produktu piegāde Cēsu pilsētas 3.pirmsskolas izglītības iestādeiAtklāts konkursCP3PII/2016/125.10.2016.Nolikums
Pielikumi nolikumam
Specifikācija
Pielikums specifikācijai
 24.11.2016.Smerotkina, 6412136312 mēneši
Cēsu pilsētas 3.pirmskolas izglītības iestādePārtikas produktu piegāde Cēsu pilsētas 3.pirmsskolas izglītības iestādeiAtklāts konkurssCP3PII/2015/121.10.2015. 20.11.2015.Smerotkina, 6412136312 mēneši47576.941.daļa Atdzesētas gaļas un tās izstrādājumu piegāde; SIA "ĀMA", Reģ.Nr.44103024499; līgumcena 10590.00 EUR bez PVN. 2.daļa Bakalejas, garšvielu un sulu izstrādājumu piegāde; SIA "Ažiņa komercfirma "Markets"" ; Reģ.Nr. 49502001606; līgumcena 13379.54 EUR bez PVN. 3.daļa Latvijā audzētu augļu un dārzeņu piegāde; SIA "Lietas MD"; Reģ.Nr.40003592976; līgumcena 3605.30 EUR bez PVN. 4.daļa Augļu un dārzeņu piegāde; SIA "Salvi Plus"; Reģ.Nr.44102016189; līgumcena 6285.52 EUR bez PVN. 5.daļa Zivju un zivju produkcijas piegāde; SIA "Salas Zivis"; Reģ.Nr.40003440742; līgumcena 2183.40 EUR bez PVN. 6.daļa Piena, sieru un piena produktu piegāde; PKS "STRAUPE"; Reģ.Nr.49503003835; līgumcena 9012.00 EUR bez PVN. 7.daļa Maizes un konditorejas izstrādājumu piegāde; SIA "Beātus"; Reģ.Nr.49502002230; līgumcena 2521.18 EUR bez PVN.
Cēsu pilsētas 3.pirmskolas izglītības iestādePārtikas produktu piegāde Cēsu pilsētas 3.pirmsskolas izglītības iestādeiAtklāts konkurssCP3PII/2015/121.10.2015.Nolikums
Specifikācija
 20.11.2015.Smerotkina, 6412136312 mēneši
Cēsu pilsētas 3.pirmskolas izglītības iestādePārtikas produktu piegāde Cēsu pilsētas 3.pirmsskolas izglītības iestādeiAtklāts konkurssCP3PII/2014/110.12.2014. 19.11.2014.Smerotkina, 6412136312 mēneši1.daļa. Atdzesētas gaļas un tās izstrādājumu piegāde, SIA „ĀMA”,Reģ.nr. 44103024499 - līgumcena 9660,95 EUR bez PVN 2.daļa. Bakalejas, garšvielu un sulu izstrādājumu piegāde, SIA „Ažiņa komercfirma „Markets””,Reģ.nr. 49502001606 - līgumcena 9977.444 EUR bez PVN 3.daļa Augļu un dārzeņu piegāde, SIA „Salvi Plus”,Reģ.Nr.44102016189 -līgumcena 7704.01 EUR bez PVN 4.daļa. Zivju un zivju produkcijas piegāde, SIA „Salas Zivis”,Reģ.nr. 40003440742 - līgumcena 2078.00 EUR bez PVN 5.daļa. Piena, sieru un piena produktu piegāde, A/S „Rankas piens”,Reģ.nr. 44603001356 - līgumcena 10788.60 EUR bez PVN 6.daļa. Maizes un konditorejas izstrādājumu piegāde,SIA „Beātus”,Reģ.nr. 49502002230 -līgumcena 2265.26 EUR bez PVN
Cēsu pilsētas 3. pirmskolas izglītības iestādePārtikas produktu piegāde Cēsu pilsētas 3. pirmskolas izglītības iestādeiAtklāts konkurssCP3PII/2014/115.10.2014.Nolikums
Tehniskā specifikācija
 19.11.2014.Smerotkina, 6412136312 mēneši
Pārtikas produktu piegāde Cēsu pilsētas 3. pirmsskolas izglītības iestādeiAtklāts konkurssCP3PII/2013/121.10.2013.Nolikums
Tehniskā specifikācija
 2013. gada 22.novembris plkst 12:00 Aina Tarasova, tālrunis: 6412136312 mēneši1.daļa - SIA "ĀMA", līgumcena 9883.15 EUR 2.daļa - SIA "Ažiņa komercfirma "Markets"", līgumcena 9332.60 EUR 3.daļa - SIA "Kabuleti Fruit", līgumcena 7220.33 EUR 4.daļa - SIA "Salas ZIvis", līgumcena 3152.60 EUR 5.daļa - PKS "Straupe", līgumcena 10308.01 EUR 6.daļa - SIA "Beātus", līgumcena 2231.10 EUR