PasūtītājsLīguma priekšmetsIepirkuma metodeIepirkuma identifikācijas Nr.Paziņojuma publikācijas datums IUB mājas lapāNolikums/ pielikumiPretendentu uzdotie jautājumiPiedāvājumu/pieteikumu iesniegšanas termiņšAtbildīgais par iepirkumu un dokumentu izsniegšanu (uzvārds, telefons)Piegādātāja nosaukumsLīguma izpildes termiņšLīgumcena, EUR bez PVNCita informācija
Cēsu novada pašvaldības Vaives pagasta pārvaldeGrants piegāde pašvaldības autoceļu remontdarbiem Vaives pagastā, Cēsu novadāAtbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.² pantamVPP 2015/524.08.2015.Noteikumi
Lēmums
Līgums
 04.09.2015.J. Platais par tehnisko specifikāciju 26317981, K. Kuzma par noteikumiem 64122100SIA būvniecības firma "VIRĀŽA"30 dienu laikā no iepirkuma līguma noslēgšanas dienas6715.80
Cēsu novada pašvaldības Vaives pagasta pārvaldePašvaldības autoceļa A3 un pašvaldības autoceļu posmu remontdarbi Vaives pagastā, Cēsu novadā Publisko iepirkumu likuma 8.'' panta kārtībāVPP 2015/408.07.2015.noteikumi
Lēmums
Līgums
 20.07.2015.J.Platais par tehnisko specifikāciju 26317981, D. Čerkesova par nolikumu 64122100SIA "IMBERTEH"60 dienas no līguma noslēgšanas dienas24177.23
Cēsu novada pašvaldības Vaives pagasta pārvaldePašvaldības autoceļa A3 un pašvaldības autoceļu posmu remontdarbi Vaives pagastā, Cēsu novadā 8.2. panta kārtībāVPP 2015/318.06.2015.noteikumi
Lēmums
Ir01.07.2015.Kristīne Kuzma par nolikumu 64122100, Jānis Platais par tehnisko specifikāciju 26317981Iepirkums pārtraukts pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 8'' panta vienpadsmito daļu - iesniegtie piedāvājumi pārsniedz pasūtītāja budžeta iespējas1. daļa - 60 dienas, 2. daļa - 60 dienas
Cēsu novada pašvaldības Vaives pagasta pārvaldeIelu un ceļu uzturēšana ziemas sezonā Vaives pagastā, Cēsu novadāPIL 8.² panta noteiktajā kārtībāVPP 2015/215.05.2015.Noteikumi
Lēmums
Līgums
 27.05.2015.Par iepirkuma noteikumiem atbild Kristīne Kuzma, Vaives pagasta pārvaldes sekretāre, tālr. 64122100, e-pasts: vaive@novads.cesis.lvZS "Kociņi"2016. gada 13. maijs34080.00
Cēsu novada pašvaldības Vaives pagasta pārvaldePašvaldības autoceļu sāngrāvju pļaušana Vaives pagastā, Cēsu novadāPIL 8.² panta noteiktajā kārtībāVPP 2015/115.05.2015.Noteikumi
Lēmums
Līgums
 27.05.2015.Par iepirkuma noteikumiem atbild Kristīne Kuzma, Vaives pagasta pārvaldes sekretāre, tālr. 64122100, e-pasts: vaive@novads.cesis.lvZS "Kociņi"2015. gada 1. oktobris3672.00
Cēsu novada pašvaldības Vaives pagasta pārvaldeIelu un ceļu uzturēšana ziemas sezonā Vaives pagastā, Cēsu novadāPIL 8.² panta noteiktajā kārtībāVPP 2014/815.10.2014.Nolikums
Lēmums
Līgums
 27.10.2014.K. Kuzma par nolikumu 64122100, A. Ķerpe par tehnisko specifikāciju 26104449ZS "Kociņi"15.05.2015.41 070.00
Cēsu novada pašvaldības Vaives pagasta pārvaldeIelu un ceļu uzturēšana ziemas sezonā Vaives pagastā, Cēsu novadāAtbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.² panta iepirkumsVPP 2014/725.09.2014.Nolikums
Lēmums
 06.10.2014.Kristīne Kuzma 6412210015.05.2015.Pārtraukts pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 8.² panta vienpadsmito daļu - nav iesniegts neviens piedāvājums atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.² panta pirmajai daļai.
Cēsu novada pašvaldības Vaives pagasta pārvaldeIelu un ceļu uzturēšana ziemas sezonā Vaives pagastā, Cēsu novadā8.² pantā noteiktajā kārtībāVPP 2014/617.09.2014.Nolikums
Lēmums
 29.09.2014.Kristīne Kuzma 641221002015. gada 15. maijsIepirkums pārtraukts saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.² panta vienpadsmito daļu.
Cēsu novada pašvaldības Vaives pagasta pārvaldePašvaldības autoceļu sāngrāvju pļaušana Vaives pagastā, Cēsu novadāAtbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.² panta iepirkumsVPP 2014/530.06.2014.Nolikums
Lēmums
Līgums
 11.07.2014.par nolikumu Kristīne Kuzma 64122100, par tehniso specifikāciju Aigars Ķerpe 26104449ZS "Kociņi"2014. gada 1. oktobris3672.00
Cēsu novada pašvaldības Vaives pagasta pārvaldePašvaldības autoceļu sāngrāvju krūmu atvašu un zāles pļaušana 1.5 m platumāAtbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.² panta iepirkumsVPP 2014/411.06.2014.Noteikumi
Lēmums
 25.06.2014.Par nolikumu Kristīne Kuzma 64122100, par tehnisko specifikāciju Aigars Ķerpe 641221002 mēneši no līguma noslēgšanas dienasPārtraukts, pamatojoties uz PIL 8.2 panta vienpadsmito daļu
Cēsu novada pašvaldības Vaives pagasta pārvaldePašvaldības autoceļu posmu remontdarbi Vaives pagastā, Cēsu novadāAtbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.² panta iepirkumsVPP 2014/309.05.2014.Noteikumi
Lēmums
Līgums
Ir21.05.2014.Kristīne Kuzma 64122100SIA "Vides tehnika"2 mēneši no līguma noslēgšanas dienas21 463.50
Cēsu novada pašvaldības Vaives pagasta pārvaldeAutotransporta tehniskās apkopes un remonta pakalpojumi Vaives pagasta pārvaldes vajadzībām8.² pantā noteiktajā kārtībāVPP 2014/228.02.2014.Noteikumi
Lēmums
Līgums
Ir11.03.2014.Par nolikumu Kristīne Kuzma, Vaives pagasta pārvaldes sekretāre, tālr. 64122100, e-pasts: vaive@novads.cesis.lv, par tehnisko specifikāciju Aigars Ķerpe, Vaives pagasta pārvaldes nekustamo īpašumu pārvaldnieks, tālr. 26104449.SIA "ReiLat"No līguma noslēgšanas dienas līdz 11.03.2016.14633.00 EUR
Cēsu novada pašvaldības Vaives pagasta pārvaldeAutotransporta tehniskās apkopes un remonta pakalpojumi Vaives pagasta pārvaldes vajadzībāmAtbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.² pantā noteiktajai kārtībai. VPP 2014/107.02.2014.Noteikumi
Lēmums
 18.02.2014.Kristīne Kuzma, 64122100, e-pasts vaive@novads.cesis.lvNo līguma noslēgšanas dienas līdz 2016. gada 10. februārimIepirkums pārtraukts saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.² panta vienpadsmito daļu
Cēsu novada pašvaldības Vaives pagasta pārvaldePašvaldības autoceļa B 36 posma Rīdzenē, Vaives pagastā, Cēsu novadā, remontdarbi8'. panta kārtībāVPP 2013/621.10.2013.nolikums
Lēmums
Līgums
 01.11.2013.Par nolikumu Kristīne Kuzma 64122100, par tehnisko specifikāciju Jānis Platais, 26317981SIA "CEĻINIEKS 01"7 (septiņi) mēneši (iekļaujot tehnoloģisko pārtraukumu no 01.12.2013 līdz 30.04.2014.). 18794.53
Cēsu novada pašvaldības Vaives pagasta pārvaldePašvaldības autoceļa A2 remonts Cēsu novadā, Vaives pagastā8'. pantsVPP 2013/501.07.2013.Nolikums
Lēmums
Līgums
 12.07.2013.Kristīne Kuzma 64122100, Jānis Platais par tehnisko specifikāciju 26317981SIA būvniecības firma "Virāža"30.11.2013.34 756.50
Cēsu novada pašvaldības Vaives pagasta pārvaldeTehniskā projekta "Administratīvās ēkas pieguļošās teritorijas labiekārtojums" 1. kārtas rekobnstrukcija, jaunbūve8.' panta kārtībāVPP 2013/4 ELFLA15.03.2013.Nolikums
Tehniskā specifikācija
Finanšu piedāvājums
Lēmums
Ir26.03.2013.Par nolikumu - Kristīne Kuzma, tālr. 64122100, par tehnisko specifikāciju - Aigars Ķerpe, tālr. 261044496 mēneši no līguma noslēgšanas.Iepirkums pārtraukts pamatojoties uz PIL 38. panta otro daļu.
Cēsu novada pašvaldības Vaives pagasta pārvaldeTehniskā projekta 8.' panta kārtībāVPP 2013/3 ELFLA21.02.2013.Nolikums
Tehniskā specifikācija
Finanšu piedāvājuma veidne
Ir04.03.2013.Par tehnisko specifikāciju Aigars Ķerpe, tālr. 26104449, par nolikumu Kristīne Kuzma, tālr. 641221006 mēneši no līguma noslēgšanasIepirkums pārtrauks, pamatojoties uz PIL 38. panta otro daļu
Cēsu novada pašvaldības Vaives pagasta pārvaldeTehniskā projekta "Administratīvās ēkas pieguļošās teritorijas labiekārtojums" 1. kārtas rekonstrukcija, jaunbūve 8.' pantsVPP 2013/222.01.2013.Tehniskā specifikācija
Finanšu piedāvājums
Nolikums
Lēmums
 04.02.2013.Kristīne Kuzma par nolikumu, 64122100, Aigars Ķerpe par tehnisko specifikāciju, 26104449Iepirkums pārtraukts saskaņā ar PIL 8'. panta sesto daļu un 38. panta otro daļu - jāveic izmaiņas finanšu piedāvājuma veidnēs6 mēneši no līguma noslēgšanas.
Cēsu novada pašvaldības Vaives pagasta pārvaldeIelu un ceļu uzturēšana Cēsu novadā, Vaives pagastā8'. panta kārtībāVPP 2013/115.01.2013.Nolikums
 28.01.2013.Kristīne Kuzma par nolikumu 64122100, Jānis Platais par tehnisko specifikāciju, 26317981ZS "Lejas Krastiņi"2015. gada 31. decembris, vai līdz brīdim, kad kopējā pakalpojuma summa sasniedz iepirkumā piedāvāto summu19977.00
Cēsu novada pašvaldības Vaives pagasta pārvaldeAutotransporta un autogreidera tehniskās apkopes un remonta pakalpojumi Vaives pagasta pārvaldes vajadzībām8.' panta kārtībāVPP 2012/325.10.2012.nolikums
 05.11.2012.Kristīne Kuzma par nolikumu 64122100, Aigars Ķerpe par tehnisko specifikāciju 26104449SIA "Dzinča"31.12.2015., vai līdz brīdim, kad kopējā summa sasniedz līgumā norādito summu6120.56
Cēsu novada pašvaldības Vaives pagasta pārvaldePašvaldības autoceļu remonts Cēsu novadā, Vaives pagastā8.' panta kārtībāVPP 2012/203.10.2012.Nolikums
Atbilde uz jautājumu
Atbilde uz jautājumu
 15.10.2012.Kristīne Kuzma 64122100 (par nolikumu), Jānis Platais (par tehnisko specifikāciju)SIA ATAUTO30.11.2012.9246.00
Cēsu novada pašvaldības Vaives pagasta pārvaldePašvaldības zemju uzmērīšana Cēsu novadā, Vaives pagastā8'.pantsVPP 2012/122.06.2012.Nolikums
 06.07.2012.K.Kuzma (nolikums) 64122100, A. Ķerpe (tehniskā specifikācija) 26104449SIA 06.12.2012.3500.00