PasūtītājsLīguma priekšmetsIepirkuma metodeIepirkuma identifikācijas Nr.Paziņojuma publikācijas datums IUB mājas lapāNolikums/ pielikumiPretendentu uzdotie jautājumiPiedāvājumu/pieteikumu iesniegšanas termiņšAtbildīgais par iepirkumu un dokumentu izsniegšanu (uzvārds, telefons)Piegādātāja nosaukumsLīguma izpildes termiņšLīgumcena, EUR bez PVNCita informācija
Rāmuļu pamatskolaPārtikas produktu piegāde Rāmuļu pamatskolai9 pantsRāmuļu psk/2018/104.12.2018.Nolikums
Tehniskā specifikācija
 17.12.2018.plkst.12:00Muceniece 294595231.d.-SIA Kurzemes Gaļsaimnieks2.d.-SIA Laki Fruit, 3.d.-A/S Rankas piens,4.d.-SIA Beātus,5.d.-SIA Laki Fruit,6.d.-SIA Ažiņa kf Markets,7.d.-SIA Laki Fruit ,8.d.-SIA Laki Fruit31.12.2019.Kopējā līgumcena - 17332,48 EUR
Rāmuļu pamatskolaPārtikas produktu piegāde Rāmuļu pamatskolai9 pantsRāmuļu psk/2017/104.12.2017.Nolikums
Tehniskā specifikācija
Lēmums
Līgums
Līgums
Līgums
Līgums
Līgums
Līgums
 15.12.2017.plkst.12:00Muceniece 29459523SIA Bajards - 1.d., SIA Laki Fruit - 2.d., AS Rankas piens - 3.d., SIA Beātus - 4.d., SIA Kabuleti Fruit - 5.d., 7.d., 8.d., SIA Ažiņa kf Markets - 6.d.31.12.2018.Kopējā līgumcena - 17796,95
Cēsu novada pašvaldības Rāmuļu pamatskolaPārtikas produktu piegāde Rāmuļu pamatskolai8 " pantsRāmuļu psk 2016/106.12.2016.Nolikums
Tehniskā specifikācija
lēmums
 19.12.2016. 10:00Krakops 291905751.daļa SIA BAJARDS Nr.40103308414, 2.daļa SIA LAKI FRUIT Nr.40003959814, 3.daļa AS Rankas piens nr.44603001356, 4.daļa SIA BEĀTUS nr.49502002230, 5.,6.,7.,8.daļa SIA KABULETI FRUIT nr.4000395981431.12.2017.Kopējā līgumcena 19021.59
Cēsu novada pašvaldības Rāmuļu pamatskolaPārtikas produktu piegāde Rāmuļu pamatskolai8 ''pantsRāmuļu pamatskola 2015/127.11.2015.tehniskā specifikācija
nolikums
līgums
līgums
līgums
līgums
līgums
 10.12.2015.Krakops 291905751.daļa SIA ŽABO, 2.daļa SIA LAKI FRUIT, 3.daļa SIA KABULETI FRUIT, 4.daļa AS Rankas Piens, 5.daļa SIA KABULETI FRUIT, 6.daļa SIA LAKI FRUIT, 7.daļa SIA BEĀTUS, 8.daļa SIA KABULETI FRUIT 31.12.2016.1.daļa 4000,85 EUR,2.daļa 921,00 EUR, 3.daļa 317,90 EUR,4.daļa 3897,80 EUR, 5.daļa 3433,80 EUR, 6.daļa 1932,15 EUR, 7.daļa 1777,20 EUR, 8.daļa 194,85 EUR
Cēsu novada pašvaldības Rāmuļu pamatskolaPārtikas produktu piegāde Rāmuļu pamatskolas izglītības iestādei8 ''pantsRāmuļu psk 2014/228.11.2014.Nolikums
Tehniskā specifikācija
Līgums
 09.12.2014.Krakops 29190575SIA LaFruta31.12.2015.1993,85 EUR
Cēsu novada pašvaldības Rāmuļu pamatskolaPārtikas produktu piegāde Rāmuļu pamatskolas izglītības iestādei8 'pantsRāmuļu psk 2014/107.11.2014.Nolikums
Tehniskā specifikācija
Līgums
Līgums
Līgums
Līgums
Līgums
 25.11.2014.Krakops 291905751.daļa SIA FOREVERS, 2.daļa SIA LaFruta, 3.daļa SIA LaFruta, 4.daļa AS Rankas Piens, 5.daļa SIA FuturusFood, 7.daļa SIA Beātus, 8.daļa SIA LaFruta 31.12.2015.1.daļa 4232,80 EUR,2.daļa 705,00 EUR, 3.daļa 291,50 EUR,4.daļa 4649,01 EUR, 5.daļa 3227,22 EUR, 7.daļa 1563,08 EUR, 8.daļa 219,75 EUR
Rāmuļu pamatskolaPārtikas preču piegāde Rāmuļu pamatskolas Izglītības iestādei8.1 pantā noteiktajā kārtībā.Rāmuļu psk 2013/114.11.2013.Nolikums
Tehniskā specifikācija
 27.11.2013. plkst. 12:00Gatis Krakops 291905751.d. SIA "Forevers, 2.d.SIA "Kabuleti Fruit", 3.d. SIA "Kabuleti Fruit", 4.d.A/S Rankas piens, 5.d. SIA "Kabuleti Fruit", 6.d.SIA "Kabuleti Fruit", 7.d. SIA "Beātus", 8.d.SIA "Kabuleti Fruit"31.12.2014.1.d. EUR 4690,00 , 2.d. EUR 815,31 , 3.d. EUR 160,07 , 4.d. EUR 4677,98 , 5.d. EUR 3787,78 , 6.d. EUR 2174,43 , 7.d. EUR 2504,84 , 8.d. EUR 266,36
Cēsu novada pašvaldības Rāmuļu pamatskolaPārtikas produktu piegāde Rāmuļu pamatskolas izglītības iestādei8.' pantsRāmuļu psk 2013/230.01.2013Nolikums
Tehniskā specifikācija
 15.02.2013Gatis Krakops 29190575SIA KABULETI FRUIT31.12.2013579,00
Cēsu novada pašvaldības Rāmuļu pamatskolaPārtikas produktu piegāde Rāmuļu pamatskolas izglītības iestādei8.' pantsRāmuļu psk 2012/101.15.2013.Nolikums
Tehniskā specifikācija
 Gatis Krakops 291905751.daļa - SIA Beātus;2.daļa SIA FOREVERS;3.daļa SIA SALVI PLUS; 4.daļa SIA Ažiņa komercfirma 31.12.2013.1.daļa - 2052,31;2.daļa 3636,65;3.daļa 2302,60;4.daļa 3316,30; 5.daļa 3293,80; 6.daļa 174,40