Līguma priekšmetsIepirkuma metodeIepirkuma identifikācijas Nr.Paziņojuma publikācijas datums IUB mājas lapāNolikums/ pielikumiPretendentu uzdotie jautājumiAtbildīgais par iepirkumu un dokumentu izsniegšanu (uzvārds, telefons)Piegādātāja nosaukumsLīguma izpildes termiņšLīgumcena, EUR bez PVNCita informācija
Papildus būvdarbi "Cēsu pilsētas stadiona Valmieras ielā 6 un Uzvaras bulvārī 15, Cēsīs, Cēsu novadā pārbūves 1.kārta" realizācijaiIepirkums saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2(prim) panta sešpadsmitās daļas 2.punkta noteikumiemCNP/2017/12Nav nepieciešamsIepirkuma metodes izvēles pamatojums
Lēmums
Līgums
 Cēsu novada pašvaldības Komunālās nodaļas komunālinženieris Modris Rāviņš, tālr. 64161803, elektroniskā pasta adrese: modris.ravins@cesis.lvPS "RERE VIDE 1", reģ. Nr. 40103824428Līdz 07.09.2017.90535,09Iepirkums saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2(prim) panta sešpadsmito daļu
Koku vainagu veidošana un kopšana, koku zāģēšana un stādīšana Cēsu pilsētas apstādījumos un kapsētāsSaskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 pantu.CNP 2017/1017.02.2017.Nolikums
Nolikuma 3.pielikums_Finanšu piedāvājums
Koku inventarizācijas lieta_Maija parks
Koku inventarizācijas lieta_Cēsu pils parks
Lēmums
Līgums
 Cēsu novada pašvaldības Komunālās nodaļas Komunālinženiere Anita Bukeja, tālr. 64122377, anita.bukeja@cesis.lvSIA "Zīle Rokā", reģ.Nr.4410309713412 mēneši18 877,00Piedāvājumi jāiesniedz līdz 01.03.2017., plkst.11.00
Zemes īpašumā ar kad. apz. 4201 005 3006, 4201 005 3007 sagruvušās grunts atbalsta sienas atjaunošanas darbu būvuzraudzība Lielā Kalēju iela 5, Palasta ielā 6, Cēsīs, Cēsu novadāSaskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 pantuCNP 2017/917.02.2017.Nolikums
Būvprojekts
Līgums
Lēmums
 Juris Amans, tālr.nr. 64161826Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Warss +”, reģ.Nr.44103055272,45 dienas 230,00Piedāvājumi jāiesniedz līdz 01.03.2017., plkst.11.00
Zemes īpašumā ar kad. apz. 4201 005 3006, 4201 005 3007 sagruvušās grunts atbalsta sienas atjaunošana Lielā Kalēju iela 5, Palasta ielā 6, Cēsīs, Cēsu novadāSaskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 pantuCNP 2017/817.02.2017.Nolikums
Būvprojekts
Darbu apjomu saraksts
SKAIDROJUMS
Lēmums
Līgums
IrJuris Amans, tālr.nr. 64161826SIA AB „Vidzemes Nami”, reģistrācijas Nr.44103078595 45 dienas 11 971,38 Piedāvājumi jāiesniedz līdz 01.03.2017. plkst.11.00
Ielu asfaltbetona seguma bedrīšu un caurteku remontdarbi Cēsu pilsētā, Cēsīs, Cēsu novadā.Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 pantu.CNP 2017/610.02.2017.Nolikums
Lēmums
Līgums
 Didzis Ozoliņš - tālr. 64122377; mob. tālr.28368615SIA ''Imberteh'', reģistrācijas Nr.4410306904112 (divpadsmit) mēneši no iepirkuma līguma noslēgšanas dienas103 661.90 Piedāvājums jāiesniedz līdz 2017. gada 21. februārim plkst.11.00
Energopārvaldības sistēmas izveide, ieviešana un vadība Cēsu novada pašvaldības iestādēs un objektos atbilstoši ISO 50001 standartamSaskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 pantu.CNP 2017/509.02.2017.Nolikums
Rokas_grāmata
Rīcības_plāns
Lēmums
 Juris Amans, tālr.64161826, juris.amans@cesis.lv; Vladimirs Kalandārovs, tālr. 64127538, vladimirs.kalandarovs@cesis.lv. Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 8². panta vienpadsmito daļu, nolikuma 44.punktu, pārtraukt iepirkumu12 (divpadsmit) mēneši no līguma noslēgšanas dienas, ar iespēju pagarināt līguma termiņu par vēl 12 (divpadsmit) mēnešiem, ja starp abām pusēm nav iebildumu par sniegto pakalpojumu izpildi. Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2017. gada 20. februārim plkst.11.00
Būves ar kadastra apzīmējumu 4201 006 0830 007 rekonstrukcijas (pārbūves) darbu autoruzraudzība Slimnīcas ielā 9, Cēsīs, Cēsu novadā.Publisko iepirkumu likuma 8². panta sešpadsmitās daļas 2. punkta iepirkums.CNP 2016/100Lēmums
 Juris Amans, tālr.64161826, juris.amans@cesis.lvPamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 8.² panta vienpadsmitās daļas noteikumiem un iepirkuma nolikuma 42. punktu, pārtraukt iepirkumu. - -
Sabiedriskās tualetes uzturēšana Uzvaras bulvārī 22, Cēsīs, Cēsu novadā.Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 pantu.CNP 2017/224.01.2017.Nolikums
Lēmums
Līgums
 Anita Bukeja, tālr. 64161825, e-pasts: anita.bukeja@cesis.lvSIA „GREEN LINE SERVICES”, reģ.Nr.40103711579,no 2017.gada 1.marta līdz 2018.gada 28.februārim (12 mēneši). 5609,28Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2017. gada 6. februārim pulkst.09.00
Transporta pakalpojumu nodrošināšana Cēsu novada pašvaldības Izglītības nodaļas rīkotajiem pasākumiemSaskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 pantu.CNP 2017/116.01.2017.Nolikums
Lēmums
Vienošanās_1
Vienošanās_2
 Lolita Kokina, tālr.64121009IK „Norle”, reģ.Nr.44102031135, SIA „M.E.LAT-LUX”, reģ.Nr.40003081111no līguma noslēgšanas dienas 12 (divpadsmit) mēneši.5400,00Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2017. gada 27. janvārim plkst.11.00
Ielu un ceļu kopšanas darbi Cēsu novadā.Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 pantu.CNP 2016/11502.01.2017.Nolikums
Lēmums
Līgums
IrDidzis Ozoliņš - tālr. 64122377; mob. tālr.28368615SIA "IMBERTEH"3 (trīs) mēneši28616,01Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2017.gada 13.janvārim plkst. 1100
Ēdināšanas pakalpojums Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijā un Cēsu Profesionālā vidusskolā.Publisko iepirkumu likuma 8². panta sešpadsmitā daļas 1. punktsCNP 2016/111 -Lēmums
Līgums_1
Līgums_2
 Lolita Kokina, tālr.64121009SIA “Vectēvs”, reģ.Nr.441030994895 mēneši23587,20
„Būvprojekta “Cēsu Pils parka dīķa ūdens regulēšanas būve un pārplūde, labiekārtošana” izstrāde un autoruzraudzība” .Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 pantu.CNP 2016/11428.12.2016.Nolikumus
karte
Lēmums
 Dace Laiva, tālr. 64122101, e-pasts: dace.laiva@cesis.lvPārtraukt iepirkumu saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8². panta vienpadsmito daļu.5 (piecu) mēnešu laikā no līguma noslēgšanas dienas.Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2017.gada 10.janvārim plkst.11.00.
Klints ielas virsmas divkārtu apstrādeSaskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 pantu.CNP 2016/112 ERAF20.12.2016.Nolikums
Lēmums
Līgums
 Liene Agafonova, tālr.64127538, liene.agafonova@cesis.lvSIA „LIMBAŽU CEĻI”, reģ.Nr.46603000113,1 (viens) mēnesis no iepirkuma līguma noslēgšanas dienas10793,42Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2017. gada 5. janvārim plkst.11.00
Administratīvās ēkas ar kadastra apzīmējumu 42010070209001 nojaukšanas darbu būvuzraudzība Cīrulīšu ielā 66, Cēsīs, Cēsu novadā Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 pantu.CNP 2016/10807.12.2016.Nolikums
Būvprojekts
Lēmums
Līgums
 Juris Amans, tālr.64161826, juris.amans@cesis.lvSIA “TRANZIT ASK”, reģ.Nr.4240303706660 (sešdesmit) dienas no būvuzraudzības līguma noslēgšanas dienas.487,00Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2016. gada 19. decembrim plkst.11.00
Administratīvās ēkas ar kadastra apzīmējumu 42010070209001 nojaukšana Cīrulīšu ielā 66, Cēsīs, Cēsu novadā Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 pantu.CNP 2016/8507.12.2016Nolikums
Būvprojekts
Lēmums
Līgums
IrJuris Amans, tālr.64161826, juris.amans@cesis.lvSIA “IMBERTEH”, reģ.Nr.4410306904160 (sešdesmit) dienu laikā.15 546,82 Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2016. gada 19. decembrim plkst.11.00
Būvuzraudzība Rīgas ielas posma pārbūves darbiem Cēsīs, Cēsu novadā.Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 pantu.CNP 2016/109 ERAF07.12.2016.Nolikums
Lēmums
Līgums
 Liene Agafonova, tālr.64127538, liene.agafonova@cesis.lv„J.B. Projekti” IK, reģ.Nr.44102037142,plānotais laiks būvuzraudzībai (kad būvuzraugs veic savus pienākumus) ir - 14 (četrpadsmit) mēneši no būvuzraudzības līguma noslēgšanas dienas 4 900,00Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2016. gada 19.decembrim plkst.11.00
Būves ar kadastra apzīmējumu 4201 006 0830 007 rekonstrukcijas (pārbūves) darbu autoruzraudzība Slimnīcas ielā 9, Cēsīs, Cēsu novadā.Publisko iepirkumu likuma 8². panta sešpadsmitā daļas 2. punkts.CNP 2016/100 -Lēmums
Lēmums_2
 Juris Amans, tālr.64161826, juris.amans@cesis.lvPamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 8.² panta vienpadsmitās daļas noteikumiem un iepirkuma nolikuma 50. punktu, pārtraukt iepirkumuPlānotais laiks autoruzraudzībai ir 6 (seši) mēneši
Laikraksta „Cēsu Vēstis” drukāšana un piegāde 2017. gadā.Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 pantu.CNP 2016/10630.11.2016.Nolikums
Lēmums
Līgums
 Kārlis Pots, tālr. 64121677, 27885220, e-pasts: karlis.pots@cesis.lvSIA „LATGALES DRUKA”, reģ.Nr.40003199542,12 (divpadsmit) mēneši4212,00Piedāvājumu iesniegšana līdz 2016. gada 12. decembrim plkst.11.00
Laikraksta informatīvā izdevuma „Cēsu Vēstis” izplatīšana 2017. gadā.Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 pantu.CNP 2016/10529.11.2016.Nolikums
Lēmums
Līgums
 Kārlis Pots, tālr. 64121677, 27885220, e-pasts: karlis.pots@cesis.lvVAS „Latvijas Pasts” reģ.Nr.4000305279012 (divpadsmit) mēneši no iepirkuma līguma noslēgšanas dienas5342,76Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2016. gada 12. decembrim plkst.10.00
Privātā datu apraides tīkla pakalpojuma un interneta nodrošinājums Cēsu novada pašvaldības iestādēs. Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 pantu.CNP 2016/10129.11.2016.Nolikums
Lēmums
Līgums
 Gints Gārša, Cēsu novada pašvaldības IT nodaļas vadītājs, tālr.64161810, gints.garsa@cesis.lvSIA „Telia Latvija”, reģ.Nr.4000305757112 (divpadsmit) mēneši no iepirkuma līguma noslēgšanas dienas19560,00Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2016. gada 12. decembrim plkst.11.00
Ielu kopšanas darbi Cēsu pilsētāSaskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 pantu.CNP 2016/10229.11.2016.Nolikums
Lēmums
 Didzis Ozoliņš - tālr. 64122377; mob. tālr.28368615 -3 (trīs) mēnešiSaskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2panta vienpadsmitās daļas noteikumiem un pamatojoties uz Iepirkuma nolikuma 43.punktu, iepirkuma komisija pieņēmusi lēmumu pārtraukt Iepirkumu. Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2016. gada 12. decembrim plkst.10.00
Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskolas ēkas atjaunošanas par zema patēriņa ēku būvdarbu autoruzraudzība Raunas ielā 7, Cēsīs, Cēsu novadāIepirkums saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8 2(prim) .panta sešpadsmitās daļas 2.punkta noteikumiemCNP/2016/104 EKIINav nepieciešamaPamatojums iepirkuma metodes izvēlei
Lēmums_CNP_2016_104_EKII
Līgums
 Cēsu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļas būvinženieris Juris Amans, tālr.64161826, elektroniskā pasta adrese: juris.amans@cesis.lvAS "KOMUNĀLPROJEKTS", reģ. Nr. 400030053728 (astoņi) mēneši no iepirkuma līguma noslēgšanas dienas18000.00 EURIepirkums saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8. 2(prim)panta sešpadsmito daļu
Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskolas ēkas atjaunošanas par zema patēriņa ēku būvdarbu būvuzraudzība Raunas ielā 7, Cēsīs, Cēsu novadāSaskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.² pantuCNP/2016/103 EKII23.11.2016.CNP_2016_103_EKII_nolikums
CNP_2016_103_EKII_iepirkuma līguma projekts
CNP_2016_103_EKII_precizējums
CNP_2016_103_EKII_nolikums ar precizējumu
Lēmums
Līgums
 Cēsu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļas būvinženieris Juris Amans, tālr.64161826Pilnsabiedrība “SAN – NAMI”, reģ.Nr.441030900858 (astoņi) mēneši no iepirkuma līguma noslēgšanas dienas846348,88 Piedāvājumu iesniegšanas termiņš - 2016.gada 5.decembris plkst 11.00.
Pašvaldības informatīvā izdevuma „Cēsu Vēstis” sagatavošana, maketēšana un korektūra 2017. gadā.Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 pantu.CNP 2016/9722.11.2016.Nolikums
Lēmums
Līgums
 Kārlis Pots, tālr. 64121677, 27885220, e-pasts: karlis.pots@cesis.lvZemnieku saimniecība „Pidēni”, reģ.Nr.4950100498201.01.2017. līdz 31.12.2017.5820,00Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2016. gada 5. decembrim plkst. 09.00
Dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 4201 004 0715 001 atjaunošanas darbu autoruzraudzība Saules ielā 23, Cēsīs, Cēsu novadāIepirkums saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8. 2(prim) panta sešpadsmitās daļas 2.punkta noteikumiemCNP/2016/96 ERAFNav nepieciešamaPamatojums iepirkuma metodes izvēlei
Lēmums_CNP_2016_96_ERAF
Līgums
 Nekustamā īpašuma nodaļas būvinženieris Juris Amans, tālr. Nr. (+371) 64161826, elektroniskā pasta adrese: juris.amans@cesis.lvSIA "Būvprojekts", reģ. Nr. 4410200639210 (desmit) mēneši no autoruzraudzības līguma noslēgšanas dienas, vai līdz būves nodošanai ekspluatācijā18 100.00 EURIepirkums saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8. 2(prim)panta sešpadsmito daļu
Laikraksta „Cēsu Vēstis” izplatīšana 2017. gadā.Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 pantu.CNP 2016/9915.11.2016.Nolikums
Lēmums
 Kārlis Pots, tālr. 64121677, 27885220, e-pasts: karlis.pots@cesis.lvPārtraukt iepirkumu saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8². panta vienpadsmito daļu.01.01.2017. līdz 31.12.2017.Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2016. gada 28. novembrim plkst.10.00
Laikraksta „Cēsu Vēstis” drukāšana un piegāde 2017. gadā.Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 pantu.CNP 2016/9814.11.2016.Nolikums
Lēmums
 Kārlis Pots, tālr. 64121677, 27885220, e-pasts: karlis.pots@cesis.lv -12 (divpadsmit) mēneši no iepirkuma līguma noslēgšanas dienasIepirkums pārtraukts saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8². panta vienpadsmito daļu un nolikuma 50. punktu.
Ielu apgaismojuma elektrotīklu ekspluatācijas (apkalpošanas) darbi un attālinātās vadības sistēmas uzturēšana Cēsu pilsētā.Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 pantu.CNP 2016/9511.11.2016.Nolikums
Lēmums
Līgums
 Liene Agafonova, tālr.64127538, e-pasts: liene.agafonova@cesis.lv.SIA firma "Sriegums"no 2016. gada 1. decembra līdz 2017. gada 30. novembrim.29 482,80Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2016. gada 23. novembrim plkst.11.00
„Būvprojekta “Cēsu Pils parka dīķa ūdens regulēšanas būve un pārplūde, labiekārtošana” izstrāde un autoruzraudzība”Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 pantu.CNP 2016/9431.10.2016.Nolikums
Dīķa_robežu_plāns
Lēmums
 Dace Laiva, tālr. 64122101, e-pasts: dace.laiva@cesis.lvPārtraukt iepirkumu saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8². panta vienpadsmito daļu.5 (pieci) mēneši no iepirkuma līguma noslēgšanas dienasPiedāvājumi jāiesniedz līdz 2016. gada 11. novembrim plkst.11.00
Ziemassvētku noformējuma uzstādīšana un remonts Cēsīs, Cēsu novadā. Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 pantu.CNP 2016/9228.10.2016.Nolikums
lēmums
Līgums
 Liene Agafonova, tālr.64127538, liene.agafonova@cesis.lvSIA „ELEKTRO AGA”, reģ.Nr.4410304822810 (desmit) mēneši no iepirkuma līguma noslēgšanas dienas16 621,00Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2016. gada 8. novembrim plkst.11.00
Būvprojekta “Dabas takas izveide gar Zvanu klintīm un dabas takas izveide pie Spoguļklintīm Cēsīs, Cēsu novadā” izstrāde un autoruzraudzībaSaskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.² pantuCNP/2016/91 ERAF20.10.2016.CNP_2016_91_ERAF_nolikums
CNP_2016_91_ERAF_tehniskās specifikācijas pielikums
CNP_2016_91_ERAF_tehniskās specifikācijas pielikums_2
CNP_2016_91_ERAF_tehniskās specifikācijas pielikums_3
CNP_2016_91_ERAF_tehniskās specifikācijas pielikums_4
Lēmums_CNP_2016_91ERAF
Līgums_CNP_2016_91_ERAF
 Cēsu novada pašvaldības Komunālās nodaļas ainavu arhitekte Dace Laiva, tālruņa Nr. (+371) 64127538, elektroniskā pasta adrese: dace.laiva@cesis.lvSIA "JOE", reģ. Nr. 43603067147Līdz 2016.gada 19.decembrim18800.00 EURPiedāvājumu iesniegšanas termiņš - 2016.gada 31.oktobris plkst. 15.00
„Autoruzraudzība objektā - Cēsu pilsētas stadiona 1.kārtas pārbūves darbiem Valmieras ielā 6 un Uzvaras bulvārī 15, Cēsīs, Cēsu novadā”.Publisko iepirkumu likuma 8². panta sešpadsmitā daļas 2. punkts.CNP 2016/89 -Lēmums
Līgums
 Modris Rāviņš, 64161803, 28314559, modris.ravins@cesis.lv SIA „BM- PROJEKTS”,reģ.Nr.4010319696612 (divpadsmit) mēneši no autoruzraudzības līguma noslēgšanas dienas.9000,00
Dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 4201 004 0715 001 atjaunošanas darbu būvuzraudzība Saules ielā 23, Cēsīs, Cēsu novadāSaskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.² pantuCNP/2016/87 ERAF23.09.2016.CNP_2016_87ERAF_nolikums
CNP_2016_87ERAF_līguma_projekts
CNP_2016_87ERAF_Lēmums
Līgums
 Cēsu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļas būvinženieris Juris Amans, tālr.64161826, elektroniskā pasta adrese: juris.amans@cesis.lvSIA "Vide un būve", reģ. Nr. 4360302037710 (desmit) mēneši no iepirkuma līguma noslēgšanas dienas 10488.00 EURPiedāvājumu iesniegšanas termiņš - 2016.gada 4.oktobris, plkst. 11.00
Būves ar kadastra apzīmējumu 4201 006 0830 007 rekonstrukcijas (pārbūves) darbu būvuzraudzība Slimnīcas ielā 9, Cēsīs, Cēsu novadā.Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 pantu.CNP 2016/8822.09.2016.Nolikums
Projekts
Lēmums
 Juris Amans, tālr.64161826, juris.amans@cesis.lvPamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 8.² panta vienpadsmitās daļas noteikumiem un iepirkuma nolikuma 50. punktu, pārtraukt iepirkumu6 (sešus) mēnešus, līdz objekts (būve) ir pieņemts ekspluatācijā. -Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2016. gada 3. oktobrim plkst.11.00
Būvuzraudzība Rīgas ielas posma pārbūves darbiem Cēsīs, Cēsu novadā.Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 pantu.CNP 2016/86 ERAF22.09.2016.Nolikums
Lēmums
IrLiene Agafonova, tālr.64127538, liene.agafonova@cesis.lvPārtraukt iepirkumu saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8². panta vienpadsmito daļu.14 (četrpadsmit) mēneši no būvuzraudzības līguma noslēgšanas dienas.
Ēku, kadastra apzīmējums 4201 009 0129 001, Piebalgas ielā 18, Cēsīs, Cēsu novadā; kadastra apzīmējums 4201 008 0432 001, Pūces ielā 2A, Cēsīs, Cēsu novadā, tehniskā apsekošana.Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 pantu.CNP 2016/8419.09.2016.Nolikums
Lēmums
Līgums
 Juris Amans, tālr.64161826, juris.amans@cesis.lvIvo Kampāns, nod. maksātāja reģ.Nr.01097012715, 45 (četrdesmit piecas) kalendārās dienas no līguma noslēgšanas dienas.1279.20Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2016. gada 30.septembrim plkst. 10.00
Arheoloģiskā uzraudzība objekta „Rīgas ielas posma pārbūve Cēsīs, Cēsu novadā” būvdarbiem.Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 pantu.CNP 2016/82 ERAF19.09.2016.Nolikums
Lēmums
Līgums
 Liene Agafonova, tālr.64127538, liene.agafonova@cesis.lvSIA „Arheoloģiskā izpēte”, reģ.Nr.54103102367 11 mēneši28 588,80Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2016. gada 30.septembrim plkst. 15.00
Telpu pielāgošana būvdarbu, Amatu mājas izveidei, būvuzraudzība.Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 pantu.CNP/2016/83 ELFLA.19.09.2016.Nolikums
Projekts
Lēmums
Līgums
 Juris Amans, tālr.64161826, juris.amans@cesis.lvSabiedrība ar ierobežotu atbildību “Warss+”, reģ. Nr. 4410305527260 (sešdesmit) dienas no būvuzraudzības līguma noslēgšanas dienas.312,00 EURPiedāvājumi jāiesniedz līdz 2016. gada 30.septembrim plkst.11.00
Autoruzraudzība Peldu ielas posma un Klints ielas pārbūves darbiem Cēsīs, Cēsu novadā.Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.² panta sešpdsmitās daļas 2. punktam.CNP 2016/76 ERAFLēmums
Līgums
 Liene Agafonova, tālr.64127538, liene.agafonova@cesis.lvIvo Pāss16 (sešpadsmit) mēneši 1200,00
Cēsu pilsētas zemes gabala kadastrālā uzmērīšana un zemes robežu, situācijas un apgrūtinājumu plānu izgatavošana.Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.² pantam.CNP/2016/7914.09.2016.Nolikums
Lēmums
Līgums
 Aigars Ķerpe, tālr. 64161825, e-pasta adrese: aigars.kerpe@cesis.lv. SIA „Latīpašums – mērniecības birojs”, reģ.Nr.44103028861105 dienas525,00Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2016. gada 26.septembrim plkst.11.00
Autoruzraudzība Saulrītu ielas pārbūves darbiem Cēsīs, Cēsu novadāAtbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.² panta sešpdsmitās daļas 2. punktam.CNP 2016/75 ERAF - Lēmums
Līgums
 Liene Agafonova, tālr.64127538, liene.agafonova@cesis.lvSabiedrība ar ierobežotu atbildību “Marten projekti”, reģ.Nr.40103665072Plānotais laiks ir 16 (sešpadsmit) mēneši.4200,00
Telpu pielāgošanas būvdarbi Amatu mājas izveidei.Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.² pantam. CNP/2016/33 ELFLA14.09.2016.Nolikums
Finanšu_piedāvājums
Būvprojekts
Lēmums
Līgums
Vienošanās pie līguma
 Juris Amans, tālr. 64161824, 26524414, juris.amans@dome.cesis.lv SIA „BŪVE WOOD LINE”, reģ.Nr.4950300343060 (sešdesmit) dienas no iepirkuma līguma noslēgšanas dienas.25 032,22 Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2016. gada 26.septembrim plkst.10.00
Būvprojekta „ Cēsu novada pašvaldības grants ceļa Akmenskrogs-Veismaņi-Vaives pagasta robeža pārbūve” izstrāde un autoruzraudzība.Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.² pantam.CNP 2016/29 ELFLA13.09.2016.Nolikums
Lēmums
Līgums
 Modris Rāviņš, 64161803, 28314559, modris.ravins@cesis.lv SIA „Projektēšanas birojs AUSTRUMI”, reģ.Nr.42403019889Projektēšana - 5 (pieci) mēneši no līguma noslēgšanas dienas, t.sk., paredzot vienu nedēļu būvprojekta skaņošanai un akceptēšanai Cēsu novada Būvvaldē.16 275,00 EUR Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2016. gada 26. septembrim plkst.11.00
Ēku, kadastra apzīmējums 4201 009 0129 001, Piebalgas ielā 18, Cēsīs, Cēsu novadā; kadastra apzīmējums 4201 008 0432 001, Pūces ielā 2A, Cēsīs, Cēsu novadā, tehniskā apsekošana.Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.² pantam.CNP 2016/7812.09.2016.Nolikums
Lēmums
 Juris Amans, Cēsu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļas būvinženieris, tālr.64161826, juris.amans@cesis.lv 45 (četrdesmit piecas) kalendārās dienas no līguma noslēgšanas dienas.Iepirkums pārtraukts
Peldu ielas, posmā no Gaujas ielas līdz Klints ielai un Klints ielas pārbūve Cēsīs, Cēsu novadā.Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.² pantam.CNP 2016/74 ERAF05.09.2016.Nolikums
Projekts
Lēmums
Līgums
Grozījumi
 Liene Agafonova, tālr.64127538, liene.agafonova@cesis.lvSIA „Limbažu ceļi”, reģ.Nr.466030001132 (divi) mēneši no iepirkuma līguma noslēgšanas dienas97 611,70 Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2016. gada 16. septembrim plkst.11.00
Skatuves aprīkojuma piegāde un uzstādīšana Vaives tautas namam.Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.² pantam.CNP 2016/72 ELFLA23.08.2016.Nolikums
Lēmums
Līgums
 Evija Atvara tālr. 26687719, e-pasts: evija.atvara@cesis.lvSIA "Diogens Audio", reģ.Nr.432030029972 (divi) mēneši.17946,00Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2016. gada 5. septembrim plkst.09.00
Ielu virsmas divkārtu apstrādeSaskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.² pantuCNP/2016/7119.08.2016.Nolikums_CNP_2016_71
Tehniskās specifikācijas pielikums Nr. 1.1.
Lēmums_CNP_2016_71
Līgums_CNP_2016_71
Grozījumi
 Cēsu novada pašvaldības Komunālās nodaļas komunālinženieris Didzis Ozoliņš, tālruņa Nr. (+371) 64122377, elektroniskā pasta adrese: didzis.ozolins@cesis.lvSabiedrībai ar ierobežotu atbildību “LIMBAŽU CEĻI”, reģ. Nr. 466030001131 (viens) mēnesi no iepirkuma līguma noslēgšanas brīža115 569.61 EURPiedāvājumu iesniegšanas termiņš: 2016.gada 30.augusts, plkst. 15.00.
Būvuzraudzība ielu pārbūves darbiem Cēsīs, Cēsu novadāSaskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.² pantuCNP/2016/69ERAF17.08.2016.Nolikums_CNP_2016_69ERAF
Lēmums_CNP_2016_69ERAF
Līgums_1.iepirkuma daļa
Līgums_2.iepirkuma daļa
 Cēsu novada pašvaldības Komunālās nodaļas vecākā speciāliste Liene Agafonova, tālr. Nr. (+371) 64127538, elektroniskā pasta adrese: liene.agafonova@cesis.lv1.iepirkuma daļa - Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “LAKALME”, reģ. Nr. 40003379590.2.iepirkuma daļa - Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “LAKALME”, reģ. Nr. 40003379590 1. daļa - 16 (sešpadsmit) mēneši no būvuzraudzības līguma noslēgšanas dienas; 2. daļa - 3 (trīs) mēneši no būvuzraudzības līguma noslēgšanas dienas1.iepirkuma daļa – 5700.00 EUR bez PVN; 2.iepirkuma daļa – 1800.00 EUR bez PVNPiedāvājumu iesniegšanas termiņš - 2016.gada 29.augusts, plkst. 15.00.
Ēkas ar kadastra apzīmējumu Nr.4201 005 2610 001 siltumapgādes rekonstrukcijas darbu būvuzraudzība Rīgas ielā 23, Cēsīs, Cēsu novadāSaskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.² pantuCNP/2016/682016.gada 12.augustsNolikums_CNP_2016_68
Būvprojekts_CNP_2016_68
Lēmums_CNP_2016_68
Līgums_679_2016
 Cēsu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļas būvinženieris Juris Amans, tālr.64161826, elektroniskā pasta adrese: juris.amans@cesis.lvSIA “SIA “Vide un būve”, reģ. Nr. 4360302037760 (sešdesmit) dienas no iepirkuma līguma noslēgšanas dienas2770.00 EUR Piedāvājumus iesniegšanas termiņš - 2016.gada 23.augusts, plkst. 11.00.
Ēkas ar kadastra apzīmējumu Nr.4201 005 2610 001 siltumapgādes rekonstrukcija Rīgas ielā 23, Cēsīs, Cēsu novadāSaskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.² pantuCNP/2016/672016.gada 12.augustsNolikums_CNP_2016_67
Būvprojekts_CNP_2016_67
Lēmums_CNP_2016_67
Līgums_CNP_2016_67
Līguma grozījumi
 Cēsu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļas būvinženieris Juris Amans, tālr.64161826, elektroniskā pasta adrese: juris.amans@cesis.lvSabiedrība ar ierobežotu atbildību “SANART”, reģ. Nr. 4410304374860 (sešdesmit) dienas no iepirkuma līguma noslēgšanas dienas40648.69 EUR Piedāvājumu iesniegšanas termiņš - 2016.gada 23.augusts, plkst. 11.00.
Gaujas ielas uzbēruma pār Vintergravu nostiprināšana Cēsīs, Cēsu novadā.Publisko iepirkumu 8.² panta sešpadsmitās daļas 2. punktsCNP 2016/66 -Lēmums
Līgums
 Juris Belasovs, tālr. 64127538, e-pasts: juris.belasovs@cesis.lvSIA „Valkas meliorācija”, reģ.Nr.44103000554919.08.2016.34114,88
Palasta ielas posma un ietves remonts Cēsīs, Cēsu novadāSaskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.² pantuCNP/2016/642016.gada 22.jūlijsNolikums_CNP_2016_64
Lēmums_CNP_2016_64
Līgums_CNP_2016_64
 Cēsu novada pašvaldības Komunālās nodaļas komunālinženieris Didzis Ozoliņš, tālruņa Nr. (+371) 64122377, elektroniskā pasta adrese: didzis.ozolins@cesis.lvSabiedrība ar ierobežotu atbildību “Imberteh”, reģ. Nr. 4410306904125 (divdesmit piecas) dienas no līguma noslēgšanas39030.05 Piedāvājumu iesniegšanas termiņš - 2016.gada 3.augusts plkst. 15.00.
Topogrāfiskā uzmērīšana zemes gabalam Ata Kronvalda ielā 56, Cēsīs, Cēsu novadā.Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.² pantam.CNP/2016/6222.07.2016.Nolikums
Lēmums
Līgums
 Viesturs Krastiņš, tālr.64161824, e-pasts: viesturs.krastins@cesis.lv., par tehnisko specifikāciju Cēsu novada pašvaldības Būvvaldes teritorijas plānotāja Rudīte Klāva, tālr.64161821, e-pasts: rudite.klava@cesis.lv. Latīpašums - Mērniecības birojs, SIA40 (četrdesmit) dienas no līguma noslēgšanas dienas.390,00Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2016.gada 2.augustam plkst.11.00
Grants piegāde pašvaldības autoceļu remontdarbiem Vaives pagastā, Cēsu novadā.Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.² pantam.CNP 2016/6011.07.2016.Nolikums
Lēmums
Līgums
 Anita Bukeja, tālr. 64122377, e-pasts: anita.bukeja@cesis.lv, Jānis Platais, tālr.26317981, e-pasts: vaive@novads.cesis.lv. SIA būvniecības firma "VIRĀŽA"Viens mēnesis no līguma noslēgšanas brīža.27 209,60Piedāvājumu iesniegšana 2016. gada 22. jūlijā plkst.11.00
Veloparka būvprojekta izstrāde, izbūve un autoruzraudzība Valmieras ielā 1, Cēsīs, Cēsu novadāSaskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.² pantuCNP/2016/592016.gada 8.jūlijsNolikums_CNP_2016_59
Tehniskā_specifikācija_CNP_2016_59
Lēmums_CNP_2016_59
Līgums
IrKomunālās nodaļas vadītājs Juris Belasovs, tālruņa Nr. (+371) 64127538, elektroniskā pasta adrese: juris.belasovs@cesis.lvSIA "BSA Projects", reģ. Nr. 401035848714 (četri) mēneši no līguma noslēgšanas dienas41803.95 EUR Piedāvājumu iesniegšanas termiņš - 2016.gada 19.jūlijs, plkst. 15.00.
Būvuzraudzība objekta "Lielās Kalēju ielas Cēsīs, Cēsu novadā, pārbūve" būvdarbiemIepirkums Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta noteiktajā kārtībāCNP/2016/5405.07.2016.Nolikums
Lēmums
Līgums
 Modris Rāviņš, tālr.64161803, e-pasts: modris.ravins@cesis.lvSIA "Vide un būve", reģ. Nr. 436030203775 (pieci) mēneši no iepirkuma līguma noslēgšanas dienas3888,00Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2016.gada 18.jūlijam plkst.15.00
Ziemassvētku noformējuma izgatavošana un piegāde Cēsīs, Cēsu novadā. Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.² pantam.CNP 2016/5805.07.2016.Nolikums
Lēmums
Līgums
 Dace Laiva tālr. 64127538, e-pasts: dace.laiva@cesis.lvSabiedrība ar ierobežotu atbildību „UNITED WORKSHOPS”, reģ.Nr.40103551777No 01.09.2016. - 09.09.2016.16522,50Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2016. gada 18. jūlijam plkst.11.00
Pašvaldības autoceļu sāngrāvju pļaušana Vaives pagastā, Cēsu novadā.Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.² pantam.CNP 2016/4429.06.2016.Nolikums
Lēmums
Līgums
 Anita Bukeja, tālr. 64122377, e-pasts: anita.bukeja@cesis.lv SIA „Jumis”, Siguldas pilsētas sabiedrība ar ierobežotu atbildību.Viens mēnesis no līguma noslēgšanas dienas.3437,40Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2016. gada 11. jūlijam plkst.11.00
Dienesta viesnīcas pakalpojums Cēsu novada vispārizglītojošo izglītības iestāžu audzēkņiemSaskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.² pantuCNP/2016/562016.gada 27.jūnijsCNP_2016_56_Nolikums
CNP_2016_56_Finansu_piedavajuma_veidlapa
Lēmums_CNP_2016_56
Līgums
 Cēsu novada pašvaldības Izglītības nodaļas vadītāja Lolita Kokina, tālruņa Nr. (+371) 64121009, elektroniskā pasta adrese: lolita.kokina@cesis.lvValsts SIA “SERTIFIKĀCIJAS UN TESTĒŠANAS CENTRS”, reģ. Nr. 400030255427 (septiņi) mēneši (no 01.09.2016. līdz 31.03.2017.), ar iespēju, nepieciešamības gadījumā, termiņu pagarināt vēl uz 2 (diviem) mēnešiem, t.i. līdz 31.05.2017.Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 2016.gada 8.jūlijs, plkst. 11.00.
Arheoloģiskā uzraudzība objekta "Lielās Kalēju ielas Cēsīs, Cēsu novadā, pārbūve" būvdarbiemPublisko iepirkumu likuma 8.² pantā noteiktajā kārtībā organizēts iepirkumsCNP/2016/532016.gada 21.jūnijsNolikums
Lēmums
Līgums
 Modris Rāviņš, tālr.64161803, e-pasts: modris.ravins@cesis.lvSabiedrība ar ierobežotu atbildību "Arheoloģiskā izpēte", reģ. Nr.541031023675 (pieci) mēneši no iepirkuma līguma noslēgšanas dienas5472,00 EURPiedāvājumu iesniegšanas termiņš: 2016.gada 4.jūlijs plkst. 15.00
Siltumapgādes nodrošināšana Bērzaines ielā 4, Cēsīs, Cēsu novadā un Bērzaines ielā 5, Cēsīs, Cēsu novadāSaskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.² pantuCNP/2016/522016.gada 16.jūnijsCNP_2016_52_Nolikums
Lēmums_CNP_2016_52
Līgums_CNP_2016_52
 Viesturs Krastiņš, Cēsu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļas vadītājs, tālr.: 64161824 e-pasta adrese – viesturs.krastins@cesis.lvSabiedrība ar ierobežotu atbildību "BĒRZAINES NAMS", reģ. Nr. 4000375821523 (divdesmit trīs) mēneši no iepirkuma līguma noslēgšanas dienas t.i. līdz 2018.g. 31.maijam41990.00Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 2016.gada 29.jūnijs plkst. 11.00.
Rotaļu iekārtu iegāde un uzstādīšana Maija parkā, Cēsīs, Cēsu novadāSaskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.² pantuCNP/2016/512016.gada 8.jūnijsNolikums_CNP_2016_51
Nolikums_2016_51_1.pielikums_Tehniskā specifikācija
Nolikums_CNP_2016_51_3.pielikums
Nolikums_CNP_2016_51_5.pielikums
Nolikums_2016_51_9.pielikums
Lēmums_CNP_2016_51
Līgums_535_2016_2_12
 Cēsu novada pašvaldības Komunālās nodaļas ainavu arhitekte Dace Laiva, tālruņa Nr. (+371) 64127538, elektroniskā pasta adrese: dace.laiva@cesis.lvSabiedrība ar ierobežotu atbildību "JLD", reģ. Nr. 4000331532045 (četrdesmit piecas) dienas no iepirkuma līguma noslēgšanas16527.94 EUR Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 2016.gada 20.jūnijs plkst. 15.00.
Palasta ielas dilumkārtas un gājēju ietves remonts posmā no Gaujas ielas līdz Bērzaines ielaiSaskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.² pantuCNP/2016/402016.gada 30.maijsNolikums_CNP_2016_40
Lēmums_CNP_2016_40
 Cēsu novada pašvaldības Komunālās nodaļas komunālinženieris Didzis Ozoliņš, tālruņa Nr. (+371) 64122377, elektroniskā pasta adrese: didzis.ozolins@cesis.lvIepirkums pārtraukts saskaņā ar Publisko iepirkuma likuma 8². panta vienpadsmito daļu25 (divdesmit piecas) dienas no līguma noslēgšanasPiedāvājumu iesniegšanas termiņš: 2016.gada 10.junijs plkst. 11.00.
Būves ar kadastra apzīmējumu 4201 007 1002 001 sanitāro mezglu vienkāršotas atjaunošanas būvdarbu uzraudzība Gaujas ielā 17, Cēsīs, Cēsu novadāIepirkums saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 (divi prim) panta noteikumiemCNP/2016/502016.gada 30.maijsNolikums_CNP_2016_50
Nolikuma_CNP_2016_50_pielikums_būvprojekts
Lēmums_CNP_2016_50
Līgums_CNP_2016_50
 Cēsu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļas būvinženieris Juris Amans, tālr.64161826, elektroniskā pasta adrese: juris.amans@cesis.lvSabiedrība ar ierobežotu atbildību "JURĒVIČS UN PARTNERI", reģ. Nr. 4010312288260 (sešdesmit) dienas no iepirkuma līguma noslēgšanas dienas900.00 EUR Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 2016.gada 10.jūnijs plkst. 11.00.
Būves ar kadastra apzīmējumu 4201 007 1002 001 sanitāro mezglu vienkāršota atjaunošana Gaujas ielā 17, Cēsīs, Cēsu novadāIepirkums saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 (divi prim) panta noteikumiemCNP/2016/482016.gada 30.maijāNolikums_CNP_2016_48
Nolikuma_CNP_2016_48_pielikums_būvprojekts
Lēmums_CNP_2016_48
Līgums)CNP_2016_48
 Cēsu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļas būvinženieris Juris Amans, tālr.64161826, elektroniskā pasta adrese: juris.amans@cesis.lvSabiedrība ar ierobežotu atbildību "Volko būve", reģ. Nr. 4410307830760 (sešdesmit) dienas no iepirkuma līguma noslēgšanas dienas29570.76 EURPiedāvājumu iesniegšanas termiņš: 2016.gada 10.jūnijs plkst. 11.00.
Nedzīvojamās ēkas, kad. apz. 4201 005 1618 004 (šķūnis), nojaukšanas darbu būvuzraudzība Palasta ielā 14, Cēsīs, Cēsu novadāIepirkums saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 (divi prim) panta noteikumiemCNP/2016/4726.05.2016.Nolikums_CNP_2016_47
Lēmums_CNP_2016_47
Lēmums_CNP_2016_47_21.07.2016.
 Cēsu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļas būvinženieris Juris Amans, tālr.64161826, elektroniskā pasta adrese: juris.amans@cesis.lvIepirkums pārtraukts saskaņā ar Publisko iepirkuma likuma 8². panta vienpadsmito daļu36 (trīsdesmit sešas) dienas no iepirkuma līguma noslēgšanas dienasPiedāvājumu iesniegšanas termiņš: 07.06.2016. plkst. 15.00.
Nedzīvojamās ēkas, kad. apz. 4201 005 1618 004 (šķūnis), nojaukšana Palasta ielā 14, Cēsīs, Cēsu novadāIepirkums saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 (divi prim) panta noteikumiemCNP/2016/4626.05.2016.Nolikums_CNP_2016_46
Lēmums_CNP_2016_46
 Cēsu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļas būvinženieris Juris Amans, tālr.64161826, elektroniskā pasta adrese: juris.amans@cesis.lvIepirkums pārtraukts saskaņā ar Publisko iepirkuma likuma 8². panta vienpadsmito daļu36 (trīsdesmit sešas) dienas no iepirkuma līguma noslēgšanas dienasPiedāvājumu iesniegšanas termiņš: 07.06.2016. plkst. 15.00.
Zālāju atjaunošana labā lauksaimnieciskā stāvoklī un to dabiskošana Cēsu novadā.Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.² pantam.CNP/2016/4525.05.2016.Nolikums
Teritorijas-novietojuma_plāns
Jaunkalna_ozoli_plāns
Kalna_mežmaļi_plāns
Kekavas_plāns
Pukserkalna_plāns
Rāmuli_plāns
skolas_zemes_plāns
Lēmums
CNP_2016_45_Līgums
 Inta Ādamsone, tālr. 64161818, e-pasts: inta.adamsone@cesis.lv„JUMIS” Siguldas pilsētas sabiedrība ar ierobežotu atbildību, reģ.Nr.40103032205 16 (sešpadsmit) mēneši (darbu izpilde pēc Pasūtītāja norādījumiem). 22 313,00 Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2016. gada 6. jūnijam plkst. 14.00
Cēsu pilsētas zemes gabalu kadastrālā uzmērīšana un zemes robežu, situācijas un apgrūtinājumu plānu izgatavošana.Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.² pantam.CNP/2016/4925.05.2016.Nolikums
Lēmums
karte
Lēmums
Līgums
 Aigars Ķerpe, tālr. 64161825, e-pasta adrese: aigars.kerpe@cesis.lv. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Topometrs”, reģ.Nr.44103080513 2 (divi) mēneši no līguma noslēgšanas dienas.770,00Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2016. gada 6. jūnijam plkst.11.00
Būves ar kadastra apzīmējumu 4201 002 0929 001 cokola stāva atjaunošanas darbu būvuzraudzība Noras ielā 15, Cēsīs, Cēsu novadā.Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 pantu.CNP 2016/4219.05.2016.Nolikums
Būvprojekts
Lēmums
CNP_2016_42_Līgums
 Juris Amans, tālr.64161826, juris.amans@cesis.lv„NORD INDUSTRY”, SIA, reģ.Nr.44103084712,no noslēgšanas dienas 70 dienas754,00 Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2016. gada 30. maijam plkst. 11.00
Būves ar kadastra apzīmējumu 4201 002 0929 001 cokola stāva atjaunošana Noras ielā 15, Cēsīs, Cēsu novadā.Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 pantu.CNP 2016/4119.05.2016.Nolikums
Būvprojekts
CNP_2016_41_Lēmums
CNP_2016_41_Līgums
Vienošanās
 Juris Amans, tālr.64161826, juris.amans@cesis.lvSabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latbūvnieks", reģ. Nr. 43603054890no iepirkuma līguma noslēgšanas dienas 70 dienu laikā39059.38Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2016. gada 30. maijam plkst.11.00
Būvprojekta “Cēsu pilsētas stadiona tribīņu jaunbūve Valmieras ielā 6, Cēsīs, Cēsu novadā” izstrāde un autoruzraudzībaIepirkums saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 (divi prim) panta noteikumiemCNP/2016/382016.gada 17.maijāNolikums_CNP_2016_38
Nolikuma_CNP_2016_38_1.pielikums_Projektēšanas uzdevums
Lēmums_CNP_2016_38
Līgums_CNP_2016_38
CNP_2016_38_vienošanās
 Cēsu novada pašvaldības Komunālās nodaļas komunālinženieris Modris Rāviņš, tālruņa Nr. 64161803, elektroniskā pasta adrese: modris.ravins@cesis.lvSIA “BM – projekts”, reģ. Nr. 401031969663 (trīs) mēneši un 2 (divas) nedēļas14950.00Piedāvājumu iesniegšanas termiņš - 2016.gada 30.maijs, plkst. 15.00.
Cēsu novada pašvaldības nekustamā un kustamā īpašuma apdrošināšana.Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 pantu.CNP 2016/3116.05.2016.Nolikums
Pielikums_3
Pielikums_4
Pielikums_5
Pielikums_7
Lēmums
Līgums
IrViesturs Krastiņš, tālr.64161824, e-pasts: viesturs.krastins@cesis.lv.AAS „BTA Baltic Insurance Company”, reģ.Nr.40103840140līgums tiek slēgts uz 2 (diviem) gadiem - katram apdrošināšanas gadam tiek sagatavota atsevišķa polise. 14 350,00 Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2016. gada 27. maijam plkst.10.00
Būvuzraudzība objekta „Iekšējo inženiertīklu atjaunošana ēkā, kadastra apzīmējumu 4201 005 1409 001, Raunas ielā 8, Cēsīs, Cēsu novadā” būvdarbiem.Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 pantu.CNP 2016/3629.04.2016.Nolikums
Lēmums
Līgums
IrJuris Amans, tālr.64161826, juris.amans@cesis.lvSIA "Vide un Būve", reģ. Nr. 4360302037790 (deviņdesmit) dienas no iepirkuma līguma noslēgšanas dienas.1770,00Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2016. gada 13. maijam plkst.11.00
Iekšējo inženiertīklu atjaunošana ēkā, kadastra apzīmējumu 4201 005 1409 001, Raunas ielā 8, Cēsīs, Cēsu novadā.Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 pantu.CNP 2016/3528.04.2016.Nolikums
6. pielikums - Darbu apjomi
Būvprojekts
Lēmums
Līgums
Liguma_grozijumi
 Juris Amans, tālr.64161826, juris.amans@cesis.lvSIA „Accent Būve”, reģ.Nr.50103403091,90 (deviņdesmit) dienas no iepirkuma līguma noslēgšanas dienas.44 000,00Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2016. gada 12. maijam plkst.11.00
Skatuves aprīkojuma piegāde un uzstādīšana Vaives tautas namam.Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 pantu.CNP 2016/34 ELFLA27.04.2016.Nolikums
Lēmums
IrEvija Atvara tālr. 26687719, e-pasts: evija.atvara@cesis.lv Iepirkums pārtraukts saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8². panta vienpadsmito daļu.8 (astoņi) mēneši no līguma noslēgšanas dienas.Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2016. gada 11. maijam plkst.09.00
Sabiedriskās tualetes uzturēšana Stacijas laukumā 5, Cēsīs, Cēsu novadā. Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 pantu.CNP 2016/3022.04.2016.Nolikums
Lēmums
Līgums
 Anita Bukeja, tālr. 64161825, e-pasts: anita.bukeja@cesis.lvSIA "Green Line Services", reģ. Nr. 4010371157930.06.2017.6273,80Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2016. gada 5. maijam plkst.10.00
Topogrāfiskā uzmērīšana zemes gabalam Valmieras ielā 19, Cēsīs, Cēsu novadā.Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 pantu.CNP 2016/27 ERAF22.04.2016.Nolikums
Shēma
Lēmums
Līgums
 Viesturs Krastiņš, tālr.64161824, e-pasts: viesturs.krastins@cesis.lv.;Rudīte Klāva, tālr.64161821, e-pasts: rudite.klava@cesis.lv.„LATĪPAŠUMS - MĒRNIECĪBAS BIROJS” SIA40 (četrdesmit) dienas no līguma noslēgšanas dienas.280,00Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2016. gada 5. maijam plkst.11.00
Biroja papīra piegāde Cēsu novada pašvaldības vajadzībām.Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 pantu.CNP 2016/2821.04.2016.Nolikums
Lēmums
Līgums
 Gints Gārša, Cēsu novada pašvaldības IT nodaļas vadītājs, tālr.64161810, gints.garsa@cesis.lvSIA "Officeday Latvia", reģ.Nr.4000324944912 (divpadsmit) mēneši no līguma noslēgšanas dienas.3257,00Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2016. gada 3. maijam plkst.11.00
Būvuzraudzība objekta „Raiņa un Piebalgas ielas krustojuma rekonstrukcija, izbūvējot rotācijas apli Cēsīs, Cēsu novadā” būvdarbiem.Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 pantu.CNP 2016/2514.04.2016.Nolikums
Lēmums
Līgums
 Liene Agafonova, tālr.64127538, liene.agafonova@cesis.lvSIA "Jurēvičs un partneri", reģ. Nr. 401031228822 (divi) mēneši no būvdarbu līguma noslēgšanas dienas.1200,00Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2016. gada 25. aprīlim plkst.11.00
Raiņa un Piebalgas ielas krustojuma rekonstrukcija, izbūvējot rotācijas apli Cēsīs, Cēsu novadā.Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 pantu.CNP 2016/2412.04.2016.Nolikums
Projekts
Lēmums
Līgums
Grozījumi
IrLiene Agafonova, tālr.64127538, liene.agafonova@cesis.lvSIA "MARIBU", reģ. Nr. 441030509512 (divi) mēneši no iepirkuma līguma noslēgšanas dienas131 272,23Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2016. gada 25. aprīlim plkst.11.00
Zālāju un krūmu atvašu pļaušana, latvāņu izplatības ierobežošana Cēsu novadāPublisko iepirkumu likuma 8². panta sešpadsmitā daļas 1. punktsCNP 2016/21 -Lēmums
Līgums 1
Līgums 2
 Dace Laiva, tālr. 64122101, e-pasts: dace.laiva@cesis.lv1.daļa - ZS "Ķliģeni", 2.daļa - SIA "MA Serviss"1.daļa - 7 (septiņi) mēneši, 2.daļa - 1 mēnesis saskaņā ar tehnisko specifikāciju.1. daļa - 11 554,07, 2. daļa - 8526,97
Būvprojekta „Būves ar kadastra apzīmējumu 4201 007 1002 001 sanitāro mezglu vienkāršota atjaunošana Gaujas ielā 17, Cēsīs, Cēsu novadā” izstrāde.Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 pantu.CNP 2016/2017.03.2016.Nolikums
Lēmums
Līgums
 Juris Amans, Cēsu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļas būvinženieris, tālr.64161826, juris.amans@cesis.lv„AZ Studio”, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību45 (četrdesmit piecas) dienas no līguma noslēgšanas dienas.5415,00Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2016. gada 31. martam plkst. 11.00
Būvprojekta „Cēsu Pastariņa pamatskolas ēkas, kadastra apzīmējums 4201-005-2314-001, renovācija, uzlabojot energoefektivitāti, izmantojot videi draudzīgus būvniecības materiālus, Raunas ielā 7, Cēsīs, Cēsu novadā” izmaiņas.Publisko iepirkumu likuma 8². panta sešpadsmitā daļas 2. punkts.CNP 2016/17 - Pamatojums
Nolikums
Lēmums
Līgums
 Juris Amans, tālr. 64161824, 26524414, juris.amans@cesis.lv AS Komunālprojekts60 (sešdesmit) dienas.6360,00Piedāvājums jāiesniedz līdz 2016. gada 11. martam plst. 11.00
Luksoforu objektu uzturēšana Cēsu pilsētāPublisko iepirkumu likuma 8.² pantā noteiktajā kārtībā organizēts iepirkumsCNP 2016/401.03.2016.Nolikums
Lēmums
Līgums
Vienošanās
IrModris Rāviņš, tālr.64161803, e-pasts: modris.ravins@cesis.lvSIA "ELEKTRO AGA", reģ. Nr.44103048228No 01.04.2016. līdz 31.03.2017.6135,00Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2016.gada 14.martam plkst.11.00
Zālāju un krūmu atvašu pļaušana, latvāņu izplatības ierobežošana Cēsu pilsētā.Publisko iepirkumu likuma 8². panta sešpadsmitā daļa, likuma 2. pielikuma „B” daļa.CNP 2016/ 13 - Nolikums
Finanšu piedāvājums
karte
Lēmums
 Dace Laiva, tālr. 64127538, e-pasts: dace.laiva@cesis.lvIepirkums pārtraukts saskaņā ar Publisko iepirkuma likuma 8². panta vienpadsmito daļu.7 (septiņi) mēneši no līguma noslēgšanas brīža (darbu izpilde pēc Pasūtītāja norādījumiem). Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2016. gada 7. martam plkst 11.00
Būvprojekta „Būves ar kadastra apzīmējumu 4201 007 1002 001 sanitāro mezglu vienkāršota atjaunošana Gaujas ielā 17, Cēsīs, Cēsu novadā” izstrāde un autoruzraudzība.Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 8.² panta noteiktajā kārtībā.CNP 2016/ 1623.02.2016.Nolikums
Lēmums
 Juris Amans, tālr. 64161824, 26524414, juris.amans@cesis.lv Iepirkums pārtraukts saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.² panta vienpadsmito daļu Projektēšana - 45 (četrdesmit piecas) dienas no līguma noslēgšanas dienas, Autoruzraudzība - iespējamais būvniecības sākums 2016. gada jūlijs un augusts. Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2016. gada 7. martam plkst. 11.00
Ikdienas telpu kompleksā uzkopšana Bērzaines iela 5 Cēsīs, Cēsu novadā.Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 8.² panta noteiktajā kārtībā.CNP 2016/ 1119.02.2016.Nolikums
Lēmums
Līgums
 Gunars Grundmanis, tālr.26524158, e-pasts: iveta.bekere@cesis.lv.Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „MA Serviss”, reģ.Nr.4410305736212 (divpadsmit) mēneši no līguma noslēgšanas dienas.10 350,00Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2016. gada 1. martam plkst.11.00
Būvuzraudzība būves ar kadastra apzīmējumu 4201 006 0830 007 rekonstrukcija, piemērojot ēkas daļu atskurbšanas un patversmes pakalpojumu funkcijas nodrošināšanai un daļu - morga funkcijas nodrošināšanai Slimnīcas ielā 9, Cēsīs, Cēsu novadā, 1. kārtas būvdarbi.Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 8.² panta noteiktajā kārtībā.CNP 2016/ 1418.02.2016.Nolikums
Lēmums
Lēmums
 Juris Amans, tālr. 64161824, 26524414, juris.amans@dome.cesis.lv Pārtraukt iepirkumu saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8². panta vienpadsmito daļu.5 (pieci) mēneši no līguma spēkā stāšanās dienas. -Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2016. gada 29. februārim plkst.11.00
Ielu asfaltbetona seguma bedrīšu un caurteku remonts Cēsu pilsētā.Publisko iepirkumu likuma 8.² panta noteiktajā kārtībā.CNP 2016/ 1216.02.2016.Nolikums
Lēmums
Līgums
 Didzis Ozoliņš, tālr. 64122377, didzis.ozolins@cesis.lvSIA „Imberteh”, reģ.Nr.4410306904112 mēneši no līguma noslēgšanas brīža (darbu izpilde pēc Pasūtītāja norādījumiem).106 942,40Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2016. gada 29.februārim plkst. 11.00
Jaunas vieglās automašīnas noma bez izpirkuma tiesībām Cēsu novada pašvaldības vajadzībām. Publisko iepirkumu likuma 8.² panta noteiktajā kārtībā.CNP 2016/ 811.02.2016.Nolikums
Lēmums
Līgums
 Jānis Zālītis, tālr. 29195402, e-pasta adrese – janis.zalitis@dome.cesis.lv , fakss 64161801.SIA "Favorit Rent"Līgums tiek slēgts uz 12 (divpadsmit) mēnešiem, ar iespēju pagarināt līguma termiņu par 12 (divpadsmit) mēnešiem.6963,60Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2016. gada 22. februārim plkst. 11.00
Būvprojekta „Būves ar kadastra apzīmējumu 4201 002 0929 001 cokola stāva atjaunošana Noras ielā 15, Cēsīs, Cēsu novadā” ekspertīze.Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 8.² panta noteiktajā kārtībā.CNP 2016/911.02.2016.Nolikums
Atzinums
Lēmums
Līgums
 Juris Amans, tālr.64161826, juris.amans@cesis.lvAS „Ceļuprojekts”, reģ.Nr.4000302663725 (divdesmit piecas) dienas no līguma noslēgšanas dienas.3000,00Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2016. gada 23. februārim plkst. 11.00
Būvprojekta „Dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 4201 004 0715 001 atjaunošana, daļu telpu piemērojot dienesta viesnīcas vajadzībām, Saules ielā 23, Cēsīs, Cēsu novadā” ekspertīze.Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.² panta iepirkumsCNP 2016/10 ERAF09.02.2016.Nolikums
Lēmums
Līgums
 Juris Amans, tālr.64161826, juris.amans@cesis.lvAS „Ceļuprojekts”, reģ.Nr.4000302663725 (divdesmit piecas) dienas no līguma noslēgšanas dienas.3000,00Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2016. gada 22. februārim plkst. 11.00
Topogrāfiskā uzmērīšana Cēsu novada pašvaldības ielām, Cēsīs, Cēsu novadā.Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.² panta iepirkumsCNP 2016/5 ERAF09.02.2016.Nolikums
Lēmums
Līgums
IrLiene Agafonova, tālr.64127538, e-pasts: liene.agafonova@cesis.lv, SIA „B&B struktūra”, reģ.Nr.424030053576 (seši) mēneši no līguma noslēgšanas brīža.Piedācājumi3308,00Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2016. gada 22. februārim plkst.11.00
Cēsu novada sižetu un raidījumu filmēšana, sagatavošana un pārraidīšana bezmaksas virszemes TV apraidē.Publisko iepirkumu likuma 8². panta sešpadsmitā daļa, likuma 2. pielikuma „B” daļa.CNP 2016/ 6 - Nolikums
Lēmums
Līgums
 Kārlis Pots, tālr. 64121677, 27885220, e-pasts: karlis.pots@cesis.lvSIA „Valmieras TV”no 01.02.2016 līdz 31.01.2017.10 148,70
Koku vainagu veidošana un kopšana, koku zāģēšana un stādīšana Cēsu pilsētāPublisko iepirkumu likuma 8.² pantā noteiktajā kārtībā organizēts iepirkumsCNP 2016/201.02.2016.Nolikums
Finanšu piedāvājums
Lēmums
Līgums
 Dace Laiva, tālr. 64127538, e-pasts: dace.laiva@cesis.lvSabiedrība ar ierobežotu atbildību "Arborists"No 01.03.2016. līdz 28.02.2017.16233,53Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2016.gada 12.februārim plkst.11.00
Sabiedriskās tuletes uzturēšana Uzvaras bulvārī 22, Cēsīs, Cēsu novadāPublisko iepirkumu likuma 8.² pantā noteiktajā kārtībā organizēts iepirkumsCNP 2016/322.01.2016.Nolikums
Lēmums
Līgums
 Anita Bukeja, tālr. 64122377, anita.bukeja@cesis.lvSIA "GREEN LINE SERVICES"No 11.02.2016. līdz 28.02.2017.6224,74Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2016.gada 2.februārim plkst. 11.00
Transporta pakalpojumu nodrošināšana Cēsu novada pašvaldības Izglītības nodaļas rīkotajiem pasākumiem.Publisko iepirkumu likuma 8.² panta noteiktajā kārtībā.CNP 2016/ 108.01.2016.Nolikums
Lēmums
Līgums_1
Līgums_2
Līgums_3
 Lolita Kokina, tālr.64121009, e-pasts: lolita.kokina@cesis.lv.SIA "M.E.LAT.LUX", AS "CATA", IK "NORLE". No līguma noslēgšanas dienas 12 (divpadsmit) mēneši6960,00 Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2016. gada 19. janvārim plkst.11.00
Būvprojekta „Ēkas ar kadastra apzīmējumu 42010052006001 telpu pārbūve Lielā Skolas ielā 6, Cēsīs, Cēsu novadā” izstrāde. Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 8.² panta noteiktajā kārtībā.CNP 2015/ 5429.12.2015.Nolikums
Lēmums
 Juris Amans, tālr. 64161824, 26524414, juris.amans@cesis.lv Saskaņā ar PIL 8.2. panta 11. daļu iepirkums ir pārtraukts75 (septiņdesmit piecas) dienas -Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2016. gada 11. janvārim plkst.11.00
Eksperta pakalpojumi būvdarbu iepirkumā un būvuzraudzība Cēsu pilsētas stadiona Cēsīs, Cēsu novadā rekonstrukcijas būvdarbiem. Publisko iepirkumu likuma 8.² panta noteiktajā kārtībā.CNP 2015/ 5307.12.2015.Nolikums
Lēmums
Līgums_1
Līgums_2
 Liene Agafonova, tālr. 64127538, liene.agafonova@cesis.lvSIA „Jurēvičs un partneri”,reģ.Nr.4010312288220 (divdesmit) mēneši no būvdarbu līguma noslēgšanas dienas 39700,00Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2015. gada 18.decembrim plkst.11.00
Laikraksta „Cēsu Vēstis” izplatīšana.Publisko iepirkumu likuma 8.² panta noteiktajā kārtībā.CNP 2015/ 5204.12.2015.Nolikums
Lēmums
Līgums
 Kārlis Pots, tālr. 64121677, 27885220, e-pasts: karlis.pots@cesis.lvVAS "Latvijas Pasts", reģ.Nr.40003052790no 01.01.2016 līdz 31.12.2016.5698,92Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2015. gada 17. decembrim plkst.11.00
Laikraksta „Cēsu Vēstis” sagatavošana, maketēšana un korektūra.Publisko iepirkumu likuma 8.² panta noteiktajā kārtībā.CNP 2015/ 5004.12.2015.Nolikums
Lēmums
Līgums
 Kārlis Pots, tālr. 64121677, 27885220, e-pasts: karlis.pots@cesis.lvZemnieku saimniecība „Pidēni”, reģ.Nr.49501004982no 01.01.2016 līdz 31.12.2016.5820,00Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2015. gada 16. decembrim plkst. 11.00
Laikraksta „Cēsu Vēstis” drukāšana un piegāde.Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 8.² panta noteiktajā kārtībā.CNP 2015/ 4904.12.2015.Nolikums
Lēmums
Līgums
Grozījumi
 Kārlis Pots, tālr. 64121677, 27885220, e-pasts: karlis.pots@cesis.lvSIA "Latgales druka", reģ.Nr.40003199542no 01.01.2016 līdz 31.12.2016.5126,40Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2015. gada 15. decembrim plkst.11.00
Būvprojekta „Dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 4201 004 0715 001 atjaunošana, daļu telpu piemērojot dienesta viesnīcas vajadzībām, Saules ielā 23, Cēsīs, Cēsu novadā” izstrāde. Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 8.² panta noteiktajā kārtībā.CNP 2015/ 5104.12.2015.Nolikums
Lēmums
Līgums
 Juris Amans, tālr. 64161824, juris.amans@cesis.lv SIA „BŪVPROJEKTS”, reģ.Nr.441020063924 (četri) mēneši no līguma noslēgšanas dienas.21 700,00Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2015. gada 15. decembrim plkst. 11.00
Klaiņojošo dzīvnieku izķeršana un nogādāšana patversmē, patversmes uzturēšana Cēsu novadāPublisko iepirkumu likuma 8.² pantā noteiktajā kārtībā organizēts iepirkumsCNP 2015/602.12.2015.Nolikums
Lēmums
Līgums
 Liene Agafonova, tālr. 64127538, e-pasts: liene.agafonova@cesis.lvDzīvnieku patversme MežavairogiNo 01.02.2016. līdz 31.12.2016.11830,00Piedāvājumi jāiesniedz līdz 14.12.2015. plkst. 11.00
Būvprojekta „Rīgas ielas daļas rekonstrukcija Cēsīs, Cēsu novadā” izstrāde un autoruzraudzība.Publisko iepirkumu likuma 8.² panta noteiktajā kārtībā.CNP 2015/ 4125.11.2015.Nolikums
Lēmums
Līgums
Līgums
 Liene Agafonova, tālr. 64127538, liene.agafonova@cesis.lvSIA "CEĻU KOMFORTS", reģ. Nr. 441030408455 (pieci) mēneši no būvdarbu līguma noslēgšanas dienas .16211,00Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2015. gada 7. decembrim plkst.11.00
Ēku, kadastra apzīmējums 4201 007 0208 001, Kovārņu ielā 22, Cēsīs, Cēsu novadā; kadastra apzīmējums 4201 007 0209 001, Cīrulīšu ielā 66, Cēsīs, Cēsu novadā; kadastra apzīmējums 4201 007 1613 001, Zīļu ielā 4, Cēsīs, Cēsu novadā, tehniskā apsekošana.Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 8.² panta noteiktajā kārtībā.CNP 2015/ 4610.11.2015.Nolikums
Lēmums
Līgums
 Viesturs Krastiņš, tālr.64161824, e-pasts: viesturs.krastins@cesis.lv.SIA „BŪVPROJEKTS”, reģ.Nr.4410200639245 (četrdesmit piecas) dienas no līguma noslēgšanas dienas.3160,00Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2015. gada 23.novembrim plkst. 11.00
Pirmās palīdzības sniegšanas apmācības Cēsu novada izglītības iestāžu darbiniekiemPublisko iepirkumu likuma 8². panta sešpadsmitā daļa, likuma 2. pielikuma „B” daļa.CNP 2015/43 -Nolikums
Lēmums
Līgums
 Lolita Kokina, tālr.64121009, e-pasts: lolita.kokina@cesis.lv.Biedrība Latvijas Sarkanais Krusts7 (septiņi) mēneši.7954,62Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2015. gada 16. novembrim plkst.11.00
Privātā datu apraides tīkla pakalpojuma un interneta nodrošinājums Cēsu novada pašvaldības iestādēs.Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 8.² panta noteiktajā kārtībā.CNP 2015/ 4504.11.2015.Nolikums
Lēmums
Līgums
 Gints Gārša, tālr. 64161810, 29160874.SIA "Telia Latvija", reģ. Nr. 4000305757112 (divpadsmit) mēneši no līguma noslēgšānas dienas22460,00Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2015. gadi 16. novembrim plkst.11.00
ZZ Dats Vienotās Pašvaldību Sistēmas (VPS) uzturēšanas pakalpojumu sniegšana. Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 8.² panta noteiktajā kārtībā.CNP 2015/ 4423.10.2015.Nolikums
Lēmums
Līgums
 Gints Gārša, tālr. 64161810, 29160874.SIA "ZZ DATS", reģ.Nr.40003278467No 2016.gada 1.janvāra līdz 2016.gada 31.decembrim.5805,02Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2015. gada 3.novembrim plkst.11.00
Ielu apgaismojuma elektrotīklu ekspluatācijas (apkalpošanas) darbi un attālinātās vadības sistēmas uzturēšana Cēsu pilsētāIepirkums Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta noteiktajā kārtībāCNP 2015/4219.10.2015.Nolikums
Lēmums
Līgums
 Liene Agafonova, tālr. 64127538, e-pasts: liene.agafonova@cesis.lvSabiedrība ar ierobežotu atbildību firma "Spriegums", reģ. Nr.49503000720No 17.12.2015 līdz 16.12.2016.25818,72Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2015.gada 30.oktobrim plkst. 11.00
Papildus video un skaņas aparatūras iegāde Raunas ielā 12-1, Cēsīs, Cēsu novadā Lielajai zālei.Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 8.² panta noteiktajā kārtībā.CNP 2015/ 4013.10.2015.Nolikums
Lēmums
Līgums - 1.iepirk.daļa
Līgums - 2. iepirk.daļa
 Uģis Sirmais tālr.: 28201243, e-pasts: usirmais@gmail.com1. daļa - „Pro Vision Baltic”, SIA, reģ.Nr.40103888490;2.daļa - Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „DIOGENS AUDIO”, reģ.Nr.4320300299720 (divdesmit) dienas no līguma noslēgšanas dienas.1.daļa – 2 485,70 EUR; 2.daļa - 3 239,96 EUR Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2015. gada 26. oktobrim plkst. 11.00
Ziemassvētku noformējuma piegāde, uzstādīšana, remonts un glabāšana Cēsīs, Cēsu novadā. Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 8.² panta noteiktajā kārtībā.CNP 2015/ 3807.10.2015.Nolikums
Lēmums
Līgums
 Liene Agafonova, tālr.64127538, e-pasts: liene.agafonova@cesis.lv.SIA "ELEKTRO AGA", reģ. Nr.44103048228līdz 2016, gada 1. septembrim (desmit mēneši).21339,44 EURPiedāvājumi jāiesniedz līdz 2015. gada 19. oktobrim plkst. 11.00
31520000-7 
Topogrāfiskā uzmērīšana zemes gabalam Leona Paegles ielā 1, Cēsīs, Cēsu novadā.Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 8.² panta noteiktajā kārtībā.CNP 2015/ 3930.09.2015.Nolikums
shēma
Lēmums
Līgums
 Viesturs Krastiņš, tālr.64161824, e-pasts: viesturs.krastins@cesis.lv.SIA „GEO PRO”, reģ.Nr.4010345051640 (četrdesmit) dienas no līguma noslēgšanas dienas.1066,00 EUR Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2015. gada 12. oktobrim plkst.11.00
Būvuzraudzība objekta „Ielas, t.sk. sakaru kanalizācijas, pārbūve Meža ielā, posmā no Leona Paegles ielas līdz Niedru ielai, Cēsīs, Cēsu novadā” būvdarbiem.Publisko iepirkumu likuma 8.² panta noteiktajā kārtībā.CNP 2015/ 3729.09.2015.Nolikums
Lēmums
Līgums
 Liene Agafonova, tālr. 64127538, liene.agafonova@cesis.lvSabiedrība ar ierobežotu atbildību "JURĒVIČS UN PARTNERI", reģ. Nr.401031228829 (deviņi) mēneši no būvdarbu līguma noslēgšanas dienas .2800,00 EURPiedāvājumi jāiesniedz līdz 2015. gada 12. oktobrim plkst.11.00
Cēsu pilsētas atsevišķa zemes gabala kadastrālā uzmērīšana un zemes robežu, situācijas un apgrūtinājumu plānu izgatavošana. Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 8.² panta noteiktajā kārtībā.CNP 2015/3611.09.2015.Nolikums
lēmums Nr. 746
shēma
Lēmums
Līgums
Vienošanās
 Viesturs Krastiņš, tālr.64161824, e-pasts: viesturs.krastins@cesis.lv.SIA „Latīpašums – mērniecības birojs”, reģ.Nr.441030288612 (divi) mēneši no līguma noslēgšanas dienas.EUR 1060,00Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2015. gada 22. septembrim plkst.11.00
Ziemassvētku noformējuma piegāde Cēsu pilsētaiPublisko iepirkumu likuma 8.² pantā noteiktajā kārtībā organizēts iepirkumsCNP 2015/3504.09.2015.Noteikumi
Lēmums
 Liene Agafonova, tālr. 64127538Iepirkums pārtraukts saskaņā ar publisko iepirkumu likuma 8.² panta vienpadsmito daļu.15.10.2015.Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2015.gada 15.septembrim plkst.10.00
Ielas, t.sk. sakaru kanalizācijas, pārbūve Meža ielā, posmā no Leona Paegles ielas līdz Niedru ielai, Cēsīs, Cēsu novadāPublisko iepirkumu likuma 8.² pantā noteiktajā kārtībā organizēts iepirkumsCNP 2015/3303.09.2015.Noteikumi
3.pielikums
4.pielikums
Lēmums
Līgums
 Didzis Ozoliņš, tālr. 64122377, didzis.ozolins@cesis.lvSabiedrība ar ierobežotu atbildību „Imberteh”, reģ.Nr.4410306904115.06.2016.61 858,20 EURPiedāvājumi jāiesniedz līdz 2015.gada 14.septembrim plkst. 11.00
Gājēju ietves seguma atjaunošana Valmieras ielā, posmā no Akmens ielas līdz Valmieras 23, Cēsīs, Cēsu novadāPublisko iepirkumu likuma 8.² pantā noteiktajā kārtībā organizēts iepirkumsCNP 2015/3406.08.2015.Noteikumi
4.pielikums
Lēmums
Līgums
 Anita Bukeja, tālr. 64122377, anita.bukeja@cesis.lvSIA "SiMC", reģ. Nr.4010321447730 (trīsdesmit) dienas no līguma noslēgšanas dienas15 763,79 EURPiedāvājumi jāiesniedz līdz 2015.gada 17.augustam plkst. 11.00
Asfaltbetona seguma atjaunošana Pūpolu ielā, CēsīsPublisko iepirkumu likuma 8.² pantā noteiktajā kārtībā organizēts iepirkumsCNP 2015/2306.08.2015.Noteikumi
4.pielikums
Lēmums
Līgums
 Didzis Ozoliņš, tālr. 64122377, didzis.ozolins@cesis.lvSabiedrība ar ierobežotu atbildību "Imberteh", reģ. Nr.4410306904120 (divdesmit) dienas no līguma noslēgšanas brīža29 195,74 EURPiedāvājumi jāiesniedz līdz 2015.gada 17.augustam plkst. 11.00
Būvuzraudzība objekta „Nekustamā īpašuma, kad. apzīmējums 4201 002 0604, teritorijas nožogojuma un pagalma virszemes lietus ūdeņu novadīšanas sistēmas izbūve Valmieras ielā 19, Cēsīs, Cēsu novadā”, būvdarbiem.Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 8.² panta noteiktajā kārtībā.CNP 2015/32 ERAF09.07.2015.Noteikumi
Lēmums
Līgums
 Juris Amans, tālr. 64161824, juris.amans@dome.cesis.lv SIA "BULTIS", reģ. Nr. 4000379508630 (trīsdesmit) dienas no līguma noslēgšanas dienas.478,00 EURPiedāvājumi jāiesniedz līdz 2015. gada 20. jūlijam plkst.11.00
Nekustamā īpašuma, kad. apzīmējums 4201 002 0604, teritorijas nožogojuma un pagalma virszemes lietus ūdeņu novadīšanas sistēmas izbūve Valmieras ielā 19, Cēsīs, Cēsu novadā.Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 8.² panta noteiktajā kārtībā.CNP 2015/31 ERAF09.07.2015.Noteikumi
Lēmums
Līgums
Vienošanās
 Juris Amans, tālr. 64161824, juris.amans@dome.cesis.lv SIA "MT Sēta", reģ. Nr. 4010376339230 (trīsdesmit) dienas no līguma noslēgšanas dienas.26 989,52 EURPiedāvājumi jāiesniedz līdz 2015. gada 20. jūlijam plkst. 10.00
Būves ar kadastra apzīmējumu 42900030125001 galvenās ieejas mezgla un fasādes daļas atjaunošanas Līvu pamatskolā, Krīvos, Vaives pagastā, Cēsu novadā, būvuzraudzībaPublisko iepirkumu likuma 8.² panta noteiktajā kārtībā.CNP 2015/ 3030.06.2015.Noteikumi
Lēmums
Līgums
 Juris Amans, tālr. 64161824, 26524414, juris.amans@dome.cesis.lv SIA "FLAGER", reģ. Nr. 4410303080917.08.2015.520,00Piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 2015. gada 14. jūlijam plkst. 11.00
Ēdināšanas pakalpojumi XI Latvijas skolas jaunatnes dziesmu un deju svētku dalībniekiemIepirkums atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.² pantam, piemērojot šī panta sešpadsmito daļuCNP 2015/25Netiek publicēts atbilstoši PIL 8.² panta sešpadsmitajai daļai, 2.pielikuma B daļā minētie pakalpojumiLēmums
Ligums_2_daļa
Ligums_1_daļa
Ligums_3_daļa
 Lolita Kokina tālr. 64122109, e-pasta adrese: lolita.kokina@dome.cesis.lv 1.daļa -SIA „LINELE”, reģ. Nr. 40103364074, 2.daļa-Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „FRISTAR”, reģ. Nr. 40003658252, 3.daļa - Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „ANIVA”, reģ. Nr. 50003115551No 2015. gada 4. jūlija līdz 2015. gada 12. jūlijam1.daļa -8525,45 EUR, 2.daļa -5830,27 EUR, 3.daļa- 2509,24 EUR Piedāvājumu iesniegšana līdz 2015.gada 17. jūnijam plkst. 11.00
Būves ar kadastra apzīmējumu 42900030125001 galvenās ieejas mezgla un fasādes daļas atjaunošana Līvu pamatskolā, Krīvos, Vaives pagastā, Cēsu novadāPublisko iepirkumu likuma 8.² panta noteiktajā kārtībāCNP 2015/ 2708.06.2015.Noteikumi
Lēmums
Līgums
Vienošanās
 Juris Amans, tālr. 64161824, 26524414, juris.amans@dome.cesis.lvSIA “Volko Būve”, reģ. Nr. 44103078307 17.08.2015.19642,21Piedāvājumu iesniegšana 19.06.2015., plkst. 10:00
Ēkas, ar kadastra apzīmējumiem 42010090101002, 42010090101003, 42010090101004, telpu vienkāršota atjaunošana L. Paegles ielā 1, Cēsīs, Cēsu novadāPublisko iepirkumu likuma 8.² panta noteiktajā kārtībāCNP 2015/2430.04.2015.Tehniskā dokumentācija
Tehniskā dokumentācija
Tehniskā dokumentācija
Tehniskā dokumentācija
Tehniskā dokumentācija
Tehniskā dokumentācija
Tehniskā dokumentācija
Noteikumi
Tehniskā dokumentācija
Noteikumu precizējumi
Lēmums
Līgums
Vienošanās
IrElisa Janelsiņa, 64123855SIA „DDK Nami”, reģ. Nr. 400039002272015. gada 15. jūnija līdz 2015. gada 21.augustam130135,74Piedāvājumu iesniegšana - 14.05.2015. plkst. 11:00
Kartogrāfiskā materiāla izstrādāšana Cēsu novada teritorijas plānojuma aizsargjoslu sadaļaiPublisko iepirkumu likuma 8.² panta noteiktajā kārtībā.CNP 2015/2124.04.2015.Noteikumi
Lēmums
Līgums
 Mārtiņš Ulāns, Cēsu novada būvvaldes galvenais teritorijas plānotājs, tālrunis:26406119, e-pasts: martins.ulans@cesis.lvIK „Plānošanas eksperti”, reģ. Nr. 400021421752 mēneši no līguma noslēgšanas3440,00 piedāvājumi jāiesniedz līdz 2015.gada 7.maijam plkst.11.00
Autoruzraudzība "Raiņa ielas posma jaunbūve, Noliktavas ielas, Dzintara ielas un Uzvaras bulvāra krusrojuma rekonstrukcija, ielām piegulošā laukuma labiekārtošana, Cēsīs, Cēsu novadā" būvdarbiemPublisko iepirkumu likuma 8.² panta kārtībā organizēts iepirkums 16. daļaCNP 2015/19Lēmums
Līgums
 Liene Jurģēna, tālr. 64127538, liene.jurgena@cesis.lvSIA "PRO VIA"7 (septiņi) mēneši no būvdarbu līguma noslēgšanas dienas7600
Māksliniecisko kolektīvu vadīšanas pakalpojumu sniegšana 2015.gadāsaskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.panta 7.1 daļuCNP/2015/731.03.2015.lēmums
līgumi
 Inese Stivriņa, tālr.64127761Ēriks Derums, Olita Neimande, Daina Slotina, Marika Austruma, Līga Priedīte, Jānis Puriņš, Tālivaldis Narvils, Aivars Radziņš, Andis Kozaks, Sandra Jonaite, Solvita Krastiņa, Dace Balode, Ilze Žvarte, Dagnija Kupče20.12.2015.9044,00
Zālāju un krūmu atvašu pļaušana Cēsu pilsētāPublisko iepirkumu likuma 8.² panta kārtībā organizēts iepirkums 16. daļaCNP 2015/20Noteikumi
3.pielikums
6.pielikums
Lemums
Līgums
 Dace Laiva tālr. 64127538, e-pasts: dace.laiva@cesis.lvSIA "MA serviss"No 01.05.2015. līdz 31.10.2015.9420,90Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2015.gada 2.aprīlim plkst. 10.00
Ielu asfaltbetona seguma bedrīšu remonts un caurteku remonts Cēsu pilsētāPublisko iepirkumu likuma 8.2 panta kārtībā organizēts iepirkumsCNP 2015/1725.03.2015.Noteikumi
Lēmums
Ligums
 Didzis Ozoliņš, 64122377, e-pasts: didzis.ozolins@cesis.lvSIA "Imberteh", reģ. Nr. 4410306904112 (divpadsmit) mēneši no līguma noslēgšanas dienas106 942,40 EURPiedāvājumi jāiesniedz līdz 2015.gada 8.aprīlim plkst. 10.00
Cēsu 2. pamatskolas sporta zāles savietotā jumta renovācija un virsgaismu renovācija ārsienās, 1.kārtas būvdarbi Publisko iepirkumu likuma 8.² panta noteiktajā kārtībā.CNP 2015/1619.03.2015.Noteikumi
Lēmums
Līgums
Vienošanās
 Juris Amans, tālr. 64161824, 26524414, juris.amans@dome.cesis.lv SIA "Accent Būve", reģ. Nr. 50103403091No 2015. gada 5. maija līdz 2015. gada 30.junijam56 000,00 EURpiedāvājumi jāiesniedz līdz 2015.gada 30.martam plkst.11.00
Apgaismojuma infrastruktūras nomaiņa - 1.kārtaPublisko iepirkumu likuma 8.2 panta kārtībā organizēts iepirkumsCNP 2015/18 KPFI2015.gada 18.martsNolikums
Lēmums
 Liene Jurģēna, tālr. 64127538, liene.jurgena@cesis.lvIepirkums pārtraukts saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta vienpadsmito daļu.2015.gada 25.maijsPiedāvājumi jāiesniedz līdz 2015.gada 30.martam plkst. 10.00
Biroja papīra iegādePublisko iepirkumu likuma 8.2 panta kārtībā organizēts iepirkumsCNP 2015/1510.03.2015.Noteikumi
Lēmums
Līgums
 Sandra Ratnika, 64123855SIA "VIDZEMES PAPĪRS", reģ. Nr. 4410300789312 mēneši no līguma noslēgšanas dienas3262.00 EUR Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2015.gada 23.martam plkst. 11.00
Arheoloģiskā uzraudzība objekta „Raiņa ielas posma jaunbūve, Noliktavas ielas, Dzintara ielas un Uzvaras bulvāra krustojuma rekonstrukcija, ielām piegulošā laukuma labiekārtošana, Cēsīs, Cēsu novadā” būvdarbiemPublisko iepirkumu likuma 8.2 panta kārtībā organizēts iepirkumsCNP 2015/1227.02.2015.Noteikumi
Lēmums
Līgums
 Liene Jurģēna, tālrunis: 64127538.Oskars Ušpelis7 (septiņi) mēneši no iepirkuma līguma noslēgšanas dienas16 005,00 EUR Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2015.gada 12.martam plkst. 11.00
Koku vainagu veidošana un kopšana, koku zāģēšana un stādīšana Cēsu pilsētāAtbilstoši Publisko ieprkumu likuma 8.2 panta iepirkumsCNP 2015/1017.02.2015.Noteikumi
Pielikums
Lēmums
Līgums
 Dace Laiva, tālr. 64127538, e-pasts: dace.laiva@cesis.lvSIA "Arborists", reģ. Nr.4540301170229.02.2016.17066,08 EURPiedāvājumi jāiesniedz līdz 2015.gada 2.martam plkst. 11.00
Būvniecības ieceres dokumentu „Ēkas, ar kadastra apzīmējumiem 42010090101002, 42010090101003, 42010090101004, telpu vienkāršota atjaunošana L. Paegles ielā 1, Cēsīs, Cēsu novadā” izstrāde. Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.² panta iepirkumsCNP 2015/904.02.2015.Noteikumi
Lēmums
Līgums
IrJuris Amans, tālr. 64161824, 26524414, juris.amans@cesis.lv SIA „BM Projekts”, reģ. Nr. 401031969662 (divi) mēneši no līguma noslēgšanas dienas, t.sk., akceptēšana Cēsu novada Būvvaldē.3970,00 EUR Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2015. gada 16. februārim plkst.11.00
Apstādījumu, teritorijas un piegulošo teritoriju ikdienas kopšana Raunas ielā 1, Cēsīs, Cēsu novadā. Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.² panta iepirkums 16.daļaCNP 2015/8Noteikumi
Situācijas plāns
Lēmums
Līgums
 Dace Laiva, tālr. 64127538. e-pasts: dace.laiva@cesis.lv ZS "Kliģeni"31.12.2015.8263,45Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2015. gada 6. februārim plkst. 15.00
Arheoloģiskā uzraudzība objekta „Raiņa ielas posma jaunbūve, Noliktavas ielas, Dzintara ielas un Uzvaras bulvāra krustojuma rekonstrukcija, ielām piegulošā laukuma labiekārtošana, Cēsīs, Cēsu novadā” būvdarbiem.Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.² panta iepirkumsCNP 2015/528.01.2015.Noteikumi
Lēmums
 Liene Jurģēna, 64127538, liene.jurgena@cesis.lv Iepirkums pārtraukts saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.² panta vienpadsmito daļu.7 (septiņi) mēneši no iepirkuma līguma noslēgšanas dienas.Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2015. gada 9.februārim plkst. 11.00
Būvuzraudzība objekta „Raiņa ielas posma jaunbūve, Noliktavas ielas, Dzintara ielas un Uzvaras bulvāra krustojuma rekonstrukcija, ielām piegulošā laukuma labiekārtošana, Cēsīs, Cēsu novadā” būvdarbiem.Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.² panta iepirkumsCNP 2015/328.01.2015.Noteikumi
Lemums
Līgums
 Liene Jurģēna, tālrunis: 64127538SIA “Jurēvičs un partneri”, reģ. Nr. 401031228827 (septiņi) mēneši no būvdarbu līguma noslēgšanas dienas. 3900,00 EUR Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2015. gada 9. februārim plkst.11.00
Papildus nepieciešamie būvdarbi Cēsu Profesionālās vidusskolas kompleksa izveides, izbūvējot jaunbūvi un renovējot skolas ēkas, kadastra apzīmējums 4201 002 0604 001, daļu, Valmieras ielā 19, Cēsīs, Cēsu novadāAtbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.² panta iepirkums 16.daļaCNP 2015/4 ERAFLēmums
Vienošanās
 Juris Amans, tālr. 64161824, 26524414, juris.amans@cesis.lv AS "UPB"20.02.2015.49073,97
Finanšu vadības un grāmatvedības datorprogrammas „PAKALNS” apkalpošana.Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.² panta iepirkumsCNP 2015/214.01.2015.Nolikums
Lēmums
Līgums
 Aivija Zerne, mob.tālr. 26555921SIA "JP risinājumi",reģ. Nr. 5010202868136 (trīsdesmit seši) mēneši no līguma noslēgšanas brīža.19824,33Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2015. gada 26. janvārim plkst. 11.00
Ēkas ar kadastra apzīmējumu 4201 005 3207 002 daļēja demontāža Rīgas ielā 45, Cēsīs, Cēsu novadā.Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.² panta iepirkumsCNP 2015/113.01.2015.Noteikumi
Grafiskā daļa
Lēmums
Līgums
IrJuris Amans, tālr. 64161824, 26524414, juris.amans@cesis.lv SIA "GOTIKA", reģ. Nr. 4410320591560 (sešdesmit) dienu laikā no iepirkuma līguma noslēgšanas dienas.13975,69Piedāvājumi jāiesniedz līdz 26.01.2015. plkst.11.00
Sabiedriskās tualetes uzturēšana Stacijas laukumā 5, Cēsīs, Cēsu novadā.Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.² panta iepirkumsCNP 2014/2223.12.2014.Nolikums
Lēmums
Līgums
 Anita Bukeja, tālr. 64161825, e-pasta adrese: anita.bukeja@cesis.lv. SIA „GREEN LINE SERVICES”, reģ. Nr. 4010371157912 (divpadsmit) mēneši no līguma noslēgšanas dienas.6 501,12 EUR Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2015. gada 9. janvārim plkst.11.00
Transporta pakalpojumu nodrošināšana Cēsu novada pašvaldības Izglītības nodaļas rīkotajiem pasākumiem.Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.² panta iepirkumsCNP 2014/8219.12.2014.Nolikums
Līgums
Līgums
Lēmums Nr.1
Lēmums Nr.2
 Lolita Kokina - tālruņa Nr. 641210091.daļa - AS "CATA"; 2.daļa - AS "CATA"; SIA "VTU Valmiera"; SIA "M.E.TAT-LUX"; IK "NORLE".1.daļa-7.mēneši; 2.daļa-12. mēneši1.daļa - 7005,00 ; 2.daļa - 8264,00Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2015. gada 15. janvārim pulkst. 11.00
Laikraksta „Cēsu Vēstis” sagatavošana, maketēšana un korektūra.Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.² panta iepirkumsCNP 2014/8105.12.2014.Nolikums
Lēmums
Līgums
 Kārlis Pots, Cēsu novada pašvaldības Komunikācijas nodaļas vadītājs, tālr. 64121677, 27885220 e-pasts: karlis.pots@cesis.lvZ/S "Pidēni"no 01.01.2015. līdz 31.12.2015.5820,00Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2014. gada 16. decembrim plkst.11.00
Laikraksta „Cēsu Vēstis” drukāšana un piegāde. Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.² panta iepirkumsCNP 2014/8002.12.2014.Nolikums
Līgums
Lēmums
 Kārlis Pots, Cēsu novada pašvaldības Komunikācijas nodaļas vadītājs, tālr. 64121677, 27885220 e-pasts: karlis.pots@cesis.lvSIA "Latgales druka"no 01.01.2015. līdz 31.12.2015.3 960,00Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2014. gada 15. decembrim plkst.11.00
Datortehnikas piegāde Cēsu novada pašvaldībai.Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.² panta iepirkumsCNP 2014/7928.11.2014.Nolikums
Lēmums Nr.1
Lēmums Nr.2
Līgums Nr.1
Līgums Nr.2
 Jānis Kazainis, tālr. 64161810, e-pasts: it@cesis.lvSIA "Datorsalons Vesa", reģ. Nr. 4950300058010 (desmit) darba dienu laikā no iepirkuma līguma noslēgšanas dienas.1,daļa - 6 348,52 EUR, 2. daļa - 1221,53 EURPiedāvājumi jāiesniedz līdz 2014. gada 9. decembrim plkst. 11.00
Cēsu pilsētas atsevišķu zemes gabalu kadastrālā uzmērīšana un zemes robežu, situācijas un apgrūtinājumu plānu izgatavošana.Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.² panta iepirkumsCNP 2014/7814.11.2014.Nolikums
Pielikums lēmumam
Lēmums
Līgums
 Aija Malnača, tālr. 64161825, e-pasta adrese: aija.malnaca@cesis.lvSIA "TOPOMETRS", reģ. Nr. 44103080513 2 (divi) mēneši no līguma noslēgšanas dienas.2450,00Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2014. gada 26. novembrim plkst.11.00
Būvekspertīzes veikšana būvprojektam „Cēsu pilsētas stadiona rekonstrukcija Valmieras ielā 6, Cēsīs, Cēsu novadā un Uzvaras bulvārī 15, Cēsīs, Cēsu novadā, 1., 2.un 3.kārtai”.Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.² panta iepirkumsCNP 2014/7705.11.2014.Noteikumi
Lēmums
 Ģirts Mārtiņsons, Cēsu pilsētas Sporta skola sporta kompleksa vadītājs, tālr. 64127783Iepirkums pārtraukts saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.² panta vienpadsmito daļu.21 (divdesmit viena) diena no līguma noslēgšanas dienas. -
Ielu apgaismojuma elektrotīklu ekspluatācijas (apkalpošanas) darbi un attālinātās vadības sistēmas uzturēšana Cēsu pilsētā.Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.² panta iepirkumsCNP 2014/7604.11.2014.Nolikums
Lēmums
Līgums
 Liene Jurģēna, 64127538, liene.jurgena@cesis.lv SIA firma „SPRIEGUMS”, reģ. Nr.49503000720No 2014. gada 1. decembra līdz 2015. gada 30. novembrim.24 669,67 Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2014. gada 19. novembrim plkst.10.00
Akustikas slāpējošo paneļu piegāde un uzstādīšana.Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.² panta iepirkumsCNP 2014/7303.11.2014.Nolikums
Lēmums
Līgums
 Vigo Račevskis, tālr. 26399070, jautājumi uz e-pasta adresi iveta.bekere@cesis.lv. SIA „HODILA AUDIO”, reģ. Nr. 44103044438Divi mēneši no līguma noslēgšanas dienas: piegāde – viens mēnesis no līguma noslēgšanas dienas, uzstādīšana – pēc mēneša no piegādes dienas.4700,00 EURPiedāvājumi jāiesniedz līdz 2014. gada 14. novembrim plkst.10.00
ZZ Dats Vienotās pašvaldību sistēmas uzturēšanas pakalpojumu sniegšana. Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.² panta iepirkumsCNP 2014/7528.10.2014.Nolikums
Lēmums
Līgums
 Gints Gārša, tālr. 64161810, 29160874 e-pasts: it@cesis.lvSIA "ZZ DATS", reģ. Nr. 4000327846731.12.2015.5004,32Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2014. gada 10. novembrim plkst.11.00
Ēkas ar kadastra apzīmējumu 4201 005 1413 001 tehniskā apsekošana Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu novadā. Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.² panta iepirkumsCNP 2014/7215.10.2014.Noteikumi
Pielikumi
Lēmums
Līgums
 Viesturs Krastiņš, tālr. 26138771, e-pasta adrese – viesturs.krastins@cesis.lv SIA "BŪVPROJEKTS", reģ. Nr. 4410200639245 (četrdesmit piecu) dienu laikā no iepirkuma līguma noslēgšanas dienas3200,00Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2014. gada 27. oktobrim plkst.10.00
Ēkas ar kadastra apzīmējumu 4201 005 1413 001 tehniskā apsekošana Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu novadā. Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.² panta iepirkumsCNP 2014/7113.10.2014.Noteikumi
Pielikums
Lēmums
 Viesturs Krastiņš, tālr. 26138771, e-pasta adrese – viesturs.krastins@cesis.lv Iepirkums pārtraukts saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.² panta vienpadsmito daļu.45 (četrdesmit piecas) dienas no līguma noslēgšanas dienas.-
Ēkas daļas telpu un fasādes vienkāršota atjaunošana Raunas ielā 6a, Cēsīs, Cēsu novadā.Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.² panta iepirkumsCNP 2014/7010.10.2014.Noteikumi
Lēmums
Līgums
 Juris Amans, tālr. 64161824, 26524414, juris.amans@cesis.lv SIA „Volko būve”, reģ. Nr. 4410307830730 (trīsdesmit) dienu laikā no iepirkuma līguma noslēgšanas dienas.12 058,14Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2014. gada 21. oktobrim plkst. 11.00
Siltumapgādes nodrošināšana Bērzaines ielā 4, Cēsīs, Cēsu novadā. Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.² panta iepirkumsCNP 2014/6910.10.2014.Nolikums
Lēmums
Līgums
 Modris Rāviņš, tālr. 64161803, e-pasts: modris.ravins@cesis.lvSIA "BĒRZAINES NAMS", reģ. Nr. 4000375821519 mēneši29994,00Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2014. gada 21. oktobrim plkst.10.00
Cēsu pilsētas vietējā ģeodēziskā tīkla pilnveidošana.Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.² panta iepirkumsCNP 2014/6801.10.2014.Noteikumi
ģeodēziskā tīkla pilnveidošanas projekts
Lēmums
Līgums
 Rudīte Klāva, tālr. 64161821, rudite.klava@cesis.lvIU „Andreja Igauņa mērniecības birojs”, reģ. Nr. 4410200694136 (trīsdesmit seši) mēneši no līguma noslēgšanas brīža.24 990,00Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2014. gada 14. oktobrim plkst.10.00
Būvprojekta "Stacijas laukuma un tam piegulošo ielu posmu rekonstrukcija Cēsīs, Cēsu novadā" izstrādePublisko iepirkumu likuma 8.2 panta kārtībā organizēts iepirkumsCNP/2014/6525.09.2014.Noteikumi
PAU PU TN
Ideju mets
Topogrāfija
Lēmums
Līgums
IrModris Rāviņš, tālr. 64161803, e-pasts: modris.ravins@cesis.lvSIA "Vertex projekti", reģ. Nr.400038424505 (pieci) mēneši no līguma noslēgšanas brīža8 900,00Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2014.gada 6.oktobrim plkst.10.00
Būvprojekta izstrāde būves „Cēsu pilsētas stadiona rekonstrukcija Valmieras ielā 6, Cēsīs, Cēsu novadā un Uzvaras bulvārī 15, Cēsīs, Cēsu novadā, 1.,2. un 3.kārta” vājstrāvu daļai. Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.² panta iepirkumsCNP 2014/6622.09.2014.Tehniskā specifikācija
Noteikumi
Plāns
Lēmums
Līgums
 Ģirts Mārtiņsons, Cēsu pilsētas Sporta skola sporta kompleksa vadītājs, tālr. 64127783Pilnsabiedrība "BM BŪVPROJEKTS, reģ. Nr. 4010380284445 (četrdesmit piecas) dienas no līguma noslēgšanas dienas, t.sk., akceptēšana Cēsu novada Būvvaldē.13 900,00Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2014. gada 3.oktobrim plkst.10.00
Cēsu Centrālās bibliotēkas ēkas renovācija un saimniecības ēkas rekonstrukcija Raunas ielā 1, Cēsīs, Cēsu novadā 1. kārtas papildus nepieciešamie būvdarbi”Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.² panta iepirkums 16.daļaCNP 2014/63 ERAFVienošanās
Lēmums
 Viesturs Krastiņš, tālr. 26138771, e-pasta adrese – viesturs.krastins@cesis.lv SIA "Vidzemes Energoceltnieks"30.09.2014.39361,18
Cēsu pilsētas atsevišķu zemes gabalu kadastrālā uzmērīšana un zemes robežu, situācijas un apgrūtinājumu plānu izgatavošana.Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.² panta iepirkumsCNP 2014/6412.09.2014.nolikums
Pielikums -Lēmumi
Lēmums
Līgums
 Aija Malnača, tālr. 64161825, e-pasta adrese: aija.malnaca@cesis.lvSIA "TOPOMETRS", reģ. Nr. 44103080513 2 (divi) mēneši no līguma noslēgšanas dienas.1710,00Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2014.gada 23. septembrim plkst. 1100
Papildus būvdarbi "Gaujas ielas posmā no Pētera ielas līdz Kvēpenes ielai, Cēsīs, Cēsu novadā, rekonstrukcija.Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.² panta iepirkums 16.daļaCNP 2014/52 ERAFLēmums
Vienošanās
 Modris Rāviņš, tālr. 64161803, e-pasts: modris.ravins@cesis.lvAS "Ceļu pārvalde"56 044,11
Rāmuļu skolas vecā ūdens ieguves urbuma likvidēšana un jaunas artēziskās akas izbūve, Rāmuļos, Vaives pagastā, Cēsu novadāAtbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.² panta iepirkumsCNP 2014/6227.08.2014.Noteikumi
Tehniskā specifikācija
Lēmums
Līgums
 Juris Amans, tālr. 64161824, 26524414, juris.amans@cesis.lv SIA "CELTCOM", reģ. Nr. 4410201589345 (četrdesmit piecu) dienu laikā no iepirkuma līguma noslēgšanas dienas27783,16Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2014. gada 8.septembrim plkst.11.00
Papildus nepieciešamie būvdarbi Cēsu Profesionālās vidusskolas kompleksa izveides, izbūvējot jaunbūvi un renovējot skolas ēkas, kadastra apzīmējums 4201 002 0604 001, daļu, Valmieras ielā 19, Cēsīs, Cēsu novadā.Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.² panta iepirkums 16.daļaCNP 2014/51 ERAF25.08.2014.Lēmums
Vienošanās
 Juris Amans, tālr. 64161824, 26524414, juris.amans@cesis.lv AS "UPB"2015. gada 30. jūlijs88 554,60
Māksliniecisko kolektīvu vadīšanas pakalpojumu sniegšanaIepirkums tiek organizēts saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8. panta 7.1 daļas regulējumuCNP 2014/4830.06.2014.lēmums
 Inese Stivriņa, tālrunis 64127761Ēriks Derums, Olita Neimande, Marika Slotina-Brante, Marika Austruma, Līga Priedīte, Jānis Puriņš, Tālivaldis Narvils, Aivars Radziņš, Andis Kozaks, Sandra Jonaite, Artis Mellups, Solvita Krastiņa, Dace Balode, Ilze Žvarte, Dagnija Kupče20.12.2014.8644
Būves ar kadastra apzīmējumu 42010070601001 telpu rekonstrukcija pirmskolas izglītības iestādes funkciju nodrošināšanai Gaujas ielā 45, Cēsīs, Cēsu novadā.Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.² panta iepirkumsCNP 2014/6119.08.2014.Noteikumi
Apliecinājuma karte
Tehniskā shēma
Būvdarbu apjomi
Lēmums
Līgums
 Juris Amans, tālr. 64161824, 26524414, juris.amans@cesis.lv SIA "PRO DEV", reģ. Nr. 4000377645630 (trīsdesmit) dienu laikā no iepirkuma līguma noslēgšanas dienas19845,15Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2014. gada 1. septembrim plkst.10.00
Rāmuļu skolas vecā ūdens ieguves urbuma likvidēšana un jaunas artēziskās akas izbūve, Rāmuļos, Vaives pagastā, Cēsu novadā.Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.² panta iepirkumsCNP 2014/1419.08.2014.Noteikumi
Tehniskā shēma
Lēmums
 Juris Amans, tālr. 64161824, 26524414, juris.amans@cesis.lv Iepirkums pārtraukts saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.² panta vienpadsmito daļu.45 (četrdesmit piecu) dienu laikā no iepirkuma līguma noslēgšanas dienasPiedāvājumi jāiesniedz līdz 2014. gada 1. septembrim plkst.11.00.
Asfaltbetona seguma atjaunošana (renovācija) Gaujas ielā, posmā no Gaujas tilta līdz pilsētas robežai, Cēsīs, Cēsu novadāPublisko iepirkumu likuma 8.2 panta kārtībā organizēts iepirkumsCNP/2014/5906.08.2014.Noteikumi
Lēmums
Līgums
 Modris Rāviņš, tālr. 64161803, e-pasts: modris.ravins@cesis.lvSIA "Imberteh"14 (četrpadsmit) dienas no līguma noslēgšanas brīža100992,80Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2014.gada 18.augustam plkst. 12.00
Rullo žalūziju piegāde un uzstādīšana.Publisko iepirkuma likuma 8.2 panta kārtībā organizētā iepirkumsCNP 2014/5705.08.2014.Noteikumi
Lēmums
Līgums
 Māris Zvīnis, tālr.29149066, e-pasts: maris.zvinis@cesukoncertzale.lvSIA "SCC Logi", reģ. Nr. 441030440671 (vienu) mēnesi no līguma parakstīšanas dienas.5813,06Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2014. gada 18. augustam plkst.11.00
Būvprojekta „Ēkas ar kadastra apzīmējumu 4201 005 2610 001 siltumapgādes rekonstrukcija Rīgas ielā 23, Cēsīs, Cēsu novadā” izstrāde tehniskā projekta stadijā.Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.² panta iepirkumsCNP 2014/5801.08.2014.Noteikumi
Tehniskā specifikācija
Lēmums
Līgums
 Viesturs Krastiņš, tālr. 26138771, e-pasta adrese – viesturs.krastins@cesis.lv SIA „Būvprojekts”, reģ. Nr. 44102006392,1 (viens) mēnesis no līguma noslēgšanas dienas.3230,00Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2014. gada 12. augustam Plkst.11.00
Būves ar kadastra apzīmējumu 42010070601001 telpu rekonstrukcija pirmskolas izglītības iestādes funkciju nodrošināšanai Gaujas ielā 45, Cēsīs, Cēsu novadā.Publisko iepirkuma likuma 8.2 panta kārtībā organizētā iepirkumsCNP 2014/2930.07.2014.Noteikumi
Projekts
Projekts_1
Lēmums
 Juris Amans, tālr. 64161824, 26524414, juris.amans@cesis.lv Iepirkums pārtraukts saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.² panta vienpadsmito daļu.60 (sešdesmit) dienu laikā no iepirkuma līguma noslēgšanas dienas. -Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2014. gada 11. augustam plkst.11.00
Būvprojekta „Ēkas ar kadastra apzīmējumu 4201 005 2610 001 siltumapgādes rekonstrukcija Rīgas ielā 23, Cēsīs, Cēsu novadā” izstrāde tehniskā projekta stadijā.Publisko iepirkuma likuma 8.2 panta kārtībā organizētā iepirkumsCNP 2014/5617.07.2014.Noteikumi
Tehniskā specifikācija
Lēmums
 Viesturs Krastiņš, tālr. 26138771, e-pasta adrese – viesturs.krastins@cesis.lv Iepirkums pārtraukts saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.² panta vienpadsmito daļu.1 (viens) mēnesis no līguma noslēgšanas dienas.Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2014. gada 28. jūlijam plkst.11.00
Ēkas (kad. apz. 42010060404001) skursteņu un cokola daļas remonts Palasta ielā 11, Cēsīs, Cēsu novadā.Publisko iepirkuma likuma 8.2 panta kārtībā organizētā iepirkumsCNP 2014/5516.07.2014.noteikumi
grafiskā daļa un darbu apjomi
Lēmums
Līgums
 Juris Amans, tālr. 64161824, 26524414, juris.amans@cesis.lvSIA "Volko Būve", reģ. Nr. 4410307830760 (sešdesmit) dienu laikā no iepirkuma līguma noslēgšanas dienas.25504,56Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2014. gada 28. jūlijam plkst.10.00
Cēsu pilsētas vietējā ģeodēziskā tīkla pilnveidošana.Publisko iepirkuma likuma 8.2 panta kārtībā organizētā iepirkumsCNP 2014/5415.07.2014.Noteikumi
karte
karte
Ģeodēziskā tīkla apraksts
Lēmums
IrIveta Beķere, Tālruņa Nr.64123855; e-pasta adrese: iveta.bekere@cesis.lvSaskaņā ar PIL 8.2. panta vienpadsmito daļu iepirkums ir pārtraukts - nav iesniegts atbilstošs piedāvājums.36 (trīsdesmit seši) mēneši no līguma noslēgšanas brīža.Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2014.gada 28. jūlijam plkst. 10.00
Ēkas, kadastra apzīmējums 4201 005 1406 001, renovācija atbilstoši zema patēriņa ēkas principiem Raunas ielā 6a, Cēsīs, Cēsu novadā 1. kārtas renovācijas darbi.Publisko iepirkuma likuma 8.2 panta kārtībā organizētā iepirkumsCNP 2014/5008.07.2014.Noteikumi
Tehniskā specifikācija
Lēmums
Līgums
 Juris Amans, tālr. 64161824, 26524414, juris.amans@cesis.lvSIA "Volko Būve", reģ. Nr. 4410307830775 dienas no iepirkuma līguma noslēgšanas dienas.53334,69Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2014. gada 21. jūlijam plkst. 11.00
Grants seguma ceļu atjaunošanas darbi Cēsu pilsētā.Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.² panta iepirkums.CNP/2014/4902/07/2014.Noteikumi
Lēmums
Līgums
 Didzis Ozoliņš - 64122377SIA "KOM-AUTO", reģ. Nr. 4410301240960 dienu laikā no iepirkuma līguma noslēgšanas dienas.35340,00Piedāvājumi ir jāiesniedz līdz 2014. gada 14. jūlijam plkst.09.00.
Datortehnikas piegāde Cēsu novada izglītības iestādēmAtbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.² panta iepirkumsCNP/2014/4701.07.2014.Nolikums
Lēmums
Līgums
IrJānis Kazainis, tālr. 64161810, e-pasts: it@cesis.lvSIA "Datorsalons Vesa", reģ. Nr. 4950300058020 (divdesmit) darba dienu laikā no iepirkuma līguma noslēgšanas dienas.17413,84Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2014. gada 14. jūlijam plkst.11.00
Rāmuļu pamatskolas ēkas ar kadastra apz. 42900090090001 zāles grīdas renovācija un virtuves vēdināšanas rekonstrukcija, Vaives pagastā, Cēsu novadāAtbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.2 pantam CNP 2014/4509.06.2014.Nolikums
Lēmums
Līgums
 Juris Amans, tālr. 64161824, 26524414 SIA "PRO DEV", reģ. Nr. 4000377645645 (četrdesmit piecu) dienu laikā no iepirkuma līguma noslēgšanas dienas11515,36piedāvājumu jāiesniedz līdz 2014.gada 20.jūnijam plkst.11.00.
Būvprojekta izstrāde būves „Cēsu pilsētas stadiona rekonstrukcija Valmieras ielā 6, Cēsīs, Cēsu novadā un Uzvaras bulvārī 15, Cēsīs, Cēsu novadā”, 1.,2. un 3.kārtai. Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.² panta iepirkumsCNP/2014/2428.05.2014.Noteikumi
Tehniskā specifikācija
Idejas meta Ģenerālais plāns
Idejas meta satiksmes organiz.
Idejas meta seguma un apst.spec.
Idejas meta seguma spec.
Idejas meta paskaidrojuma raksts
Lēmums
Līgums
Grozījumi_1
 Ģirts Mārtiņsons, tālr. 64127783, e-pasta adrese – martinsons@cesusportaskola.lv SIA „BM-projekts”, reģ. Nr. 40103196966, juridiskā adrese: „Papardes”-3, Spuņciems, Salas pag., Babītes nov., LV-21054(četri) mēneši no līguma noslēgšanas brīžaEUR 11 790.00 Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2014. 9. jūnijam plkst.11.00
Cēsu pilsētas atsevišķu zemes gabalu kadastrālā uzmērīšana un zemes robežu, situācijas un apgrūtinājumu plānu izgatavošana.Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.² panta iepirkumsCNP/2014/4326.05.2014.Nolikums
Cēsu novada domes lēmumi
Lēmums
Līgums
 Aija Malnača, tālr. 64161825, e-pasta adrese: aija.malnaca@cesis.lv SIA "Topomerts", reģ. Nr. 40103521310 2 (divi) mēneši no līguma noslēgšanas dienas.2544,00Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2014. gada 6.jūnijam plkst.11.00
Datortehnikas piegāde Cēsu novada izglītības iestādēm.Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.² panta iepirkumsCNP 2014/4215.05.2014.Nolikums
Lēmums
Lēmums_2
 Jānis Kazainis, tālr. 64161810, e-pasts: it@cesis.lvIepirkums pārtrauktsPiedāvājumi jāiesniedz līdz 2014. gada 26. maijam plkst.11.00
Datortehnikas piegāde Cēsu novada izglītības iestādēm.Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.² panta iepirkumsCNP 2014/2615.05.2014.Nolikums
Lēmums
 J.Kazainis - 64161810, e-pasts: janis.kazainis@cesis.lv Iepirkums pārtraukts saskaņā ar 8.2 . panta 11. daļu - izmaiņas iepirkuma noteikumos.20 darba dienas no iepirkuma līguma noslēgšanas dienas.
Cēsu novada pašvaldības nekustamā un kustamā īpašuma apdrošināšana.Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.² panta iepirkumsCNP/2014/4010.05.2014.Noteikumi
4. pielikums
5. pielikums
Precizētais 4. pielikums
Lēmums
Līgums
IrViesturs Krastiņš - 64161824; 26138771, viesturs.krastiņš@cesis.lv. BTA Insurance Company, SE24 mēneši5700,00Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2014. gada 22. maijam plkst. 10.00
Asfaltbetona seguma atjaunošana (renovācija) Dzelzceļa ielā Cēsīs, Cēsu novadā.Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.² panta iepirkumsCNP/2014/3930.04.2014.Noteikumi
Lēmums
Līgums
 Didzis Ozoliņš - 64122377AS „Ceļu pārvalde”, reģ. Nr. 4000303426314 (četrpadsmit ) dienas no līguma noslēgšanas brīža. 68 515,08Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2014. gada 14. maijam plkst.09.00
Fasādes plaisu nostiprināšana ar aizdari un deformējošās cokola daļas renovācija Bērzaines ielā 4, Cēsīs, Cēsu novadā. Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.² panta iepirkumsCNP/2014/3629.04.2014.Noteikumi
Ēkas shēma
Mezgls - 1
Mezgls-2
Pamati
Lēmums
Līgums
 Juris Amans 26524414, e-pasts: juris.amans@cesis.lvSIA „Volko būve”, reģ. Nr. 4410307830745 (četrdesmit piecu) dienu laikā no iepirkuma līguma noslēgšanas dienas.7 344,46 Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2014. gada 14. maijam plkst.10.00
Privātā datu apraides tīkla pakalpojuma un interneta nodrošinājums Cēsu novada pašvaldības iestādēs.Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.² panta iepirkumsCNP 2014/3528.04.2014.Noteikumi
Lēmums
Līgums
 Gints Gārša, tālr. 64161810, 29160874; e-pasts: it@cesis.lvSIA "Telia Latvija", reģ. Nr. 4000305757118 (astoņpadsmit) mēneši34740,00Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2014. gada 12. maijam plkst. 15.00
Telpu rekonstrukcijas vienkāršotās tehniskās dokumentācijas „Būves ar kadastra apzīmējumu 42010070601001 telpu rekonstrukcija pirmskolas izglītības iestādes funkciju nodrošināšanai Gaujas ielā 45, Cēsīs, Cēsu novadā” izstrāde. Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.² panta iepirkumsCNP/2014/3325.04.2014.Noteikumi
Lēmums
Līgums
 Juris Amans 26524414, e-pasts: juris.amans@cesis.lvSIA "BM projekts"30 (trīsdesmit) dienas no līguma noslēgšanas dienas3 900,00Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2014. gada 8. maijam plkst.11.00
Topogrāfiskā uzmērīšana zemes gabalam Valmieras ielā 6, Cēsīs, Cēsu novadā.Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.² panta iepirkumsCNP/2014/3725.04.2014.Shēma
Noteikumi
Lēmums
Līgums
 Rudīte Klāva, tālr. 64161821, e-pasts: rudite.klava@cesis.lvSIA „Latīpašums - mērniecības birojs”, reģ. Nr. 4410302886121 (divdesmit viena) diena no līguma noslēgšanas dienas.1200,00Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2014. gada 8. maijam plkst.10.00
Jauna mikroautobusa, ar veiktu pārbūvi un uzstādītu papildaprīkojumu, piegāde Cēsu novada Pašvaldības policijas vajadzībām.Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.² panta iepirkumsCNP 2014/3014.04.2014.Noteikumi
Lēmums
Līgums
 Valdis Sviķis, 64107145, e-pasts: valdis.svikis@cesis.lvSIA "NORDE", reģ. Nr. 4000324272260 dienu laikā no iepirkuma līguma noslēgšanas dienas.EUR 20661,16Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2014. gada 28. aprīlim plkst 11.00
Tehniskās dokumentācijas „Rāmuļu skolas vecā ūdens ieguves urbuma likvidēšana un jaunas artēziskās akas izbūve, Rāmuļos, Vaives pagastā, Cēsu novadā.” izstrāde.Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.² panta iepirkumsCNP 2014/3210.04.2014.Noteikumi
Lēmums
Lēmums 2
Ligums
 Juris Amans 26524414SIA „EVO design”, reģ. Nr. 54103061251, 1,5 mēneši4 018,34Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2014. gada 24. aprīlims plkst.10.00
Koku stādu piegāde un stādīšana Cēsu pilsētā.Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.² panta sešpadsmitās daļas noteiktajai kārtībai. CNP 2014/2703.04.2014.Noteikumi
Lēmums
Līgums
 Dace Laiva, tālr. 64127538, e-pasts: dace.laiva@cesis.lv SIA„Monitorings GJ”, reģ. Nr. 5000377182140 dienasEUR 4932,00Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2014. gada 14. aprīlim plkst.10.00
Piena piegāde Cēsu novada izglītības iestādēm programmas „Skolas piens” ietvarosAtbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.² panta sešpadsmitās daļas noteiktajai kārtībai. CNP 2014/19 ES27.03.2014.Noteikumi
Lēmums
Līgums
 D. Kozaka, tālr. 64121009, mob. tālr.29126373. Piensaimnieka kooperatīvā sabiedrība „Straupe”, reģ. Nr. 49503003835 12 mēneši no līguma noslēgšanas dienas.21 452,13Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2014. gada 7. aprīlim plkst. 11.00
Cēsu Centrālās bibliotēkas ēkas renovācija un saimniecības ēkas rekonstrukcija Raunas ielā 1, Cēsīs, Cēsu novadā, 1.kārtas papildus nepieciešamie būvdarbiAtbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.² panta sešpadsmitās daļas noteiktajai kārtībai. CNP 2014/18 ERAF01.04.2014.Lēmums
Vienošanās
 Viesturs Krastiņš 26138771SIA "VIDZEMES ENERGOCELTNIEKS"2014. gada 16.septembris63 447,20
Jauna mikroautobusa, ar veiktu pārbūvi un uzstādītu papildaprīkojumu, noma bez izpirkuma tiesībām Cēsu novada Pašvaldības policijas vajadzībām.Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.² pantā noteiktajai kārtībai. CNP/2014/1203.03.2014.Noteikumi
Lēmums
 Valdis Sviķis, 64107145, e-pasts: valdis.svikis@cesis.lv -Līgums tiek slēgts uz 12 (divpadsmit) mēnešiem, ar iespēju pagarināt līgumu termiņu par 12 (divpadsmit) mēnešiem un vēl par 12 (divpadsmit) mēnešiem. -Iepirkums pārtraukts saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8². panta vienpadsmito daļu.
Būvprojekta „Būves ar kadastra apzīmējumu 4201 006 0830 007 rekonstrukcija, piemērojot ēkas daļu atskurbšanas un patversmes pakalpojumu funkcijas nodrošināšanai un daļu- morga funkcijas nodrošināšanai Slimnīcas ielā 9, Cēsīs, Cēsu novadā.” izstrāde.Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.² pantā noteiktajai kārtībai. CNP/2014/1627.02.2014.Noteikumi
Lēmums
Līgums
 Juris Amans 26524414Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Lūsis V”3 (trīs) mēnešiEUR 9 600,00Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2014. gada 10. martam plkst.10.00
Jaunas vieglās automašīnas noma bez izpirkuma tiesībām Cēsu novada pašvaldības vajadzībām.Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.² pantā noteiktajai kārtībai. CNP 2014/1313.02.2014.Noteikumi
Lēmums
Līgums
 Jānis Zālītis, tālr. 29195402, e-pasta adrese – janis.zalitis@cesis.lv"TEHAUTO NOMA", SIA24 mēneši11400,00Pieedāvājumi jāiesniedz līdz 2014. gada 24. februārim plkst.10.00
Ielu asfaltbetona seguma bedrīšu un caurteku remonts Cēsu pilsētā.Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.² pantā noteiktajai kārtībai. CNP 2014/1131.01.2014.Noteikumi
Lēmums
Līgums
 Didzis Ozoliņš - 64122377SIA "Imberteh"12 mēneši no līguma noslēgšanas brīža. 108042,00Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2014. gada 11. februārim plkst.9.00.
Zāles un krūmu atvašu pļaušana Cēsu pilsētā. Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.² pantā noteiktajai kārtībai. CNP/2014/629.01.2014.Noteikumi
Shēma
Lēmums
 Dace Laiva - 64127538Iepirkums pārtraukts saskaņā ar 8.2 . panta 11. daļu - izmaiņas iepirkuma noteikumos.No 01.05.2014. - 01.10.2014.Piedāvājumi ir jāiesniedz līdz 2014.gada 10.februārim plkst. 10.00
Koku, koku zaru un bīstamo koku zāģēšana Cēsu pilsētā. Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.² pantā noteiktajai kārtībai. CNP 2014/1027.01.2014.Noteikumi
Lēmums
Līgums
 Dace Laiva, tālr. 64127538, e-pasts: dace.laiva@cesis.lv SIA "Monitorings GJ"10 (desmit) mēneši no līguma noslēgšanas dienas.EUR 4398,00Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2014. gada 7. februārim plkst.11.00
Koku vainagu kopšana un veidošana Cēsu pilsētāAtbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.² pantā noteiktajai kārtībai. CNP 2014/427.01.2014.Noteikumi
Lēmums
Līgums
 Dace Laiva, tālr. 64127538, e-pasts: dace.laiva@cesis.lv SIA "Monitorings GJ"10 (desmit) mēneši no līguma noslēgšanas dienas, t.i. līdz 2014. gada 31.decembrim.EUR 7186,00 Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2014. gada 7. februārim plkst.10.00
Transporta pakalpojumi izglītības pasākumu nodrošināšanai 2014. gadā.Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.² pantā noteiktajai kārtībai. CNP/2014/823.01.2014.Nolikums
Lēmums
Līgums
Līgums
Līgums
 Lolita Kokina - tālruņa Nr. 64121009SIA "VTU Valmiera", SIA "M.E.LAT-LUX", IK "Norle"11 mēneši no līguma noslēgšanas dienas12805,85Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2014. gada 3. februārim plkst.11.00
Sabiedriskās tualetes uzturēšana Uzvaras būlvārī 22, Cēsīs, Cēsu novadā.Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.² pantā noteiktajai kārtībai. CNP/2013/7920.01.2013.Noteikumi
Lēmums
Līgums
 Anita Bukeja, tālr.64122377, e-pasts: anita.bukeja@cesis.lv 24 (divdesmit četri) mēneši no līguma noslēgšanas brīža.Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2014. gada 31. janvārim plkst.10.00
Lielās Līvu ielas rekonstrukcija Cēsīs, Cēsu novadā.Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.² pantā noteiktajai kārtībai. CNP/2014/217.01.2014.Noteikumi
Lēmums
Līgums
Līguma grozījumi
Pamatojums_grozījumiem
 L.Jurgēna tālr. 64127538SIA "Kvinta BCL"30.09.2014.82197,62Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2014. gada 28. janvārim plkst.11.00
Ielu kopšanas darbi Cēsu pilsētā.Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.² pantā noteiktajai kārtībai. CNP/2014/308.01.2014.Noteikumi
Lēmums
Līgums
IrDidzis Ozoliņš - 64122377SIA "KOM - AUTO", Reģ. Nr. 4410301240901.03.2014. Iepirkuma līgumu var pārtraukt, ja tiek izvēlēts pretendents atklāta konkursa „Ielu un ceļu kopšana Cēsu novadā” ietvaros.39995,33Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2014. gada 20. janvārim plkst.9.00
Piena piegāde Cēsu novada izglītības iestādēm programmas "Skolas piens" ietvarosAtbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.² pantā noteiktajai kārtībai. CNP 2014/1 ES03.01.2013.Noteikumi
Lēmums
 Dzintra Kozaka, tālr.29126373. -12 mēneši no līguma noslēgšanas dienas.Iepirkums pārtraukts saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8 ˡ. panta vienpadsmito daļuPiedāvājumi jāiesniedz līdz 2014. gada 15. janvārim plkst. 11.00
Veterinārmedicīnisko pakalpojumu sniegšana Cēsu pilsētas dzīvnieku patversmes vajadzībām. Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8 ˡ. pantamCNP 2013/7705.12.2013.Noteikumi
Lēmums
Līgums
 64127538 - L.JurģēnaSIA "Straumēni - C", reģ. Nr. 4410300851124 (divdesmit četri mēneši).EUR 13 815,90Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2013. gada 17. decembrim plkst.11.00
Siltumapgādes nodrošināšana Bērzaines ielā 5, Cēsīs, Cēsu novadā.Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8 ˡ. pantamCNP 2013/7404.12.2013. Nolikums
Lēmums
Līgums
 Roberts Ivanovskis, tālrunis: 64127538SIA "BĒRZAINES NAMS", reģ. Nr. 40003758215No iepirkuma līguma noslēgšanas dienas 29 (divdesmit deviņi) mēneši t.i. līdz 2016.g. 31.maijam. 22 064,00Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2013. gada 16.decembrim plkst.10.00
„Piena piegāde Cēsu novada izglītības iestādēm programmas „Skolas piens” ietvaros”.Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8 ˡ. pantamCNP 2013/76 ES04.12.2013.Noteikumi
Lēmums
 Dzintra Kozaka, tālr.29126373. -No līguma noslēgšanas dienas 12 (divpadsmit) mēneši.Iepirkums pārtraukts saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8 ˡ. panta sesto daļuPiedāvājumi jāiesniedz līdz 2013. gada 16.decembrim plkst.11.00
Datortehnikas piegāde Cēsu novada pašvaldībai. Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8 ˡ. pantamCNP 2013/7528.11.2013.Nolikums
Skaidrojums
Lēmums
Līgums
 Gints Gārša, tālr. 64161810, 29160874SIA "DATORSALONS VESA", 4950300058020 (divdesmit) darba dienu laikā no iepirkuma līguma noslēgšanas dienas.LVL 9606,81Piedāvājumi jāiesniedz līdz 09.12.2013. plkst. 10.00
Būvprojekta ”Automašīnu stāvlaukuma Uzvaras bulvārī 22, Cēsīs, Cēsu novadā un Raiņa ielas posma jaunbūve un Noliktavas ielas, Dzintara ielas un Uzvaras bulvāra krustojuma rekonstrukcija Cēsīs, Cēsu novadā” izstrāde.Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8 ˡ. pantamCNP 2013/7022.11.2013.Noteikumi
Tehniskie noteikumi
Topogrāfija
Projektēšanas uzdevums
PAU
Lēmums
Līgums
 L.Jurģēna tālr. 64127538SIA "PRO VIA", reģ. Nr. 400033726964 (četri) mēnešiLVL 4 600,00Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2013. gada 3.decembra plkst.10.00
Ielu apgaismojuma elektrotīklu ekspluatācijas (apkalpošanas) darbi un attālinātās vadības sistēmas uzturēšana Cēsu pilsētā.Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8 ˡ. pantamCNP 2013/7312.11.2013.Noteikumi
Lēmums
Līgums
 L.Jurģēna tālr. 64127538SIA firma "Spriegums", reģ. Nr.4950300072001.12.2013. - 30.11.2014.17 260,78Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2013. gada 25. novembrim plkst. 10.00
Topogrāfiskā uzmērījuma veikšana un plāna izgatavošana Pirtsupītes gravā Cēsīs, Cēsu novadā.Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8 ˡ. pantamCNP/2013/7131.10.2013.Nolikums
3. pieklikums_shēma
Lēmums
Līgums
 Zaiga Jēkabsone, tālr. 64161819, e-pasta adrese: zaiga.jekabsone@cesis.lv. SIA "TERRA TOPO", reģ. Nr. 441030437522 (divi) mēneši no līguma noslēgšanas dienas.LVL 1991,00 Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2013. gada 11. novembrim plkst.10.00
Ielu kopšanas darbi Cēsu pilsētā.Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8 ˡ. pantamCNP 2013/6925.10.2013.Noteikumi
Lēmums
Līgums
 Didzis Ozoliņš, Cēsu novada pašvaldības Komunālās nodaļas komunālinženieris, tālr. 64122377, e-pasta adrese – didzis.ozolins@cesis.lv SIA "KOM - AUTO", Reģ. Nr. 441030124092 (divi) mēneši pēc līguma nslēgšanasLVL 29687,44Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2013. gada 5. novembrim plkst. 11.00
Piena piegāde Cēsu novada izglītības iestādēm programmas „Skolas piens” ietvaros.Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8 ˡ. pantamCNP 2013/68 ES24.10.2013.Noteikumi
Lēmums
 Dzintra Kozaka, tālr.29126373. Iepirkums pārtraukts saskaņā ar 8 ˡ. panta sesto daļu - nav iesniegts neviens piedāvājums.13 mēneši no līguma noslēgšanas dienas. -Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2013. gada 4. novembrim plkst.11.00
Ziemassvētku noformējuma piegāde un uzstādīšana Cēsu pilsētā, Cēsīs, Cēsu novadā. Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8 ˡ. pantamCNP 2013/6615.10.2013.Noteikumi
Tehniskā specifikācija
Lēmums
Līgums
 Liene Jurģēna, tālr. 64127538 Aktsiaselts Adam Bd filiāle „Adam Decolight Latvia”No 2013. gada 11. novembra līdz 2013. gada 15. decembrim.LVL 10 617,00Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2013. gada 28. oktobrim plkst.11.00
Cēsu pilsētas atsevišķu zemes gabalu kadastrālā uzmērīšana un zemes robežu, situācijas un apgrūtinājumu plānu izgatavošana.Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8 ˡ. pantamCNP/2013/6503.10.2013Noteikumi
Cēsu novada domes lēmums Nr.258., robežu plānu skices
Lēmums
Līgums
 Aija Malnača, tālr. 64161825, e-pasta adrese: aija.malnaca@cesis.lv. „LATĪPAŠUMS- MĒRNIECĪBAS BIROJS” SIA, reģ. Nr. 441030288612 mēneši no līguma noslēgšanas dienasLVL 590,00Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2013. gada 14. oktobrim plkst. 11.00
Ēkas, kad. apz. 4201 005 1406, Raunas ielā 6A, Cēsīs, Cēsu novadā rekonstrukcija, izbūvējot centrālapkuri.Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8 ˡ. pantamCNP/2013/6219.09.2013.Noteikumi
Lēmums
Līgums
 Juris Amans, Cēsu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļas būvinženieris, tālr. 64161826, juris.amans@cesis.lv SIA "OTONS"45 (četrdesmit piecu) dienu laikā no līguma noslēgšanas dienas.8398,94Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2013. gada 30.septembrim plkst.11.00
Skatuves priekškara, kulišu un elektromotora piegāde Vidzemes Mūzikas un Kultūras centrā Raunas ielā 12, Cēsīs, Cēsu novadā.Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8 ˡ. pantamCNP/2013/5810.09.2013.Noteikumi
Tehniskā specifikācija-3.pielikums
Stangu izvietojums
Lēmums
Līgums
 Juris Žagars, Cēsu novada pašvaldības projekta „Vidzemes Mūzikas un Kultūras centrs” vadītājs, tālr. 29240099, e-pasta adrese – juris@zagarkalns.lvSIA "NGP"2 (divu) mēnešu laikā no iepirkuma līguma noslēgšanas dienas.lvl 24964,63Piedāvājumi iesniedzami līdz 2013. gada 23. septembrim plkst.11.00
Peldu ielas, posmā no Gaujas ielas līdz Dzirnavu ielai Cēsīs, Cēsu novadā rekonstrukcija. Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8 ˡ. pantamCNP 2013/6110.09.2013.Noteikumi
Finanšu piedāvājums
Vispārīgie rādītāji
Izbūves plāns 1
Izbūves plāns 2
Izbūves plāns 3
Garenprofili
Šķērsprofili
Caurtekas
Vispārīgā daļa
Lēmums
 Modris Rāviņš, Cēsu novada pašvaldības Komunālās nodaļas vadītājs, tālrunis: 64161828 -9 (deviņi) mēneši no līguma parakstīšanas dienas (plānotais būvdarbu pārtraukums no 2013. gada 15. novembra līdz 2014. gada 1. maijam).Iepirkums pārtraukts saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8 ˡ. panta sesto daļu
Tehniskā projekta „Dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 4201 004 0715 001 daļēja renovācija, piemērojot esošās kopmītņu tipa istabiņas Cēsu Profesionālās vidusskolas dienesta viesnīcas vajadzībām, Saules ielā 23, Cēsīs, Cēsu novadā” izstrāde.Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8 ˡ. pantamCNP/2013/5708.08.2013.Noteikumi
Lēmums
Līgums
 Juris Amans 26524414SIA „WONDERFULL”, reģ. Nr. 44103066473 4. mēneši5700,00 LVL Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2013. gada 19. augustam plkst.10.00
Autoruzraudzība „Gaujas ielas posmā no Pētera ielas līdz Kvēpenes ielai, Cēsīs, Cēsu novadā, rekonstrukcija” būvdarbiem.Publisko iepirkuma likuma 8.1.panta desmitās daļas iepirkums.CNP/ 2013/35 ERAF -Lēmums
 M.Rāviņš - 641275381.daļa - AS "Ceļuprojekts" un 2.daļa - SIA "DP Projekts"1.daļa - 14 mēši un 2.daļa - 6 mēneši1.daļa - 11830,00; 2.daļa - 438,00
„Datortehnikas piegāde Cēsu novada izglītības iestādēm”Publisko iepirkuma likuma 8.1.panta iepirkumsCNP/ 2013/4819.07.2013.Noteikumi
Lemums
Ligums
 G.Gārša - tālrunis - 64161810, 29160874SIA "Datorsalons Vesa"20 (divdesmit) darba dienu laikā no iepirkuma līguma noslēgšanas dienas.11424,91Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2013. gada 30. jūlijam plkst.11.00
Datortehnikas piegāde Cēsu novada domes deputātiem.Publisko iepirkuma likuma 8.1.panta iepirkumsCNP/2013/5015.07.2013.Nolikums
Lēmums
Līgums
 G.Gārša - tālrunis - 64161810, 29160874SIA „SALONS VIDZEME”, reģ. Nr. 4000315997820 (divdesmit) darba dienu laikā no iepirkuma līguma noslēgšanas dienas.LVL 4666,56 Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2013. gada 26. jūlijam plkst.11.00
Cēsu pilsētas atsevišķu zemes gabalu kadastrālā uzmērīšana un zemes robežu, situācijas un apgrūtinājumu plānu izgatavošana.Publisko iepirkuma likuma 8.1.panta iepirkumsCNP/ 2013/5411.07.2013.Nolikums
Lēmums
Lēmums
 Aija Malnača, tālr. 64161825, e-pasta adrese – aija.malnaca@cesis.lv. -2 mēneši no līguma noslēgšanas dienas. -Iepirkums ir pārtraukts saskaņā ar 8.1. panta sesto daļu.
Jumta seguma un ieejas mezgla renovācija ēkai (būves kad. apz. 4201 006 0404 001) Palasta ielā 11, Cēsīs, Cēsu novadā, 1. kārtas būvdarbi.Publisko iepirkuma likuma 8.1.panta iepirkumsCNP/ 2013/53 09.07.2013.Noteikumi
Tehniskā specifikācija
Lēmums
Līgums
 J.Amans tālr.64161826, 26524414Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „KSB UN PARTNERIS”, reģ. Nr. 441030224072 mēneši no līguma noslēgšanas.LVL 7 702,76 Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2013. gada 22. jūlijam plkst.10.00
Ielu apgaismojuma rekonstrukcija un jaunbūve Cēsīs, Cēsu novadā.Publisko iepirkuma likuma 8.1.panta iepirkumsCNP/ 2013/5209.07.2013.Noteikumi
1_projekts
2_projekts
3_projekts
Lēmums
Līgums
 Igors Mercs, tālr. 64161828, 29464020. SIA firma "Spriegums", reģ. Nr.495030007202 mēneši no līguma noslēgšanas dienas.62 355,53Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2013. gada 22.jūlijam plkst.11
Cēsu Valsts ģimnāzijas galvenās ieejas mezgla, bijušās katlu telpas ieejas mezgla un katlu telpas pārseguma renovācija (būves kad. apz. 4201 009 0101 001) Leona Paegles ielā 1, Cēsīs, Cēsu novadā.Publisko iepirkuma likuma 8.1.panta iepirkumsCNP/ 2013/4709.07.2013.Noteikumi
Tehniskā specifikācija
Lēmums
Līgums
 Juris Amans,tālr. 64161824, 26524414, juris.amans@cesis.lv Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „KSB UN PARTNERIS”, reģ. Nr. 44103022407 2 (divi) mēneši no līguma noslēgšanas brīža.LVL 15 548,58 Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2013. gada 22. jūlijam plkst.11.00
Ielu apgaismojuma rekonstrukcija un jaunbūve Cēsīs, Cēsu novadā.Publisko iepirkuma likuma 8.1.panta iepirkumsCNP/ 2013/4608.07.2013.Noteikumi
Darbu apjomi_1
Darbu apjomi_2
Darbu apjomi_3
Lēmums
 Igors Mercs, tālr. 64161828, 29464020. -2 mēneši no līguma noslēgšanas dienas. -Iepirkums pārtraukts saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.1. panta sesto daļu - izmaiņas tehniskajā specifikācijā.
Siltumtrases jaunbūve no Vaļņu, Kases un Piebalgas ielas krustojuma līdz SIA ,,Latvijas neredzīgo biedrības Cēsu MRU” dzīvojamai mājai Piebalgas ielā 11, Cēsīs, Cēsu novadā.Publisko iepirkuma likuma 8.1.panta iepirkumsCNP/2013/5105.07.2013.Noteikumi
Lēmums
Līgums
 Jēkabs Blaus, tālrunis: 64107391SIA "Ū.K.A"2013. gada 16.septembris71 280,15Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2013. gada 17. jūlijam plkst.11.00
Cēsu Valsts ģimnāzijas galvenās ieejas mezgla renovācija Leona Paegles ielā 1, Cēsīs, Cēsu novadāAtbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.1 pantam CNP/2013/4518.06.2013.Noteikumi
Pielikums
Lēmums
 Juris Amans, tālr. 64161824, 26524414 -2 mēneši no līguma noslēgšanas --Iepirkums ir pārtraukts saskaņā ar PIL 8.1. panta sesto daļu. Nav iesniegts neviens piedāvājums.
Cēsu 1. pamatskolas mācību ēkas sporta zāles vienkāršotā renovācija Gaujas ielā 17, Cēsīs, Cēsu novadāatbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta noteikumiem CNP/2013/4412.06.2013.Noteikumi
Lēmums
2_Lēmums
Līgums
 Juris Amans, tālr. 64161824, 26524414 SIA „Bazalts”, reģ. Nr. 441030003783 mēneši no līguma noslēgšanasLVL 43 823,68Piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 2013.gada 28.jūnijam plkst. 11.00
Projekta izstrāde Saulrītu ielas rekonstrukcijai Cēsīs, Cēsu novadā. Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8 ˡ. pantamCNP 2013/3823.05.2013.Iepirkuma noteikumi
PAU un lēmums
Projektēšanas uzdevums
Topogrāfiskā karte
Lēmums
 M.Rāviņš, tālr. 64127538Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Vertex projekti”, reģ. Nr. 4000384424503 mēneši no līguma noslēgšanas dienas3380 Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2013. gada 3. jūnijam plkst.10.00
Dzirnavu ielas, posmā no Emīla Dārziņa ielas līdz Baibas ielai un Piebalgas ielas posmā no Parka ielas līdz Raiņa ielai, remonts.Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8 ˡ. pantamCNP 2013/4022.05.2013.Iepirkuma noteikumi
lēmums
 Didzis Ozoliņš - 64122377SIA "IMBERTEH", reģ. Nr.4410306904130 dienas no līguma noslēgšanas brīža43806,53Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2013. gada 3. jūnijam plkst.10.00
Pilsētas nocietinājuma mūra fragmenta remonts (avārijas situācijas novēršana) starp nekustamajiem īpašumiem Lielā Kalēju iela 7, Cēsis, Cēsu novads un Palasta iela 12, Cēsis, Cēsu novads.Publisko iepirkuma likuma 8.1.panta iepirkumsCNP/2013/3916.05.2013.Noteikumi
Lēmums
 J.Amans tālr.64161826, 26524414"WOLF SYSTEM" SIA30.09.2013.13302,05Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2013. gada 28. maijam plkst.11.00
Trīs gajēju ietvju posmu rekonstrukcija Cēsīs, Cēsu novadā.Publisko iepirkuma likuma 8.1.panta iepirkumsCNP/2013/3715.05.2013.Noteikumi
1_shēma
2_shēma
3_shēma
Lēmums
 Anita Bukeja, tālrunis: 641223771.daļa - SIA "MI-2", 2.daļa- SIA "Maribu", 3.daļa - SIA "MI-2"1.,2. daļa viens mēnesis, 3.daļa - 40 dienas no līguma noslēgšanas brīža.1.daļa - 4610,50; 2. daļa - 4328,45; 3.daļa - 10 586,20Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2013. gada 27. maijam plkst.11.00
Logu un ārdurvju nomaiņa Līvu pamatskolā Krīvos, Vaives pagastā, Cēsu novadā.Publisko iepirkuma likuma 8.1.panta iepirkumsCNP/2013/3209.05.2013.Noteikumi
Atbilde uz jautājumu
Lēmums
 J.Amans tālr.64161826, 26524414SIA „MĪTAVAS LOGI M”, reģ. Nr. 4360304782717.09.2013.9 669,70 Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2013. gada 22. maijam plkst. 11.00
Būvuzraudzība Cēsu Centrālās bibliotēkas ēkas renovācijas un saimniecības ēkas rekonstrukcijas Raunas ielā 1, Cēsīs, Cēsu novadā, 1. kārtas būvdarbiemPublisko iepirkuma likuma 8.1.panta iepirkumsCNP/ 2013/27 ERAF08.05.2013.Noteikumi
Lēmums
 Viesturs Krastiņš, tālrunis: 64161824"WOLF SYSTEM" SIA15 mēnešu laikā no līguma noslēgšanas dienas12427,77Piedāvājumi jāiesniedz līdz 21.05.2013. plkst.11.00
Būvuzraudzība „Cēsu Centrālās bibliotēkas ēkas renovācija un saimniecības ēkas rekonstrukcija Raunas ielā 1, Cēsīs, Cēsu novadā” 1.kārtas būvdarbiem.Publisko iepirkuma likuma 8.1.panta iepirkumsCNP/ 2013/31 ERAF08.05.2013. Viesturs Krastiņš, tālrunis: 64161824 -15 mēnešu laikā no līguma noslēgšanas dienas -Iepirkums pārtraukts 08.05.2013.
Būvuzraudzība Cēsu novada Vaives pagasta Krīvu ciema un Rīdzenes ciema ūdenssaimniecības attīstības projektu būvdarbiemPublisko iepirkuma likuma 8.1.panta iepirkumsCNP/ 2013/30 ERAF03.05.2013.Nolikums
Būvuzraudzība 1.pielikums
Lēmums
 Kristīne Kuzma, tālr. 64122100, 26376980SIA „Firma L4”, reģ. Nr. 40003236001, Jelgavas iela 90, Rīga, LV-10046 mēnešiLVL 3 591.79 Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2013. gada 17. maijam plkst.10.00
Teritorijas virsūdeņu novades sistēmas un lietus kanalizācija K2 montāža Bērzaines iela 4, Cēsīs, Cēsu novadā.Publisko iepirkuma likuma 8.1.panta iepirkumsCNP/2013/2930.04.2013.Noteikumi
Lēmums
 J.Amans tālr.64161826, 26524414SIA "Ū.K.A"30.08.2013.8915,73Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2013. gada 15. maijam plkst.11.00
Privātā datu apraides tīkla un interneta nodrošinājums Cēsu novada pašvaldības iestādēs.Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8 ˡ. pantamCNP 2013/2826.04.2013.Nolikums
Lēmums
 Gints Gārša tālr. 29160874SIA "Telia Latvija"12 mēneši15780,00Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2013. gada 10. maijam plkst. 11.00
Būvprojekta izstrāde Vecpilsētas ielu rekonstrukcijai Cēsīs, Cēsu novadā.Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8 ˡ. pantamCNP 2013/2518.04.2013.Noteikumi
Tehniskā specifikācija
Topogrāfiskā shēma
Lēmums
 M.Rāviņš, tālr. 64127538, A.Bukeja, tālr.64122377SIA "Vertex projekti", reģ. Nr. 400038424503. mēnešiLVL 2370,00Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2013. gada 29.aprīlim plkst. 10.00
Kovārņu ielas braucamās daļas un gājēju ietves remonts no Cīrulīšu ielas līdz Cēsu pilsētas pansionātam.Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8 ˡ. pantamCNP 2013/2615.04.2013.Noteikumi
Lēmums
 Didzis Ozoliņš - 64122377SIA "Imberteh", reģ. Nr. 44`0306904110 darba dienas no līguma noslēgšanas.16780,82Piedāvājumi iesniedzami līdz 2013. gada 26. aprīlim plkst 10.00
Cēsu pilsētas atsevišķu zemes gabalu kadastrālā uzmērīšana un zemes robežu, situācijas un apgrūtinājumu plānu izgatavošanaAtbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8 ˡ. pantamCNP 2013/2410.04.2013.Noteikumi
Domes lēmums
Karte
Lēmums
 Aija Malnača, tālr. 64161825, e-pasta adrese – aija.malnaca@cesis.lv. SIA "Topometrs", reģ. Nr. 4410308051342 dienas no līguma noslēgšanas dienas275,00 LVLPiedāvājumi jāiesniedz līdz 2013. gada 22. aprīlim plkst.16.00
Veselības pārbaudes ESF projekta „Algoti pagaidu sabiedriskie darbi” ietvaros nodarbinātajiem."Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8 ˡ. pantamCNP/2013/23 ESF10.04.2013.Nolikms
Lēmums
 Gita Šneidere, tālr. 27835575.SIA "CĒSU KLĪNIKA", reģ. Nr. 44103057729No līguma noslēgšanas brīža līdz 2014. gada 30. jūnijam3701,20Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2013. gada 22. aprīlim plks 11.00
Autoruzraudzība Cēsu Centrālās bibliotēkas ēkas renovācijai un saimniecības ēkas rekonstrukcijai Raunas ielā 1, Cēsīs, Cēsu novadā 1.kārtas būvdarbiem.Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8 ˡ. pantamCNP 2013/22 ERAF25.03.2013.Iepirkuma noteikumi
Lēmums
 Viesturs Krastiņš 26138771SIA "Arhitekta J.Pogas birojs", 4000319318315 mēneši15711,89 LVLPiedāvājumi jāiesniedz līdz 2013. gada 8. aprīlim plkst.11.00
Būvuzraudzība „Cēsu Centrālās bibliotēkas ēkas renovācija un saimniecības ēkas rekonstrukcija Raunas ielā 1, Cēsīs, Cēsu novadā” 1.kārtas būvdarbiem.Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8 ˡ. pantamCNP 2013/2 ERAF19.03.2013.Iepirkuma noteikumi
Lēmums
 Viesturs Krastiņš 26138771Iepirkums pārtraukts saskaņā ar 8 ˡ. panta sesto daļu - izmaiņas iepirkuma noteikumos.15 mēnešiPiedāvājumi ir jāiesniedz līdz 2013. gada 3. aprīlim plkst.11.00.
Datortehnikas piegāde Cēsu novada pašvaldībai un Cēsu novada pašvaldības aģentūrai „Sociālais dienests”.Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8 ˡ. pantamCNP 2013/2018.03.2013.Nolikums
Lēmums
 Gints Gārša tālr. 2916087420 darba dienas no iepirkuma līguma noslēgšanas dienas.Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2013. gada 2. aprīlim plkst. 11.00
Cēsu 1. pamatskolas mācību ēkas sporta zāles vienkāršotā renovācija Gaujas ielā 17, Cēsīs, Cēsu novadā.Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8 ˡ. pantamCNP 2013/2115.03.2013.Noteikumi
Lēmums
 Juris Amans 26524414SIA "Cēsu Energoceltnieks", reģ. Nr. 4410306780117.06.2013. līdz 30.08.2013.36 533,53Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2013. gada 26. martam plkst.11.00
Zālienu un kokaugu atvašu pļaušana Cēsu novada pašvaldības īpašumos.Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8 ˡ. pantamCNP 2013/1906.03.2013.Noteikumi
karte
pamatkarte
Lēmums
 Dace Laiva - 64127538SIA "MA serviss", reģ. Nr. 44103057362No 01.05.2013. līdz 31.10.2013.3218,14Piedāvājumi ir jāiesniedz līdz 2013. gada 18. martam plkst.10.00
Ielu asfaltbetona seguma bedrīšu un caurteku remonts Cēsu pilsētā. Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8 ˡ. pantamCNP 2013/1701.03.2013.Noteikumi
Lēmums
 Didzis Ozoliņš - 64122377SIA "Imberteh"9. mēneši61680,00Piedāvājumi ir jāiesniedz līdz 2013. gada 12. martam plkst. 11.00
Koku vainagu kopšana un veidošana Cēsīs.Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8 ˡ. pantamCNP/2013/1427.02.2013.Noteikumi
Lēmums
 Dace Laiva - 64127538„I.R. DĀRZS”, SIA, reģ. Nr. 441030571272013. gada 31.decembris.4341,15Piedāvājumi ir jāiesniedz līdz 2013. gada 11. martam plkst.10.00
Atkārtota būvekspertīzes veikšana būvprojektam „Cēsu Profesionālās vidusskolas kompleksa izveide, izbūvējot jaunbūvi un renovējot skolas ēkas, kadastra apzīmējums 4201 002 0604 001, daļu, Valmieras ielā 19, Cēsīs, Cēsu novadā”. Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8 ˡ. pantamCNP 2013/18 ERAF26.02.2013.Noteikumi
Lēmums
 Juris Amans 26524414SIA "BM-Projekts"14 dienas740,00Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2013. gada 11. martam plkst.11.00
Koku, koku zaru zāģēšana CēsīsAtbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8 ˡ. pantamCNP 2013/1520.02.2013.Noteikumi
Lēmums
 Dace Laiva - 641223777SIA "Monitorings GJ"31.12.2013.3898,75Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2013. gada 4. martam plkst.11.00
Veselības pārbaudes ESF projekta „Algoti pagaidu sabiedriskie darbi” ietvaros nodarbinātajiem.Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8 ˡ. pantamCNP 2013/13 ESF19.02.2013.Noteikumi
 Gita Šneidere, tālr. 27835575četri mēneši.Iepirkums pārtraukts saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8 ˡ. panta sesto daļuPiedāvājumi jāiesniedz līdz 2013. gada 4. martam plkst. 11.00
Cēsu pilsētas dekorējumu pārbaude, uzglabāšana, remonts, uzstādīšana, apkalpošana un demontāža.Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8 ˡ. pantamCNP 2013/1115.02.2013.Nolikums
Finanšu_pied_1
Finanšu_pied_2
Finanšu_pied_3
Lēmums
 Igors Mercs, tālrunis 64161828, 29464020SIA "ELEKTRO AGA", reģ. Nr.4410304822836 mēneši14142,04 LVLPiedāvājumi jāiesniedz līdz 2013. gada 26. februārim plkst.10.00
Ikdienas telpu kompleksā uzkopšana Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu novadā.Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8 ˡ. pantamCNP 2013/1013.02.2013.Iepirkuma noteikumi
Lēmums
 Gunars Grundmanis, tālr.26524158SIA "SOL Latvia"24 mēneši7257,66Piedāvājumi ir jāiesniedz līdz 2013. gada 25. februārim plkst. 11.00
2 (divu) zemes gabalu kadastrālā uzmērīšana un zemes robežu, situācijas un apgrūtinājumu plānu izgatavošana Cēsu pilsētā.Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8 ˡ. pantamCNP 2013/9 ERAF07.02.2013.Nolikums
Lēmums
 Aija Malnača, tālr. 64161825 SIA "Latīpašuma mērniecības birojs", reģ. Nr. 4410302886142 dienas no līguma noslēgšanas dienas670,00Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2013.gada 18. februārim plkst. 1100
Tualetes izbūve slēpošanas un biatlona kompleksā „Priekuļi”Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8 ˡ. pantamCNP 2013/8 ELFLA01.02.2013.Nolikums
Lēmums
 Juris Amans, tālr.64161826, e-pasta adrese juris.amans@cesis.lvSIA "Būve Wood Line", reģ. Nr. 495030034304 mēneši12261,91Piedāvājumi ie jāiesniedz līdz 2013. gada 12. februārim plkst.11.00
Renovācijas projektu izstrāde ēkām Palasta ielā 11 un Leona Paegles ielā 1 Cēsīs, Cēsu novadā.Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8 ˡ. pantamCNP 2013/701.02.2013.Noteikumi
TI_Palasta_11
TIS_Palasta_11
TIS_Paegles_1
Teh_not_Palasta_11
TI_Paegles_1
Lēmums
 Juris Amans, tālr.64161826 juris.amans@cesis.lv1.daļa - SIA "WONDWERFULL"; 2.daļa - SIA "WONDWERFULL"42 dienas no līguma noslēgšanas dienas.1.daļa - 2850,00; 2.daļa - 3150,00Piedāvājumi ir jāiesniedz līdz 2013. gada 12. februārim plkst. 10.00
Ikdienas telpu kompleksā uzkopšana Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu novadā.Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8 ˡ. pantamCNP 2013/430.01.2013Noteikumi
Lēmums
 Gunars Grundmanis, tālr.26524158Iepirkums pārtraukts saskaņā ar 8 ˡ. panta sesto daļu un PIL 38. panta otro daļu - izmaiņas tehniskajā specifikācijā24 mēnešiPiedāvājumi ir jāiesniedz līdz 2013. gada 11. februārim plkst. 11.00
Transporta pakalpojumi Cēsu novada Izglītības iestāžu vadītāju braucienam uz izstādi „Izglītība nākotnē” Ķelnē (Vācija). Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8 ˡ. pantamCNP/2013/314.01.2013.Nolikums
Lēmums
 64122109 (Lolita Kokina)23.02.2013.Piedāvājumi ir jāiesniedz līdz 2013. gada 25. janvārim plkst.11.00
Transporta pakalpojumi Cēsu pilsētas Sporta skolas audzēkņu pārvadāšanai.Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8 ˡ. pantamCNP/2013/111.01.2013.Nolikums
Lēmums
 64122405 (Gatis Janševics)2013.gada 31.decembrisLVL 16528, 93 Piedāvājumi ir jāiesniedz līdz 2013. gada 22. janvārim plkst. 11.00
Būvekspertīzes veikšana būvprojektam „Cēsu Profesionālās vidusskolas kompleksa izveide, izbūvējot jaunbūvi un renovējot skolas ēkas, kadastra apzīmējums 4201 002 0604 001, daļu, Valmieras ielā 19, Cēsīs, Cēsu novadā”. Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8 ˡ. pantamCNP 2012/80 ERAF17.12.2012.Noteikumi
Lēmums
IrJuris Amans 2652441414 dienasPiedāvājumi jāiesniedz līdz 2013. gada 3. janvārim plkst.11.00
Tualetes izbūve slēpošanas un biatlona kompleksā „Priekuļi”Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8 ˡ. pantamCNP 2012/69 ELFLA06.12.2012.Noteikumi
Lēmums
 Juris Amans, tālr.64161826, e-pasta adrese juris.amans@cesis.lv Iepirkums pārtraukts saskaņā ar 8 ˡ. panta sesto daļu un PIL 38. panta otro daļu - izmaiņas tehniskajā specifikācijā6 mēnešiPiedāvājumi iesniedzami līdz 2012. gada 18.decembrim plkst.10.00
Datortehnikas piegāde Cēsu novada izglītības iestādēmAtbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8 ˡ. pantamCNP 2012/7804/12/2012Noteikumi
Lēmums
 Jānis Kazainis, tālr. 64161810, 26522719SIA "DATORSALONS VESA", 4950300058010 darba dienas8127,36Piedāvājumus iesniedz līdz 2012. gada 17. decembrim plkst 10.00
Teritorijas norobežojuma izbūve Vaļņu ielā 21/23, Cēsīs, Cēsu novadā.Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8 ˡ. pantamCNP 2012/7320.11.2012.Noteikumi
Projekts
Būvdarbu apjomi
Lēmums
 I.Mercs tālr. 64161828SIA "CINIS"21.12.20123202,66Piedāvājumi iesniedzami līdz 2012. gada 3.decembrim plkst.10.00
Dzīvojamās ēkas, kadastra apzīmējums 4201 006 0304 002, ārsienas pret Palasta ielu pagaidu drošības noseguma ierīkošana Palasta ielā 17, Cēsīs, Cēsu novadā.Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8 ˡ. pantamCNP 2012/7520.11.2012.Noteikumi
Lēmums
 Viesturs Krastiņš 26138771"FLAGER" SIA20.12.2012.935,33Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2012. gada 3.decembrim plkst.11.00
Klaiņojošu suņu un kaķu izķeršana Cēsu novada pašvaldības dzīvnieku patversmes vajadzībām.Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8 ˡ. pantamCNP 2012/7416.11.2012.Noteikumi
Lēmums
 I.Mercs tālr. 64161828iepirkums izbeigts31.12.2013.Saskaņā ar 8 ˡ. panta sesto daļu un 38. panta pirmo daļu, iepirkums ir izbeigts.Piedāvājumijāiesniedz līdz 2012. gada 29. novembrim plkst.11.00
Datortehnikas piegāde Cēsu novada izglītības iestādēm.Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8 ˡ. pantamCNP 2012/7106.11.2012.Nolikums
Lēmums
 Gints Gārša, Cēsu novada pašvaldības IT nodaļas vadītājs tālr. 64161810, 29160874Iepirkums pārtraukts 10 darba dienassaskaņā ar 8 ˡ. panta sesto daļu un PIL 38. panta otro daļu - izmaiņas tehniskajā specifikācijāPiedāvājumi iesniedzami līdz 2012. gada 20. novembrim plkst.10.00
Cēsu 4. pirmsskolas izglītības iestādes ēkas daļēja renovācija (III. kārta) Zirņu ielā 23, Cēsīs, Cēsu novadāAtbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8 ˡ. pantamCNP 2012/7206.11.2012.Noteikumi
Tehniskā dokumentācija
Lēmums
 Juris Amans 26524414SIA "BAZALTS",reģ. Nr.44103000378No 01.07.2013. līdz 16.08.2013.24533,00Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2012. gada 20. novembrim plkst. 11.00
Siltumtrases posmu demontāža Cēsīs.Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8 ˡ. pantamCNP 2012/6802.11.2012.Noteikumi
Lēmums 2
Lēmums1
 R.Ivanovskis tālr. 64161803, e-pasts roberts.ivanovskis@cesis.lv SIA "A4A"30.04.2012.15900,10Piedāvājumi iesniedzamilīdz 2012. gada 14. novembrim plkst.11.00
Cēsu pilsētas dekorējuma atjaunošanaAtbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8 ˡ. pantamCNP 2012/6729.10.2012.nolikums
Lēmums
 I.Mercs tālr. 64161828SIA "AM noma", reģ. Nr. 5010327248110.12.2012.12 347,60Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2012. gada 9. novembrim plkst. 10.00.
Cēsu 3. pirmsskolas izglītības iestādes bēniņu pārseguma siltināšana, Noras ielā 15, Cēsīs, Cēsu novadāAtbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8 ˡ. pantamCNP 2012/6326.10.2012.Noteikumi
Lēmums
 Juris Amans 26524414SIA "Būve Wood Line", reģ. Nr. 4950300343031.05.2013.1. daļa - 5796,02; 2.daļa - 5887,34Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2012. gada 6. novembrim plkst. 11.00
Piena piegāde Cēsu novada izglītības iestādēm programmas „Skolas piens” ietvaros.Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8 ˡ. pantamCNP 2012/65 ES23.10.2012.Noteikumi
Lēmums
 D. Kozaka, tālr. 64121009AS "RĪGAS PIENA KOMBINĀTS"31.12.2013.15 937,56Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2012. gada 5. novembrim plkst.11.00
Papildus nepieciešamie būvprojektēšanas darbi „Izmaiņas akceptētā būvprojektā „Cēsu Centrālās bibliotēkas ēkas, kadastra apzīmējums 4201 005 2301 001, renovācija, ieviešot mērķtiecīgus funkcionālus un tehniskus uzlabojumus un saimniecības ēkas, kadastra aAtbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8 ˡ. pantamCNP 2012/6622.10.2012.Noteikumi
Projektēšanas uzdevums
Lēmums
 Viesturs Krastiņš 26138771Arhitekta J.Pogas birojs, SIA30.11.2012.11 810,00Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2012. gada 2. novembrim plkst. 10.00
Sabiedriskās tualetes uzturēšana Uzvaras bulvārī 22, Cēsīs, Cēsu novadā.Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8 ˡ. pantamCNP 2012/6216.10.2012.Noteikumi
Lēmums
 A.Bukeja tālr. 64122377SIA "TĪRĪBAS NAMS", reģ. Nr. 4010301164931.12.2013.4 796,16Piedāvājumi iesniedzami līdz 29.10.2012. plkst.10.00
Klaiņojošu suņu un kaķu izķeršana Cēsu novada pašvaldības dzīvnieku patversmes vajadzībām.Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8 ˡ. pantamCNP 2012/5903.10.2012.Noteikumi
Lēmums
 I.Mercs tālr. 64161828Nav iesniegts neviens piedāvājums.13. mēnešiSaskaņā ar 8 ˡ. panta sesto daļu un 38. panta pirmo daļu, iepirkums ir izbeigts.Piedāvājumus iesniedz līdz 2012. gada 15. oktobrim plkst. 11.00
Papildus nepieciešamie būvdarbi Festivāla ielā posmā no Dzintara ielas līdz Birzes ielai Cēsīs, Cēsu novadā.Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8 ˡ. pantamCNP 2012/61 ERAF02.10.2012.Nolikums
Lēmums
 M.Rāviņš, tālr. 64127538SIA "Latvijas Ceļu Būve", 4000369297731.10.2012.14 755,59Piedāvājumus var iesniegt līdz 2012. gada 15. oktobrim plkst.10.00
Papildus nepieciešamie būvdarbi Līgatnes ielā posmā no Gaujas ielas līdz Jurģu ielai Cēsīs, Cēsu novadā.Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8 ˡ. pantamCNP 2012/58 ERAF02.10.2012.Nolikums
Lēmums
 M.Rāviņš, tālr. 64127538SIA "Latvijas Ceļu Būve", 4000369297731.10.2012.19 385,40Piedāvājumus var iesniegt līdz 2012. gada 15. oktobrim plkst. 10.00
Papildus nepieciešamie būvdarbi Saules ielā posmā no Valmieras ielas līdz Festivāla ielai Cēsīs, Cēsu novadā.Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8 ˡ. pantamCNP 2012/60 ERAF02.10.2012.Nolikums
Lēmums
 M.Rāviņš, tālr. 64127538SIA "Latvijas Ceļu Būve", 4000369297731.10.2012.14 686,62Piedāvājumus iesniedz līdz 2012. gada 15. oktobrim plkst. 10.00
Ielu apgaismojuma elektrotīklu ekspluatācijas (apkalpošanas) darbi un attālinātās vadības sistēmas uzturēšana Cēsu pilsētā.Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8 ˡ. pantamCNP 2012/5701.10.2012.Noteikumi
Lēmums
 Igors Mercs tālr. 64161828SIA firma "Spriegums"30.11.2013.17 260,78Piedāvājumus var iesniegt līdz 12.10.2012. plkst.9.00
Papildus nepieciešamie būvprojektēšanas darbi „Izmaiņas akceptētā būvprojektā „Cēsu Centrālās bibliotēkas ēkas, kadastra apzīmējums 4201 005 2301 001, renovācija, ieviešot mērķtiecīgus funkcionālus un tehniskus uzlabojumus un saimniecības ēkas, kadastra aAtbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8 ˡ. pantamCNP 2012/5519.09.2012.Noteikumi
Projektēšanas uzdevums
Lēmums
 Viesturs Krastiņš 26138771nav30.11.2012.Iepirkums pārtraukts saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8 ˡ. panta sesto daļuPiedāvājumu iesniegšana 01.10.2012. plkst. 10.00
Papildus nepieciešamie būvdarbi Vaives ielā posmā no Ata Kronvalda ielas līdz Eduarda Veidenbauma ielai Cēsīs, Cēsu novadāPublisko iepirkumu likuma 8.1 pantsCNP 2012/54 ERAF10.09.2012.Nolikums
Lēmums
 Iveta Beķere, Cēsu novada pašvaldības Administratīvi juridiskās nodaļas iepirkumu sekretāre, tālr. 64123855, e-pasta adrese – iveta.bekere@cesis.lvSIA "Latvijas Ceļu Būve", 4000369297719.10.2012.29741,41Piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 2012.gada 21.septembrim plkst. 10.00
Papildus nepieciešamie būvdarbi Akmens ielā posmā no Valmieras ielas līdz Festivāla ielai Cēsīs, Cēsu novadāPublisko iepirkumu likuma 8.1 pantsCNP 2012/53 ERAF10.09.2012.Noteikumi
Lēmums
 Iveta Beķere, Cēsu novada pašvaldības Administratīvi juridiskās nodaļas iepirkumu sekretāre, tālr. 64123855, e-pasta adrese – iveta.bekere@cesis.lvSIA "Latvijas Ceļu Būve", 4000369297719.10.2012.14914,39Piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 2012.gada 21.septembrim plkst. 10.00
Papildus nepieciešamie būvdarbi, pamatojoties uz izmaiņām akceptētajā būvprojektā „Vidzemes mūzikas un kultūras centra izbūve, rekonstruējot ēku Raunas ielā 12, Cēsīs” (izmaiņas balstītas uz Pasūtītāja iniciētajām izmaiņām Projektēšanas uzdevumā).Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8 ˡ. pantamCNP/2012/52 ERAF31.08.2012.Nolikums
1.sējums
2.sējums
3.sējums
4.sējums
5.sējums
Būvdarbu apjomi
Lēmums
 Viesturs Krastiņš 26138771AS "UPB", reģ. Nr. 421030001872013. gada 30.decembris117 918,79Piedāvājumus iesniedz līdz 2012. gada 11.septembrim plkst. 15.00
Veterinārmedicīnisko pakalpojumu sniegšana Cēsu pilsētas dzīvnieku patversmes vajadzībām. Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8 ˡ. pantamCNP 2012/4906.08.2012.Noteikumi
Lēmums
 I.Mercs tālr. 64161828Baiba Priedniece15 mēneši7811,25Piedāvājumi jāiesniedz līdz 17.08.2012. plkst. 11.00
Būvprojekta „Cēsu Profesionālās vidusskolas elektroapgāde, ārējie tīkli - ELT, Valmieras ielā 19, Cēsis, Cēsu novadā” izstrāde.Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8 ˡ. pantamCNP 2012/4012.07.2012.Noteikumi
Lēmums
 I.Mercs tālr. 64161828SIA "FARADS",reģ. Nr. 595030042114 mēneši9981,25Piedāvājumus iesniedz līdz 06.08.2012. plkst. 15.00
Ielas apgaismojuma jaunbūve un rekonstrukcija Ķiršu ielas rajonā, Cēsīs, Cēsu novadā.Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8 ˡ. pantamCNP 2012/4410.07.2012.Noteikumi
Darba uzdevums
 I.Mercs tālr. 64161828SIA firma "Spriegums"05.10.2012.24 694,76Piedāvājumus iesniedz līdz 2012. gada 6. augustam plkst. 12.00
Papildus nepieciešamie būvdarbi Pētera ielā, posmā no Gaujas ielas līdz Rīgas ielai, Cēsīs, Cēsu novadā.Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8 ˡ. pantamCNP 2012/45 ERAF06.07.2012.Noteikumi
 M.Rāviņš, tālr. 64127538SIA "Ceļinieks 01", 4410302257220.09.2012.82252,40Piedāvājumu iesniegšana 17.07.2012. plkst.11.00
Autoruzraudzība Cēsu Centrālās bibliotēkas ēkas renovācijas un saimniecības ēkas rekonstrukcijas Raunas ielā 1, Cēsīs, Cēsu novadā, būvdarbiem.Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8 ˡ. pantamCNP 2012/4105.07.2012.Noteikumi
lēmums
 Sandra Ratnika - 64123855, Viesturs Krastiņš - 64161824Iepirkums ir pārtraukts saskaņā ar 8 ˡ. panta sesto daļu 14 mēneši, līdz objekta nodošanai ekspluatācijā.Piedāvājums jāiesniedz līdz 2012. gada 6.augustam plkst.11.00
Būvuzraudzība „Cēsu Centrālās bibliotēkas ēkas renovācija un saimniecības ēkas rekonstrukcija Raunas ielā 1, Cēsīs, Cēsu novadā” būvdarbiem.Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8 ˡ. pantamCNP 2012/3904.07.2012.Noteikumi
lēmums
 Viesturs Krastiņš 26138771Iepirkums pārtraukts saskaņā ar 8 ˡ. panta sesto daļu14 mēneši, līdz objekta nodošanai ekspluatācijā.Piedāvājumu iesniegšana līdz 06.08.2012. plkst.10.00
Automašīnas ar dubultkabīni iegādeAtbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8 ˡ. pantamCNP 2012/3106.06.2012.Noteikumi
 Didzis Ozoliņš - 64122377SIA "Sars auto"1 mēnesis no līguma noslēgšanas brīža19990,00Piedāvājumus iesniedz līdz 2012. gada 18. jūnijam plkst.11.00
Papildus nepieciešamie būvprojektēšanas darbi “Izmaiņas būvprojektā „Vidzemes Mūzikas un kultūras centra izbūve rekonstrējot ēku Raunas ielā 12, Cēsīs””.Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8 ˡ. pantamCNP 2012/32 ERAF01.06.2012.Noteikumi
Projektēšanas uzdevums
 Viesturs Krastiņš 26138771SIA "Arhitekta J.Pogas birojs", reģ. Nr. 4000319318331.07.2012.12 100,00
Vieglo automašīnu stāvlaukuma jaunbūve Glūdas ielā 14, Cēsīs, Cēsu novadā 2. un 3. kārta.Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8 ˡ. pantamCNP 2012/2931.05.2012.Noteikumi
Projekts1
Projekts2
 A.Bukeja tālr. 641223771.daļa - SIA "MARIBU", 2.daļa - SIA firma "Spriegums"2. mēneši1.daļa - 21111,11; 2.daļa - 3763,13
Mobilo sakaru pakalpojumu sniegšanaAtbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8 ˡ. pantamCNP 2012/3025.05.2012Nolikums
 Liene Sēkliņa, tālrunis 64161805, Gints Gārša tālrunis, 64161810"Latvijas Mobilais Telefons",SIA, reģ. Nr. 5000305093136 mēneši6183,36
Ceļa horizontālo apzīmējumu krāsošanas iekārtas iegādeAtbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8 ˡ. pantamCNP/2012/2718.05.2012.Noteikumi
 Didzis Ozoliņš - 64122377SIA "ZELCH"15.dienas4680,00
Mobilo sakaru pakalpojumu sniegšana Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8 ˡ. pantamCNP 2012/2618.05.2012.Nolikums
 Gints Gārša tālr. 29160874, Liene Sēkliņa tālr. 64161805 -3. gadi -Iepirkums pārtraukts saskaņā ar PIL 38. panta otro daļu - izmaiņas tehniskajā specifikācijā
Celmu frēzes un augsnes frēzes iegāde.Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8 ˡ. pantamCNP 2012/2509.05.2012.Noteikumi
 Dace Laiva - 64127538A.Limanska individuālais komercuzņēmums "Eduards", Tukumā30 dienas no līguma noslēgšanas6682,00
Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma apdrošināšanaAtbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8 ˡ. pantamCNP 2012/1928.04.2012.Nolikums
 Iveta Beķere, tālr. 64123855"BTA Insurance Company" SE2.gadi4000,00Pieeāvājuma dokumenti iesniedzami līdz 11.05.2012. plkst.10.00
Datortehnikas piegāde Cēsu novada pašvaldībaiAtbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8 ˡ. pantamCNP 2012/2127.03.2012.Noteikumi
IrGints Gārša tālr. 29160874SIA "DATORSALONS VESA", 4950300058015 dienās no līguma noslēgšanas dienas3239,10
Būvekspertīzes veikšana būvprojektam „Saules kolektoru uzstādīšana Cēsu pilsētas pirmsskolas izglītības iestādēs”. Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8 ˡ. pantamCNP/2012/20 KPFI26.03.2012.Noteikumi
 Juris Amans 26524414IK "ĀRE PILDS"8 (astoņas) nedēļas no līguma noslēgšanas dienas1199,21Piedāvājumu iesniegšana līdz 10.04.2012. plkst.11.00
Pils parkam pieguļošā Cēsu pilsdrupu kapelas ZA stūra konservācijaatbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.¹ pantamCNP/2012/17 ERAF23.03.2012.Noteikumi
Tehniskā specifikācija
 Juris Markovs, 64127759, Sandra Ratnika, 64123855„KURMIS BŪVNIECĪBA” SIA 11.05.2012.9815,66
Zāles pļaušana pašvaldības pļavās Cēsu pilsētāAtbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8 ˡ. pantamCNP/2012/1616.03.2012.Noteikumi
 Dace Laiva - 641223777SIA "Monitorings GJ"01.05.2012. līdz 15.10.2012.1876,35
Koku vainagu veidošana Cēsu pilsētāAtbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8 ˡ. pantamCNP/2012/1515.03.2012.Noteikumi
 Dace Laiva - 641223777SIA„Monitorings GJ”, reģ. Nr. 5000377182131.10.2012.3423,00
Automašīnas ar dubultkabīni iegādeAtbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8 ˡ. pantamCNP 2012/1413.03.2012.Noteikumi
 Didzis Ozoliņš - 64122377SIA "TRIUM"14. dienas no līguma noslēgšanas dienas19990,00
Ielu asfaltbetona seguma bedrīšu remonts Cēsu pilsētā.Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8 ˡ. pantamCNP/2012/1307.03.2012.Noteikumi
 Cēsu novada pašvaldības Komunālās nodaļas komunālinženieris Didzis Ozoliņš tālr. 64122377, SIA "Remonts KP" 30.11.2012.42400