Dokumentu aprite Būvvaldē. 2018. gads.

Nr.p.k Dokumenta veids Adrese Iesniegts būvvaldē Izskatīšanas termiņš Arhitekts Izskatīšanas datums Piezīmes Teritorijas plānotājs Izskatīšanas datums Piezīmes Būvinspektors Izskatīšanas datums Piezīmes Būvvaldes vadītājs Izskatīšanas datums Piezīmes Akceptēts Izsniegts labošanai Iesniegts pēc labošanas Statuss
1 Paskaidrojuma raksts Vaives iela 38, Cēsis, iežogota laukuma izbūve 03.01.2018 10.01.2018 Jānis Zlaugotnis 03.01.2018 Nav piezīmes Zaiga Jēkabsone 16.01.2018 Ir piezīmes 16.01.2018 09.01.2018 15.01.2018 Izpildīts
2 Apliecinājuma karte Pūces iela 2, Cēsis 03.01.2018 18.01.2018 Jānis Zlaugotnis 04.01.2018 Ir piezīmes Zaiga Jēkabsone 18.01.2018 Ir piezīmes 18.01.2018 17.01.2018 18.01.2018 Izpildīts
3 Izmaiņas būvprojektā Vaives iela 15B, Cēsis 04.01.2018 12.01.2018 Zaiga Jēkabsone 10.01.2018 Nav piezīmes 04.01.2018 Izpildīts
4 Izmaiņas būvprojektā Raunas iela 7, Cēsis 04.01.2018 11.01.2018 Zaiga Jēkabsone 10.01.2018 Nav piezīmes 04.01.2018 Izpildīts
5 Apliecinājuma karte Dīķa iela 10, Cēsis 09.01.2018 19.01.2018 Jānis Zlaugotnis 09.01.2018 Nav piezīmes Zaiga Jēkabsone 10.01.2018 Nav piezīmes 10.01.2018 Izpildīts
6 Paskaidrojuma raksts Rīgas iela 15, Cēsis 09.01.2018 17.01.2018 Jānis Zlaugotnis 09.01.2018 Ir piezīmes Zaiga Jēkabsone 17.01.2018 Ir piezīmes 18.01.2018 Anulēts
7 Būvniecības iesniegums un būvprojekts Pils laukums 9 un 11, Cēsis, amatnieku darbnīcas un saimniecības ēka 10.01.2018 09.02.2018 Jānis Zlaugotnis 11.01.2018 Ir piezīmes Mārtiņš Ulāns 11.01.2018 Nav piezīmes Uģis Dančauskis 19.01.2018 Ir piezīmes Zaiga Jēkabsone 20.02.2018 Ir piezīmes 08.02.2018 19.01.2018 08.02.2018 Izpildīts
8 Paskaidrojuma raksts Līgatnes iela 6, Cēsis, teritorijas labiekārtojums 11.01.2018 19.01.2018 Jānis Zlaugotnis 11.01.2018 Ir piezīmes Zaiga Jēkabsone 19.01.2018 Nav piezīmes 19.01.2018 Izpildīts
9 Būvprojekts "Kalna Jukāni", Vaives pag. 11.01.2018 25.01.2018 Jānis Zlaugotnis 11.01.2018 Nav piezīmes Uģis Dančauskis 19.01.2018 Nav piezīmes Zaiga Jēkabsone 26.01.2018 Ir piezīmes 18.01.2018 Izpildīts
10 Apliecinājuma karte Valmieras iela 15-11, Cēsis 12.01.2018 26.01.2018 Zaiga Jēkabsone 15.01.2018 Nav piezīmes 15.01.2018 Izpildīts
11 Būvniecības iesniegums un būvprojekts Baltā iela 5, Cēsis 16.01.2018 16.02.2018 Jānis Zlaugotnis 17.01.2018 Ir piezīmes Mārtiņš Ulāns 18.01.2018 Ir piezīmes Uģis Dančauskis 19.01.2018 Ir piezīmes Zaiga Jēkabsone 06.02.2018 Ir piezīmes 07.02.2018 Uz izpildi
12 Apliecinājuma karte Vienības laukums 1, Cēsis 17.01.2018 31.01.2018 Zaiga Jēkabsone 23.01.2018 Nav piezīmes 23.01.2018 Izpildīts
13 Būvniecības iesniegums un būvprojekts Leona Paegles iela 7, Cēsis, saimniecības ēkas jaunbūve 19.01.2018 19.02.2018 Jānis Zlaugotnis 22.01.2018 Nav piezīmes Mārtiņš Ulāns 22.01.2018 Nav piezīmes Uģis Dančauskis 25.01.2018 Nav piezīmes Zaiga Jēkabsone 26.01.2018 Nav piezīmes 25.01.2018 Izpildīts
14 Būvniecības iesniegums un būvprojekts "Krīvi", Vaives pag. dzīvojamās ēkas pārbūve 19.01.2018 19.02.2018 Jānis Zlaugotnis 22.01.2018 Ir piezīmes Mārtiņš Ulāns 22.01.2018 Nav piezīmes Uģis Dančauskis 22.02.2018 Nav piezīmes Zaiga Jēkabsone 22.02.2018 Nav piezīmes 22.02.2018 Izpildīts
15 Būvniecības iesniegums un būvprojekts minimālā sastāvā Egļu iela 5, Cēsis, savrupmājas pārbūve 19.01.2018 19.02.2018 Jānis Zlaugotnis 19.01.2018 Nav piezīmes Mārtiņš Ulāns 22.01.2018 Nav piezīmes Uģis Dančauskis 01.02.2018 Nav piezīmes Zaiga Jēkabsone 19.02.2018 Ir piezīmes 01.02.2018 Izpildīts
16 Būvprojekts Pērļu iela 20, Cēsis 22.01.2018 12.02.2018 Jānis Zlaugotnis 22.01.2018 Nav piezīmes 25.01.2018 Nav piezīmes Zaiga Jēkabsone 25.01.2018 Nav piezīmes 25.01.2018 Izpildīts
17 Būvniecības iesniegums un būvprojekts "Lazdas", Vaives pag. 22.01.2018 22.02.2018 Jānis Zlaugotnis 22.01.2018 Ir piezīmes Mārtiņš Ulāns 22.01.2018 Nav piezīmes 09.02.2018 Nav piezīmes Zaiga Jēkabsone 12.02.2018 Ir piezīmes 08.02.2018 Izpildīts
18 Būvniecības iesniegums un būvprojekts minimālā sastāvā pārvades gāzesvada atzara uz GRS Cēsis pieslēgšanās mezglu pie PGV Pleskava -Rīga un Izborska_Inčukalna PGK pārbūve un piebraucamā ceļa izbūve 22.01.2018 22.02.2018 Jānis Zlaugotnis 23.01.2018 Nav piezīmes Mārtiņš Ulāns 22.01.2018 Nav piezīmes Uģis Dančauskis 02.02.2018 Nav piezīmes Zaiga Jēkabsone 08.02.2018 Nav piezīmes 01.02.2018 Izpildīts
19 Būvniecības iesniegums un būvprojekts Jāņa Poruka iela 2B, Cēsis, nojumes pārbūve 22.01.2018 22.02.2018 Jānis Zlaugotnis 22.01.2018 Nav piezīmes 23.01.2018 Nav piezīmes Uģis Dančauskis 24.01.2018 Nav piezīmes Zaiga Jēkabsone 01.02.2018 Nav piezīmes 25.01.2018 Izpildīts
20 Apliecinājuma karte Raunas iela 3, Cēsis 23.01.2018 06.02.2018 Jānis Zlaugotnis 23.01.2018 Ir piezīmes Zaiga Jēkabsone 02.02.2018 Ir piezīmes 07.03.2018 05.02.2018 07.03.2018 Izpildīts
21 Būvprojekts Valmieras iela 19, Cēsis, dienesta viesnīcas būvprojekts 23.01.2018 07.02.2018 Jānis Zlaugotnis 24.01.2018 Nav piezīmes Uģis Dančauskis 01.02.2018 Ir piezīmes Zaiga Jēkabsone 06.02.2018 Ir piezīmes 01.02.2018 Izpildīts
22 Apliecinājuma karte Leona Paegles iela 2A-10, Cēsis 24.01.2018 08.02.2018 Zaiga Jēkabsone 25.01.2018 Nav piezīmes 25.01.2018 Izpildīts
23 Apliecinājuma karte Līgatnes iela 25 dz.2,3, Cēsis 24.01.2018 08.02.2018 Zaiga Jēkabsone 01.02.2018 Ir piezīmes 01.02.2018 30.01.2018 01.02.2018 Izpildīts
24 Paskaidrojuma raksts Rīgas iela 23, Cēsis 30.01.2018 06.02.2018 Zaiga Jēkabsone 01.02.2018 Nav piezīmes 31.01.2018 Izpildīts
25 Būvniecības iesniegums un būvprojekts minimālā sastāvā Līgatnes iela 6, Cēsis, Cēsu nov. 31.01.2018 01.03.2018 Jānis Zlaugotnis 31.01.2018 Ir piezīmes Mārtiņš Ulāns 01.02.2018 Nav piezīmes Uģis Dančauskis 09.02.2018 Nav piezīmes Zaiga Jēkabsone 15.02.2018 Nav piezīmes 08.02.2018 Izpildīts
26 Izmaiņas būvprojektā Gaujaslīču iela 7, Cēsis 31.01.2018 12.02.2018 Jānis Zlaugotnis 01.02.2018 Nav piezīmes Zaiga Jēkabsone 05.02.2018 Nav piezīmes 01.02.2018 Izpildīts
27 Apliecinājuma karte Kanāla iela 5, Cēsis 05.02.2018 19.02.2018 Jānis Zlaugotnis 06.02.2018 Ir piezīmes Zaiga Jēkabsone 15.02.2018 Ir piezīmes 15.02.2018 Izpildīts
28 Būvniecības iesniegums un būvprojekts minimālā sastāvā Smilšu iela 3, Cēsis 06.02.2018 06.03.2018 Jānis Zlaugotnis 07.02.2018 Ir piezīmes Mārtiņš Ulāns 06.02.2018 Ir piezīmes Uģis Dančauskis 09.02.2018 Nav piezīmes Zaiga Jēkabsone 08.02.2018 Ir piezīmes 15.03.2018 23.02.2018 08.03.2018 Izpildīts
29 Būvniecības iesniegums un būvprojekts minimālā sastāvā Viestura ielas kvartāls, Cēsīs, siltumtrases pārbūve 06.02.2018 06.03.2018 Jānis Zlaugotnis 07.02.2018 Nav piezīmes Mārtiņš Ulāns 07.02.2018 Nav piezīmes Uģis Dančauskis 09.02.2018 Nav piezīmes Zaiga Jēkabsone 15.02.2018 Nav piezīmes 08.02.2018 Izpildīts
30 Būvniecības iesniegums un būvprojekts minimālā sastāvā Leona Paegles ielas kvartāls Cēsīs, siltumtrases pārbūve 06.02.2018 06.03.2018 Jānis Zlaugotnis 07.02.2018 Nav piezīmes Mārtiņš Ulāns 07.02.2018 Nav piezīmes Uģis Dančauskis 09.02.2018 Nav piezīmes Zaiga Jēkabsone 19.02.2018 Nav piezīmes 08.02.2018 Izpildīts
31 Paskaidrojuma raksts "Jauncepļi", Vaives pag. 07.02.2018 14.02.2018 Jānis Zlaugotnis 07.02.2018 Ir piezīmes Zaiga Jēkabsone 15.02.2018 Ir piezīmes 14.02.2018 Anulēts
32 Apliecinājuma karte "Lēči" Priekuļu pagasts, Lenču iela, Cēsis 07.02.2018 21.02.2018 Jānis Zlaugotnis 08.02.2018 Nav piezīmes Zaiga Jēkabsone 12.02.2018 Nav piezīmes 09.02.2018 Izpildīts
33 Apliecinājuma karte Aldara laukums 1, Cēsis 08.02.2018 22.02.2018 Jānis Zlaugotnis 09.02.2018 Ir piezīmes Zaiga Jēkabsone 20.02.2018 Nav piezīmes 20.02.2018 Anulēts
34 Būvprojekts Cēsu novada pašvaldības grants ceļa Akmenskrogs-Veismaņi-Vaives pagasta robeža pārbūve 09.02.2018 26.02.2018 Jānis Zlaugotnis 12.02.2018 Ir piezīmes 20.02.2018 Nav piezīmes Zaiga Jēkabsone 16.02.2018 Ir piezīmes 26.04.2018 21.02.2018 26.04.2018 Izpildīts
35 Būvniecības iesniegums un būvprojekts minimālā sastāvā Lielā Katrīnas iela 12, Cēsis 13.02.2018 13.03.2018 Mārtiņš Ulāns 21.02.2018 Nav piezīmes Uģis Dančauskis 20.02.2018 Nav piezīmes Zaiga Jēkabsone 23.02.2018 Ir piezīmes 22.03.2018 26.02.2018 20.03.2018 Izpildīts
36 Paskaidrojuma raksts Ziemeļu iela 16, Cēsis 14.02.2018 20.02.2018 Jānis Zlaugotnis 14.02.2018 Nav piezīmes Zaiga Jēkabsone 15.02.2018 Nav piezīmes 15.02.2018 Izpildīts
37 Apliecinājuma karte Rīgas iela 71-10, Cēsis 14.02.2018 28.02.2018 Zaiga Jēkabsone 21.02.2018 Ir piezīmes 21.02.2018 16.02.2018 21.02.2018 Izpildīts
38 Izmaiņas būvprojektā Rīgas iela 15, Cēsis 15.02.2018 01.03.2018 Zaiga Jēkabsone 22.02.2018 Nav piezīmes 22.02.2018 Izpildīts
39 Izmaiņas būvprojektā Piebalgas iela 19, Cēsis 15.02.2018 01.03.2018 Jānis Zlaugotnis 16.02.2018 Nav piezīmes Zaiga Jēkabsone 16.02.2018 Nav piezīmes 15.02.2018 Izpildīts
40 Būvniecības iesniegums un būvprojekts Aldaru laukums 1, Cēsis 15.02.2018 15.03.2018 Jānis Zlaugotnis 16.02.2018 Nav piezīmes Mārtiņš Ulāns 19.02.2018 Nav piezīmes Uģis Dančauskis 22.02.2018 Nav piezīmes Zaiga Jēkabsone 22.02.2018 Nav piezīmes 22.02.2018 Izpildīts
41 Paskaidrojuma raksts Elektroapgāde īpašumam Miera iela 40, Cēsis 20.02.2018 27.02.2018 Jānis Zlaugotnis 20.02.2018 Nav piezīmes Zaiga Jēkabsone 03.04.2018 Ir piezīmes 20.02.2018 03.04.2018 Anulēts
42 Apliecinājuma karte Aldaru laukums 1, Cēsis 22.02.2018 08.03.2018 Jānis Zlaugotnis 22.02.2018 Ir piezīmes Zaiga Jēkabsone 21.03.2018 Ir piezīmes 01.03.2018 Anulēts
43 Apliecinājuma karte Piebalgas iela 1, Cēsis 26.02.2018 12.03.2018 Zaiga Jēkabsone 26.02.2018 Nav piezīmes 26.02.2018 Izpildīts
44 Izmaiņas būvprojektā Pils iela 4, Cēsis 27.02.2018 06.03.2018 Jānis Zlaugotnis 27.02.2018 Nav piezīmes Zaiga Jēkabsone 01.03.2018 Nav piezīmes 01.03.2018 Izpildīts
45 Apliecinājuma karte Bērzaines iela 6, Cēsis 27.02.2018 13.03.2018 Zaiga Jēkabsone 01.03.2018 Nav piezīmes 01.03.2018 Izpildīts
46 Apliecinājuma karte Pērļu iela 5, Cēsis 26.02.2018 12.03.2018 Zaiga Jēkabsone 27.02.2018 Nav piezīmes 08.03.2018 28.02.2018 07.03.2018 Izpildīts
47 Apliecinājuma karte Pļavas iela 5, Cēsis 28.02.2018 13.03.2018 Zaiga Jēkabsone 28.02.2018 Nav piezīmes 28.02.2018 Izpildīts
48 Paskaidrojuma raksts Jauncepļi, Vaives pag 28.02.2018 07.03.2018 Jānis Zlaugotnis 28.02.2018 Nav piezīmes Zaiga Jēkabsone 07.03.2018 Nav piezīmes 07.03.2018 Izpildīts
49 Būvniecības iesniegums un būvprojekts "Jauncepļi", Vaives pag. 28.02.2018 28.03.2018 Jānis Zlaugotnis 28.02.2018 Nav piezīmes Mārtiņš Ulāns 01.03.2018 Nav piezīmes Uģis Dančauskis Zaiga Jēkabsone 07.03.2018 Nav piezīmes 07.03.2018 Izpildīts
50 Apliecinājuma karte Raunas iela 3A, Cēsis 28.02.2018 14.03.2018 Jānis Zlaugotnis 01.03.2018 Ir piezīmes Zaiga Jēkabsone 07.03.2018 Ir piezīmes 20.03.2018 Uz izpildi
51 Paskaidrojuma raksts Vilku iela 8, Cēsis 28.02.2018 07.03.2018 Jānis Zlaugotnis 01.03.2018 Nav piezīmes Zaiga Jēkabsone 01.03.2018 Nav piezīmes 01.03.2018 Izpildīts
52 Apliecinājuma karte Baznīcas laukums 1, Cēsis 01.03.2018 15.03.2018 Jānis Zlaugotnis 01.03.2018 Ir piezīmes Zaiga Jēkabsone 13.04.2018 Nav piezīmes 13.04.2018 02.03.2018 10.04.2018 Izpildīts
53 Apliecinājuma karte Festivāla iela 24, Cēsis 05.03.2018 19.03.2018 Jānis Zlaugotnis 05.03.2018 Ir piezīmes Zaiga Jēkabsone 07.03.2018 Nav piezīmes 08.03.2018 Izpildīts
54 Būvniecības iesniegums un būvprojekts Aldaru laukums 1, Cēsis 09.03.2018 09.04.2018 Jānis Zlaugotnis 12.03.2018 Nav piezīmes Zaiga Jēkabsone 22.03.2018 Nav piezīmes 22.03.2018 Izpildīts
55 Būvniecības iesniegums un būvprojekts minimālā sastāvā Optiskā tīkla infrastruktūra, 1.kārta, posms Rīdzene-Bērzkrogs-Rauna ( Rīdzene-Cēsu un Priekuļu novadu robeža) 12.03.2018 12.04.2018 Jānis Zlaugotnis 14.03.2018 Nav piezīmes Mārtiņš Ulāns 14.03.2018 Nav piezīmes Uģis Dančauskis Zaiga Jēkabsone 22.03.2018 Nav piezīmes 22.03.2018 Izpildīts
56 Paskaidrojuma raksts "Kausiņi", Vaives pag. 14.03.2018 21.03.2018 Jānis Zlaugotnis 14.03.2018 Nav piezīmes Zaiga Jēkabsone 21.03.2018 Ir piezīmes 23.04.2018 21.03.2018 19.04.2018 Izpildīts
57 Paskaidrojuma raksts Sīļu iela 1, Cēsis 15.03.2018 22.03.2018 Jānis Zlaugotnis 15.03.2018 Nav piezīmes Zaiga Jēkabsone 21.03.2018 Ir piezīmes 22.03.2018 Izpildīts
58 Izmaiņas būvprojektā Slēpošanas un gājēju trases jaunbūve Pirtsupītas gravā, Viestura ielā 15,Palasta ielā 27 un Mazā Lenču ielā 3,Cēsīs 15.03.2018 22.03.2018 Jānis Zlaugotnis 15.03.2018 Nav piezīmes Zaiga Jēkabsone 22.03.2018 Izpildīts
59 Paskaidrojuma raksts Stirnu iela 14, Cēsis 19.03.2018 26.03.2018 Jānis Zlaugotnis 20.03.2018 Ir piezīmes Zaiga Jēkabsone 21.03.2018 Ir piezīmes 27.03.2018 Anulēts
60 Būvprojekts Līgatnes iela 6, Cēsis, administratīvās ēkas pārbūve 19.03.2018 02.04.2018 Jānis Zlaugotnis 20.03.2018 Nav piezīmes Uģis Dančauskis 29.03.2018 Nav piezīmes Zaiga Jēkabsone 22.03.2018 Nav piezīmes 22.03.2018 Izpildīts
61 Apliecinājuma karte Lenču iela 44B-2, Cēsis 19.03.2018 03.04.2018 Zaiga Jēkabsone 23.03.2018 Nav piezīmes 23.03.2018 Izpildīts
62 Paskaidrojuma raksts Gaujas iela 6A, Cēsis 19.03.2018 03.04.2018 Jānis Zlaugotnis 20.03.2018 Ir piezīmes Zaiga Jēkabsone 22.03.2018 Nav piezīmes 22.03.2018 Izpildīts
63 Būvniecības iesniegums un būvprojekts Lielā Skolas iela 4, Cēsis 20.03.2018 20.04.2018 Mārtiņš Ulāns Uģis Dančauskis 04.04.2018 Nav piezīmes Zaiga Jēkabsone 29.03.2018 Ir piezīmes 10.04.2018 Izpildīts
64 Apliecinājuma karte Krišjāņa Valdemāra iela 2, Cēsīs 20.03.2018 03.04.2018 Zaiga Jēkabsone 23.03.2018 Nav piezīmes 23.03.2018 Izpildīts
65 Paskaidrojuma raksts Avotu iela 7A, Cēsis 20.03.2018 27.03.2018 Jānis Zlaugotnis 20.03.2018 Ir piezīmes Zaiga Jēkabsone 27.03.2018 Ir piezīmes 04.04.2018 27.03.2018 03.04.2018 Izpildīts
66 Paskaidrojuma raksts Egļu iela 10, Cēsis 20.03.2018 27.03.2018 Jānis Zlaugotnis 20.03.2018 Ir piezīmes Zaiga Jēkabsone 27.03.2018 Ir piezīmes 21.04.2018 20.04.2018 20.04.2018 Izpildīts
67 Būvniecības iesniegums un būvprojekts Andreja Pumpura iela 6, Cēsis 21.03.2018 20.04.2018 Mārtiņš Ulāns Uģis Dančauskis 29.03.2018 Nav piezīmes Zaiga Jēkabsone 22.03.2018 Nav piezīmes 22.03.2018 Izpildīts
68 Paskaidrojuma raksts Ata Kronvalda iela 15, Cēsīs, Ausekļa iela 5, Cēsis 21.03.2018 28.03.2018 Jānis Zlaugotnis 21.03.2018 Nav piezīmes Zaiga Jēkabsone 12.04.2018 Nav piezīmes 12.04.2018 Izpildīts
69 Būvprojekts Ķiršu iela 5, Cēsis 26.03.2018 16.04.2018 Jānis Zlaugotnis 26.03.2018 Ir piezīmes Uģis Dančauskis 31.03.2018 Nav piezīmes Zaiga Jēkabsone Uz izpildi
70 Paskaidrojuma raksts "Lejas Ķauķi", Vaives pag. 27.03.2018 03.04.2018 Jānis Zlaugotnis 28.03.2018 Nav piezīmes Zaiga Jēkabsone 11.04.2018 Nav piezīmes 11.04.2018 Izpildīts
71 Būvniecības iesniegums un būvprojekts Leona Paegles iela 15A, Cēsis 27.03.2018 27.04.2018 Jānis Zlaugotnis 27.03.2018 Nav piezīmes Mārtiņš Ulāns Uģis Dančauskis 04.04.2018 Nav piezīmes Zaiga Jēkabsone 05.04.2018 Nav piezīmes 21.04.2018 Izpildīts
72 Būvniecības iesniegums un būvprojekts minimālā sastāvā Ziedu iela 6A, Cēsis 27.03.2018 27.04.2018 Jānis Zlaugotnis 28.03.2018 Ir piezīmes Mārtiņš Ulāns Uģis Dančauskis 04.04.2018 Nav piezīmes Zaiga Jēkabsone 05.04.2018 Nav piezīmes 20.04.2018 11.04.2018 Izpildīts
73 Būvniecības iesniegums un būvprojekts minimālā sastāvā Dārza iela 10, Cēsis 27.03.2018 27.04.2018 Jānis Zlaugotnis 28.03.2018 Nav piezīmes Uģis Dančauskis 04.04.2018 Nav piezīmes Zaiga Jēkabsone 05.04.2018 Nav piezīmes 20.04.2018 Izpildīts
74 Būvniecības iesniegums un būvprojekts minimālā sastāvā Meža autoceļš "Biedru ceļš" 29.03.2018 30.04.2018 Jānis Zlaugotnis 03.04.2018 Nav piezīmes Mārtiņš Ulāns Uģis Dančauskis 04.04.2018 Nav piezīmes Zaiga Jēkabsone 05.04.2018 Nav piezīmes 20.04.2018 Izpildīts
75 Paskaidrojuma raksts Miera iela 40, Cēsis, EL pieslēguma izbūve 03.04.2018 10.04.2018 Zaiga Jēkabsone 03.04.2018 Nav piezīmes 04.04.2018 Izpildīts
76 Izmaiņas būvprojektā Valmieras iela 11, Cēsis 04.04.2018 17.04.2018 Jānis Zlaugotnis 05.04.2018 Ir piezīmes Zaiga Jēkabsone 11.04.2018 Ir piezīmes 21.04.2018 13.04.2018 17.04.2018 Izpildīts
77 Apliecinājuma karte Akmens iela 2-61, Cēsis 04.04.2018 17.04.2018 Zaiga Jēkabsone 04.04.2018 Nav piezīmes 04.04.2018 Izpildīts
78 Būvniecības iesniegums un būvprojekts Vienības laukums 1, Cēsis 05.04.2018 07.05.2018 Uģis Dančauskis 11.04.2018 Nav piezīmes Zaiga Jēkabsone 05.04.2018 Nav piezīmes 21.04.2018 Izpildīts
79 Apliecinājuma karte Avotu iela 24, Cēsis 06.04.2018 20.04.2018 Jānis Zlaugotnis 06.04.2018 Nav piezīmes Zaiga Jēkabsone 18.04.2018 Nav piezīmes 18.04.2018 Izpildīts
80 Būvniecības iesniegums un būvprojekts minimālā sastāvā SK izbūve Celtnieku, Ziemeļu, Mazā Līgatnes, Ceriņu, Jurģu, Mazā Katrīnas un Lenču ielās, Cēsīs 04.05.2018 Jānis Zlaugotnis 09.04.2018 Ir piezīmes Uģis Dančauskis 17.04.2018 Nav piezīmes Zaiga Jēkabsone 11.04.2018 Nav piezīmes 18.05.2018 Izpildīts
81 Būvniecības iesniegums un būvprojekts minimālā sastāvā SK izbūve Ata Kronvalda, Caunas, Lāču, Kaļķu un Rūpniecības ielās, Cēsīs 06.04.2018 04.05.2018 Jānis Zlaugotnis 09.04.2018 Ir piezīmes Uģis Dančauskis 17.04.2018 Nav piezīmes Zaiga Jēkabsone 11.04.2018 Nav piezīmes 18.05.2018 Izpildīts
82 Būvniecības iesniegums un būvprojekts Dārzniecības iela 8, Cēsis 09.04.2018 09.05.2018 Jānis Zlaugotnis 12.04.2018 Ir piezīmes Uģis Dančauskis 08.08.2018 Nav piezīmes Zaiga Jēkabsone 11.10.2018 Izpildīts
83 Izmaiņas būvprojektā "Silnieki", Vaives pag., Cēsu nov. 09.04.2018 23.04.2018 11.04.2018 Ir piezīmes Uģis Dančauskis 17.04.2018 Ir piezīmes Zaiga Jēkabsone 17.04.2018 Ir piezīmes 26.04.2018 17.04.2018 25.04.2018 Izpildīts
84 Apliecinājuma karte Oktobra iela 22, Cēsis 11.04.2018 24.04.2018 Jānis Zlaugotnis 11.04.2018 Nav piezīmes Zaiga Jēkabsone 21.04.2018 Nav piezīmes 21.04.2018 Izpildīts
85 Paskaidrojuma raksts Stirnu iela 14, Cēsis, EL pieslēgums 24.04.2018 Jānis Zlaugotnis 17.04.2018 Nav piezīmes Zaiga Jēkabsone 02.05.2018 Ir piezīmes 25.05.2018 02.05.2018 Izpildīts
86 Būvniecības iesniegums un būvprojekts minimālā sastāvā Miera iela 19, Cēsis 16.04.2018 16.05.2018 Jānis Zlaugotnis 18.04.2018 Ir piezīmes Uģis Dančauskis Zaiga Jēkabsone 25.05.2018 Nav piezīmes 25.05.2018 Izpildīts
87 Apliecinājuma karte Birzes iela 3-31, Cēsis 17.04.2018 02.05.2018 Zaiga Jēkabsone 17.04.2018 Nav piezīmes 17.04.2018 Izpildīts
88 Paskaidrojuma raksts Saulrītu iela 5, Cēsis, EL tīkli 18.04.2018 24.04.2018 Jānis Zlaugotnis 18.04.2018 Nav piezīmes Zaiga Jēkabsone 24.04.2018 Nav piezīmes 24.04.2018 Izpildīts
89 Būvniecības iesniegums un būvprojekts "Kausiņi", Vaives pag., Cēsu nov. 19.04.2018 18.05.2018 Jānis Zlaugotnis 21.04.2018 Nav piezīmes Uģis Dančauskis 16.05.2018 Nav piezīmes Zaiga Jēkabsone 19.06.2018 Nav piezīmes 16.10.2018 Izpildīts
90 Izmaiņas būvprojektā "Stirnas", Vaives pag., Cēsu nov. 19.04.2018 03.05.2018 Jānis Zlaugotnis 20.04.2018 Nav piezīmes Zaiga Jēkabsone 26.04.2018 Nav piezīmes 26.04.2018 Izpildīts
91 Apliecinājuma karte Ata Kronvalda iela 56, Cēsis 21.04.2018 02.05.2018 Jānis Zlaugotnis 21.04.2018 Nav piezīmes Zaiga Jēkabsone 21.04.2018 Ir piezīmes 26.04.2018 Izpildīts
92 Būvniecības iesniegums un būvprojekts Vāveres iela 16, Cēsis 24.04.2018 24.05.2018 Jānis Zlaugotnis 24.04.2018 Nav piezīmes Uģis Dančauskis Zaiga Jēkabsone 09.05.2018 Nav piezīmes 25.05.2018 Izpildīts
93 Apliecinājuma karte Vāveres iela 16, Cēsis 24.04.2018 07.05.2018 Jānis Zlaugotnis 24.04.2018 Nav piezīmes Zaiga Jēkabsone 28.05.2018 Nav piezīmes 28.05.2018 Izpildīts
94 Paskaidrojuma raksts Kaļķu iela 12, Cēsis 24.04.2018 02.05.2018 Jānis Zlaugotnis 26.04.2018 Nav piezīmes Zaiga Jēkabsone 09.05.2018 Ir piezīmes 15.05.2018 Izpildīts
95 Izmaiņas būvprojektā Baibas iela 3, Cēsis 26.04.2018 03.05.2018 Jānis Zlaugotnis Zaiga Jēkabsone 26.04.2018 Nav piezīmes 26.04.2018 Izpildīts
96 Būvniecības iesniegums un būvprojekts Piebalgas iela 53, Cēsis 26.04.2018 25.05.2018 Jānis Zlaugotnis 27.04.2018 Ir piezīmes Uģis Dančauskis 10.05.2018 Nav piezīmes Zaiga Jēkabsone 10.05.2018 Nav piezīmes 11.05.2018 Izpildīts
97 Paskaidrojuma raksts Leona Paegles iela 1, Cēsis 26.04.2018 03.05.2018 Jānis Zlaugotnis 14.05.2018 Nav piezīmes Zaiga Jēkabsone 11.05.2018 Ir piezīmes 18.05.2018 11.05.2018 Izpildīts
98 Paskaidrojuma raksts Kabeļlīnijas pārbūve Rīgas ielas posmā no Sv. Jāņa baznīcas līdz Līvu laukumam, Cēsīs 26.04.2018 03.05.2018 Jānis Zlaugotnis Zaiga Jēkabsone 02.05.2018 Nav piezīmes 02.05.2018 Izpildīts
99 Būvprojekts "Meža Pūces", Vaives pag. 27.04.2018 11.05.2018 Jānis Zlaugotnis 02.05.2018 Nav piezīmes Zaiga Jēkabsone 18.05.2018 Nav piezīmes 18.05.2018 Izpildīts
100 Būvniecības iesniegums un būvprojekts Lenču iela 11, Cēsis 03.05.2018 01.06.2018 Jānis Zlaugotnis 07.05.2018 Ir piezīmes Uģis Dančauskis 10.05.2018 Nav piezīmes Zaiga Jēkabsone 11.05.2018 Ir piezīmes 11.05.2018 Izpildīts
101 Apliecinājuma karte Pļavas iela 5, Cēsis 03.05.2018 16.05.2018 Zaiga Jēkabsone 10.05.2018 Nav piezīmes 18.05.2018 Izpildīts
102 Paskaidrojuma raksts Lenču iela 19A, Cēsis 03.05.2018 11.05.2018 Jānis Zlaugotnis 07.05.2018 Nav piezīmes Zaiga Jēkabsone 09.05.2018 Nav piezīmes 18.05.2018 Izpildīts
103 Izmaiņas būvprojektā Lielā Katrīnas iela 22, Cēsis 07.05.2018 21.05.2018 Uģis Dančauskis 10.05.2018 Ir piezīmes Zaiga Jēkabsone 18.05.2018 Nav piezīmes 16.10.2018 Izpildīts
104 Būvniecības iesniegums un būvprojekts ŪK izbūve pa Andreja Pumpura ielu, Cēsīs, 07.05.2018 07.06.2018 Jānis Zlaugotnis 08.05.2018 Nav piezīmes Uģis Dančauskis 10.05.2018 Nav piezīmes Zaiga Jēkabsone 18.05.2018 Nav piezīmes 18.05.2018 Izpildīts
105 Būvprojekts Lielā Kalēju iela 4, Cēsis 09.05.2018 23.05.2018 Jānis Zlaugotnis 09.05.2018 Ir piezīmes Uģis Dančauskis Zaiga Jēkabsone 18.05.2018 Ir piezīmes 11.06.2018 18.05.2018 Izpildīts
106 Apliecinājuma karte Ata Kronvalda iela 15, Cēsis, gāzes pievads 09.05.2018 23.05.2018 Jānis Zlaugotnis 10.05.2018 Nav piezīmes Zaiga Jēkabsone 29.05.2018 Nav piezīmes 11.06.2018 Izpildīts
107 Apliecinājuma karte Ausekļa iela 5, Cēsis, gāzes pievads 09.05.2018 23.05.2018 Jānis Zlaugotnis 10.05.2018 Nav piezīmes Zaiga Jēkabsone 29.05.2018 Nav piezīmes 11.06.2018 Izpildīts
108 Būvprojekts 20kV GVL LC-24, NC24-24 un T-2339 "Lenču iela" pārbūve Cēsīs 10.05.2018 24.05.2018 Jānis Zlaugotnis 14.05.2018 Nav piezīmes Zaiga Jēkabsone 24.05.2018 Izpildīts
109 Paskaidrojuma raksts T-2144 "Vaļņu iela" Z-3 un T-2002 ''Līvu laukums" Z-7 tīkla pārbūve Rīgas ielā un Vaļņu ielā, Cēsīs 10.05.2018 18.05.2018 Jānis Zlaugotnis 11.05.2018 Ir piezīmes Zaiga Jēkabsone 24.05.2018 Izpildīts
110 Būvniecības iesniegums un būvprojekts Lauku iela 23B,Cēsis 10.05.2018 08.06.2018 Jānis Zlaugotnis 11.05.2018 Ir piezīmes Uģis Dančauskis 16.05.2018 Ir piezīmes Zaiga Jēkabsone 26.06.2018 Nav piezīmes Uz izpildi
111 Apliecinājuma karte Lielā Kalēju iela 5A, Cēsis 14.05.2018 28.05.2018 Jānis Zlaugotnis 16.05.2018 Ir piezīmes Zaiga Jēkabsone 18.05.2018 Ir piezīmes 16.10.2018 Izpildīts
112 Apliecinājuma karte Raiņa iela 18, Cēsis 16.05.2018 30.05.2018 Uģis Dančauskis 16.05.2018 Nav piezīmes Zaiga Jēkabsone 16.05.2018 Nav piezīmes 16.10.2018 Izpildīts
113 Apliecinājuma karte Raiņa iela 18, Cēsis 16.05.2018 30.05.2018 Uģis Dančauskis 16.05.2018 Nav piezīmes Zaiga Jēkabsone 16.05.2018 Nav piezīmes 16.10.2018 Izpildīts
114 Apliecinājuma karte Saules iela 17B-2, Cēsis 30.05.2018 Zaiga Jēkabsone 29.05.2018 Nav piezīmes 11.06.2018 Izpildīts
115 Apliecinājuma karte Gravas iela 9, Cēsis 16.05.2018 30.05.2018 Jānis Zlaugotnis 16.05.2018 Ir piezīmes Zaiga Jēkabsone Uz izpildi
116 Būvniecības iesniegums un būvprojekts Gravas iela 9, Cēsis 16.05.2018 15.06.2018 Jānis Zlaugotnis 16.05.2018 Nav piezīmes Uģis Dančauskis 25.05.2018 Nav piezīmes Zaiga Jēkabsone Uz sēdi
117 Apliecinājuma karte Rīgas iela 29, Cēsis 16.05.2018 30.05.2018 Jānis Zlaugotnis 16.05.2018 Nav piezīmes Zaiga Jēkabsone 16.05.2018 Ir piezīmes 21.05.2018 Izpildīts
118 Apliecinājuma karte Rīgas iela 40, Cēsis 16.05.2018 30.05.2018 Jānis Zlaugotnis 16.05.2018 Nav piezīmes Zaiga Jēkabsone 16.05.2018 Ir piezīmes 11.06.2018 Izpildīts
119 Apliecinājuma karte Rīgas iela 19,21,33,35,37,39,41,45, Cēsis 16.05.2018 30.05.2018 Jānis Zlaugotnis 16.05.2018 Nav piezīmes Zaiga Jēkabsone 16.05.2018 Ir piezīmes 11.06.2018 Izpildīts
120 Būvprojekts Dārza iela 10, Cēsis 16.05.2018 30.05.2018 Jānis Zlaugotnis 21.05.2018 Ir piezīmes Uģis Dančauskis 25.05.2018 Nav piezīmes Zaiga Jēkabsone 23.05.2018 Ir piezīmes 28.05.2018 Izpildīts
121 Būvprojekts Ziedu iela 6A, Cēsis 16.05.2018 30.05.2018 Jānis Zlaugotnis 21.05.2018 Ir piezīmes Uģis Dančauskis 25.05.2018 Nav piezīmes Zaiga Jēkabsone 23.05.2018 Ir piezīmes 11.06.2018 Izpildīts
122 Paskaidrojuma raksts Valmieras iela 17A, Cēsis 17.05.2018 25.05.2018 Jānis Zlaugotnis 21.05.2018 Nav piezīmes Zaiga Jēkabsone 12.06.2018 Izpildīts
123 Apliecinājuma karte Festivāla iela 20, Cēsis, Cēsu nov. 22.05.2018 05.06.2018 Zaiga Jēkabsone 22.05.2018 Nav piezīmes 22.05.2018 Izpildīts
124 Apliecinājuma karte Dzintara iela 35, Cēsis, Cēsu nov. 22.05.2018 05.06.2018 Jānis Zlaugotnis 23.05.2018 Nav piezīmes Zaiga Jēkabsone 22.05.2018 Nav piezīmes 23.05.2018 Izpildīts
125 Būvniecības iesniegums un būvprojekts Jāņa Poruka iela 9, Cēsis, Cēsu nov. 22.05.2018 22.06.2018 Uģis Dančauskis 08.08.2018 Nav piezīmes Zaiga Jēkabsone 22.05.2018 Ir piezīmes 25.07.2018 23.05.2018 Izpildīts
126 Apliecinājuma karte Piebalgas iela 32, Cēsis, Cēsu nov. 23.05.2018 06.06.2018 Jānis Zlaugotnis 25.05.2018 Nav piezīmes Zaiga Jēkabsone 23.07.2018 Nav piezīmes 04.07.2018 Izpildīts
127 Paskaidrojuma raksts Putnu iela 4A, Cēsis, Cēsu nov. 23.05.2018 30.05.2018 Jānis Zlaugotnis 25.05.2018 Nav piezīmes Zaiga Jēkabsone 23.07.2018 Nav piezīmes 11.10.2018 Izpildīts
128 Paskaidrojuma raksts Rīgas iela 17, Cēsis, Cēsu nov 09.05.2018 16.05.2018 Zaiga Jēkabsone 25.05.2018 Nav piezīmes 25.05.2018 Izpildīts
129 Apliecinājuma karte Pļavas iela 4A, Cēsis 28.05.2018 11.06.2018 Jānis Zlaugotnis 28.05.2018 Nav piezīmes Zaiga Jēkabsone 23.07.2018 Nav piezīmes 16.10.2018 Izpildīts
130 Paskaidrojuma raksts Miglas iela 2, Cēsis 28.05.2018 04.06.2018 Jānis Zlaugotnis 28.05.2018 Nav piezīmes Zaiga Jēkabsone 19.06.2018 Nav piezīmes 11.10.2018 Izpildīts
131 Paskaidrojuma raksts Andreja Pumpura iela 6, Cēsis 28.05.2018 04.06.2018 Jānis Zlaugotnis 28.05.2018 Nav piezīmes Zaiga Jēkabsone 29.05.2018 Nav piezīmes 11.06.2018 Izpildīts
132 Izmaiņas būvprojektā "Madaras", Vaives pag. 28.05.2018 05.06.2018 Jānis Zlaugotnis 29.05.2018 Ir piezīmes Zaiga Jēkabsone 25.07.2018 Izpildīts
133 Paskaidrojuma raksts Zemeņu iela 4, Cēsis 29.05.2018 05.06.2018 Jānis Zlaugotnis 30.05.2018 Nav piezīmes Zaiga Jēkabsone 26.06.2018 Nav piezīmes 11.10.2018 Izpildīts
134 Paskaidrojuma raksts Niniera iela 7, Cēsis 29.05.2018 05.06.2018 Jānis Zlaugotnis 29.05.2018 Nav piezīmes Zaiga Jēkabsone 31.05.2018 Nav piezīmes 11.06.2018 Izpildīts
135 Būvniecības iesniegums un būvprojekts Amatnieku iela 7, Cēsis 29.05.2018 29.06.2018 Uģis Dančauskis 03.07.2018 Nav piezīmes Zaiga Jēkabsone 19.06.2018 Nav piezīmes 11.10.2018 Izpildīts
136 Paskaidrojuma raksts "Lejas Jukāni", Vaives pag. 31.05.2018 07.06.2018 Jānis Zlaugotnis 31.05.2018 Nav piezīmes Zaiga Jēkabsone 09.10.2018 Izpildīts
137 Būvprojekts Siltumtīklu pārbūve Viestura ielas kvartālā, Cēsīs 30.05.2018 14.06.2018 Jānis Zlaugotnis 31.05.2018 Nav piezīmes Uģis Dančauskis 03.07.2018 Nav piezīmes Zaiga Jēkabsone 19.06.2018 Nav piezīmes 11.10.2018 Izpildīts
138 Izmaiņas būvprojektā Rožu iela 2, Cēsis 31.05.2018 08.06.2018 Jānis Zlaugotnis 01.06.2018 Nav piezīmes Zaiga Jēkabsone 23.07.2018 Nav piezīmes 11.10.2018 Izpildīts
139 Apliecinājuma karte Gaujas iela 64, Cēsis 31.05.2018 13.06.2018 Jānis Zlaugotnis 01.06.2018 Nav piezīmes Zaiga Jēkabsone 23.07.2018 Nav piezīmes 11.10.2018 Izpildīts
140 Apliecinājuma karte Piebalgas iela 40A, Cēsis 04.06.2018 18.06.2018 Jānis Zlaugotnis 04.06.2018 Nav piezīmes Zaiga Jēkabsone 26.06.2018 Nav piezīmes 11.10.2018 Izpildīts
141 Apliecinājuma karte Vārnu iela 5, Cēsis 04.06.2018 18.06.2018 Jānis Zlaugotnis 03.09.2018 Nav piezīmes Zaiga Jēkabsone 23.07.2018 Nav piezīmes 11.10.2018 Izpildīts
142 Apliecinājuma karte Lielā Skolas iela 6, Cēsis 04.06.2018 18.06.2018 Jānis Zlaugotnis 03.09.2018 Nav piezīmes Zaiga Jēkabsone 23.07.2018 Nav piezīmes 11.10.2018 Akceptēts
143 Būvniecības iesniegums un būvprojekts Jāņa Poruka iela 9, Cēsis 05.06.2018 20.06.2018 05.07.2018 Nav piezīmes 08.08.2018 Nav piezīmes Zaiga Jēkabsone 12.06.2018 Nav piezīmes Anulēts
144 Būvniecības iesniegums un būvprojekts minimālā sastāvā Robežu iela un Rūpniecības iela, Cēsīs 07.06.2018 06.07.2018 Jānis Zlaugotnis 03.09.2018 Nav piezīmes 19.06.2018 Nav piezīmes Uģis Dančauskis 03.07.2018 Nav piezīmes Gunita Hjortenberga 05.07.2018 Nav piezīmes 05.07.2018 Izpildīts
145 Būvniecības iesniegums un būvprojekts minimālā sastāvā Baltā iela un Ata Kronvalda ielas posms, Cēsīs 07.06.2018 06.07.2018 Jānis Zlaugotnis 03.09.2018 Nav piezīmes Uģis Dančauskis 03.07.2018 Nav piezīmes Gunita Hjortenberga 07.07.2018 Nav piezīmes 08.10.2018 Izpildīts
146 Būvniecības iesniegums un būvprojekts minimālā sastāvā Baltā iela, posms no A.Kronvalda ielas līdz E.Veidenbauma iela un E.Veidenbauma iela, posms no Baltās ielas līdz Robežu ielai, Cēsīs 07.06.2018 06.07.2018 Jānis Zlaugotnis 03.09.2018 Nav piezīmes Uģis Dančauskis 03.07.2018 Nav piezīmes Gunita Hjortenberga 07.07.2018 Nav piezīmes 19.07.2018 Akceptēts
147 Apliecinājuma karte Cīrulīšu iela 70, Cēsis 07.06.2018 20.06.2018 Jānis Zlaugotnis 03.09.2018 Nav piezīmes Gunita Hjortenberga 07.07.2018 Nav piezīmes 08.10.2018 12.06.2018 21.06.2018 Izpildīts
148 Apliecinājuma karte Vaives iela 23, Cēsis 07.06.2018 20.06.2018 Jānis Zlaugotnis 03.09.2018 Nav piezīmes Gunita Hjortenberga 07.07.2018 Nav piezīmes 08.10.2018 Izpildīts
149 Būvniecības iesniegums un būvprojekts Strazdu iela 5, Cēsis 11.06.2018 11.07.2018 Evija Taurene 05.07.2018 Nav piezīmes Uģis Dančauskis 08.08.2018 Nav piezīmes Gunita Hjortenberga 18.07.2018 Nav piezīmes 18.07.2018 Izpildīts
150 Būvniecības iesniegums un būvprojekts Katrīnkalna iela 9, Cēsis 11.06.2018 11.07.2018 Evija Taurene 05.07.2018 Nav piezīmes Uģis Dančauskis 08.08.2018 Nav piezīmes Gunita Hjortenberga 18.07.2018 Nav piezīmes 17.07.2018 Izpildīts
151 Paskaidrojuma raksts Pļavas iela 4A, Cēsis, EL 12.06.2018 19.06.2018 Gunita Hjortenberga 18.07.2018 Izpildīts
152 Paskaidrojuma raksts Pļavas iela 2A, Cēsis 13.06.2018 19.06.2018 Gunita Hjortenberga 25.06.2018 Nav piezīmes 08.10.2018 Izpildīts
153 Paskaidrojuma raksts "Lejas Jukāni", Vaives pag., Cēsu nov. 15.06.2018 21.06.2018 Evija Taurene 18.06.2018 Nav piezīmes Gunita Hjortenberga 25.06.2018 Nav piezīmes 25.07.2018 Izpildīts
154 Paskaidrojuma raksts "Nekta", Vaives pag. 19.06.2018 26.06.2018 Gunita Hjortenberga 16.10.2018 Izpildīts
155 Paskaidrojuma raksts Līgatnes iela 33, Cēsis 19.06.2018 26.06.2018 Gunita Hjortenberga 25.07.2018 Akceptēts
156 Paskaidrojuma raksts Līgatnes iela 33, Cēsis 19.06.2018 26.06.2018 Gunita Hjortenberga Lēmuma sagatavošana
157 Izmaiņas būvprojektā Ata Kronvalda iela 7A, Cēsis 21.06.2018 06.07.2018 Gunita Hjortenberga 18.07.2018 Akceptēts
158 Būvniecības iesniegums un būvprojekts Iela starp Eduarda Veidenbauma un Palmu ielu Cēsīs 21.06.2018 20.07.2018 Evija Taurene Uģis Dančauskis Gunita Hjortenberga 19.07.2018 Izpildīts
159 Paskaidrojuma raksts Pils laukums 15 15.06.2018 Gunita Hjortenberga Sagatavošanā
160 Izmaiņas būvprojektā Raunas iela 15, Cēsis 25.06.2018 10.07.2018 Gunita Hjortenberga 11.10.2018 Izpildīts
161 Būvprojekts Kanalizācijas tīkli Celtnieku, Ziemeļu, Mazā Līgatnes, Ceriņu, Jurģu, Mazā Katrīnas un Lenču ielā 26.06.2018 18.07.2018 Gunita Hjortenberga 11.10.2018 Izpildīts
162 Paskaidrojuma raksts Kaļķu iela 26.06.2018 03.07.2018 Gunita Hjortenberga 11.10.2018 Izpildīts
163 Apliecinājuma karte Valmieras iela 15 26.06.2018 10.07.2018 Gunita Hjortenberga 11.10.2018 Izpildīts
164 Apliecinājuma karte Jāņa Poruka iela 23, Cēsis 27.06.2018 11.07.2018 Uģis Dančauskis Gunita Hjortenberga 05.07.2018 Lēmuma sagatavošana
165 Būvniecības iesniegums un būvprojekts Lauku iela 23A, Cēsis 27.06.2018 27.07.2018 Evija Taurene Uģis Dančauskis Gunita Hjortenberga 25.07.2018 Izpildīts
166 Apliecinājuma karte Leona Paegles iela 14B, Cēsis 26.06.2018 10.07.2018 Gunita Hjortenberga 16.10.2018 Izpildīts
167 Apliecinājuma karte Ceriņu iela 27, Cēsis 26.06.2018 10.07.2018 Gunita Hjortenberga 11.10.2018 Izpildīts
168 Apliecinājuma karte Ceriņu iela 23, Cēsis 26.06.2018 10.07.2018 Gunita Hjortenberga 11.10.2018 Izpildīts
169 Apliecinājuma karte Leona Paegles iela 15B, Cēsis 26.06.2018 10.07.2018 Gunita Hjortenberga 11.10.2018 Izpildīts
170 Apliecinājuma karte Rīgas iela 43, Cēsis 26.06.2018 10.07.2018 Gunita Hjortenberga 11.10.2018 Izpildīts
171 Būvniecības iesniegums un būvprojekts minimālā sastāvā Piebalgas iela 3, Cēsis 27.06.2018 27.07.2018 Uģis Dančauskis Gunita Hjortenberga 11.10.2018 Izpildīts
172 Apliecinājuma karte Bērzaines iela 36-36, Cēsis 26.06.2018 10.07.2018 Gunita Hjortenberga 11.10.2018 Izpildīts
173 Paskaidrojuma raksts Katrīnkalna iela 9, Cēsis 26.06.2018 03.07.2018 Gunita Hjortenberga 11.10.2018 Izpildīts
174 Paskaidrojuma raksts Vaives iela 22A, Cēsis 27.06.2018 04.07.2018 Gunita Hjortenberga 25.07.2018 Izpildīts
175 Būvniecības iesniegums un būvprojekts minimālā sastāvā Cēsu novads, Vaives pagasts 428. Piebalgas meža iecirknis, 239 kvart. 28.06.2018 28.07.2018 Uģis Dančauskis Gunita Hjortenberga 11.10.2018 Akceptēts
176 Būvniecības iesniegums un būvprojekts Cēsu novads, Vaives pagasts 428. Piebalgas meža iecirknis, 304.-305. kvart. 28.06.2018 28.07.2018 Uģis Dančauskis Gunita Hjortenberga 11.10.2018 Izpildīts
177 Būvniecības iesniegums un būvprojekts minimālā sastāvā "Kurmji", Vaives pagasts, Cēsu noovads 03.07.2018 02.08.2018 Uģis Dančauskis Gunita Hjortenberga 11.10.2018 Izpildīts
178 Paskaidrojuma raksts Ziedu iela 6A, Cēsis 26.06.2018 03.07.2018 Gunita Hjortenberga 25.07.2018 Izpildīts
179 Paskaidrojuma raksts Dārza iela 10, Cēsis 26.06.2018 03.07.2018 Gunita Hjortenberga 25.07.2018 Izpildīts
180 Apliecinājuma karte Leona Paegles iela 8B-15, Cēsis 28.06.2018 12.07.2018 Gunita Hjortenberga 19.07.2018 Anulēts
181 Izmaiņas būvprojektā Valmieras iela 8, Cēsis 08.08.2018 23.08.2018 Gunita Hjortenberga 11.10.2018 Izpildīts
182 Apliecinājuma karte Festivāla iela 29, Cēsis 03.07.2018 17.07.2018 Gunita Hjortenberga 16.10.2018 18.07.2018 19.07.2018 Izpildīts
183 Apliecinājuma karte Festivāla iela 29, Cēsis 03.07.2018 17.07.2018 Gunita Hjortenberga 18.07.2018 19.07.2018 Uz sēdi
184 Paskaidrojuma raksts Līvu skola Krīvos, Vaives pagasts, Cēsu novads 04.07.2018 11.07.2018 Gunita Hjortenberga 11.10.2018 Izpildīts
185 Būvprojekts "Lieleicēni", Vaives pagasts, Cēsu novads 25.06.2018 10.07.2018 Gunita Hjortenberga 25.07.2018 Izpildīts
186 Paskaidrojuma raksts Vāveres iela 12, Cēsis 05.07.2018 12.07.2018 Gunita Hjortenberga 11.10.2018 Izpildīts
187 Būvniecības iesniegums un būvprojekts "Alejas" Vaives pagasts, Cēsu novads 05.07.2018 04.08.2018 Uģis Dančauskis Gunita Hjortenberga 10.10.2018 12.10.2018 Uz sēdi
188 Paskaidrojuma raksts Cīrulīšu iela 68A, Cēsis 06.07.2018 13.07.2018 Gunita Hjortenberga 25.07.2018 Izpildīts
189 Būvniecības iesniegums un būvprojekts Pils laukums 11, Cēsis 04.07.2018 03.08.2018 Uģis Dančauskis Gunita Hjortenberga 11.10.2018 Izpildīts
190 Būvniecības iesniegums un būvprojekts minimālā sastāvā Uzvaras bulvāris 40, Cēsis 06.07.2018 05.08.2018 Uģis Dančauskis Gunita Hjortenberga 11.10.2018 Izpildīts
191 Apliecinājuma karte Raiņa iela 43, Cēsis 10.07.2018 24.08.2018 Uģis Dančauskis Gunita Hjortenberga 11.10.2018 Izpildīts
192 Būvniecības iesniegums un būvprojekts minimālā sastāvā Slimnīcas iela 9, Cēsis 11.07.2018 10.08.2018 Uģis Dančauskis Gunita Hjortenberga 11.10.2018 Izpildīts
193 Apliecinājuma karte Gaujas iela 15, Cēsis 12.07.2018 26.07.2018 Gunita Hjortenberga 11.10.2018 Izpildīts
194 Būvniecības iesniegums un būvprojekts minimālā sastāvā Pūces iela 2A, Cēsis 12.07.2018 11.08.2018 Uģis Dančauskis Gunita Hjortenberga 25.07.2018 Izpildīts
195 Būvniecības iesniegums un būvprojekts Jāņa Poruka iela 23, Cēsis 12.07.2018 11.08.2018 Uģis Dančauskis Gunita Hjortenberga 25.07.2018 Izpildīts
196 Apliecinājuma karte Rīgas iela 17-1, Cēsis 16.07.2018 30.07.2018 Gunita Hjortenberga 11.10.2018 Izpildīts
197 Izmaiņas būvprojektā Briežu iela 31, Cēsis 17.07.2018 01.08.2018 Uģis Dančauskis Gunita Hjortenberga 11.10.2018 Izpildīts
198 Izmaiņas būvprojektā Leona Paegles iela 1, Cēsis 17.07.2018 01.08.2018 Uģis Dančauskis Gunita Hjortenberga 12.10.2018 Izpildīts
199 Būvniecības iesniegums un būvprojekts Miera iela 40, Cēsis 18.07.2018 17.08.2018 Uģis Dančauskis Gunita Hjortenberga 14.08.2018 Nodots izskatīšanai
200 Paskaidrojuma raksts Mazā Mētru iela 5, Cēsis 18.07.2018 25.07.2018 Gunita Hjortenberga 12.10.2018 Izpildīts
201 Apliecinājuma karte Krīvi, Vaives pag., Cēsu nov. 19.07.2018 02.08.2018 Gunita Hjortenberga 12.10.2018 Izpildīts
202 Paskaidrojuma raksts Saules iela 23, Cēsis 19.07.2018 26.07.2018 Gunita Hjortenberga 12.10.2018 Izpildīts
203 Apliecinājuma karte Rīgas iela 9-1C, Cēsis 19.07.2018 02.08.2018 Gunita Hjortenberga 12.10.2018 Izpildīts
204 Apliecinājuma karte Palasta iela 25, Cēsis 19.07.2018 02.08.2018 Gunita Hjortenberga 12.10.2018 Akceptēts
205 Apliecinājuma karte Palasta iela 25,Cēsis 19.07.2018 02.08.2018 Gunita Hjortenberga Uz sēdi
206 Būvniecības iesniegums un būvprojekts Piebalgas iela 75, Cēsis 23.07.2018 22.08.2018 Uģis Dančauskis Gunita Hjortenberga 12.10.2018 Akceptēts
207 Būvniecības iesniegums un būvprojekts "Līvu skola", Krīvi, Vaives pag., Cēsu nov. 20.07.2018 19.08.2018 Uģis Dančauskis Gunita Hjortenberga 12.10.2018 Izpildīts
208 Apliecinājuma karte Rīgas iela 3-3, Cēsis 24.07.2018 07.08.2018 Gunita Hjortenberga 12.10.2018 Izpildīts
209 Apliecinājuma karte Rīgas iela 3-3, Cēsis 24.07.2018 07.08.2018 Gunita Hjortenberga 12.10.2018 Izpildīts
210 Būvniecības iesniegums un būvprojekts minimālā sastāvā Gaujas iela 17, Cēsis 24.07.2018 23.08.2018 Uģis Dančauskis Gunita Hjortenberga Anulēts
211 Būvniecības iesniegums un būvprojekts minimālā sastāvā Gaujas iela 17, Cēsis 24.07.2018 23.08.2018 Uģis Dančauskis Gunita Hjortenberga 12.10.2018 Izpildīts
212 Apliecinājuma karte Festivāla iela 7, Cēsis 24.07.2018 07.08.2018 Gunita Hjortenberga 12.10.2018 10.09.2018 Izpildīts
213 Būvniecības iesniegums un būvprojekts minimālā sastāvā Ainavu iela 21, Cēsis 03.05.2018 02.06.2018 Uģis Dančauskis Gunita Hjortenberga 12.10.2018 06.07.2018 Izpildīts
214 Apliecinājuma karte Zvirbuļu iela 17-56, Cēsis 25.07.2018 08.08.2018 Gunita Hjortenberga 12.10.2018 Izpildīts
215 Apliecinājuma karte Saules iela 17, Cēsis. 27.07.2018 10.08.2018 Gunita Hjortenberga 12.10.2018 Izpildīts
216 Apliecinājuma karte Piebalgas iela 3, Cēsis. 30.07.2018 13.08.2018 Gunita Hjortenberga 12.10.2018 Izpildīts
217 Apliecinājuma karte Piebalgas iela 67, Cēsis. 30.07.2018 13.08.2018 Gunita Hjortenberga 12.10.2018 Izpildīts
218 Paskaidrojuma raksts Krasta iela 1, Cēsis 31.07.2018 07.08.2018 Gunita Hjortenberga 12.10.2018 Izpildīts
219 Būvprojekts Smilšu iela 3, Cēsis. 01.08.2018 16.08.2018 Uģis Dančauskis Gunita Hjortenberga 12.10.2018 Izpildīts
220 Tehniskā shēma Smilšu iela 3, Cēsis. 01.08.2018 Uģis Dančauskis Uz sēdi
221 Apliecinājuma karte Kungu iela 2A, Cēsis 06.08.2018 20.08.2018 Gunita Hjortenberga Uz sēdi
222 Būvprojekts Vārnu iela 11, Cēsis 06.08.2018 21.08.2018 Uģis Dančauskis Gunita Hjortenberga 12.10.2018 Izpildīts
223 Izmaiņas būvprojektā "Jaunpauči", Vaives pag., Cēsu nov. 06.08.2018 21.08.2018 Gunita Hjortenberga 12.10.2018 Izpildīts
224 Būvniecības iesniegums un būvprojekts minimālā sastāvā Lielā Līvu iela 11, Cēsis 06.08.2018 05.09.2018 Uģis Dančauskis Gunita Hjortenberga 12.10.2018 Akceptēts
225 Būvniecības iesniegums un būvprojekts Lielā Līvu iela 11, Cēsis 06.08.2018 05.09.2018 Uģis Dančauskis Gunita Hjortenberga 12.10.2018 Izpildīts
226 Būvprojekts Cēsu pilsēta: A.Kronvalda, Caunas, Lāču un Rūpniecības iela 07.08.2018 22.08.2018 Uģis Dančauskis Gunita Hjortenberga 12.10.2018 Izpildīts
227 Būvniecības iesniegums un būvprojekts "Jaunziedi", Krīvi, Vaives pag., Cēsu nov. 07.08.2018 06.09.2018 Uģis Dančauskis Gunita Hjortenberga 12.10.2018 Akceptēts
228 Izmaiņas būvprojektā "Jaunie Ilzēni", Vaives pag., Cēsu nov. 07.08.2018 22.08.2018 Gunita Hjortenberga 12.10.2018 Izpildīts
229 Paskaidrojuma raksts "Jaunie Ilzēni", Vaives pag., Cēsu nov. 07.08.2018 14.08.2018 --- Gunita Hjortenberga 12.10.2018 Izpildīts
230 Apliecinājuma karte Zvirbuļu iela 17, Cēsis 08.08.2018 22.08.2018 Gunita Hjortenberga 12.10.2018 Izpildīts
231 Būvniecības iesniegums un būvprojekts "Kalna Vairogi", Vaives pag., Cēsu nov. 08.08.2018 07.09.2018 Uģis Dančauskis Gunita Hjortenberga 12.10.2018 Izpildīts
232 Būvprojekts "Atpūtas", Vaives pag., Cēsu nov. 08.08.2018 23.08.2018 Uģis Dančauskis Gunita Hjortenberga 12.10.2018 Izpildīts
233 Paskaidrojuma raksts Cīrulīšu un Kovārņu ielas krustojums, Cēsīs 09.08.2018 23.08.2018 Gunita Hjortenberga 12.10.2018 Izpildīts
234 Būvniecības iesniegums un būvprojekts Sīļu iela 1, Cēsis 10.08.2018 09.09.2018 Uģis Dančauskis Gunita Hjortenberga 12.10.2018 Izpildīts
235 Izmaiņas būvprojektā Raunas iela 13A, Cēsis 13.08.2018 28.08.2018 --- --- --- Gunita Hjortenberga 12.10.2018 Izpildīts
236 Paskaidrojuma raksts Valmieras iela, Cēsis 13.08.2018 20.08.2018 --- --- --- Gunita Hjortenberga 12.10.2018 14.08.2018 21.08.2018 Izpildīts
237 Būvniecības iesniegums un būvprojekts Dzirnavu iela 56, Cēsis 13.08.2018 12.09.2018 --- --- Uģis Dančauskis Gunita Hjortenberga Uz sēdi
238 Būvniecības iesniegums un būvprojekts Jāņa Poruka iela 31, Cēsis 14.08.2018 13.09.2018 --- --- Uģis Dančauskis Gunita Hjortenberga 12.10.2018 Akceptēts
239 Izmaiņas būvprojektā Raiņa iela 18, Cēsis 14.08.2018 29.08.2018 --- --- --- Gunita Hjortenberga 12.10.2018 Izpildīts
240 Apliecinājuma karte Leona Paegles iela 1, Cēsis 08.08.2018 22.08.2018 --- --- --- Gunita Hjortenberga 12.10.2018 Izpildīts
241 Būvniecības iesniegums un būvprojekts Baltā iela 5, Cēsis 15.08.2018 14.09.2018 --- --- Uģis Dančauskis Gunita Hjortenberga 12.10.2018 Izpildīts
242 Būvniecības iesniegums un būvprojekts minimālā sastāvā "Saullēkti", "Mēnestiņi", Vaives pag., Cēsu nov. 15.08.2018 14.09.2018 --- --- Uģis Dančauskis Gunita Hjortenberga Uz sēdi
243 Būvniecības iesniegums un būvprojekts minimālā sastāvā "Lejas Pūkšeri", Vaives pag., Cēsu nov. 15.08.2018 14.09.2018 --- --- Uģis Dančauskis Gunita Hjortenberga Uz sēdi
244 Būvniecības iesniegums un būvprojekts Palasta iela 15, Cēsis 16.08.2018 15.09.2018 --- --- Uģis Dančauskis Gunita Hjortenberga 12.10.2018 Izpildīts
245 Būvniecības iesniegums un būvprojekts minimālā sastāvā Lauku ielā 33, Cēsīs 16.08.2018 15.09.2018 --- --- Uģis Dančauskis Gunita Hjortenberga 12.10.2018 Izpildīts
246 Apliecinājuma karte Amatas iela 24, Cēsis 16.08.2018 30.08.2018 --- --- --- Gunita Hjortenberga 12.10.2018 Izpildīts
247 Paskaidrojuma raksts Zirņu iela 12, Cēsis 16.08.2018 23.08.2018 --- --- --- Gunita Hjortenberga Uz sēdi
248 Būvniecības iesniegums un būvprojekts minimālā sastāvā Raunas iela 15, Cēsis 20.08.2018 19.09.2018 --- --- Uģis Dančauskis Gunita Hjortenberga 12.10.2018 Izpildīts
249 Būvniecības iesniegums un būvprojekts minimālā sastāvā Lielā Katrīnas iela 12B, Cēsis 21.08.2018 20.09.2018 --- --- Uģis Dančauskis Gunita Hjortenberga 12.10.2018 Izpildīts
250 Būvniecības iesniegums un būvprojekts minimālā sastāvā Lakstīgalu iela 6, Cēsis 22.08.2018 21.09.2018 --- --- Uģis Dančauskis Gunita Hjortenberga 12.10.2018 Akceptēts
251 Paskaidrojuma raksts Vaives iela 41, Cēsis 23.08.2018 30.08.2018 --- --- --- Gunita Hjortenberga Uz sēdi
252 Paskaidrojuma raksts Lielā Katrīnas iela 12B, Cēsis 23.08.2018 30.08.2018 --- --- --- Gunita Hjortenberga 12.10.2018 Izpildīts
253 Būvprojekts "Lejas Jukāni", Vaives pag., Cēsu nov. 23.08.2018 22.09.2018 --- --- Uģis Dančauskis Gunita Hjortenberga 12.10.2018 17.10.2018 Akceptēts
254 Paskaidrojuma raksts Pļavas iela 3A, Cēsis 27.08.2018 03.09.2018 --- --- --- Gunita Hjortenberga 12.10.2018 Izpildīts
255 Apliecinājuma karte Akmens iela 2-46, Cēsis 27.08.2018 10.09.2018 --- --- --- Gunita Hjortenberga 12.10.2018 Izpildīts
256 Būvniecības iesniegums un būvprojekts Vaives iela 22A, Cēsis 27.08.2018 26.09.2018 --- --- Uģis Dančauskis Gunita Hjortenberga 12.10.2018 Izpildīts
257 Apliecinājuma karte Marijas iela 8, Cēsis 27.08.2018 10.09.2018 --- --- --- Gunita Hjortenberga 12.10.2018 Akceptēts
258 Izmaiņas būvprojektā Zaķu iela 21, Cēsis 27.08.2018 11.09.2018 --- --- --- Gunita Hjortenberga 12.10.2018 Izpildīts
259 Paskaidrojuma raksts Lauku iela 33, Cēsis. 28.08.2018 04.09.2018 --- --- --- Gunita Hjortenberga 12.10.2018 Izpildīts
260 Paskaidrojuma raksts "Kalna Patas" un "Kurmji", Veismaņi, Vaives pag., Cēsu nov. 28.08.2018 04.09.2018 --- --- --- Gunita Hjortenberga 12.10.2018 Izpildīts
261 Izmaiņas būvprojektā Marijas iela 5, Cēsis 28.08.2018 12.09.2018 --- --- --- Gunita Hjortenberga 12.10.2018 Izpildīts
262 Būvniecības iesniegums un būvprojekts Lauku iela 25, Cēsis 28.08.2018 27.09.2018 --- --- Uģis Dančauskis Gunita Hjortenberga 12.09.2018 Uz sēdi
263 Izmaiņas būvprojektā Kanāla ielā 8, Cēsīs 28.08.2018 12.09.2018 --- --- --- Gunita Hjortenberga 12.10.2018 Izpildīts
264 Apliecinājuma karte Leona Paegles iela 8, Cēsis 30.08.2018 13.09.2018 --- --- --- Gunita Hjortenberga 12.10.2018 Izpildīts
265 Apliecinājuma karte Leona Paegles iela 8, Cēsis 30.08.2018 13.09.2018 --- --- --- Gunita Hjortenberga 12.10.2018 Izpildīts
266 Būvprojekts "Kurmji", Vaives pag., Cēsu nov. 30.08.2018 29.09.2018 --- --- Uģis Dančauskis Gunita Hjortenberga 12.10.2018 Izpildīts
267 Būvniecības iesniegums un būvprojekts Atpūtas iela 8A, Cēsis 31.08.2018 30.09.2018 --- --- Uģis Dančauskis Gunita Hjortenberga Uz sēdi
268 Apliecinājuma karte Lenču iela 42-10, Cēsis. 03.09.2018 17.09.2018 --- --- --- Gunita Hjortenberga 12.09.2018 Nav piezīmes 18.10.2018 Izpildīts
269 Izmaiņas būvprojektā Lielā Katrīnas ielā 25, Cēsīs. 03.09.2018 18.09.2018 --- --- --- Gunita Hjortenberga 12.09.2018 Nav piezīmes 18.10.2018 Akceptēts
270 Apliecinājuma karte Avotu iela 22, Cēsis. 03.09.2018 17.09.2018 --- --- --- Gunita Hjortenberga 12.09.2018 Nav piezīmes 16.10.2018 Izpildīts
271 Apliecinājuma karte Raiskuma iela 24, Cēsis. 03.09.2018 17.09.2018 --- --- --- Gunita Hjortenberga 12.09.2018 Nav piezīmes 16.10.2018 Izpildīts
272 Apliecinājuma karte Amatas iela 23, Cēsis 03.09.2018 17.09.2018 --- --- --- Gunita Hjortenberga 12.09.2018 Nav piezīmes 16.10.2018 Izpildīts
273 Apliecinājuma karte Ceriņu iela 3, Cēsis 03.09.2018 17.09.2018 --- --- --- Gunita Hjortenberga 12.09.2018 Nav piezīmes 16.10.2018 Izpildīts
274 Būvniecības iesniegums un būvprojekts Baltā iela (posmā no Ata Kronvalda ielas līdz Eduarda Veidembauma ielai un Robežu ielai), Cēsis 31.07.2018 30.08.2018 --- --- Uģis Dančauskis 04.10.2018 Nav piezīmes Gunita Hjortenberga 12.09.2018 Nav piezīmes 03.09.2018 Uz sēdi
275 Paskaidrojuma raksts Ata Kronvalda iela (posmā no Valmieras ielas līdz Jāņa Poruka ielai), Cēsis 31.07.2018 07.08.2018 --- --- --- Gunita Hjortenberga 12.09.2018 Nav piezīmes 03.09.2018 Uz sēdi
276 Būvniecības iesniegums un būvprojekts minimālā sastāvā Cīrulīšu iela 68, Cēsis 04.09.2018 04.10.2018 --- --- Uģis Dančauskis Gunita Hjortenberga 12.09.2018 Nav piezīmes 18.10.2018 Izpildīts
277 Apliecinājuma karte Zemeņu iela 10A, Cēsis 04.09.2018 18.09.2018 --- --- --- Gunita Hjortenberga 08.10.2018 Nav piezīmes 16.10.2018 Izpildīts
278 Būvprojekts "Kalnāres, Vaives pag., Cēsu nov. 04.09.2018 04.10.2018 --- --- Uģis Dančauskis 04.10.2018 Nav piezīmes Gunita Hjortenberga 12.09.2018 Nav piezīmes 18.10.2018 Izpildīts
279 Paskaidrojuma raksts Robežu iela un Rūpniecības iela (posmā no Robežu ielas līdz Palmu ielai), Cēsis 31.07.2018 07.08.2018 --- --- --- Gunita Hjortenberga 12.09.2018 Nav piezīmes 05.09.2018 Uz sēdi
280 Būvniecības iesniegums un būvprojekts Oktobra iela 7, Cēsis 05.09.2018 05.10.2018 --- --- Uģis Dančauskis 04.10.2018 Ir piezīmes Gunita Hjortenberga 12.09.2018 Nav piezīmes Uz sēdi
281 Paskaidrojuma raksts Marijas iela 5, Cēsis 06.09.2018 13.09.2018 --- --- --- Gunita Hjortenberga 08.10.2018 Nav piezīmes 16.10.2018 Izpildīts
282 Apliecinājuma karte Akmens iela 6, Cēsis 06.09.2018 20.09.2018 --- --- --- Gunita Hjortenberga 08.10.2018 Nav piezīmes 16.10.2018 Izpildīts
283 Paskaidrojuma raksts Miglas iela 2, Cēsis 11.09.2018 18.09.2018 --- --- --- Gunita Hjortenberga 08.10.2018 Nav piezīmes 18.10.2018 Izpildīts
284 Būvniecības iesniegums un būvprojekts minimālā sastāvā Jāņa Poruka ielā 23, Cēsīs 11.09.2018 11.10.2018 --- --- Uģis Dančauskis Gunita Hjortenberga 08.10.2018 Nav piezīmes 16.10.2018 Izpildīts
285 Apliecinājuma karte Bērzi-3, Krīvi, Vaives pag., Cēsu nov. 11.09.2018 25.09.2018 --- --- --- Gunita Hjortenberga 08.10.2018 Nav piezīmes 16.10.2018 Izpildīts
286 Apliecinājuma karte Jāņa Poruka iela 43, Cēsis 12.09.2018 26.09.2018 --- --- --- Gunita Hjortenberga 08.10.2018 Nav piezīmes 18.10.2018 Akceptēts
287 Izmaiņas būvprojektā Pils laukums 11, Cēsis 17.09.2018 02.10.2018 --- --- --- Gunita Hjortenberga 08.10.2018 Nav piezīmes 08.10.2018 Izpildīts
288 Apliecinājuma karte Leona Paegles iela 23A, Cēsis 17.09.2018 01.10.2018 --- --- --- Gunita Hjortenberga 08.10.2018 Nav piezīmes 18.10.2018 Izpildīts
289 Apliecinājuma karte Amatas iela 11, Cēsis 17.09.2018 01.10.2018 --- --- --- Gunita Hjortenberga 08.10.2018 Nav piezīmes 18.10.2018 Akceptēts
290 Būvprojekts Pūces iela 2A, Cēsis 17.09.2018 17.10.2018 --- --- Uģis Dančauskis 05.10.2018 Ir piezīmes Gunita Hjortenberga 08.10.2018 Nav piezīmes 16.10.2018 Izpildīts
291 Būvniecības iesniegums un būvprojekts Raiņa iela 40-2, Cēsis 18.09.2018 18.10.2018 --- --- Uģis Dančauskis 25.10.2018 Nav piezīmes Gunita Hjortenberga 08.10.2018 Nav piezīmes 18.10.2018 Akceptēts
292 Būvniecības iesniegums un būvprojekts minimālā sastāvā Cīrulīšu iela 63, Cēsis. 21.09.2018 21.10.2018 --- --- Uģis Dančauskis Gunita Hjortenberga 08.10.2018 Nav piezīmes 16.10.2018 Izpildīts
293 Būvniecības iesniegums un būvprojekts minimālā sastāvā Valmieras un Dzintaru ielas krustojums 25.09.2018 25.10.2018 --- --- Uģis Dančauskis 18.10.2018 Nav piezīmes Gunita Hjortenberga 08.10.2018 Nav piezīmes Nodots izskatīšanai
294 Paskaidrojuma raksts Rūpniecības iela 18, Cēsis 25.09.2018 02.10.2018 --- --- --- Gunita Hjortenberga 08.10.2018 Nav piezīmes Uz sēdi
295 Izmaiņas būvprojektā Rūdolfa Blaumaņa Bulvāris 12, Cēsis 25.09.2018 10.10.2018 --- --- --- Gunita Hjortenberga 08.10.2018 Nav piezīmes Uz sēdi
296 Izmaiņas būvprojektā "Aptiekas", Rāmuļi, Vaive pag., Cēsu nov. 25.09.2018 10.10.2018 --- --- --- Gunita Hjortenberga 08.10.2018 Nav piezīmes Uz sēdi
297 Apliecinājuma karte Rīgas iela 9, Cēsis 26.09.2018 10.10.2018 --- --- --- Gunita Hjortenberga 08.10.2018 Nav piezīmes 18.10.2018 Izpildīts
298 Apliecinājuma karte Rīgas iela 9-1A, Cēsis 26.09.2018 10.10.2018 --- --- --- Gunita Hjortenberga 08.10.2018 Nav piezīmes 18.10.2018 Izpildīts
299 Apliecinājuma karte Loka iela 3-58, Cēsis 26.09.2018 10.10.2018 --- --- --- Gunita Hjortenberga 08.10.2018 Nav piezīmes 16.10.2018 Izpildīts
300 Apliecinājuma karte Festivāla iela 14, Cēsis 26.09.2018 10.10.2018 --- --- --- Gunita Hjortenberga 08.10.2018 Nav piezīmes 18.10.2018 Izpildīts
301 Apliecinājuma karte Vaives iela 22A, Cēsis 27.09.2018 11.10.2018 --- --- --- Gunita Hjortenberga 08.10.2018 Nav piezīmes 18.10.2018 Izpildīts
302 Paskaidrojuma raksts Valmieras un Dzintara ielas krustojums, Cēsīs 27.09.2018 04.10.2018 --- --- --- Gunita Hjortenberga 08.10.2018 Nav piezīmes 18.10.2018 Akceptēts
303 Būvprojekts Egļu iela 5, Cēsis 05.09.2018 05.10.2018 --- --- Uģis Dančauskis 18.10.2018 Nav piezīmes Gunita Hjortenberga 08.10.2018 Nav piezīmes Uz sēdi
304 Apliecinājuma karte Raunas iela 4, Cēsis 01.10.2018 15.10.2018 --- --- --- Gunita Hjortenberga 08.10.2018 Nav piezīmes 16.10.2018 Izpildīts
305 Paskaidrojuma raksts Ata Kronvalda iela 56, Cēsis 01.10.2018 08.10.2018 --- --- --- Gunita Hjortenberga 08.10.2018 Nav piezīmes Uz sēdi
306 Būvniecības iesniegums un būvprojekts Zaķu iela 21, Cēsis 03.10.2018 02.11.2018 --- --- Uģis Dančauskis 18.10.2018 Ir piezīmes Gunita Hjortenberga 08.10.2018 Nav piezīmes Nodots izskatīšanai
307 Paskaidrojuma raksts Lapsu iela 24, Cēsis 03.10.2018 10.10.2018 --- --- --- Gunita Hjortenberga 08.10.2018 Nav piezīmes 16.10.2018 Izpildīts
308 Apliecinājuma karte Egļu ielā 12, Cēsīs 03.10.2018 17.10.2018 --- --- --- Gunita Hjortenberga 08.10.2018 Nav piezīmes 18.10.2018 Izpildīts
309 Apliecinājuma karte Raiskuma iela 22, Cēsis 03.10.2018 17.10.2018 --- --- --- Gunita Hjortenberga 08.10.2018 Nav piezīmes 18.10.2018 Izpildīts
310 Apliecinājuma karte Leona Paegles ielā 19B-23, Cēsis 04.10.2018 18.10.2018 --- --- --- Gunita Hjortenberga 08.10.2018 Nav piezīmes 18.10.2018 Izpildīts
311 Būvprojekts Gaujas iela 17, Cēsis 09.10.2018 08.11.2018 --- --- --- Gunita Hjortenberga 09.10.2018 Nav piezīmes Nodots izskatīšanai
312 Izmaiņas būvprojektā Rūdolfa Blaumaņa bulvāris 5, Cēsis 09.10.2018 24.10.2018 --- --- --- Gunita Hjortenberga 15.10.2018 Nav piezīmes Uz sēdi
313 Būvprojekts Jāņa Poruka ielā 21, Cesīs 09.10.2018 08.11.2018 --- --- --- Gunita Hjortenberga 15.10.2018 Nav piezīmes 16.10.2018 Izpildīts
314 Paskaidrojuma raksts Valmieras iela 25, Cēsis 10.10.2018 17.10.2018 --- --- --- Gunita Hjortenberga 15.10.2018 Nav piezīmes Nodots izskatīšanai
315 Būvniecības iesniegums un būvprojekts Oktora iela 7, Cēsis 10.10.2018 09.11.2018 --- --- --- Gunita Hjortenberga 15.10.2018 Nav piezīmes Uz sēdi
316 Būvniecības iesniegums un būvprojekts Atpūtas iela 8A, Cēsis 10.10.2018 09.11.2018 --- --- --- Gunita Hjortenberga 15.10.2018 Nav piezīmes Nodots izskatīšanai
317 Paskaidrojuma raksts Maija iela 3, Cēsis 15.10.2018 22.10.2018 --- --- --- Gunita Hjortenberga 16.10.2018 Nav piezīmes Nodots izskatīšanai
318 Būvniecības iesniegums un būvprojekts Krišjāņa Valdemāra iela 10, Cēsis 15.10.2018 14.11.2018 --- --- --- Gunita Hjortenberga 16.10.2018 Nav piezīmes Nodots izskatīšanai
319 Izmaiņas būvprojektā Stirnu iela 14, Cēsis 15.10.2018 30.10.2018 --- --- --- Gunita Hjortenberga 16.10.2018 Nav piezīmes Nodots izskatīšanai
320 Būvniecības iesniegums un būvprojekts minimālā sastāvā "Saullēkti" un "Mēnestiņi", Vaives pag., Cēsu nov. 16.10.2018 15.11.2018 --- --- --- Gunita Hjortenberga 16.10.2018 Nav piezīmes Nodots izskatīšanai
321 Būvprojekts Ainavu iela 21, Cēsis 16.10.2018 15.11.2018 --- --- --- Gunita Hjortenberga 16.10.2018 Nav piezīmes Nodots izskatīšanai
322 Apliecinājuma karte Uzvaras bulvāris 32, Cēsis 16.10.2018 30.10.2018 --- --- --- Gunita Hjortenberga 16.10.2018 Nav piezīmes Uz sēdi
323 Paskaidrojuma raksts "Jaunzeltiņi", Vaives pag., Cēsu nov. 19.10.2018 26.10.2018 --- --- --- Gunita Hjortenberga 19.10.2018 Nav piezīmes Nodots izskatīšanai